Teisė » 8 puslapis

ekologinės teisės špera
 • ETreg.Aa sant,tp apima tn.,kurios regul atsk.g obj.apsaugą+naud(žemė,miškai;vandenys).Pradžią mokslui davė Darvinas.Term.ekolog 1k panaud.1866vok.biologo Hekelio.tai buvo biolog mokslo šaka,tirianti...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lyginamoji konstitucinė teisė
 • LYGINAMOJI KONSTITUCINĖ TEISĖ 1.Konstitucinės teisės dalykas ir samprata -tai mokslas,kuriuo siekiama, bandoma sugretinti įvairių šalių konstitucinės teisės bruožus...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Visuomeninių organizacijų teisinė padėtis Lietuvoje
 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VERSLO ADMINISTRAVIMO KATEDRA Kursinis darbas Nevyriausybinės organizacijos Dėst. doc. Antanas Šenavičius ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucinės teisės normos ir šaltiniai
 • TURINYS 1. ĮŽANGA 3 2. KONSTITUCINĖS TEISĖS NORMOS 3 2.1. Konstitucinės teisės normos samprata 3 2.2. Konstitucinės teisės normos struktūra 4 2.3. Konstitucinės teisės normų rūšys 5...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kriminologijos kursinis darbas
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS KATEDRA (I variantas) Vilnius 2002 1. TURINYS (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
motinystes istatymas
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo ĮSTATYMAS | | |Įstatymas |IX-110|2000 12 21 |Valstybės žinios,2000, Nr. | | | | |111-3574 | |2000 12 21 Priėmė: Lietuvos |Įsigalioja nuo 2001 01 01 | |Respublikos Seimas |...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės sampratų įvairovė ir jos priežastys
 • Turinys Įvadas 3 1. Teisė kaip procesas 4 1.1. Teisės samprata 4 1.2. Teisės sampratos santykis su politiniu režimu 4 1.3. Termino „teisė“ daugiareikšmiškumas 4 1.4. Teisė kaip...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės istorija
 • ISTORIJA Dalyko tikslai ir uždaviniai. Svarbiausias istorijos mokymo vidurinėje mokykloje tikslas – ugdyti istorinį mąstymą ir supratimą, kad šiandienos pasaulis yra istoriškai nulemtas. Istorijos mokymo pamatas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
vaikų teisė
 • ĮVADAS Mūsų šalies politikoje žmogus, šeima, vaikai turėtų tapti pagrindiniu Vyriausybės, politinių partijų ir Nevyriausybinių organizacijų rūpesčiu. Svarbiausia šiuo metu Lietuvoje – panaikinti skurdą,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
EUROPOS SĄJUNGOS KONSTITUCIJA
 • ES Konstitucija: idėjos dėl ES Konstitucijos formavimasis, ES Sutarties dėl Konstitucijos Europai projekto priėmimas ir trumpa charakteristika 1. Idėjos dėl ES Konstitucijos formavimasis Sutartį dėl...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Mokesčių teisės subjektai, jų teisės ir pareigos
 • Mokesčių teisės subjektas – pačia bendriausia prasme yra teisinių santykių subjektas, kurį teisės teorija apibrėžia kaip subjektą, besinaudojantį savo teisnumu ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šeimos Teisė
 • GLOBA IR RŪPYBA KLAIPĖDA 2004 ĮVADAS Lietuvos statutai globą nustatė tik tiems šeimos nariams – nepilnamečiams sūnums ,netekėjusioms dukroms ir kitiems asmenims ,kurie turėjo kokį nors turtą .Neturintiems...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
CIVININĖS BYLOS IŠKĖLIMO TEISINĖS PASEKMĖS
 • T U R I N Y S : 1. ĮŽANGA………………………… 3 2. CIVILINIO PROCESO STADIJOS………………………… 4 3. CIVILINĖS BYLOS IŠKĖLIMAS………………………… 4 4....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinė teisė
 • PLANAS ĮVADAS Nuosavybės teisės sąvoka (objektyviąja ir subjektyviąja prasme) Nuosavybės teisės turinys Nuosavybės teisės įgyvendinimas APIBENDRINIMAS LITERATŪRA ĮVADAS (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Atstovavimas
 • Įvadas Atstovavimo pagrindus reglamentuoja LR Civilinio kodekso (toliau vadinama CK) 2-os knygos III dalis “” surašant įgaliojimą, perįgaliojimą, o taip pat komercinio atstovavimo sutartį buvo vadovautasi...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: