Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Japonijos mokėjimų balanso krizė

9.8 (1 atsiliepimai)

Apimtis
3,092 žodžiai (-ių)
Sritis
Ekonomika
Formatas
PDF failas (312.03 KB)
Tipas
Referatai

Japonijos mokėjimų balanso krizė 1 puslapis
Japonijos mokėjimų balanso krizė 2 puslapis
Japonijos mokėjimų balanso krizė 3 puslapis
Japonijos mokėjimų balanso krizė 4 puslapis
Japonijos mokėjimų balanso krizė 5 puslapis
Japonijos mokėjimų balanso krizė 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

 


Įvadas


Temos aktualumas: Pasak Lietuvos ekonomistės Rūtos Vainienės, mokėjimų balansas - statistinė


ataskaita, kuri parodo atitinkamo laikotarpio šalies ekonominių operacijų su kitomis šalimis vertę.


Ekonominės operacijos susideda iš prekių perdavimo, paslaugų teikimo bei kapitalo objektų


pervedimų. Šis rodiklis padeda stebėti prekių ir paslaugų mainus su kitomis šalimis bei vertinti šalies


finansų stabilumą. Be to, stebint mokėjimų balansą galima numatyti galimus ekonominius pokyčius.


Mokėjimų balansą sudaro dvi sąskaitos: einamoji, kuri apima sandorius prekėmis, paslaugomis,


investicijų pajamas ir einamuosius pervedimus, bei finansinė, kuri apima sandorius finansinėmis


priemonėmis ir centrinio banko rezervus. Mokėjimų balansas parodo šalies tarptautinių ekonominių


ryšių subalansuotumo lygį. Taigi, norėdama geriau suprasti kokią įtaką turi mokėjimų balansas šalies


ekonomikai, pasirinkau išanalizuoti Japonijos mokėjimų balanso krizę.


Darbo objektas - mokėjimų balanso krizė Japonijoje.


Darbo tikslas – išsiaiškinti, dėl Japonija patyrė mokėjimų balanso krizę bei kokių priemonių ėmėsi,


norėdama stabilizuoti mokėjimų balanso svyravimus.


Darbo uždaviniai:


• Įvertinti priežastis, kurios nulėmė Japonijos mokėjimų balanso krizę;


• Išsiaiškinti, kokių priemonių ėmėsi Japonija norėdama suvaldyti mokėjimų balanso


svyravimus;


• Išanalizuoti Japonijos mokėjimų balanso pagerėjimą.


Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, sisteminimas, grupavimas, lyginimas,


interpretavimas, statistinių duomenų analizė.


6


1. Japonijos mokėjimų balanso pablogėjimas


Japonija - pirmoji šalis, kuri patyrė mokėjimų balanso krizę bei recesiją. Šios šalies mokėjimų


balansas pradėjo svyruoti pokariu – 1953 m., kai staiga perėjo į deficitą. Japonija susidūrė su konfliktu


tarp besitęsiančios ekonomikos plėtros ir mokėjimų balanso pusiausvyros išlaikymo. Ekonomika


sparčiai plėtėsi nuo 1950 m. 1950–1958 m. vidutinis metinis gamybos augimo tempas siekė daugiau


nei 8 procentus. Tačiau 1954 m. augimas sulėtėjo per pusę, o 1958 m. – maždaug iki ketvirtadalio,


taip atsitiko dėl priemonių, kurių valdžia ėmėsi, siekdama suvaržyti vidaus plėtros tempą. Šių


priemonių buvo imtasi dėl didelių išorės mokėjimų sunkumų.


Remiantis 1 pav. duomenimis matoma, kad Japonijos mokėjimų balansas patyrė svyravimus. 1953


m. Japonijos bendras mokėjimų balanso deficitas buvo 256 mln. USD, priešingai nei 1955 m., kai


bendras mokėjimų balansas buvo 207 mln. USD pertekliaus. Tačiau padėtis blogėjo, perteklius buvo


žymiai sumažintas ir 1957 m. buvo pasiektas didž...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 3092 žodžių.


Panašūs darbai


Infliacijos ir nedarbo sąveika (referatas)
Infliacijos ir nedarbo sąveika (referatas)

    Įvadas Temos aktualumas. Vienas iš pagrindinių šalių tikslų yra ekonominis augimas, kuriam plėtojantis didėja pramonės plėtra, infrastruktūra, sukuriamos naujos darbo vietos, padidinamas minimalus darbo užmokestis, skatinama technologijų inovacija. Stabiliam ekonominiui augimui...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ekonominis mąstymas (skaidrės)
Ekonominis mąstymas (skaidrės)

Ekonominis mąstymas Darbo tikslas: Susipažinti su pagrindiniais ekonominio mąstymo principais. Žmonės renkasi Žmonės renkasi tai, kas jiems gali duoti daugiausiai naudos ir kainuos mažiausiai. Visi pasirinkimai kainuoja Visi pasirinkimai kainuoja, kiekvienas žmogus ką nors...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Migracija Lietuvoje: analizė 2010-2019 m.
Migracija Lietuvoje: analizė 2010-2019 m.

MIGRACIJA LIETUVOJE  ANALIZĖ 2010-2019 ĮVADAS Temos aktualumas. Migracijos problema šiuo metu tapusi viena aktualiausių temų Lietuvoje. Lietuvoje didesnis procentas žmonių emigruoja negu imigruoja.  Problema: sumažėjęs gyventojų skaičius Lietuvoje.  Tyrimo tikslas – apžvelg...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui

SANTRAUKA Kursinio darbo objektas – mikro ir makro aplinkos veiksnių svarba įmonės veikloje. Darbo tikslas - atskleisti ir išanalizuoti marketingo aplinkos veiksnių, t.y. mikro bei makro aplinkos, įtaką siekiant sėkmingai vystyti įmonės veiklą. Pagrindiniai darbe keliami uždavi...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Iracionali individualių investuotojų elgsena
Iracionali individualių investuotojų elgsena

  ĮVADAS Temos aktualumas. Per šį laikotarpį finansų rinkos vystėsi kartu su technologine plėtra, o vartotojams prieinama informacija taip pat tapo sudėtingesnė, nes dabar žmonės gali rinktis iš įvairių alternatyvų finansų rinkose (Sahi, 2017; Fang ir Qamruzzaman,...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Makroekonomikos konspektas
Makroekonomikos konspektas

1 Makroekonomika - nagrinėja bendrąsias ekonominių sistemų problemas - uţimtumą, nedarbą, nacionalinį produktą, infliaciją. Makroekonomika nagrinėja ekonominę sistemą kaip visumą. (Mikroekonomika - tiria gamintojų ir vartotojų veiklą ir elgesį) NACIONALINIS PROD...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Užimtumas ir nedarbas pandemijos laikotrapiu
Užimtumas ir nedarbas pandemijos laikotrapiu

  ĮVADAS Darbo temos aktualumas. Žmonių nedarbas visais laikais buvo aktualus. Jį lemti gali įvairūs įvykiai. Po pastarųjų įvykių pasaulyje – koronaviruso pandemijos – nedarbo lygis sparčiai keitėsi. Tai paveikė visą visuomenę, tarp jų ir lietuvius, kuriems teko išeiti iš...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Indonezijos ekonomika
Indonezijos ekonomika

Indonezija Indonezija yra šalis, turinti didelį ekonominį potencialą, potencialas, kuris neliko nepastebėtas daliai pasaulinės bendruomenės. Indonezija – didžiausia Pietryčių Azijos ekonomika – pasižymi daugybe savybių, dėl kurių šalis atsiduria puikioje padėtyje naujai paža...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Jungtinės Karalystės tarptautinių ekonominų rodiklių analizė
Jungtinės Karalystės tarptautinių ekonominų rodiklių analizė

ĮVADAS Jungtinė Karalystė yra pirmaujanti pasaulio ekonomikos galybė, turinti turtingą industrializacijos, inovacijų ir finansų istoriją. Būdama viena didžiausių pasaulio ekonomikų, Jungtinė Karalystė nuolat vaidina svarbų vaidmenį pasaulinėje prekyboje ir finansuose, d...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinė prekyba. Skaidrės
Tarptautinė prekyba. Skaidrės

TA R P TA U T I N Ė P R E K Y B A Tarptautinė prekyba – tai pradavimo ir pirkimo procesas, vykstantis įvairiose šalyse tarp pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų. I M P O R T A S Importas - užsienio valstybės prekių, paslaugų ar kitų objektų, dažniausiai skirtų prekyb...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pagrindiniai makroekonominiai duomenys ir rodikliai
Pagrindiniai makroekonominiai duomenys ir rodikliai

1 tema. Kas yra makroekonomika? Makroekonomika – mokslas, tiriantis ekonomiką kaip visumą, jos funkcionavimo principus. Pagrindinės tyrimų kryptys yra nedarbas, infliacija, užimtumas, bendras nacionalinis produktas, bendras vidaus produktas (BVP). Kodėl ekonomikos visuminės...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Krizių poveikis vartotojo elgsenai
Krizių poveikis vartotojo elgsenai

  Objektas – vartotojo elgsena. Tikslas: išnagrinėti krizių pagrindinius aspektus ir sugretinus mokslinėje literatūroje minimus krizių apibrėžimus aptarti krizių įtaką vartotojo elgsenai. Uždaviniai: Finansinių krizių samprata, atsiradimo priežastys ir pasekmės. Kylanč...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Šiuolaikinės globalinės ekonomikos problemos ir jų sprendimas (2)
Šiuolaikinės globalinės ekonomikos problemos ir jų sprendimas (2)

      3 ĮVADAS Šiuolaikiniame pasaulyje žodis „globalus“ tapo neatsiejamas kalbant bene apie visas temas. Vardan naujausių technologijų naujienos, atradimai, ligos plinta pasauliniu mastu itin sparčiai, ko pasėkoje turime tiek kartais eiliniam ž...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje

ĮVADAS Darbo aktualumas. Šiais laikais šalies gyventojų užimtumas bei jų nedarbas, tai viena opiausių ekonominių ir socialinių problemų. Dauguma gyventojų šalyje yra socialiai remtini tiek pinigais, tiek apgyvendinimu ir kt. Gyventojų nedarbas daro neigiamą įtaką šalies imuni...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos darbo ištekliai 2017-2021 metais
Lietuvos darbo ištekliai 2017-2021 metais

 ĮVADAS Darbo aktualumas. Darbo ištekliai yra vienas iš svarbesnių šalies makroekonominių indikatorių. Darbo ištekliai rodo šalies ir jos ūkio gamybos ir verslumo potencialą. Kartu darbo ištekliai labai nepastovi ekonomikos kat...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Euras Lietuvoje (skaidrės)
Euras Lietuvoje (skaidrės)

Euras Euras – bendra 19 Europos Sąjungos šalių valiuta. Euras kaip nepiniginė atsiskaitymo priemonė buvo įvesta 1999 m. sausio 1 d., grynieji pinigai pasirodė 2002 m. sausio 1 d. Banknotai visose šalyse yra vienodi, o monetų aversą kiekviena šalis leidžia pagal savą dizainą. Eur...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Dreher (KOF) globalizacijos indeksas
Dreher (KOF) globalizacijos indeksas

Dreher (KOF) globalizacijos indeksu yra siekiama išmatuoti pasaulio šalių globalizacijos augimo tempą. KOF indeksas apima tris dimensijas: ekonominę, socialinę bei politinę. Apžvelgiant ekonominę dimensiją, kuri sudaro 36% bendro indekso, yra siekiama įvertinti realius ekonominius srau...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita
Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita

ĮVADAS Paskaitų metu išdėstoma teorinė medžiaga yra svarbi studentams, kurie nori sužinoti apie savo specialybės galimybes. Tačiau norint iš tiesų suvokti teoriją, būtina ją patikrinti praktikos metu. Naujus įgūdžius bei žinias, įgytus atliekant praktiką, bus...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą