Rinkodara

Prekės ženklo įtaka pardavimams
 • Turinys Įvadas 3 1.Prekės ženklo sąvoka 4 2. Prekės ženklo ryšys su vartotoju 5 3. Ryšių rinkodara 9 3.1. Rinkodara kaip prekės ženklo santykių valdymas 9 3.2. Ryšių paradigma 11 4. Baltijos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Butų kainos
 • MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS TEISĖSAUGOS FAKULTETAS MUITINĖS VEIKLOS KATEDRA MTVbd4-01 grupės studento Andriaus Fugalio tiriamasis darbas BUTŲ RINKOS APŽVALGA Vilnius (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Paslaugų įmonės „Vlantana“ reklama
 • Turinys ĮVADAS 2 1. PASLAUGŲ MARKETINGO PROBLEMATIKA 3 1.1 PASLAUGOS SAMPRATA IR PASLAUGOS SAVYBĖS 4 1.2 PASLAUGŲ MARKETINGAS 6 2. PASLAUGŲ ĮMONIŲ REKLAMA 8 2.1 PAGRINDINĖS REKLAMOS...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tyrimas
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TARPTAUTINIO VERSLO MOKYKLA KURSINIS PROJEKTAS TARPTAUTINIŲ RINKŲ APLINKOS TYRIMAS JAPONIJA Atliko:Jurga Banketienė Evelina Byčkova Sandra Bucevičienė (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Prekės identifikavimas. Prekės identifikavimo strategijos. Įpakavimas
 • Turinys 1. Įvadas 1 2. Prekės identifikavimo samprata 1 3. Prekės ženklas 1 4. Prekės markė 3 5. Prekės vardas 5 6. Logotipas 6 7. Prekės simbolis 6 ...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
UAB MATRIX
 • KAS TAI YRA – ? Kuo skiriasi MATRIX UAB nuo kitų firmų, prekiaujančių kompiuterine įranga? Visų pirma jie didžiuojamės savo klientais, kuriuos vadina partneriais, kai tuo tarpu kitos firmos juos vadina...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rinkodaros spera
 • 1. Marketingo prigimtis ir turinys Marketingas – tai poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ir organizacijos tikslų. ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Reklamos kampanijų organizavimo principai
 • Įvadas Reklama šiandien labai aktyviai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Be jos neįsivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir daugelio ekonominių sričių egzistavimo. ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Marketingo tyrimas
 • TURINYS 1. SANTRAUKA 2 2. ĮVADAS 4 2.1. PROBLEMOS IDENTIFIKAVIMAS 4 2.2. TYRIMO HIPOTEZĖS 4 2.3. TYRIMO TIKSLAI 4 3. PAGRINDINĖ DALIS 5 3.1. TYRIMO METODOLOGIJA 5 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
UAB „SEPTYNIOS SFEROS“ MARKETINGO PLANAS
 • TURINYS Įvadas 2 Santrauka 4 Summary 5 Marketingo reikšmė UAB „Septynios sferos“ veiklai 6 1.1 Paslaugų marketingo samprata ir reikšmė 6 1.2 UAB „Septynios sferos“ marketingo...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Marektingo teikiama informacija
 • Įvadas Bet kokia įmonė veikia tam tikroje nuolat kintančioje aplinkoje. Norėdama sėkmingai dirbti, ji turi gaminti ir pateikti vartotojams tokias prekes, kurios tenkintų jų poreikius ir jie norėtų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Marketingas. Konkuravimo strategijos
 • Konkuravimo strategijos Turinys Įvadas…………………………3 1. Konkurencinės strategijos samprata…………………………4 1.1. Konkurencijos metodai ir konkurencinės...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Eksportas: TARPTAUTINIO VERSLO IR EKSPORTO SAMPRATA
 • 1. TARPTAUTINIO VERSLO IR EKSPORTO SAMPRATA Kiekviena šalis ir jos ūkio subjektai yra suinteresuoti, kad šalies ekonomika būtų kuo labiau išvystyta ir subalansuota. Svarbią šalies...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinis rėmimo kompleksas
 • 1. ĮVADAS Žmogus – vienintelė būtybė žemėje, kuri tenkindama savo komunikacinius ir informacinius poreikius yra taip tobulai išvysčiusi jų kūrimo, perdavimo ir gavimo mechanizmą. Komunikaciniai...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Etika reklamoje
 • ĮVADAS Šio darbo tema yra etika ir socialinė atsakomybė reklamoje. Nagrinėjamas klausimas yra aktualus šiuolaikinėje visuomenėje, taip pat ir reklama pasaulyje, kur dažnai nepaisomos paprasčiausios moralinės...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: