Referatas ieškinio pareiškimas,įgaliojimas,perigaliojimas

3 atsiliepimaiieškinio pareiškimas,įgaliojimas,perigaliojimas

NAMŲ DARBŲ UŽDUOTIS

1. IEŠKINIO PAREIŠKIMAS

Prieš rašant ieškinio pareiškimą būtina išsiaiškinti, kokiam teismui ši byla bus teisminga. Tam būtina išanalizuoti LR Civilinio proceso kodekso IV skyrių. Tarkime, kad turime atvejį, kai žmona noriišsiskirti su vyru dėl jo kaltės. Šeima kartu negyvena, žmona gyvena Kaune, vyras – Jonavoje. LR CPK 29 straipsnyje teigiama, kad ieškinys pareiškiamas pagal atsakovo gyvenamąją vietą, o 30 str. 4 dalyje minima, kad „ieškinys dėl išlaikymo priteisimo . gali būti pareiškiamas taip pat pagal ieškovo gyvenamąją vietą“. Vadovaujantis bendruoju tteritoriniu teismingumu byla bus teisminga Jonavos rajono apylinkės teismui.

Toliau turime išsiaiškinti, koks yra ieškinio turinys. Tai reglamentuoja LR CPK 135 straipsnis, tačiau dar jame yra paminėta, kad „teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui.“ Todėl būtina vadovautis ir LR CPK 111 straipsniu.

Būtinai turi būti pateikti įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes.

Po to turėtumėme pereiti prie situacijos analizės ir tam reikia remtis jau Civiliniu kodeksu. Civiliniame kodekse turime rasti teisės normas, pagal kurias turime teisę reikalauti aapginti pažeistą teisę, įvykdyti pareigą ar pan. CK 3.60 straipsnyje teigiama, kad sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką CK nustatytais pagrindais, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, o sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė ssavo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas CK, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas.

Kaip žinome, daugelis ieškinių apmokestinami žyminiu mokesčiu. Turime išsiaiškinti, ar paduodant į teismą šį ieškinį reikės mokėti, ar ne. LR CPK 83 str. Ištuokos dėl vieno iš sutuoktinio kaltės atveju atleidimas nuo žyminio mokesčio nepaminėtas, todėl žyminį mokestį mokėti reikės.

Atlikus šiuos veiksmus jau galima rašyti ieškinį:

JONAVOS RAJONO APYLINKĖS TEISMUI

IEŠKOVĖ: Lina Adomaitienė

gim. 1974-05-12, Kaune

a/k 47405121148

gyv. Pramonės pr. 89-27,

Kaunas

ATSAKOVAS: Linas Adomaitis gim. 1967-02-17, Kaspariškių km.,

Palomenės sen., Kaišiadorių raj. sav.

a/k 36702171468

gyv. Žeimių takas5-45,

Jonava

TRETYSIS ASMUO: Kauno m. Vaikų teisių apsaugos tarnyba

Donelaičio g. 6, Kaunas

IEŠKINYS

Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės

2004-12-21

Kaunas

Su atsakovu susituokėme 2004 m. balandžio 29 d. Kauno m. CMB, akto įrašo Nr.540. Gyvenant santuokoje jokio bendro turto neįgijome. Santuokoje gimusių bendrų vaikų nnėra. Aš auginu sūnų Tomą Kukį, a/k 50001210596, iš pirmosios santuokos. Mano sūnus nėra įvaikintas atsakovo, todėl jokių ginčų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo nėra.

Šiuo metu santuoka yra faktiškai iširusi, kadangi per trumpą laiką paaiškėjo, kad mūsų su atsakovu kaip sutuoktinių bendras gyvenimas yra neįmanomas – atsakovas nevykdo savo, kaip sutuoktinio pareigų – neišlaiko šeimos, piktnaudžaiuja alkoholiu, tarp mūsų dėl atsakovo kaltės nebuvo sukurti šeimos santykiai ir nėra jokios vilties, kad šie santykiai ateityje tarp mūsų atsiras iir pradėsime gyventi bendrą gyvenimą.

Po santuokos sudarymo paaiškėjo, kad atsakovas piktnaudžiauja alkoholiu. Būdamas apsvaigęs nuo alkoholio jis nekontroliuoja savo veiksmų – įžeidinėja mane. 2004 m. birželio 13 d. atsakovas mane sumušė mano mažamečio sūnaus akivaizdoje, to pasekmės – nežymus sveikatos sutrikdymas, tai įrodo išvada dėl mano sužalojimo.

Konfliktai tarp manęs ir atsakovo kyla viską matant mano mažamečiam sūnui, o tai daro didelę žalą normaliam vaiko psichiniam vystymuisi. Atsakovas mano sūnaus negerbia, jį nuolat žemina, vadina jį „nieko nemokančiu durniumi“.

Nors aš ir dirbu, tačiau negaliu pakankamai prisidėti prie šeimos bendrų poreikių tenkinimo. Dėl to atsakovas man nuolat priekaištauja, teigdamas, kad aš ir mano sūnus „pravalgom visus jo (atsakovo) pinigus“, o jis negali mums skirti tiek daug pinigų, nors pats netaupydamas išleidžia pinigus alkoholiui.

Paskutinis konfliktas tarp manęs ir atsakovo įvyko 2004 m. spalio 7 d. Nuo tada aš ir atsakovas gyvename atskirai – aš su savo sūnumi gyvenu pas savo motiną, pensininkę, 2 grupės invalidę. Atsakovas šeima nesirūpina visiškai. Konfliktų įrodymus pateikiu – tai pažymos iš policijos.

Dar prieš susituokiant su atsakovu jam paaiškinau, kad sergu depresija (pažyma pridedama) po ankstesnės santuokos nutraukimo, todėl nervinė įtampa man yra žalinga ir gali apsunkinti gydymą. Atsakovas teigė viską supratęs, žadėjo rūpintis manimi ir mano vaiku bbei jo auklėjimu. Tačiau dėl man nesuvokiamų priežasčių netrukus po santuokos sudarymo atsakovas mano ir mano sūnaus atžvilgiu pradėjo naudoti psichologinį smurtą, mano atžvilgiu buvo panaudotas ir fizinis smurtas. Dėl to man pasikartojo depresija, o pasikartojanti depresija labai sunkiai gydoma – gydymas gali užtrukti iki 24 mėnesių.

Mūsų santuoka šiuo metu yra iširusi. Santuoka iširo dėl to, kad mūsų santykiuose atsirado nuolatiniai kivirč...


Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 969 žodžiai iš 1937 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Vykdomųjų bylų apskaita

TURINYS ĮVADAS 3 1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4 2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5 2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5 2.2 Bylų sąrašo spausdinimas 7 2.3.Duomenų eksportav...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kardomosios priemonės – namų arešto sąvoka ir istorinės ištakos Lietuvoje

KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – NAMŲ AREŠTO SĄVOKA IR ISTORINĖS IŠTAKOS LIETUVOJE SĄVOKA Žodis areštas kilęs iš viduramžių lotyniško žodžio arrestum, reškiančio teismo nutarimą. Tokį žodžio areštas apibrėžimą pateikia ...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA

TURINYS ĮŽANGA 3 1. MOKESČIŲ SISTEMA 4 1.1 MOKESČIŲ ELEMENTAI 5 1.2 MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI 9 2.MOKESČIŲ RŪŠYS 12 3. MOKESČIŲ SISTEMOS REFORMA 22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3.1 MOKESČIŲ SIST...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
KARO NUSIKALTIMŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Turinys Turinys 2 Įžanga 4 Karo nusikaltimų atsiradimas ir raida 7 Karo įstatymų ištakos 7 Tarptautinės teisės aktai, susiję su karo nusikaltimų problemomis 9 Karo nusikaltimų baudžiamumo raida Lietuvos Respublikos teisėje 11...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
APSKRIČIŲ VALDYMAS

TURINYS TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. Vietos valdymas LR 3 2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4 3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4 4. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse 4 (ads...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti