Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui

9.5 (1 atsiliepimai)

Apimtis
6,970 žodžiai (-ių)
Sritis
Ekonomika
Formatas
DOCX failas (242 KB)

„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui 1 puslapis
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui 2 puslapis
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui 3 puslapis
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui 4 puslapis
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui 5 puslapis
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.SANTRAUKA

Kursinio darbo objektas – mikro ir makro aplinkos veiksnių svarba įmonės veikloje. Darbo tikslas - atskleisti ir išanalizuoti marketingo aplinkos veiksnių, t.y. mikro bei makro aplinkos, įtaką siekiant sėkmingai vystyti įmonės veiklą.
Pagrindiniai darbe keliami uždaviniai: išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamą mikro bei makro aplinkos, jos veiksnių sampratas; išnagrinėti pasirinktos įmonės mikro bei makro aplinkų elementus bei įvertinti, kaip išoriniai ir vidiniai veiksniai veikia įmonę; pateikti išvadas, kurios padėtų įmonei sėkmingiau vystyti savo veiklą.
Pagrindiniai tyrimo metodai - tai teorinėje dalyje panaudotos literatūros analizė ir sintezė bei praktinėje dalyje atlikta įmonės marketingo aplinkos SWOT analizė bei stebėjimas.
Įgyvendinant iškeltus uždavinius, darbe buvo apibrėžta mikro bei makro aplinkos veiksnių reikšmė bei funkcijos įmonės sėkmingoje veikloje. Prieita išvados, kad kiekviena įmonė siekdama sėkmingai ir efektyviai vystyti veiklą, turi skirti ypatingą dėmesį tų veiksnių suvokimui ir įvertinimui.
Atlikta tiriamos įmonės makro bei mikro aplinkos veiksnių SWOT analizė leido įvertinti jų svarbą nustatant įmonės veiklos kryptis. Pasiremiant atlikta įmonės analize, pateiktos išvados bei pasiūlymai, kurie įgalintų minėtai įmonei efektyvinti savo veiklą.
Šio darbo rezultatai gali būti naudingi pasirinktai įmonei, siekiant pagerinti savo veiklos rezultatus bei norint geriau išnaudoti supančios aplinkos teikiamą naudą.
SUMMARY

The subject of this thesis is the importance of micro and macro environment factors their impact on the functioning of the company. The main goal is to analyze main aspects of marketing environment, i.e. , micro and macro environments, and their impact developing a successful business.
Main tasks: to analyze the conception of the micro and the macro environment factors found in the scientific literature, to consider elements of macro-and micro environments of the private company, to evaluate the impact of external and internal factors in the company, to suggest solutions which could help the company in developing business successfully.
The main methods used in the thesis are: analysis and synthesis of literature in the theoretical part, SWOT analysis and monitoring of the company's marketing environment in the second part.
During the implementation of set tasks, was a defined factor of micro-and macro-environment and determinated their impact and functions in proceeding successful activities of a company. It was concluded that each company in order to develop it activities effectively should pay extreme attention to the perception and evaluation of these factors.
Investigations of the environmental factors of the company, SWOT analysis lead us to understand the importance and the role of these factors in determining the company's activities. According that analysis, was made findings and proposals which should enable to improve the performance of the company.
The results of this work may be useful for the company to improve its performance and better adopt the benefits of its surrounding environment.

ĮVADAS

Literatū...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 6970 žodžių.


Panašūs darbai


Strateginis valdymas

Untitled VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS įmonių ekonomikos ir vadybos katedra AB „Anykščių vynas“ strateginė analizė Darbą atliko: D...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
INFORMACINĖS VALDYMO SISTEMOS

Turinys Įvadas 3 1. Informacinės sistemos 4 1.1. Informacinių sistemų sąvoka 4 1.2. Informacinių sistemų tipai, paskirtis, klasifikacija 4 1.3. Pagrindinės informacijos sistemos kompo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
komerciniai bankai

ĮVADAS Atkūrus nepriklausomybę ne vienas ūkio reformos aspektas nebuvo toks komplikuotas ir sudėtingas kaip bankų ir pinigų reforma. Tai sąlygojo tiesioginiai ekonominiai atskirų ūk...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
juridiniu asmenu rusys ir ju steigimas

Turinys Įvadas 2 1. Juridinio asmens sąvoka 3 2. Juridinių asmenų rūšys 4 2.1. Juridiniai asmenys ir jų steigimas 6 2.1.1. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės 6 2.1.2. Viešo...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos banko pinigų politika

1. Dabartinė pinigų politika ir jos tobulinimo veiksniai 1. 1994 m. balandžio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymas nulėmė Lietuvos banko veiklos pobūdį 19...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą