Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Individuali įmonė kaip teisinė forma

9.6 (1 atsiliepimai)

Apimtis
6,517 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (185 KB)
Tipas
Referatai

Individuali įmonė kaip teisinė forma 1 puslapis
Individuali įmonė kaip teisinė forma 2 puslapis
Individuali įmonė kaip teisinė forma 3 puslapis
Individuali įmonė kaip teisinė forma 4 puslapis
Individuali įmonė kaip teisinė forma 5 puslapis
Individuali įmonė kaip teisinė forma 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Įvadas
Mūsų pasirinkto kursinio darbo tema – Individuali įmonė kaip juridinis asmuo.
Savo darbe apžvelgsime individualios įmonės kaip juridinio asmens požymius, palyginsime su kitomis juridinių asmenų rūšimis, o taip pat su individualios įmonės samprata užsienio valstybėse, pateiksime individualių įmonių steigimo procedūros ir valdymo ypatumų, teisių ir pareigų apžvalgą.
Pagrindinis darbo tikslas - pateikti kuo išsamesnį ir visapusišką individualios įmonės kaip juridinio asmens aprašymą.
Darbo uždaviniai:
• supažindinti su individualios įmonės kaip teisės subjekto samprata,
• atskleisti teisių ir pareigų turinį,
• palyginti su kitais juridiniais asmenimis.
Darbo eigoje nagrinėsime norminę literatūrą (LR individualių įmonių įstatymas, 2003.11.06; LR Civilinis kodeksas, 2001.07.01 ir kitą), teismų praktiką ir teiksime savo išvadas.
Mūsų pateikto darbo struktūra yra tokia: darbą padalinome į dvylika smulkių skyrių, o kai kurie iš jų yra padalinti į poskyrius, siekiant pabrėžti kai kuriuos aspektus.
Darbo pradžioje pateiksime individualios įmonės sampratą, trumpos individualios įmonės apžvalgos Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Po lyginamųjų aspektų akcentuosime dėmesį į individualios įmonės kaip verslo formos požymius, o likusią darbo dalį skirsime individualios įmonės kaip juridinio asmens klausimams, tai yra individualios įmonės steigimas ir jo ypatumai, valdymas, atsakomybės aspektai.

1. Individualios įmonės samprata
Manome, kad būtų tikslinga darbo pradžioje pateikti individualios įmonės sampratą.
Lietuvoje individuali įmonė, iki naujojo Civilinio Kodekso įsigaliojimo, buvo traktuojama kaip fizinio asmens ūkinės komercinės veiklos forma, o ne kaip savarankiškas teisės subjektas.
2001 metais priimtas naujasis Civilinis kodeksas bei 2003 11 06 priimtas individualių įmonių įstatymas (įsigaliojo nuo 2004 01 01), pakeitė individualios įmonės sąvoką.
Tiek LR Civilinis Kodeksas, tiek individualių įmonių įstatymas individualiąją įmonę apibrėžia kaip neribotos civilinės atsakomybės privatųjį juridini asmenį. Šiems įstatymams įsigaliojus, visos individualios įmonės tapo juridiniais asmenimis ir įgijo visas juridinių asmenų teises ir pareigas: veikti savo vardu, būti ieškovu ir atsakovu teisme, ir kt.
Individuali įmonė - tai neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Ši juridinio asmens rūšis pasižymi paprastesne nei kitų juridinių asmenų steigimo tvarka bei tuo, jog individualiai įmonei įsteigti nėra nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis. Tačiau kita vertus, jei prievolėms įvykdyti neužtenka individualios įmonės turto, už tokios įmonės prievoles atsako savininkas savo turtu.
Individualią įmonę steigia vienas (būtina sąlyga — veiksnus) fizinis asmuo, kuris nuo įmonės įregistravimo laikomas individualios įmonės savininku1. Individualios įmonės turtas yra individualios įmonės nuosavybėn perduotas individualios įmonės savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas, taip pat turtas, įgytas individualios įmonės vardu.
Individualios įmonės nuostatai yra steigimo dokumentas, kuriuo vadovaujasi individuali įmonė. Individualios įmonės steigimo dokumentas kartu yra ir jos steigimo sandoris.
Sprendimas steigti individualią įmonę dažniausiai priimamas tada kai verslą norima valdyti vienam, verslo valdymui ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 6517 žodžių.


Panašūs darbai


Tarptautinių organizcijų norminiai teisės aktai

II kursas Komercinė teisė Tarptautinių organizacijų norminiai teisės aktai Klaipėda, 2005 Turinys: Įvadas 3 Bendrosios pastabos 4 JT rezoliucijų ir kitų aktų reikšmė, reguliuojan...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės socialinis veiksmingumas

TURINYS ĮVADAS…………………………3 1. TEISĖS SOCIALINIO VEIKSMINGUMO APIBRĖŽTIS………………..4 2. TEISĖS VEIKSMINGUMO IR JO TYRIMO PROBLEMOS……………..4 2.1 teis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
TEISĖS PAŽEIDIMAS IR JO RŪŠYS

TEISĖS TEORIJA RAŠTO DARBAS Darbas apie teisės pažeidimo esmę, jo sąvoką, požymius, sudėtį bei rūšys: nusikaltimus ir nusižengimus. PLANAS 1. Įžanga……………..2 2. T...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Valstybės ir teisės teorija: dalykas, metodas, vieta teisės mokslų sistemoje

VALSTYBĖS IR TEISĖS TEORIJA: DALYKAS, METODAS, VIETA TEISĖS MOKSLŲ SISTEMOJE. Turinys Įvadas. 1. Valstybės sąvoka ir požymiai. 2. Teisės samprata. 3. Valstybės ir teisės teorija: 3...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Aptarkite pensijų kaupimo sutarties pasibaigimo pagrindus ir palyginkite juos su papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutarties pasibaigimo atvejais

Aptarkite pensijų kaupimo sutarties pasibaigimo pagrindus ir palyginkite juos su papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutarties pasibaigimo atvejais. T U R I N Y S ĮVADAS…………...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą