Referatas Informacijos elgsena

9.8 (3 atsiliepimai)

Apimtis
1627 žodžiai (-ių)
Kategorija
Informatika

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


Informacijos elgsena

Informacinė elgsena

1. Apibrėžimai

Informacinė elgsena – tai elgsenų, susijusių su informacijos šaltiniais ir

kanalais, visuma. Į šią sąvoką įeina tiek aktyvus, tiek pasyvus

informacijos ieškojimas ir jos naudojimas.

Informacijos ieškojimo (seeking) elgsena – tai tikslingas informacijos

ieškojimas. Informacijos galima ieškoti tiek fizinėse informacinėse

sistemose (kaip laikraščiai ar biblioteka), tiek ir kompiuterizuotose

sistemose (internete).

Informacijos tyrinėjimo (searching) elgsena – tai elgesių „mikro-lygis“,

naudojamas ieškant informacijos visose galimose informacinėse sistemose. Ji

susideda iš visų sąveikų su informacine sistema. Pavyzdžiui, žmogaus ir

kompiuterio sąveikos lygyje, tai gali būti pelės klavišo nuspaudimas į

kokią tai nuorodą. Protiniame (intelektualiame) lygyje, gali būti

apsisprendimas, kokią ieškojimo strategiją pasirinkti, arba kažkokių

kriterijų, pagal kuriuos vėliau bus atrenkama informacija, nustatymas

(pvz., kuri iš dviejų knygų jam bus naudingesnė). Į šį lygį įeina ir

išrinktos informacijos ar duomenų svarbumo įvertinimas.

Informacijos naudojimo elgsena – tai fiziniai ir protiniai veiksmai, susiję

su rastos informacijos įtraukimu į žmogaus jau turimų žinių „bazę“.

Pavyzdžiui, tai gali būti fizinis veiksmas, tekste pasižymint svarbias ir

reikšmingas vietas, arba naujos informacijos palyginimas su jau turimomis

žiniomis – protinis veiksmas.

Informacijos elgsena yra išskiriama į dvi dalis – žmonių informacinę

elgseną bei organizacinę informacinę elgseną.

• Žmonių informacinė elgsena – tai žmonių elgsenų visuma. Kaip jau

minėjau į tai įeina ir aktyvus, ir pasyvus informacijos ieškojimas bei

naudojimas. Taigi informacinė elgsena yra tiek asmeninis bendravimas

su kitais žmonėmis, ttiek ir televizoriaus žiūrėjimas, kai girdime daug

įvairiausių skelbimų, nors tikrai nesiruošiame jų kur nors panaudoti.

• Organizacinę informacinę elgseną galime apibrėžti tokiu pačiu keliu:

organizacijos įrengia sistemas ir paslaugas, kurios turi rinkti,

pasidalinti ir platinti (skleisti) visų rūšių informaciją, nuo

gamybinių duomenų iš fabrikų iki įvykių prekyvietėse. Tačiau

informacija pasiekia organizaciją ir visai kitais keliais, apie

kuriuos iš pradžių net nebuvo galvojama kaip apie informacijos gavimo

mechanizmus. Pvz., pardavėjas pastebi kaip išsiskiria ir kokias

nuolaidas daro konkurencinės firmos ir galų gale ši informacija yra

panaudojama pasiekti firmos tikslams. Vadinasi organizacinė

informacijos elgsena apima ne tik sistemas, įdiegtas valdyti vidinius

informacijos srautus, bet ir bibliotekų bei informacinių centrų

sistemas, įkurtas gauti išorinei informacijai, taip pat organizacines

ir asmenines bendravimo sistemas, per kurias informacija pasiekia

organizaciją yra paskleidžiama joje.

Organizacijos informaciniai poreikiai, CSF metodologija

Organizacijos informaciniai poreikiai – tai informacijos poreikiai, kurie

turi būti patenkinti, kad organizacija pasiektų savo strateginius tikslus.

Jie labai svarbūs įmonės sėkmingam darbui, tačiau nepaisant to, literatūros

apie organizacinių informacinių poreikių ieškojimą yra tikrai nedaug. Šių

poreikių tyrimas apsiriboja beveik vien tik lemiamų sėkmės veiksnių

metodikos (critical success factors – CSF) naudojimu.

Lemiami sėkmės veiksniai pripažinti kaip pagrindas apibrėžiant vadybininkų

informacinius poreikius. Idėja labai paprasta: kiekvienoje organizacijoje

tam tikri veiksniai yra lemiami jos sėkmei, ir jei ppagrindinis tikslas yra

susijęs veiksniais, kurie liko nepasiekti, tai organizacija gali žlugti.

Pvz., naujo produkto vystymas, gerai numatytas paskleidimas (išskirstymas)

bei efektyvi reklama – šie veiksniai ir dabar yra labai svarbūs firmoms.

CSF buvo panaudoti kaip komponentas strateginio informacijos valdymo

(stategic information management – SIM) metodologijoje. Jos tikslas buvo

įvertinti organizacijų darbą ir jų konkurencines galimybes. Konkurencinis

pranašumas – tai firmos sugebėjimas patraukti klientus žemomis kainomis,

geresne kokybe ar kokiomis nors kitomis kitiems neprieinamomis priemonėmis.

Pirmiausia buvo norima patikrinti, ar naudojant CSF metodologiją galima

identifikuoti kompanijos informacinius poreikius, atpažinti organizacijai

lemiamas (t.y. pačias svarbiausias) sritis. Naudojant CSF buvo bandoma

atrasti žmonių informacijos ieškojimo elgesyje atitikimą organizacijos

tikslų siekimui. Ši analizė taip pat leido detaliau išnagrinėti sudėtingą

organizacijos informacinę elgseną.

Pirmiausiai tai buvo išskirtos dvi svarbiausios lemiamų veiksnių rūšys:

vidiniai ir išoriniai veiksniai. Labai svarbus faktorius atliekant detalų

strateginio informacijos valdymo tyrimą yra informacijos valdymas – IV

(information management – IM). Šis tyrimas yra atliekamas trimis fazėmis:

1. susieta su CSF analize,

2. su socialinių kontaktų vaidmeniu informacijos ieškojime

3. su informaciniais šaltiniais ir naudojamais kanalais.

Taigi pirmojoje tyrimo fazėje yra identifikuojami organizacijos sėkmės

veiksniai. Vienas iš jų yra informacijos valdymas. IV funkcijų

reikšmingumas yra labai susijęs su pramonės šakomis, kuriose organizacija

operuoja. Pvz., mokymo įstaigose IV atlieka labiau paremiantį nei

strateginį vaidmenį. Svarbiausios sritys – IV infrastruktūros ir tinklinio

aptarnavimo plėtojimas. Pvz., universitete svarbiausia yra vidinė

informacija (dėstytojų informaciniai poreikiai, kad galėtų atlikti tyrimus,

mokyti studentus). Labai svarbu, kad visa esminė informacija būtų sutelkta

informacinėse sistemose. Taigi norint įkurti ir plėtoti IV infrastruktūrą

svarbu sužinoti darbuotojų tobulinimosi poreikius, taip pat apklausti

studentus ir pan., t.y. surinkti kuo daugiau vidinės informacijos. Išorinės

informacijos poreikiai apsiriboja tik IV infrastruktūros vystymo technine

dalimi.

Pramonėje IV svarbiausios sritys – visi pradiniai darbai susiję su

informacijos kokybe:

▪ tikslios informacijos gavimas ir jos paskleidimas viduje,

▪ geresni informacijos srautai,

▪ aukštos kokybės informacinės sistemos, jų panaudojimas teikiant

paslaugas klientams,

▪ išorinės informacijos gavimas.

IS infrastruktūra – taip pat labai svarbi sritis. Į ją įeina elektroniniai

IS resursai, klientų duomenų bazė. Strateginis IS vystymasis yra lemiamas

marketingo ir pardavimų darbui. Žmogiškosios žinios – gyvybiškai svarbios

kuriant ir parduodant produktus Taigi lemiami veiksniai: IV, finansai,

marketingas, jo kanalų žinojimas, marketingo komunikacijos išmanymas,

klientų pažinojimas ir sugebėjimas juos aptarnauti. IV marketinge ir

pardavimuose atlieka svarbiausią vaidmenį visos veiklos, pardavimų, klientų

aptarnavimo įgyvendinime, reklamos ir marketingo medžiagos kūrimo pradinėje

stadijoje. Su visomis šiomis sritimis yra susiję ir organizacijos

informaciniai poreikiai.

Antrasis strateginio informacijos valdymo metodologijos etapas yra susijęs

su socialinių kontaktų vaidmeniu informacijos ieškojime. Kaip pavyzdį

galime paimti tyrimą viename universitete. Socialinė tinklo analizė buvo

panaudota norint geriau suprasti dalyvių informacijos ieškojimo metodus.

Taip pat tai leido ištirti organizacinio informacijos elgesio sudėtingumą,

analizuojant svarbiausių veikėjų formalių ir neformalių ssocialinių kontaktų

vaidmenį gaunant reikalingą vidinę ir išorinę informaciją. Analizėje buvo

naudojama santykių tarp svarbiausių universiteto dalių idėja. Buvo išskirti

4 socialinių kontaktų rūšys:

1. vidiniai formalūs kontaktai,

2. vidiniai neformalūs kontaktai,

3. išoriniai formalūs kontaktai,

4. išoriniai neformalūs kontaktai.

Analizė parodė, kad vidiniai formalūs kontaktai aktyviausiai naudojami

fakultetuose. O rektoratas ir pagalbiniai darbuotojai yra naudojami labiau

kaip informacijos šaltiniai. Iš viso labai trūksta tokio bendravimo ir dėl

to gali kilti labai daug problemų. Jos daugiausiai yra susijusios su

organizaciniu informacijos elgesiu ir srautais. Informacijos ieškojimas iš

dalies yra ribojamas vienakrypčių kontaktų, nėra pastovių ryšių su

fakultetais (dėl to nukenčia ir informacijos kiekybė, ir kokybė), labai

didelis bendravimo barjeras tarp darbuotojų. Visi šie kontaktai ir

atskleistos problemos tam tikru mastu atsispindi aukštojo išsilavinimo

hierarchinėje organizacinėje kultūroje.

Veikėjų informaciniame elgesyje vidiniai neformalūs bendravimai šiame

kontekste atlieka mažiausią vaidmenį. Daugiausiai tai tampa neformaliu

informacijos perdavimo kanalu. Skirtingų universiteto dalių bendravimo

trūkumas yra labai didelė problema, kuri aiškiai kliudo efektyviai vystyti

IS, nes tam reikia bendradarbiauti su sistemų vartotojais.

Išorinius formalius kontaktus dažniausiai naudoja dekanai ir rektoratas.

Dažniausiai su kolegomis iš kitų universitetų. Taip pat su vyriausybe ir

kitais valstybiniais valdžios organais. Labai svarbus tokių kontaktų

objektas – firmos, organizacijos, pramonės centrai, kurie gali paremti

finansiškai.

Išoriniai neformalūs kontaktai dažniausiai buvo naudojami žmonių atsakingų

už IV. Tai rodo, kad yra vidinių komunikacijos problemų. Taip pat pasirodė,

kad kompiuterių centras

patenkino savo plėtojimosi informacinius poreikius

patenkino naudodamas išorinius neformalius kontaktus. Universiteto valdžia

irgi naudoja šiuos ryšius norėdami gauti kokią nors labai svarbią

informaciją. Organizacija, ieškodama informacijos, gali pasinaudoti šiais

ryšiais kaip visos informacinės sistemos dalimi.

Trečiasis etapas susijęs su informacijos šaltiniais. Universitete bene

svarbiausią vaidmenį atlieka elektroninės IS. Jos dažniausiai naudojamos

bandant gauti išorinę informaciją. Labai svarbus interneto ir kt.

elektroninių informacijos šaltinių vartojimas. ...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 1627 žodžiai iš 3254 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Duomenu apsaugos priemones

Kompiuterių virusai specialios kompiuterinės programos, sukurtos stengiantis sutrikdyti kompiuterio darbą arba bent iškrėsti kokį pokštą. Taigi buvo sukurtos, ir iki šiol tebetobulinamos, virusų veikimą blokuojančios priemonės...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekonominė Informatika – egzaminas

Ekonominės Informatikos egzaminų klausimai 2 klausimas Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos Išnagrinėję įvairias informacinės visuomenės sampratas ir apibendrindami medžiagą, galime teigti, kad vyst...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Operacines sistemos

1)KOMPO SANDAROS IR ARCHITEKTŪROS SĄVOKOS. Kompų architektūra apima tuos aspektus, kurie turi tiesioginės įtakos logiškajam programos vykdymui. Kompo sandara – tai sistemos funkciniai blokai ir jų tarpusavio sąveika, kuriais reali...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
paaiskinimas ir supazindinimas su excel programa

TOOLS/ OPTIONS kortelės. Visi failai patalpinti kataloge Y:ITEXCELLABPIRMAS Tikslas: išsiaiškinti, kaip keičiasi EXCEL aplinka, keičiant OPTIONS parametrus, išmokti atpažinti EXCEL aplinkos pasikeitimus ir aktyviai ją keisti pritaika...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
internetas

Kas yra ir kaip jis atsirado Kas yra ? Daugelis internautų šį klausimą laiko kvailu ir nereikalaujančiu atsakymo, nes yra , ir nieko čia daugiau nepasakysi. Tai neseniai prasidėjusio Informacijos amžiaus pagrindinis atributas, nau...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atsisiųsti šį darbą