Vadyba » 6 puslapis

Vadybos vystymasis Lietuvoje
 • Turinys Įvadas ..2 1. Vadybos raida Lietuvoje 1920-1940 metais ..3 2. Sovietinio laikotarpio vadybos raida ..6 3. Vadybos raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę (1990-1997 metai) 12 4. Lietuviškosios...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sisteminis “UAB Transcom WorldWide Vilnius” organizacijos veiklos apibūdinimas jos efektingos vadybos tikslams
 • Įvadas Visais laikas egzistavo tam tikri pasiskirstymai žmonių gretose. Vieni žmonės nuolatos skųsdavosi prastomis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Personalo valdymo strategija įmonėje
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. PERSONALO VALDYMO STRATEGIJOS KONCEPCIJA 5 1.1. Personalo valdymo samprata 5 1.2. Personalo valdymo strategijos vaidmuo 6 1.3. Personalo valdymo strategijos formavimo aspektai 8...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Prekybos logistika
 • PREKYBOS LOGISTIKA   Prekybos logistikos objektas, struktūra ir funkcionavimo bruožai , jos samprata, vieta ir reikšmė – viena iš naujausių prekybos ūkio ir šios gyventojų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vadovavimo teorijos
 • Darbo mokslinio organizavimo teorija. (1911 – 1912 m.)F. Teiloras. Pirmasis bandė kompleksiškai nagrinėti organizavimo principus. Vadybos pagrindas – teisingas tiek darbininkų, tiek vadovų darbo organizavimas....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Marketingo savarankiškas.
 • Turinys 1. Makroaplinkos analizė ir prognozavimas………………….3 2. Vartotojų elgsenos tyrimas…………………………5 3. Rinkos segmentavimas…………………………6 4. Tikslinis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Duonos kepimo technologija “Vilniaus duona” įmonėje
 • Turinys Įvadas …………………………3 1. Įmonės charakteristika…………………..6 1.1. Įmonės įkūrimas ir vystymasis………………6 1.2. Gaminių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Verslo administravimo konspektas-špera
 • Verslininkystės istorija Verslininkystė – tai iniciatyvių savarankiškų žm. veikla, nukreipta pelno arba asmenynės naudos gavimui. Tai veikla, kuri asocijojasi su naujovių siekimu, kūrimo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Personalo dokumentavimas ir apskaita, atskaitomybės ir statistinių rodiklių sistema personalo srityje „N įmonėje“
 • Personalo vadyba gali būti traktuojama kaip į bendrą sistemą integruotas informacinis procesas: informacija...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
verslo ideja (nuosavo verslo kurimas)
 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS VADYBOS KATEDRA Turinys Įžanga 3 1. Įmonės charakteristika 4 2. Įmonės organizacinė valdymo struktūra 6 3. Darbo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nekilnojamo turto vertinimo būdai
 • Išskiriami trys klasikiniai tarptautiniu mastu naudojami nekilnojamo turto vertinimo metodai: lyginamosios vertės, pajamų ir kaštų. • Lyginamosios vertės (...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
KOKYBĖS VADYBOS ORGANIZACIJOS
 • Daugumoje pasaulio šalių kokybės vadybai įgyvendinimą aktyvina įvairios nacionalinės ir tarptautinės kokybės organizacijos. Vien Europos kokybės organizacija jungia 32 šalis. Lietuvos Europos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Viešbučio marketingo tyrimas
 • SANTRAUKA Įmonės įvertinimas iš marketingo pozicijų Savarankiškas darbas atlikti marketingo tyrimą, 39 psl., 3 lentelės, 10 literatūros šaltinių,2 priedai, lietuvių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Strateginio planavimo esmė ir taikymas organizacijoje
 • TURINYS Įvadas 2 1. Strategijos ir planavimo, strateginio planavimo samprata, jo esmė 3 2. Starteginio planavimo etapai 4 3. Strateginio planavimo funkcijos 6 3.1. Įmonės misija ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
DARBAS GRUPĖSE IR JŲ ORGANIZAVIMAS
 • TURINYS ĮVADAS………………………… 3 1. GRUPĖS SAMPRATA IR SĄVOKA……………………….4 2. GRUPIŲ ESMĖ IR YPATUMAI…………………………6 2.1. Grupės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: