Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Diodų modeliavimas naudojant Electronics Workbench programą

9.6 (4 atsiliepimai)

Apimtis
586 žodžiai (-ių)
Sritis
Elektronika
Formatas
DOCX failas (54.48 KB)

Diodų modeliavimas naudojant Electronics Workbench programą 1 puslapis
Diodų modeliavimas naudojant Electronics Workbench programą 2 puslapis
Diodų modeliavimas naudojant Electronics Workbench programą 3 puslapis
Diodų modeliavimas naudojant Electronics Workbench programą 4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.DIODŲ MODELIAVIMAS NAUDOJANT
Electronics Workbench PROGRAMĄ

1. Darbo tikslas:

1. Išmokti modeliuoti elektroninių elementų veikimą su Electronics Workbench 5.12 programa.
2. Susipažinti su diodo veikimu, nubraižyti jo voltamperinę charakteristiką.

2. Modeliavimo programinė įranga:

Šiame darbe rekomenduojama naudoti programą Electronics Workbench 5.12.
3. Eiga grandinės kūrimui ir tyrimui:
1. Į centrinę lango dalį įtraukiami reikiami schemai elementai.
2. Elementai sujungiami.
3. Nustatomi elementų tipai ir parametrai.
4. Prijungiami tyrimo instrumentai.
5. Aktyvuojama grandinė, paspaudžiant įjungimo mygtuką.

4. Darbo eiga:

4.1. Išsiaiškinti, kaip naudotis programa Electronics Workbench 5.12.
1. Su nagrinėta programa sudarykite modeliavimo grandinę, atvaizduotą 1 paveiksle.
2. Išmatuokite diodo VAch tiesiogine ir atgaline kryptimis. 1a paveiksle pavaizduotoje grandinėje dabar stovė teka tiesiogine kryptimi, o kad srovė tekėtų atgaline arba užtvariaja kryptimi, reikia pakeisti diodo poliaringumą.


1a pav. Diodo elektrinė grandinė tiesiogine kryptimi

Siūlomi diodai: impulsinis D20, lygintuvinis D210X, stabilitronas KC113A, diodas 1N4001, diodas MBR4020 (galima nagrinėti diodus pasirinktinai ir savo nuožiūra).
Išnagrinėti du skirtingus diodus.
3. Potenciometru keiskite varžą ir stebėkite prietaisų rodmenis. Atkreipkite dėmesį, kad srovė kinta nuo miliamperų iki mikroamperų tiesiogine ir atgaline kryptimi.
4. Užpildykite 1 lentelę ir pagal ją nubrėžkite VAch grafikus tiesiogine ir atgaline kryptimi atskirai. Išnagrinėkite diodų parametrus. Nustatykite, kurie parametrai lemia diodų dažnines savybes.
5. Apskaičiuokite diodų tiesiogine ir atgaline kryptimi lyginimo koeficientą k, ir nubraižykite grafikus k = f (U)

6. Rezultatai

6.1. Sumodeliuotos diodo grandinės schema su prietaisų parodymais (tiesiogine ir atgaline kryptimis)


6.2. 1 lentelė. Matavimo rezultatai impulsiniam D20 diodui

...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 285 žodžiai iš 586 žodžių.


Panašūs darbai


Diodų modeliavimas naudojant Electronics Workbench programą
Diodų modeliavimas naudojant Electronics Workbench programą

 DIODŲ MODELIAVIMAS NAUDOJANT Electronics Workbench PROGRAMĄ 1. Darbo tikslas: 1. Išmokti modeliuoti elektroninių elementų veikimą su Electronics Workbench 5.12 programa. 2. Susipažinti su diodo veikimu, nubraižyti jo voltamperinę charakteristiką. 2. Modeliavimo p...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tranzistorinis jungiklis su netiesiniu grįžtamu ryšiu
Tranzistorinis jungiklis su netiesiniu grįžtamu ryšiu

Darbo tikslas: Susipažinti su plačiai naudojamo tranzistoriaus 2n3906 impulsinėmis savybėmis jungiklio su netiesiniu grįžtamu ryšiu schemoje. Uždaviniai: 1. Eksperimentiškai ištirti elektroninį jungiklį su neigiamu grįžtamuoju ryšiu. 2. Stebėti pereinamuosius procesus ir mat...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kirchhofo dėsnių taikymas sudėtingai grandinei 
Kirchhofo dėsnių taikymas sudėtingai grandinei 

1 laboratorinis darbas KIRCHHOFO DĖSNIŲ TAIKYMAS SUDĖTINGAI GRANDINEI  Darbo tikslas: įgyti žinių apie sudėtingas elektros grandines, išmokti jungti elektros grandinės elementus, eksperimentiškai ištirti sudėtingą elektros grandinę, matuoti elektrovaras, sroves, įtampas. Palygint...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Loginių inverterių grandinė su šviestukais
Loginių inverterių grandinė su šviestukais

Įvadas į specialybę Laboratorinis darbas Nr.2 Darbo tikslas Susipažinti su loginiai elektronikos įrenginiais ir integruojančiomis RC grandinėmis. Elektronikos komponentai Šiame darbe naudojami rezistorių ir kondensatorių RC grandinėlės, loginio lygio inverteriai bei šviestukai....

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo variklio charakteristikų tyrimas (laboratorinis)
Nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo variklio charakteristikų tyrimas (laboratorinis)

NUOLATINĖS SROVĖS NEPRIKLAUSOMOJO ŽADINIMO VARIKLIO CHARAKTERISTIKŲ TYRIMAS Darbo tikslas: naudojantis “MatLab–SimuLink” programiniu paketu, susipažinti su nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo variklio savybėmis ir sudaryti jo charakteristikas. Darbo uždaviniai:...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą