Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Finansinių ataskaitų apibūdinimas

9.8 (1 atsiliepimai)

Apimtis
2,419 žodžiai (-ių)
Sritis
Finansai
Formatas
PPTX failas (602 KB)
Tipas
Skaidrės

Finansinių ataskaitų apibūdinimas 1 puslapis
Finansinių ataskaitų apibūdinimas 2 puslapis
Finansinių ataskaitų apibūdinimas 3 puslapis
Finansinių ataskaitų apibūdinimas 4 puslapis
Finansinių ataskaitų apibūdinimas 5 puslapis
Finansinių ataskaitų apibūdinimas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ APIBŪDINIMAS


Finansinių ataskaitų sudėtis:
• 2023 metų birželio mėnesio 1 diena 17:26

• Balansas.
• Pelno (nuostolių) ataskaita.
• Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
• Pinigų srautų ataskaita.
• Aiškinamasis raštas.
Finansinių ataskaitų apibrėžimai
• 2023 metų birželio mėnesio 1 diena 17:26

• Balansas – finansinė ataskaita, kurioje parodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Kaip informacija turi būti pateikiama, klasifikuojama ir atskleidžiama balanse reglamentuoja 2-asis VAS „Balansas“.
• Pelno (nuostolių) ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos per finansinius metus įmonės uždirbtos pajamos, patirtos sąnaudos ir gauti rezultatai.
• Pinigų srautų ataskaita – finansinė ataskaita, nurodanti įmonės finansinių metų pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukas bei išmokas.
• Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas nuosavo kapitalo padidėjimas ir sumažėjimas per finansinius metus.
• Aiškinamasis raštas – finansinė ataskaita, kurioje paaiškinamos įmonės balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma kitose finansinėse ataskaitose.
• 2023 metų birželio mėnesio 1 diena 17:26

• Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
• Aiškinamasis raštas
• 6 VAS
• Pelno (nuostolių) ataskaita
• 3 VAS
• Balansas
• 2 VAS
• Pinigų srautų ataskaita
• 5 VAS
• Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
• 4 VAS
Pateikiant finansines ataskaitas, kiekvienoje finansinėje ataskaitoje turi būti nurodyta:
• 2023 metų birželio mėnesio 1 diena 17:26

• finansines ataskaitas pateikiančios įmonės pavadinimas, adresas ir kodas;
• ar tai atskiros įmonės, ar įmonių grupės (konsoliduota) finansinės ataskaitos;
• finansinių ataskaitų ataskaitinis laikotarpis. Nurodoma, ar tai metinės, ar tarpinės finansinės ataskaitos;
• balanso data – paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena;
• finansinių ataskaitų sudarymo data. Tai data, kai įmonės vadovas pasirašo parengtas finansines ataskaitas ir jos užregistruojamos įmonės dokumentų registre, jei registravimą numato įmonės vidaus tvarkos dokumentai arba teisės aktai;
• finansinių ataskaitų patvirtinimo data;
• finansinių ataskaitų valiuta;
• finansinių ataskaitų duomenų tikslumo lygis. Finansinių ataskaitų informacija gali būti pateikiama finansinių ataskaitų valiutos vienetais ar tūkstančiais vienetų. Tūkstančiais vienetų informacija gali būti pateikiama tik tuo atveju, jei dėl to nebus prarandama svarbios informacijos.
• Piniginis vienetas. Finansinės ataskaitos sudaromos naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.
• Kalba. Finansinės ataskaitos sudaromos lietuvių kalba, o prireikus – ir užsienio kalba.
• Apskaitos duomenys prieš finansinių ataskaitų sudarymą pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizacijos duomenimis.
• Metinių finansinių ataskaitų duomenys turi būti pateikiami laikantis pasirinktos apskaitos politikos ir bendrųjų apskaitos principų.
Balansas – finansinė ataskaita, kurioje parodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Pildant Balansą reikėtų vadovautis tam tikru eiliškumu:
• 2023 metų birželio mėnesio 1 diena 17:26


• Turtas
• Finansiniai metai
• Praėję finansiniai metai

• B
• Trumpalaikis turtas <...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 2419 žodžių.


Panašūs darbai


Paskolos grąžinimas bei paskolų skaičiuoklės
Paskolos grąžinimas bei paskolų skaičiuoklės

 Skolos grąžinimo užtikrinimas • Užtikrinimo būdų yra įvairių. Jų pasirinkimas priklauso nuo paskolos sumos, pasitikėjimo tarp paskolos gavėjo ir paskolos davėjo, paskolos skubumo. Paminėsime užtikrinimo priemones, kurios paskolos negrąžinimo atveju gali palengvinti paskol...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Elektroninės atsiskaitymų ir pranešimų sistemos

TURINYS I. AtskaitymŲ ir mokĖjimo SAMPRATa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 II. Elektroninių pranešimų ir atskaitymų sistemoS . . . . . . . . . . 3 III. Kokius...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Švietimo finansavimas ir jo problemos

TURINYS ĮVADAS 3 MOKSLEIVIO KREPŠELIS 4 I. Finansavimo sistemos trūkumai ir švietimo reformos tikslai 4 II. Moksleivio krepšelio apskaičiavimo metodika 6 III. Moksleivio krepšelio įve...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pasaulio bankas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Tarptautinės ekonomikos ir prekybos katedra : galimybės verslui ir informacijos šaltiniai Kursinis darbas Kaunas, 2003...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Finansai

PANEVĖŽIO KOLEGIJOS PANEVĖŽIO KOLEGIJOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KATEDRA Reklamos vadybos programos Rvn9 grupės studentas Modestas Mikšys S...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą