Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Darbo užmokestis ir užimtumas

9.7 (5 atsiliepimai)

Apimtis
5,018 žodžiai (-ių)
Sritis
Vadyba
Formatas
DOCX failas (79.66 KB)
Tipas
Referatai

Darbo užmokestis ir užimtumas 1 puslapis
Darbo užmokestis ir užimtumas 2 puslapis
Darbo užmokestis ir užimtumas 3 puslapis
Darbo užmokestis ir užimtumas 4 puslapis
Darbo užmokestis ir užimtumas 5 puslapis
Darbo užmokestis ir užimtumas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Įvadas
Kiekvienoje šalyje už darbą yra atlyginama. Dažniausiai yra mokamas sutartas atlyginimas, tačiau gali būti ir kitos atsiskaitymo formos (pvz. natūra). Labiausiai paplitusios darbo užmokesčio sistemos yra vienetinė ir laikinė. Tačiau, kaip ir viskas šiame pasaulyje, jos turi ir atmainų. Kadangi kiekviena valstybė turi skirtinga ekonomiką, tai ir darbo užmokestis kiekvienoje šalyje skirtingas. Tai priklauso nuo vidinių ir išorinių veiksnių.
Darbo užmokestį gauna tik tie, kurie dirba pastoviai arba laikinai tam tikroje įmonėje, su kuria sudaro darbo sutartį. Šie žmonės vadinami užimtais gyventojais. O vedama jų statistika vadinama užimtumu.
Taigi, šio darbo tema yra apie darbo užmokestį ir užimtumą. Todėl galima įvardinti tikslą ir keliamus uždavinius.
Tikslas: susipažinti su darbo užmokesčio pagrindinėmis sistemomis ir jų atmainomis, veiksniais įtakojančiais darbo užmokesčio dydį, Lietuvos gyventojų užimtumo statistika 2008-2010 m.
Uždaviniai:
• Susipažinti su darbo užmokesčio sąvoka;
• Išvardinti ir plačiau aptarti darbo užmokesčio sistemas ir jų atmainas;
• Išvardinti ir plačiau aptarti veiksnius įtakojančius darbo užmokesčio dydį (vidinius ir išorinius);
• Susipažinti su užimtumo sąvoka, suvokti jos esmę, susipažinti su Gyventojų užimtumo tyrimų rezultatais;
• Plačiau išnagrinėti tyrimų rezultatus, atlikti palyginimą 2008-2010 m.

Darbo užmokestis
Darbo užmokestis - tai atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius (priedai, premijos ir pan.). Darbo užmokestis mokamas pinigais ir jo modulis skirtas darbo laiko ir atlyginimų darbuotojams apskaičiavimui. Kiekvienam darbuotojui yra vedama darbuotojo kortelė, kurioje įrašoma informacija apie darbuotoją, susijusi su jo tarnyba, įvairių išmokų pervedimais į bankus bei visais priskaitymais ir atskaitymais. Kortelėje įvesti duomenys apie darbuotojus naudojami atliekant įvairias operacijas. Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestį galima suskirstyti pagal sąnaudų centrus: padalinius, projektus, straipsnius, programas, pervesti į bankų korteles.
Darbuotojų atlyginimų apskaičiavimui taikomi keli metodai:
• Laikinis metodas – darbo užmokestis skaičiuojamas pagal „Tabelį“ ir asmeninėje darbuotojo kortelėje bei darbo grafikuose nustatytus valandinius, dienos ar mėnesio įkainius.
• Vienetinis metodas – darbo užmokestis skaičiuojamas pagal kiekvienam darbuotojui įvestą išdirbį: atlikus darbus, pagamintą gaminių kiekį.
• Brigadinė ranga – jei yra suformuotos tam tikros darbuotojų grupės (brigados), darbo užmokestį galima apskaičiuoti pagal brigadai išskirtą sumą bei įmonėje nustatytus algoritmus, kurie pritaikomi konkrečios įmonės poreikiams. Kiekvienam brigados darbuotojui gali būti vedama vienetinio darbo užmokesčio skaičiavimo kortelė.
Galima apskaičiuoti ne tik atlyginimus, bet ir kitus priskaitymus:
• nedarbingumo pašalpas;
• atostogų apmokėjimą;
• premijas ir įvairias kitas pašalpas bei priemokas.

Sistemoje veikia įvairių išmokų skaičiavimas pagal kaštų centrus (raktus). Jų galima suformuoti tiek, kiek pageidaujama – raktų kiekis neribojamas. Vykdant ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 5018 žodžių.


Panašūs darbai


Motyvavimo priemonės ir būdai (referatas)
Motyvavimo priemonės ir būdai (referatas)

ĮVADAS Kiekvienas vadovas organizacijoje norėtų žinoti, kaip reikia veikti, kad darbuotojai dirbtų noriai, produktyviai ir būtų patenkinti darbu. Pagrindinė vadovų veikla ir yra – skatinti darbuotojų entuziazmą darbe. Skirtingiems žmonėms tinka skirtingi skatinimo būdai, bet...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės

Baigiamojo darbo tikslas - Išanalizuoti pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą sveikatos priežiūros reformos kontekste ir pateikti galimus jų veiklos tobulinimo kryptis; Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys Teorinėje darbo dalyje analizuojami Sveikatos priežiūros valdymo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Organizacinė kultūra ir vertybės
Organizacinė kultūra ir vertybės

ORGANIZACINĖ KULTŪRA – SAVARANKIŠKA NAMŲ UŽDUOTIS SEMINARUI • Peržiūrėkite įvairių organizacijų tinklalapius ir atrinkite vieną organizaciją, kurios kultūra Jums atrodo „gera“, t.y. prisidedanti prie organizacijos efektyvumo. • Surašykite į atskirą lapą atsi...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
AB „Vilniaus pergalė
AB „Vilniaus pergalė" veiklos analizė pagal H. Emersono knygą „Dvylika našumo principų"

 ĮVADAS AB "Vilniaus pergalė" yra viena iš didžiausių Lietuvos saldainių gamintojų, veikianti nuo 1952 metų. Įmonės pagrindinė veikla yra saldainių ir kitų saldumynų gamyba, tiek Lietuvoje, tiek ir eksportuojant į kitas šalis. Įmonė yra žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir už...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės

Pre-school institutions administrative functions of distribution regulation: situation and opportunities Master‘s thesis In the master’s thesis the article reveals administration function distribution regulation situation and opportunities in pre-school institutions. In this context analy...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Dokumentų aplankas. Tarptautinės komunikacijos savarankiškas darbas
Dokumentų aplankas. Tarptautinės komunikacijos savarankiškas darbas

Geografinė padėtis. Švedijos plotas yra 449 965 kvadratinių kilometrų. Tai didžiausia iš penkių Šiaurės šalių ir pagal dydį yra trečia ES. Pusė visos teritorijos apaugusi miškais, iš kurių 80% yra privati nuosavybė, o mažiau negu 10% - dirbama žemė. Gana lygus kraštovaizdis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo užmokestis ir užimtumas
Darbo užmokestis ir užimtumas

Įvadas Kiekvienoje šalyje už darbą yra atlyginama. Dažniausiai yra mokamas sutartas atlyginimas, tačiau gali būti ir kitos atsiskaitymo formos (pvz. natūra). Labiausiai paplitusios darbo užmokesčio sistemos yra vienetinė ir laikinė. Tačiau, kaip ir viskas šiame pasaulyje, jos...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vadybos funkcija - motyvavimas
Vadybos funkcija - motyvavimas

ĮVADAS Darbo aktualumas – Kiekvienam žmogui, skirtinguose darbuose veikia skirtingos motyvacijos formos. Tačiau egzistuoja tam tikri dėsningumai bei teorijos kurių pagalba galima kurti vieningas darbuotojų motyvavimo sistemas, kurios padės išsaugoti darbuotojus ir skatinti dirbti...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje

ĮVADAS Temos aktualumas. Jaunu žmogumi Lietuvoje yra klasifikuojamas asmuo nuo 14 iki 29 metų amžiaus (LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Ţin., 2003, Nr.119-5406). Remiantis statistikos departamento duomenimis jaunimas Lietuvoje užima nemažą visuomenės dalį. 2020 metais...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą