Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Darbo bylos

9.4 (2 atsiliepimai)

Apimtis
4,650 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
ODT failas (44 KB)

Darbo bylos 1 puslapis
Darbo bylos 2 puslapis
Darbo bylos 3 puslapis
Darbo bylos 4 puslapis
Darbo bylos 5 puslapis
Darbo bylos 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo Bylos


Darbo byla Nr. I

2023 m. kovo 9 d. po trūkumų pašalinimo priimtas ieškovės UAB „Svajonių sodai“ ieškinys atsakovui P. R., kuriuo ieškovė, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės darbo ginčų komisijos (toliau - DGK) 2023 m. sausio 2 d. sprendimu prašė teismo išspręsti ieškovės ir atsakovo ginčą iš esmės ir P. R. prašymą dėl darbo užmokesčio priteisimo atmesti. 2023 m. sausio 18 d. vykusio teismo posėdžio metu ieškovo atstovai patikslino savo ieškinio reikalavimus – kad prašoma ne tik atmesti P. R. prašymą dėl darbo užmokesčio priteisimo, bet kad prašoma pripažinti, kad jis iš UAB „Svajonių sodai“ buvo atleistas teisėtai ir atmesti visus jo reikalavimus, susijusius tiek su darbo užmokesčio, tiek kompensacijos, tiek netesybų, tiek kitų sumų priteisimu. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas savo reikalavimus palaikė, nurodydamas, kad nepaisant to, kad atsakovas atleistas kaip teismai pripažino jo prastovos darbe metu, tačiau darbuotojas faktiškai nedirbo jau nuo 2019 m., nors už tuos vienerius metus atlyginimas dar jam buvo mokamas. Kaip teikdamas paaiškinimus nurodė ieškovo direktorius E. V. nutraukti darbo santykių nebuvo skubama, kadangi ieškovės direktorių ir atsakovą siejodraugiški santykiai(iki atsakovas kreipėsi į teismą dėl paskolos grąžinimo). 2019 m. UAB „Svajonių sodai“ dėl Covid-19 pandemijos ir gerokai sumažėjusių užsakymų bendrovėje daugumai darbuotojų buvo skelbiama prastova, tačiau atsakovas į šį sąrašą nebuvo įtrauktas, kadangi faktiškai ir taip nedirbo ir kadangi daug laiko buvo nedarbingume. Pažymima, kad atsakovas nuo 2019 m. įsidarbino ir kitose darbovietėse (direktoriaus pareigose). Ieškovo atstovo teigimu atsakovas atleistas pagrįstai, nes padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą – neatvyko į darbą po nedarbingumo laikotarpio pabaigos (už pravaikštas laikotarpiu nuo 2022 m. liepos 19 d. iki2022 m. liepos 29 d.), neinformavo darbdavio apie pasibaigusį nedarbingumą. Pripažįstama, kad prieš atleidžiant P. R. nebuvo pateiktas reikalavimas darbuotojui pasiaiškinti. Dėl ko DGK sprendimu nepagrįstai priteistos darbuotojui su atleidimu susijusios sumos (vidutinis darbo užmokestis (toliau - VDU) už priverstinės pravaikštos laiką, kompensacija ir netesybos) ieškovo atstovai nekomentavo. Ieškovo atstovas nurodė, kad DGK 2023 m. sausio 2 d. sprendimą ieškovė įvykdė 2023 m. sausio 6 d. geranoriškai, sumokėdama atsakovui visas priteistas sumas – 15 876,34 Eur (įskaitant tai dienai paskaičiuotas netesybas), kad toliau nebūtų skaičiuojamos netesybos, tačiau ieškinio reikalavimų neatsisako, juos palaiko pilna apimtimi.

Atsakovas P. R.ir jo atstovassu ieškiniu nesutinka, prašo atmesti. Neigė, kad atsakovas ieškovo atstovo nurodytu laikotarpiu buvo pravaikštose, tai patvirtinta ir įsiteisėjusiu 2022 m. rugpjūčio 26 d. teismo sprendimu prijungtoje byloje, kuriame konstatuota, kad atsakovas buvo prastovoje nuo 2019 m. liepos 1 d. iki jo atleidimo dienos (įskaitant š...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 4650 žodžių.


Panašūs darbai


Įstatymų leidybos procesas
Įstatymų leidybos procesas

 Įvadas Įstatymų leidyba yra viena sudėtingiausių ir atsakingiausių valstybės funkcijų, kurią įgyvendinant yra kuriama valstybės teisinė tvarka, modeliuojamas politinis, socialinis, ūkinis ir kultūrinis šalies gyvenimas. Daugelyje val...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų teisė. Asmenys
Romėnų teisė. Asmenys

 Asmuo – persona Asmenys buvo skirstomi į persona sui iuris – sąvarankiškos teisės asmenys, kurie nėra paterfamilia svaldžioje Persona allien iuris – asmenys, kurie yra paterfamilia valdžioje Asmeniu teisine prasme romoje buvo nekiekvienas asmuo. Visu pirma roma buvo vergovinė...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas

.CIVILINIŲ BYLŲ PRISKIRTINUMAS TEISMAMS IR TEISMINGUMAS Teoriniai klausimai 1. Priskirtinumas ir jo rūšys: vienetinis ir dauginis Bylų priskirtinumo teismams institutas padeda nustatyti, kokios institucijos kompetencijai priskirtinas tam tikro ginčo nagrinėjimas, t. y. kieno jurisd...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų privatinės teisės konspektas
Romėnų privatinės teisės konspektas

1 seminaras Teisės samprata Romėnų laikais 1. Svarbiausios I seminaro sąvokos/terminai:  Ius Romanum – romėnų teisė, nevienalytė teisės sistema, geriausiai apibrėžiama per savo šakas – ius publicum, ius privatum, ius civile, ius peregrinorum, ius gentium, ius co...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse. TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI TEMOS AKTUALUMAS Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išs...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kasacija civilinėse bylose
Kasacija civilinėse bylose

 KASACIJA CIVILINĖSE BYLOSE Teoriniai klausimai 1) Teismų sprendimų kontrolės formos – apeliacija ir kasacija, jų panašumai ir skirtumai Panašumai: Kasacija ir apeliacija yra teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos.1 Abi instancijos yra reikalingos tam, kad...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas

 Savarankiškas darbas ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO IR JO NELIEČIAMUMO SAMPRATA • Privataus asmens gyvenimo neliečiamumą, būtų galima apibrėžti, kaip asmens apsaugą nuo galimo neteisėto kišimosi į jo asmeninę erdvę – į privatumą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slapt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinės teisės atsiskaitymas
Civilinės teisės atsiskaitymas

 Savarankiškas darbas Nr.1 1. Kokiais kriterijais atribojama privatinė teisė nuo viešosios teisės? Ar galima taikyti civilinės teisės normas viešiesiems santykiams reglamentuoti? Viešoji ir privatinė teisė Kriterijai kuriais apribojama privatinė ir viešoji teisė:...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinio proceso teisės konspektai
Administracinio proceso teisės konspektai

1 TEMA. ADMINISTRACINIO PROCESO SAMPRATA IR RŪŠYS Teisinio proceso samprata ir rūšys Procesas – reiškinio vystimosi eiga (pvz. Gali būti fizikinis, cheminis, ekonominis ir t.t) Procesai: Valdomi (Procesai, kuriems galima daryti tikslingai kryptingą poveikį, nukreipiant jų eigą no...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)

4 SEMINARAS. PASIRENGIMAS TEISMINIAM NAGRINĖJIMUI Teoriniai klausimai 1) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijos esmė ir prasmė. Antroji savarankiška civilinio proceso stadija yra pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui. Pasirengimo stadija reiškia, kad rengtis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucinės teisės samprata (referatas)
Konstitucinės teisės samprata (referatas)

  ĮVADAS Terminas „constitutio“ yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio reiškiančio įtvirtinimą, nustatymą. Bendriausiu požiūriu konstitucija – tai sistema teisės normų, paprastai turinčių aukščiausią teisinę galią ir nustatančių žmogaus, visuomenės ir valstybė...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas

IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D. NUO 2017 M. SAUSIO 1 D. 1. DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS Rūšys (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) nuotolinio darbo sutartis; (IV) papildomo darbo sutartis. (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) laikinoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos

  , ginančios įregistruoto prekės ženklo savininko teises: Suteikia jam išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be prekių ženklo savininko sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vartojimo sutarčių ypatumai
Vartojimo sutarčių ypatumai

III TEMA – VARTOJIMO SUTARČIŲ YPATUMAI Apibūdinkite sutarčių laisvės principo sąvoką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjekt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)

Nusikalstamų veikų daugetas Daugeto samprata Teisinė situacija, kai asmuo padaro kelias nusikalstamas veikas: • Padaro kelias nusikalstamas veikas ir už jas traukiamas atsakomybėn • Padaro nusikalstamą veiką, kai prieš tai jau buvo padaręs kitą nusikalstamą veiką...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo bylos
Darbo bylos

Darbo Bylos Darbo byla Nr. I 2023 m. kovo 9 d. po trūkumų pašalinimo priimtas ieškovės UAB „Svajonių sodai“ ieškinys atsakovui P. R., kuriuo ieškovė, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo sutartis ir jos rūšys 

DARBO SUTARTIS IR JOS RŪŠYS  Darbo temos aktualumas Darbo teisės sritis yra bene svarbiausia daugumai žmonių, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo laiko dalį praleidžia darbe. Tačiau prieš užsitikrindamas tokį laiko praleidimo būdą, asmuo privalo su darbdaviu su...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis

Užduotys savarankiškam darbui Nusikalstamų veikų daugetas Nusikalstamų veikų daugeto samprata, rūšys ir atribojimo nuo pavienių nusikalstamų veikų kriterijai. Nusikalstamų veikų daugeto samprata – tai to paties asmens padarytos bent dvi pavienės nusikalstamos veikos, dėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą