Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

J. Avyžiaus biografija ir kūryba

9.7 (1 atsiliepimai)

Apimtis
2,407 žodžiai (-ių)

J. Avyžiaus biografija ir kūryba page 1
J. Avyžiaus biografija ir kūryba page 2
J. Avyžiaus biografija ir kūryba page 3
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

J. Avyžiaus biografija ir kūryba

Joniškio rajonas

Kalnelio pagrindinė mokykla

X klasė

Rimvydas Pranciulis

Darbo tema:

J.Avyžiaus biografija ir kūryba

(referatas)

Mokytoja I.Kojelytė

2003 Kalnelis

Retas dabartinių lietuvių rašytojų yra susilaukęs tokio populiarumo Lietuvoje ir tokio plataus tarprautinio pripažinimo kaip Jonas Avyžius. Jo kūryba artima tradicinei realistinio pasakojimo krypčiai, geriausiuose kūriniuose vaizduojamos situacijos, charakteriai ir konfliktai pasižymi nepadailinta gyvenimo tiesa, realistiniu autentiškumu.

Jonas Avyžius gimė 1922 m.gegužės 16 d. Joniškio raj. Mėdginų kaime valstiečių šeimoje ir nuo mažumės priprato prie žemės darbų, įsijautė į kaimo žmonių rūpesčius. MMėdginų žemė ne sykį jam buvo neišsenkamas problemų, tipažo, situacijų šaltinis.

Baigęs Mielaičių pradžios mokyklą (1934 m.) įstojo į Joniškio valstybinės gimnazijos trečią klasę. Literatūra J.Avyžius jau susidomėjo mokydamasis Joniškio gimnazijoje. Savo autobiografijoje rašė, kad “nuo aštuonerių metų amžiaus jau tvirtai žinojau kuo būsiu. Vaiko fantazija kartais bandydao paversti mane agronomu, karininku ar kunigu, bet netrukus vėl grąžindavo į rašytojo kėdę.”

Tačiau gerai mokytis gimnazijoje trukdė anaiptol ne silpna valia, priešingai – atkaklus, nepaliaujamas visokiausių knygų skaitymas, o svarbiausia – rašinėjimas: būsimasis rrašytojas ir gimnazijoje, neprisėsdamas prie lotynų kalbos, ir net per atostogas, pasak jo žodžių, išsisukinėdamas nuo darbų ūkyje, skaitydavo knygas arba nuliudęs kur į kampą “kurdavo” savo nepabaigiamas apysakas ir eilėraščius. Keletą jų išspausdino to meto periodikoje. Susidėjus nepalankioms aplinkybėms, 11939 metais turėjo palikti gimnaziją, ir dirbdamas tėvų ūkyje toliau tęsė mokslą neakivaizdiniu būdu. Pasak J.Avyžiaus tėvo pinigai “nesemiami iš balos”, ir net palyginti nedidelis mokestis už egzaminus gimnazijon buvo nemaža kliūtis toliau mokytis. O ir kam tie mokslai žemę dirbančiam žmogui! Būsimojo rašytojo tėvui rūpėjo, kam žemę ir ūkį palikti, ir jis dažnai “pyko ant knygų”, ne viena proga nuoširdžiausiai tikino sūnų, jog “iš knygų duonos nevalgysi”.

Siekti aukštojo mokslo sutrukdė netrukus užgriuvusios lietuvių okupacijos – raudonoji ir rudoji – prasidėjęs karas. Šiaip taip išsislapčius nuo Wehrmachto deja, nepavyko to paties padaryti, kai sovietų armija vėl grįžo į mūsų kraštą. 1944 metais rugpjūčiio mėnesį buvo mobilizuotas drauge su kitais gimtojo kaimo vaikinais. Teko dalyvauti 1945 metų pavasarį mūšiuose Kurše, Latvijoje.

Buvo įįprasta rašytojo kūrybinio kelio pradžią sieti su pirmuoju jo apsakymų rinkiniu “Pirmosios vagos”, kurį 1948 m. pabaigoje išleido “Tiesos” leidykla. Bet tai tik sutarties dalykas. Niekados nežinia, kur toji kūrybos pradžia.Tikrai didžiai įtemptas darbas turėjo tada vykti rašytojo

2

sieloje, jei būtent tragiškos okupacijos metai visu kraupumu iškilo bene brandžiausiame J.Avyžiaus romane “Sodybų tuštėjimo metas”. Tačiau kol romanas gimė, praėjo lygiai 25 metai.

Pirmaisiais pokario metais J.Avyžius dirbo “Jaunimo gretų”, vėliau “Tiesos” redakcijoje korespondentu, nemažai važinėjo po kaimus ir rašė reportažus bbei apybraižas. Kaip pats rašytojas rašė “darbas redakcijoje labai mane slėgė, negalėjau su daug kuo taikstytis, todėl 1949 metų viduryje pasitraukiau, apsisprendęs pasišvesti literatūriniam darbui, naiviai manydamas atsiriboti nuo šiurpios ano meto realybės. Taip prasidėjo mano – profesionalo rašytojo kelias, užsitesęs vos ne pusę šimtmečio.”

Sėkmės paskatintas, jaunas autorius ėmė gausiai rašyti apsakymus ir apysakas, daugiausia kaimo tematika. Netrukus pasirodė ir jo apysakos “Garbė” ir “Palikimas” (1949m.), apsakymų rinkiniai “Išsivadavimas” (1951m.), “Žmonės ir įvykiai” (1954m.), “Butkus keršytojas”(1957m.), stambi meninė apybraiža “Upė ir krantai” (1957m.), vėliau perdirbta į apysaką “Žmogus lieka žmogumi” (1960m.).

Sugriuvus stabams, kuriais tikėta, ir subrrėjus idealams, kurie dar vakar atrodė neginčytinai šventi ir kuriais vadovautasi vos ne dešimtmetį,

J.Avyžių aplankė dvasinė krizė. Kad gili dvasinė krizė nepavirto kūrybos krize, J.Avyžius galėjo būti dėkingas tik savo talentui. J.Avyžius ne tik išlaikė šią akistatą, bet ir atslūgus dvasinei krizei, pradėjo pirmąjį romaną, taip ateidamas į “savo žanrą”. Pirmajame romane “Į stiklo kalną” (1961m.) J.Avyžius atrado ne tik savo žanrą, bet ir patį save.

J.Avyžius toliau atkakliai ieškojo naujų meninių sprendimų. 1964 metais išėjo jo romanas “Kaimas kryžkelėje”. “ “Kaimą kryžkelėje”, – vėliau sakė J.Avyžius, – aš rašiau su didelėmis pertraukomis beveik 11 metų.” Taigi romano sukūrimo istorija tiesiogiai atspindi ilgametę rašytojo kovą ssu naiviomis, klaidingomis literatūrinės kritikos dogmomis bei nuorodomomis.

Ypač giliai ir skaudžiai J.Avyžius išgyveno vokiečių okupaciją, nes būtent tragiški okupacijos metai su tokiu ryškumu ir kraupumu iškilo bene brandžiausiame rašytojo romane “Sodybų tuštėjimo metas” (1970 m.). Už romaną 1976 m. paskirta Lenino premija – aukščiausias to meto literatūrinis apdovanojimas. Romanas išleistas daugiau nei 25 pasaulio kalbomis.

Kartais gyvenimas rašytoją ruošdavo naujai knygai ne vieną dešimtmetį. Štai romanas “Chameleono spalvos” (1978 m.) vienintelis rašytojo kūrybinėj biografijoj miesto tema. “Turėjau pragyventi Vilniuje daugiau kaip trisdešimt metų, pamilti šį miestą, kad kiltų nenumaldomas

3

noras parašyti tokią knygą”, – rašė rašytojas savo autobiografijoje.

1982 metais išleidžiamas antrasis J.Avyžiaus romanas apie kolūkinį kaimą – “Degimai”. Šį kūrinį autorius laiko beveik prieš 20 metų paskelbto romano “Kaimas kryžkelėje” tęsiniu. Tos dvi knygos sudaro lyg ir dilogiją, apimančią beveik ketvirtį šimtmečio (1957 m.– 1980 m.).

Po kiekvieno stambaus kūrinio, dažnai net jo dar neparašęs, ršytojas paisjusdavo dvasiškai išsekę, pasenėjęs. Būdavo būtina pasinerti į gaivinantį šaltinį, kad atgautum jėgas. J.Avyžiui toks šaltinis – kūryba vaikams. Vaikams J.Avyžius yra išleidęs keletą apsakymų, pasakėlių, vaizdelių knygų: “Mažos pasakos mažiesiems” (1958 m.), “Neklaužada Kastytė” (1959 m.), Geležinis nykštukas” ir kt. 1975 m. – 1979 m. pasirodė penki Avyžiaus kūrinių serijos tomai.

Laisva mintis, nuoširdi publicistika aatvedė J.Avyžių į Nepriklausomybės atkurėjų gretas, atskleidė tikrąsias jo pažiūras. 1966 m. pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos Konservatorių) sąrašą jis išrinktas Seimo nariu, priklausė Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) frakcijai. Dirbo Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitete. Kaip vyriausias amžiumi Seimo narys, pirmininkavo pirmajajam šios kadencijos parlamento posėdžiui.

...

Šiuo metu matote 50% šio darbo.

Matomi 1204 žodžiai iš 2407 žodžių.


Panašūs darbai


Salomeja Neris

Salomėja Nėris (1904-1945) Salomėja Nėris (tikroji pavardė Bačinskaitė) gimė 1904 metais lapkričio 17 dieną Kiršų kaime, Alvito valsčiuje, dabartiniame Vilkaviškio rajone. Vargu...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tremtis

Vakarop aš , pasiėmusi rašiklį bei popieriaus, įlipau į aštuoniolikto maršruto autobusą ir po gero pusvalandžio jau atsidūriau kitame miesto gale esančiame močiutės bute. Gėr...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Knygos „Nikas Deinas“ recenzija

Untitled Knygos “Nikas Deinas” recenzija Inesa Banionytė Knygoje “Heroinas” nagrinėjama piktnaudžiavimo narkotikais problema. Kūrinyje “Darant tai” narstoma paauglių sek...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
K.Boruta

Kazys Boruta (1905-1965) FPRIVATE „TYPE=PICT;ALT=Kazys Boruta “ Pasirašinėjo: A.Vandra, Antanas Avižienius, Anupras Paketuris, E.Erika, E.Linonis, El.Vėtra, K.A.Apuokas, K.Aruta,...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Literatūros rūšys ir žanrai

LITERATŪROS RŪŠYS IR ŽANRAI I. LYRIKA – kūriniai (paprastai eiliuoti), perteikiantys individo išgyvenimus, įspūdžius, nuotaikas, mintis. Baladė – trumpas eiliuotas istorinių ar...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą