Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Ironijos reikšmė lietuvių literatūroje (kalbėjimas)

9.7 (1 atsiliepimai)

Apimtis
1,203 žodžiai (-ių)
Formatas
DOCX failas (11.39 KB)
Tipas
Potemės

Ironijos reikšmė lietuvių literatūroje (kalbėjimas) 1 puslapis
Ironijos reikšmė lietuvių literatūroje (kalbėjimas) 2 puslapis
Ironijos reikšmė lietuvių literatūroje (kalbėjimas) 3 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Ironijos reikšmė lietuvių literatūroje


Ironiškas žvilgsnis, ironiška kalbėjimo intonacija, ironija žiniasklaidoje, ironija grožiniuose tekstuose. Be jos, ko gero, neišsiverčia nė vienas rašytojas. Maironis, žymiausias lietuvių romantikas, tautinio atgimimo dainius, satyrose vartoja ironiją kaip meninę raiškos priemonę, kuri padeda atskleisti neatitikimą tarp idealų ir realybės; J. Savickiui, panašiai kaip ir Maironiui, ji reikalinga, kad atskleistų žmogaus prigimties netobulumą (novelėse), o B. Sruogos memuariniame romane „Dievų miškas“ ironija tampa ginklu, savigynos priemone.


Maironis – žymiausias lietuvių romantizmo atstovas, tautinio atgimimo dainius, gyvenęs XIX a. antroje – XX a. pirmoje pusėje, išleido vienintelį eilėraščių rinkinį „Pavasario balsai“, kurio branduolį sudaro eilėraščiai apie tėvynę. Pasak Irenos Slavinskaitės, knygelės apie Maironį autorės, daug poetų Maironio laikais skyrė savo posmus Lietuvai, bet nė vienas nesukūrė tokių įspūdingų kūrinių. Tauta kentė Rusijos priespaudą, lietuviškas žodis ir raštas buvo uždraustas, neviltis slėgė lietuvių širdis, atrodė, kad niekada nebeišauš diena, kada bus galima mėgautis laisve. Maironis savo eilėraščiais žadino tautą pabusti ir kilti į kovą už nepriklausomybę. Žinoma, jis tai darė netiesiogiai, bet pri(si)mindamas tautos praeitį. Žmogui, paaukojusiam savo asmeninį gyvenimą ir karjerą, buvo skaudu, kad lietuviai, iškovoję Nepriklausomybę, netruko pamiršti puoselėtus idealus. Nusivylęs tikrove, Maironis rašo satyras: „Skausmo balsas“, „Mano moksladraugiams“, „Spjauki, drauguži, į viską“, „Kai kam“. Satyroje ,,Kai kam“ poetas ironizuoja tuos speudopatriotus, kurie grįžo į Lietuvą tik po Pirmojo pasaulinio karo, nes pabūgo Rusijoje įvykusios socialistinės revoliucijos. Lietuvoje jie greit prisitaikė prie klestinčios korupcijos ir tapo“ garsingais veikėjais“. Ne apie tokią Lietuvą svajojo Maironis ir kiti lietuvių patriotai XIX a. pabaigoje. Ypač piktai nuskamba paskutinis šios satyros posmas. Satyros žmogus, kuris panašus į patį poetą, visus pseudopatriotus išvadina menkinamąją prasmę turinčiais žodžiais: siurbėlės, niekšai, bastūnų gauja, kyšių lupikai... Piktas, smerkiantis (ironiškas) juokas akivaizdus ir satyrose „Skausmo balsas“ ir ,,Mano moksladraugiams“. Juokas (ironija) kyla iš kontrasto tarp idealo ir tikrovės. Satyra „Skausmo balsas“ pradedama vns. 1a.: „ Giedojau meilę, jauną viltį,/ Skambėjo stygos man saldžiai;/ Šiandieną tenka ar nutilti,/ Ar verkt už išgamas skaudžiai“. Kontrastas tarp praeities ir dabarties išryškina kalbančiojo būseną – jis nusiminęs. Kituose posmuose (satyrą sudaro 8 posmai) kalbantysis kreipiasi į tuos, kurie, išdavę idealus, gerkles plauna madera (stipriu vynu), kurie kelią mato tarp rožių, pokylių, juokų... Ironišką, piktą kalbėjimą sustiprina retoriniai sušukimai. Satyrose ryškus dvasinio apkurtimo ir apakimo motyvas. Nuo dvasinio sąstingio gali išvaduoti tik prasmingas gyvenimas, t. y. darbas tėvynės labui. Bet tie, apie kuriuos rašo Maironis, mėgaujasi atsiradusiom galimybėm pasipelnyti, jie apie idėjas, kuriomis ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 482 žodžiai iš 1203 žodžių.


Panašūs darbai


Skaidrės - V. Šekspyras
Skaidrės - V. Šekspyras

 Viljamas Šekspyras Turinys Viljamo Šekspyro biografija Kūryba ir jos bruožai Šaltiniai Biografija Viljamas Šekspyras (1564–1616) – anglų poetas ir dramaturgas, vienas žymiausių pasaulio rašytojų. Gimė Stratforde prie Eivono (Anglija). Šekspyras gyveno Anglijos politinio ir...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvių literatūros ir kalbos ugdymo pamokų ilgalaikis planas
Lietuvių literatūros ir kalbos ugdymo pamokų ilgalaikis planas

 Priemonės LITERATŪRA 8. Vadovėlis, 1 dalis LITERATŪRA 8. Vadovėlis, 2 dalis LITERATŪRA 8. Kūrybinės užduotys https://www.sviesa.lt/rinkiniai/literat-ra-8-2018 I dalis (37 pamokos) I TEMA. Jausmų galia (22 pamokos) UGDYMO PROCESO TRUKMĖ – 36 savaitės. Literat...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ar verta kovoti su blogiu?
Ar verta kovoti su blogiu?

 Gyvenime žmonės susiduria su daugybe problemų. Yra du tipai žmonių: vieni bėdoms pasiduoda, tampa silpnais, o kiti, kurie kovoja, nepraranda drąsos, noro dorai gyventi. Pasiduoti blogiui yra lengviau, negu su juo kovoti, tačiau tik kovodami su juo žmonės neparodo savo abejingumo iš...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Faustas ir Margarita. Jų susitikimų analizė
Faustas ir Margarita. Jų susitikimų analizė

Faustas ir Margarita • ,,Gatvė”- Faustas pirmą kartą pamato Margaritą ir ja iškart susižavi, trokšta ją pažinti, su ja būti. ,,Kokia jauna, kokia graži”. Faustą žavi Margaritos jaunatviškumas, tyrumas, skaistumas, kuklumas. ,,Drovi, kuklutė / Ir tartum šelmiška truput...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
„Rudenio naktį“ eilėraščio analizė
„Rudenio naktį“ eilėraščio analizė

 Vincas Mykolaitis – Putinas – XX amžiaus pradžios rašytojas, kuris yra labiausiai žinomas dėl savo psichologinio romano ,,Altorių šešėly‘‘ ir simbolistinių eilėraščių. Eilėraščių rinkinyje ,,Tarp dviejų aušrų‘‘ yra apmąstoma pasaulio sandara ir žmogaus prigimti...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Apie J. Biliūną
Apie J. Biliūną

Jonas Biliūnas yra laikomas lietuvių lyrinės ir poetinės prozos pradininku, padariusiu žymų poveikį vėlesnei lietuvių novelistikai. Manytą, kad Biliūno kūryniai, yra sunkiai įkandami, neaprašo pagrindinių visuomenės problemų, arba Tarybinis laikotarpis. Bet kokiu atveju šiuo me...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Žmogaus asmeninės laimės ir pareigos konfliktas lietuvių literatūroje. Planas
Žmogaus asmeninės laimės ir pareigos konfliktas lietuvių literatūroje. Planas

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos viešosios kalbos planas Temos pavadinimas. Žmogaus asmeninės laimės ir pareigos konfliktas lietuvių literatūroje. Probleminis klausimas. Kaip atrasti žmogaus laimės ir pareigos sankirtą? Pagrindinė mintis. XIX - XXI amžiaus l...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Juliaus paveikslas. Meilė džiazas ir velnias
Juliaus paveikslas. Meilė džiazas ir velnias

. Pokario rašytojas Juozas Grušas yra parašęs ne vieną nuostabų kūrinį. Tragiška komedija. ,, Meilė, džiazas ir velnias“ parašyta 1967 metais. Mano nagrinėjamoje knygoje ,,Meilė, džiazas ir velnias“ rašytojas atskleidžia ir įamžina sovietinio laikotarpio paauglių gyvenim...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Donelaičio „Metai“ aprašymas
Donelaičio „Metai“ aprašymas

Kristijonas Donelaitis – tai lietuvių literatūros klasikas ir lietuvių grožinės literatūros pradininkas, kuris XVIII amžiuje, Apšvietos epochoje skleidė tikėjimo ir mokslo žinias. Jis yra kilęs iš nagingų lietuvių valstiečių šeimos. Karaliaučiaus universitete studijavo teolog...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ar meilė keičia žmogų? (kalba)
Ar meilė keičia žmogų? (kalba)

Ar meilė keičia žmogų? Meilė - psichologinė, dvasinė būsena, tarpasmeninis jausmas, kuris reiškiasi tam tikrose situacijose kylančiomis ir kintančiomis susižavėjimo, džiaugsmo, baimės, nerimo, pavydo emocijomis. Meilė gali būti juntama žmogui ar netgi tėvynei. Taigi, kyla klau...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ką žmogus atranda prarasdamas? (kalba)
Ką žmogus atranda prarasdamas? (kalba)

Ką žmogus atranda prarasdamas? Žmogaus gyvenimas pripildytas tiek atradimais, tiek praradimais. Mus nuo pat pirmų dienų lydi atradimų džiaugsmas, naujos patirtys, emocijų kupini nuotykiai, tačiau su jais koja kojon eina ir praradimai. Tačiau prarasdami mes galime ir atrasti – prarasda...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ar sunku būti jaunam? (rašinys)
Ar sunku būti jaunam? (rašinys)

Ar sunku būti jaunam? „Jaunyste, aras tu sparnuotas,/ Ir nieks tavęs nesulaikys!”,- rašė Adomas Mickevičius savo eilėraštyje „Odė jaunystei“. Ši graži mintis, ant popieriaus lapo parašyta XIX amžiaus poeto romantiko, garbina ir išaukština jaunystę, jos polėkį. Taip šį gyv...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kalbėjimas apie šeimą
Kalbėjimas apie šeimą

 Šeima yra pagrindinė aplinka, kurioje žmogus turi išmokti daryti gerą. Yra žmonių, kurie neprisitaikę prie šeimyninio gyvenimo, kuriems svetima sąvoka „šeima“. Silpnesnės moralės žmonėms labai svarbu šeimos narių parama ir palaikymas visais gyvenimo momentais. Kitokią moral...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Balys Sruoga (1896 – 1947). Skaidrės
Balys Sruoga (1896 – 1947). Skaidrės

  Biografija Balys Sruoga (1896 – 1947) – Lietuvos poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas. Gimė turtingų ūkininkų šeimoje. Mokinosi Vabalninko parapinėje mokykloje, vėliau – Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje. Priklausė kai...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tėvų ir vaikų santykiai Juozo Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“. Kalbėjimas
Tėvų ir vaikų santykiai Juozo Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“. Kalbėjimas

Tėvų ir vaikų santykiai Juozo Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“ Juozas Grušas – vienas žymiausių XX a. II pusės dramaturgų ir didžiausių moralistų lietuvių literatūroje. Nors rašytojo 1967 m. sukurtas scenai kūrinys „Meilė, džiazas ir velnias“ yra tragi...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kokia žmogaus laikysena ribinėje situacijoje?
Kokia žmogaus laikysena ribinėje situacijoje?

Ribinė situacija yra kritinė padėtis, kurioje žmogus gali patirti didelį stresą ir emocinius sunkumus. Šioje situacijoje svarbu išmokti elgtis adekvačiai ir pasirinkti ryžtingą laikyseną, kad pasiektum savo tikslą. Kaip elgtis ribinėse situacijose galime išmokti skaitydami rašytojo...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Svarbiau mylėti ar būti mylimam? (kalbėjimas)
Svarbiau mylėti ar būti mylimam? (kalbėjimas)

2. Svarbiau mylėti ar būti mylimam? Rekomenduojami pasirinkti autoriai: Juozas Tumas-Vaižgantas, Vincas Krėvė Meilė yra teigiama žmogaus savijauta kurią žmonės jaučia savo artimiesiems. Skirtingais žmogaus gyvenimo tarpsniais meilė įgyja skirtingas prasmes. Jaunystėje ji yra dažnia...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Talentingo kūrėjo ir aplinkos konfliktas literatūroje (pastraipa)
Talentingo kūrėjo ir aplinkos konfliktas literatūroje (pastraipa)

Talentingo kūrėjo ir aplinkos konfliktas literatūroje Lietuvių literatūroje yra daugybė kūrinių apie gamtą, meilę, laisvę ar vertybes. Tačiau modernėjant lietuvių literatūrai ir atsirandant psichologiniams kūriniams, išryškėjo kūrėjo ir jį supančios aplinkos konfliktas...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą