Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Įstatymų leidybos procesas

9.5 (1 atsiliepimai)

Apimtis
3,106 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (46.04 KB)
Tipas
Referatai

Įstatymų leidybos procesas 1 puslapis
Įstatymų leidybos procesas 2 puslapis
Įstatymų leidybos procesas 3 puslapis
Įstatymų leidybos procesas 4 puslapis
Įstatymų leidybos procesas 5 puslapis
Įstatymų leidybos procesas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.Įvadas
Įstatymų leidyba yra viena sudėtingiausių ir atsakingiausių valstybės funkcijų, kurią įgyvendinant yra kuriama valstybės teisinė tvarka, modeliuojamas politinis, socialinis, ūkinis ir kultūrinis šalies gyvenimas. Daugelyje valstybių suverenitetą turi Tauta bei parlamentas – Tautos atstovų susirinkimas. Šiame darbe nenagrinėjami referendumo ypatumai, apsiribojama tik parlamentine įstatymų leidybos procedūra, kadangi dauguma įstatymų priimami ne Tautos, o parlamento. Parlamentui yra suteiktos gana plačios teisės priimti bet kokio turinio įstatymus. Tačiau, kad įstatymų leidyboje dalyvaujantys asmenys nepiktnaudžiautų turimomis galiomis, jie privalo laikytis Konstitucijos bei iš anksto nustatytų taisyklių, kurios sudaro įstatymų leidybos procedūros esmę. Be to, įstatymų poveikio totalumas skatina kuo geriau pažinti ir įvertinti įstatymų leidybos procedūrą ir taip geriau suprasti jo teikiamas galimybes. Tinkamas įstatymų leidybos procedūros taisyklių nustatymas, bei jų laikymasis padeda laiduoti teisės sistemos darną, užtikrinti teisėtumą įstatymų leidyboje. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, jog įstatymų leidybos procedūros tyrimas yra svarbus ne tik pačios procedūros efektyvumui, bet ir įstatymų kokybei.

Įstatymų leidybos procedūrų stadijos
Lietuvoje, kaip ir daugelyje užsienio valstybių, įstatymai yra priimami sudėtinga įstatymų leidybos procedūra. Pamatinės įstatymų leidybos procedūros taisyklės yra nustatytos Konstitucijos 68 – 72 straipsniuose, jos detalizuojamos Seimo statute, turinčiu įstatymo galią, nes Konstitucijos 69 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai priimami laikantis įstatymo nustatytos procedūros. Po 1994 metų, Seime priėmus Seimo statutą, įstatymų leidybos procedūros stadijos yra šios: a) inicijavimo; b) svarstymo; c) priėmimo; d) promulgavimo.
Toliau šiame rašto darbe nagrinėjama kiekviena iš paminėtų stadijų.
1.Inicijavimo stadija
Įstatymo inicijavimas – tai įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčio subjekto kreipimasis į įstatymą priimti įgalintą instituciją su siūlymu priimti, pakeisti ar panaikinti tam tikrą įstatymą. Tuo tarpu Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad įstatymų leidybos iniciatyvos teisės esmė ir paskirtis – inicijuoti įstatymų leidybos procesą. Pagal Konstitucijos 68 straipsnį įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turi šie subjektai: Seimo narys arba jų grupė, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ir 50 tūkstančių piliečių. Šių subjektų pasiūlytus įstatymų projektus Seimas privalo svarstyti. Įstatymų projektus Seimui gali pateikti ir įstatymo leidybos iniciatyvos teisės neturintys subjektai, tačiau tokiu atveju įstatymo projektai nėra perduodami svarstyti, su jais supažindinami tik atitinkami komitetai. Seimo nariai, Prezidentas ir Vyriausybė įstatymų leidybos iniciatyvos teisę įgyvendina pateikdami įstatymo projektą Seimui, šiek tiek sunkiau šią teisę įgyvendinti piliečiams – jiems keliamos papildomos sąlygos dėl parašų surinkimo. Piliečių įstatymų iniciatyvos teisės realizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymas. Pagal šį įstatymą 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, parašams dėl iniciatyvos projekto surinkti nustatomas imperatyvus dviejų mėnesių terminas nuo piliečių parašų rinkimo lapų išdavimo, kurį pažeidus įstatymo projektas nebegali būti teikiamas Seimui. Piliečių parašų rinkimų lapus išduoda Vyriausioji rinkimų komisija iniciatyvinei grupei, kuri yra sudaroma iš ne mažiau kaip 10 rinkimų teisę turinčių asmenų parengiamiesiems veiksmams, susijusiems su piliečių įstatymo projekto teikimu ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 3106 žodžių.


Panašūs darbai


Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos

 sąvokos raida Moterų mušimas Žmonos mušimas Sutuoktinio smurtas Smurtas šeimoje Intymaus partnerio smurtas Smurtas artimoje aplinkoje Smurtas lyties pagrindu Smurto artimoje aplinkoje samprata Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksual...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nešaunamieji ginklai
Nešaunamieji ginklai

 Peilių apžiūra ir aprašymas protokole 2002 m. sausio 15 d. priimtame Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme Nešaunamasis ginklas apibūdinamas kaip • įrenginys arba daiktas, • sukonstruotas ar pritaikytas naudoti kaip ginklas, • kuriuo tai...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos

1. ĮVADAS Senovės Romoje santuoka buvo traktuojama kaip viena iš civilinės teisės sutarčių rūšių, akcentuojanti tik civilinius teisinius santykius, tačiau absoliučiai nereguliuojanti religinių bei moralinių šeimos santykių. Praeityje meilė ir santuoka nebuvo tarpusavyje si...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse. TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI TEMOS AKTUALUMAS Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išs...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai
Teisinio reguliavimo būdai ir metodai

Žemiau pateikite nurodytą skaičių pavyzdžių, su konkrečių LR Konstitucijos straipsniu ir jo numeriu, taip pat paryškinkite vietą, kurioje atsispindi atitinkamas reguliavimo būdas. Leidimai, įgalinimai (10 pvz.) Įpareigojimai (10 pvz.) Draudimai (10 pvz.) Įgalinimas + draudimas...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės

 Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšys: • kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą - 36 str. • dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo - 37 str. • kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko - 38 str. • kai yra lengvinančių aplinkybių...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS DALYKO YPATUMAI. TEISIŲ GYNIMO BŪDAI 1. Civilinio proceso teisės dalykas ir reguliavimo metodai. Civilinio proceso teisės mokslas Civilinio proceso teisė - viešosios teisės šaka, kurios normos reguliuoja asmenų (teisės subjektų) ginčų, kylančių dėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Autorių teisės ir šaltinių citavimas
Autorių teisės ir šaltinių citavimas

AUTORIŲ TEISĖS IR ŠALTINIŲ CITAVIMAS Autorių teisės samprata Objektyviąja prasme, tai visuma teisės normų, reglamentuojančių dėl kūrinio sukūrimo atsirandančius turtinius ir asmeninius neturtinius santykius. Subjektyviąja prasme, tai konkretaus asmens teisės, atsirandančios suk...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Įstatymų leidybos procesas
Įstatymų leidybos procesas

 Įvadas Įstatymų leidyba yra viena sudėtingiausių ir atsakingiausių valstybės funkcijų, kurią įgyvendinant yra kuriama valstybės teisinė tvarka, modeliuojamas politinis, socialinis, ūkinis ir kultūrinis šalies gyvenimas. Daugelyje val...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)

Nusikalstamų veikų daugetas Daugeto samprata Teisinė situacija, kai asmuo padaro kelias nusikalstamas veikas: • Padaro kelias nusikalstamas veikas ir už jas traukiamas atsakomybėn • Padaro nusikalstamą veiką, kai prieš tai jau buvo padaręs kitą nusikalstamą veiką...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsiskaitymas iš mediacijos
Atsiskaitymas iš mediacijos

 Savarankiška užduotis Nr. 1. Kaupiamojo balo vertė – 2 balai (iš galimų 5). Pateikite atsakymus, atsakydami nurodykite informacijos šaltinį, kuriuo remiatės. 1. Mediacijos sąvoka pagal Mediacijos įstatymą ir Civilinio proceso kodeksą. Mediacija (pagal Mediacijos įsta...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis

 „Alternatyvių ginčų sprendimo būdų“ egzamino užduotis. Atsakykite į klausimus tiksliai taip, kaip prašoma (atidžiai skaitykite klausimus). Kur prašoma, atsakymą pagrįskite teisės aktais. Neargumentuotas/teisės aktais nepagrįstas atsakymas neįskaitomas kaip teisingas. A...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinės teisės uždavinių klausimai ir atsakymai. Pirkimo-pardavimo sutartis
Civilinės teisės uždavinių klausimai ir atsakymai. Pirkimo-pardavimo sutartis

4. Miglė su Jonu raštu sudarė dviračio pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Jonas nupirko sutartyje konkrečiai įvardinto modelio dviratį. Jo perdavimo terminas sutartyje – 2022 m. kovo 1 d., pinigų sumokėjimo terminas – 5 darbo dienos po dviračio perdavimo. Kovo 2 d. Jonas atvyko p...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija

EUROPOS SĄJUNGA KAIP TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA ĮVADAS Nuo pat Europos Anglies ir Plieno Bendrijos (EAPB) atsiradimo imta diskutuoti dėl šio Europos integracijos modelio teisinės prigimties ir esmės. Europos Sąjungos (toliau – ir ES) tapatybės įvardijimo paie&scaron...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų teisė. Asmenys
Romėnų teisė. Asmenys

 Asmuo – persona Asmenys buvo skirstomi į persona sui iuris – sąvarankiškos teisės asmenys, kurie nėra paterfamilia svaldžioje Persona allien iuris – asmenys, kurie yra paterfamilia valdžioje Asmeniu teisine prasme romoje buvo nekiekvienas asmuo. Visu pirma roma buvo vergovinė...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinio proceso teisės konspektai
Administracinio proceso teisės konspektai

1 TEMA. ADMINISTRACINIO PROCESO SAMPRATA IR RŪŠYS Teisinio proceso samprata ir rūšys Procesas – reiškinio vystimosi eiga (pvz. Gali būti fizikinis, cheminis, ekonominis ir t.t) Procesai: Valdomi (Procesai, kuriems galima daryti tikslingai kryptingą poveikį, nukreipiant jų eigą no...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinės teisės samprata
Tarptautinės teisės samprata

 1 užduotis 1. Kas yra tarptautinė teisė? Tarptautinė teisė – tai teisės normos, kurios yra pripažintos valstybės arba tautos privalomomis savo tarpusavio santykiams, taip pat santykiams su tarptautinėmis organizacijomis. Tarptautin...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos teisinės sistemos konspektas
Lietuvos teisinės sistemos konspektas

Savikontrolės klausimai 1 tema 1. Kas sudaro Lietuvos teisinę sistemą? 2. Kaip skirstomi teisės šaltiniai? 3. Kokius žinote teisės šaltinius? 4. Ką reiškia teisinis precedentas? 5. Kokius žinote bendruosius teisės principus? Atsakymai 1. Konstitucinė teisė – reguliuoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą