Lietuvių kalba » 4 puslapis

Konspektas tingintiems skaityti „ Altorių šešėly“ 2-3 dalies
 • Tingintiems skaityti visą „ Altorių šešėly“ – trumpas konspektukas 2-3 dalies. Gabijos Vosyliūtės autorystė 1. Liudas atvyksta i kalnynu parapija....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Petras Kalpokas „Rudenį“
 • Dailininkas Petras Kalpokas augo kaime, gal todėl jo peizažų motyvai – kaimo aplinka. Šiems peizažams būdinga atvira erdvė, lyriškumas. Petro Kalpoko paveiksle „Rudenį“ jaučiame ramybę....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
„Baltaragio malūnas“ folkloriškumas
 • Tai sakmę primenantis Kazio Borutos prozos kūrinys, kuriame susipina epiškumas ir lyrizmas, realistinis pasakojimas ir fantastika. Romane yra dvi vaizdavimo plotmės, kurios dažnai mainosi...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Leksikologijos konspektas
 • Žodžio supratimas Kas yra žodis? Empiriškai (t. y. iš patyrimo) mes visi žinome, kas yra žodis, todėl kai kam gali rodytis keistas ar net juokingas šis klausimas. Kiekvienas iš mūsų turbūt nesumaišys...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Henriko Radausko eilėraščio „Homero jaunystė“ interpretacija
 • H.Radauskas visą laiką stengėsi nebūti toks, kaip kiti poetai. Jis siekė, kad jo kūryba būtų originali, savita, o ne ką nors kopijuojanti. Jo eilėraščius sunku...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Maironio „Lietuva brangi“ interpretacija
 • Maironio eilėraščio “Lietuva brangi” Interpretacija Maironis suvokiamas kaip ištisa lietuvių poezijos raidos epocha. Jo kūryba toli peržengia poeto gyventą laikotarpį, o vis naujos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
k.donelaitis „vasaros darbu“ lauro monologas
 • K. Donelaitis – XVIII a. Mažosios Lietuvos rašytojas, pastorius, mokytojas, sodininkas, choro vadovas, konstruktorius. Pirmasis lietuvių grožinės literatūros pradininkas. Šiuo metu...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
J.V. Gėtė „Faustas“
 • Gėtė (1749-1831) 1. Gyvenimo kelias. Gėtė gimė Frankfurte prie Maino. Motinai tada 18, tėvui 39. Motina buvo gyvo būdo, poetiškos natūros moteris, mokėjusi džiaugtis gyvenimu. Tėvas, rimtas ir...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kazys Boruta „Baltaragio malūnas“
 • Ant Udruvės ežero stataus skardžio stovėjo Baltaragio vėjinis malūnas. Nuo neatmenamų laikų masavo jis savo dideliais sparnais, tarytum būtų norėjęs pasikelti ir nuskristi nuo...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ramutė Skučaitė „Takelis iš naujo“
 • RAMUTĖ SKUČAITĖ „Esu laiminga, kad rašau vaikams. Jaučiu, kad tuomet iš tiesų galiu nuveikti kažką naudingą visiems. Manau, kad gera vaikų poezija reikalinga visiems. O ypač vaikui...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Mikalojus Daukša – Prakalba į malonųjį skaitytoją (1599)
 • Mikalojus Daukša Prakalba į malonųjį skaitytoją Man, norinčiam, gerbiamas ir mielas Skaitytojau, ką nors gera savo tėvų šaliai padaryti ar kuo nors jai pagelbėti,...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Dalyviai, Pusdalyviai, Padalyviai
 • Padalyviai Padalyvis – tai neasmenuojamoji ir nelinksniuojamoji veiksmažodžio forma, turinti veiksmažodžio ir prieveiksmio ypatybių. Kalboje padalyviai dažniausiai būna esamojo laiko (esant,...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Jono Biliūno „Kliudžiau“ analizė
 • Praktinė prozos teksto (Jono Biliūno „Kliudžiau“) analizė taikant naratyvo teoriją Jonas Biliūnas – vienas įspūdingiausių rašytojų, paveikęs ištisų kartų mąstymą, deklaruojantis...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
1 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: