Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Įstatymų leidybos procesas

9.5 (1 atsiliepimai)

Apimtis
3,106 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (46.04 KB)
Tipas
Referatai

Įstatymų leidybos procesas 1 puslapis
Įstatymų leidybos procesas 2 puslapis
Įstatymų leidybos procesas 3 puslapis
Įstatymų leidybos procesas 4 puslapis
Įstatymų leidybos procesas 5 puslapis
Įstatymų leidybos procesas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.Įvadas
Įstatymų leidyba yra viena sudėtingiausių ir atsakingiausių valstybės funkcijų, kurią įgyvendinant yra kuriama valstybės teisinė tvarka, modeliuojamas politinis, socialinis, ūkinis ir kultūrinis šalies gyvenimas. Daugelyje valstybių suverenitetą turi Tauta bei parlamentas – Tautos atstovų susirinkimas. Šiame darbe nenagrinėjami referendumo ypatumai, apsiribojama tik parlamentine įstatymų leidybos procedūra, kadangi dauguma įstatymų priimami ne Tautos, o parlamento. Parlamentui yra suteiktos gana plačios teisės priimti bet kokio turinio įstatymus. Tačiau, kad įstatymų leidyboje dalyvaujantys asmenys nepiktnaudžiautų turimomis galiomis, jie privalo laikytis Konstitucijos bei iš anksto nustatytų taisyklių, kurios sudaro įstatymų leidybos procedūros esmę. Be to, įstatymų poveikio totalumas skatina kuo geriau pažinti ir įvertinti įstatymų leidybos procedūrą ir taip geriau suprasti jo teikiamas galimybes. Tinkamas įstatymų leidybos procedūros taisyklių nustatymas, bei jų laikymasis padeda laiduoti teisės sistemos darną, užtikrinti teisėtumą įstatymų leidyboje. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, jog įstatymų leidybos procedūros tyrimas yra svarbus ne tik pačios procedūros efektyvumui, bet ir įstatymų kokybei.

Įstatymų leidybos procedūrų stadijos
Lietuvoje, kaip ir daugelyje užsienio valstybių, įstatymai yra priimami sudėtinga įstatymų leidybos procedūra. Pamatinės įstatymų leidybos procedūros taisyklės yra nustatytos Konstitucijos 68 – 72 straipsniuose, jos detalizuojamos Seimo statute, turinčiu įstatymo galią, nes Konstitucijos 69 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai priimami laikantis įstatymo nustatytos procedūros. Po 1994 metų, Seime priėmus Seimo statutą, įstatymų leidybos procedūros stadijos yra šios: a) inicijavimo; b) svarstymo; c) priėmimo; d) promulgavimo.
Toliau šiame rašto darbe nagrinėjama kiekviena iš paminėtų stadijų.
1.Inicijavimo stadija
Įstatymo inicijavimas – tai įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčio subjekto kreipimasis į įstatymą priimti įgalintą instituciją su siūlymu priimti, pakeisti ar panaikinti tam tikrą įstatymą. Tuo tarpu Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad įstatymų leidybos iniciatyvos teisės esmė ir paskirtis – inicijuoti įstatymų leidybos procesą. Pagal Konstitucijos 68 straipsnį įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turi šie subjektai: Seimo narys arba jų grupė, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ir 50 tūkstančių piliečių. Šių subjektų pasiūlytus įstatymų projektus Seimas privalo svarstyti. Įstatymų projektus Seimui gali pateikti ir įstatymo leidybos iniciatyvos teisės neturintys subjektai, tačiau tokiu atveju įstatymo projektai nėra perduodami svarstyti, su jais supažindinami tik atitinkami komitetai. Seimo nariai, Prezidentas ir Vyriausybė įstatymų leidybos iniciatyvos teisę įgyvendina pateikdami įstatymo projektą Seimui, šiek tiek sunkiau šią teisę įgyvendinti piliečiams – jiems keliamos papildomos sąlygos dėl parašų surinkimo. Piliečių įstatymų iniciatyvos teisės realizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymas. Pagal šį įstatymą 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, parašams dėl iniciatyvos projekto surinkti nustatomas imperatyvus dviejų mėnesių terminas nuo piliečių parašų rinkimo lapų išdavimo, kurį pažeidus įstatymo projektas nebegali būti teikiamas Seimui. Piliečių parašų rinkimų lapus išduoda Vyriausioji rinkimų komisija iniciatyvinei grupei, kuri yra sudaroma iš ne mažiau kaip 10 rinkimų teisę turinčių asmenų parengiamiesiems veiksmams, susijusiems su piliečių įstatymo projekto teikimu ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 3106 žodžių.


Panašūs darbai


Įstatymų leidybos procesas
Įstatymų leidybos procesas

 Įvadas Įstatymų leidyba yra viena sudėtingiausių ir atsakingiausių valstybės funkcijų, kurią įgyvendinant yra kuriama valstybės teisinė tvarka, modeliuojamas politinis, socialinis, ūkinis ir kultūrinis šalies gyvenimas. Daugelyje val...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas

IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D. NUO 2017 M. SAUSIO 1 D. 1. DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS Rūšys (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) nuotolinio darbo sutartis; (IV) papildomo darbo sutartis. (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) laikinoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinių teisių objektai (konspektas)
Civilinių teisių objektai (konspektas)

SeminarAS Nr. V TEMA: Civilinių teisių objektai Klausimai: Sąvokų „civilinės teisės reguliavimo objektas”, “civilinių teisinių santykių objektas” ir “civilinių teisių objektas” atribojimas. Civilinio teisinio santykio objektas – ir civilinių teisių objektas. C...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės

 Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšys: • kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą - 36 str. • dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo - 37 str. • kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko - 38 str. • kai yra lengvinančių aplinkybių...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos teisinės sistemos konspektas
Lietuvos teisinės sistemos konspektas

Savikontrolės klausimai 1 tema 1. Kas sudaro Lietuvos teisinę sistemą? 2. Kaip skirstomi teisės šaltiniai? 3. Kokius žinote teisės šaltinius? 4. Ką reiškia teisinis precedentas? 5. Kokius žinote bendruosius teisės principus? Atsakymai 1. Konstitucinė teisė – reguliuoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nusikaltimai žmogaus gyvybei (konspektas)
Nusikaltimai žmogaus gyvybei (konspektas)

NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS GYVYBEI Nužudymas (BK 129 str.)- tai neteisėtas gyvybės atėmimas, priešingu atveju būtų neįmanoma atriboti nuo teisėto kito asmens mirties sukėlimo atvejų, kai tai padaroma karo arba ginkluoto konflikto metu. Tai tyčinė veika, tyčinė kaltės forma yra skiriamasi...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos

  , ginančios įregistruoto prekės ženklo savininko teises: Suteikia jam išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be prekių ženklo savininko sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis

Užduotys savarankiškam darbui Nusikalstamų veikų daugetas Nusikalstamų veikų daugeto samprata, rūšys ir atribojimo nuo pavienių nusikalstamų veikų kriterijai. Nusikalstamų veikų daugeto samprata – tai to paties asmens padarytos bent dvi pavienės nusikalstamos veikos, dėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinės teisės atsiskaitymas
Civilinės teisės atsiskaitymas

 Savarankiškas darbas Nr.1 1. Kokiais kriterijais atribojama privatinė teisė nuo viešosios teisės? Ar galima taikyti civilinės teisės normas viešiesiems santykiams reglamentuoti? Viešoji ir privatinė teisė Kriterijai kuriais apribojama privatinė ir viešoji teisė:...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nuosavybės teisė, teisė į svetimus daiktus
Nuosavybės teisė, teisė į svetimus daiktus

NUOSAVYBĖS TEISĖ, TEISĖ Į SVETIMUS DAIKTUS Nuosavybės teisė (nuosavybės samprata, nuosavybės teisės rūšys, nuosavybės teisės ribos, elastingumo principas, nuosavybės įgijimas, nuosavybės teisės gynimas NUOSAVYBĖS SAMPRATA: Seniausiu laikotarpiu savininkas - erus - buvo tas,...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo bylos
Darbo bylos

Darbo Bylos Darbo byla Nr. I 2023 m. kovo 9 d. po trūkumų pašalinimo priimtas ieškovės UAB „Svajonių sodai“ ieškinys atsakovui P. R., kuriuo ieškovė, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinė teisė. CT
Civilinė teisė. CT

I. BENDROSIOS CIVILINĖS TEISĖS NUOSTATOS. TEISĖS ŠAKA 1 tema. LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA CT samprata Teisės sistema skiriasi nuo teisinės, kad į teisinę sistemą įeina teisės šakos ir institucijos kurios kuria ir įgyvendina teisę. Teisės sistema- teis...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės

Subendrinama- paskirta didziausia nuobauda subendrinus nuobaudas, paliekant didziausia nurodyta. Imperatyvas – Kriminogenine padetis – Specialioji norma- straipsnis atitinka veika kuria mes inkriminuojame. Lengvinancios aplinkybes- Sunkinancios aplinkybes- Materialiusis nusizengimas...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 

2012 m. lapkričio 10 d. išvada  Įvadas Konstitucijos 2 straipsnyje nurodyta, kad suverenitetas priklauso Tautai, kadangi Lietuvos valstybę kuria Tauta. Konstitucijos 4 straipsnyje nurodyta, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovu...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Baudžiamoji atsakomybė už neatsargų gyvybės atėmimą teorijoje ir teismų praktikoje
Baudžiamoji atsakomybė už neatsargų gyvybės atėmimą teorijoje ir teismų praktikoje

ĮVADAS Temos aktualumas - teisė į gyvybę – svarbiausia ir absoliuti prigimtinė žmogaus teisė, kurią atėmus padaroma neatkuriama žala kitam žmogui. Svarbi reikšmė žmogaus teisei į gyvybę yra teikiama tarptautiniuose dokumentuose. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (t...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Svarbiausios Konstitucijos pataisos
Svarbiausios Konstitucijos pataisos

Konstitucija yra pagrindinis šalies dokumentas, kuris nustato piliečių teises ir laisves, valstybės pagrindus, jos vertybes bei valdžių santykius ir ryšius, riboja valdžios galias. Konstitucija yra visaapimanti teisė be spragų, kuri reguliuoja visus santykius ir prieš kurią negalioja j...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo teisė. Darbo sutartis ir jos rūšys

ĮVADAS Kiekvienoje įmonėje ar organizacijoje fizinio asmens, neturinčio patento darbams atlikti, susitarimas su darbdaviu dėl atliekamų darbų bei asmens pareigų įmonėje įforminamas darbo sutartimi. Darbo sutartis regul...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą