Teisė » 3 puslapis

Privati nuosavynė ir jos raida Lietuvoje
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. NUOSAVYBĖS SAMPRATA 4 1.1. Nuosavybės esmė 4 1.2. Nuosavybės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai 6 2. PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS RAIDA LIETUVOJE 7 2.1. Nuosavybė Lietuvoje nuo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisinė atsakomybė
 • T U R I N Y S Įvadas 1. Teisinės atsakomybės samprata ir svarba teisinėje sistemoje 1.1. Teisėtas elgesys, jo sąvoka ir esmė 1.2. Teisės pažeidimas 1.3. Teisinė atsakomybė 2. Kaltė ir atsakomybė...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Distribucijos ir komercinio atstovavimo palyginimo analizė
 • T U R I N Y S Įvadas 1. 1.1. Komercinis atstovavimas: prekybos agentas, tarptautinis atstovavimas, prokūra 1.2....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Paveldėjimas pagal testamentą
 • Turinys Įvadas 3 Turto paveldėjimo pagal testamentą retrospektyva 4 5 Paveldėjimo pagal testamentą pagrindiniai aspektai 5 Testamento išskirtinė 6 Testamentų rūšys 7...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
PROCESO DALYVIAI BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE
 • TURINYS I. BAUDŽIAMOJO PROCESO DALYVIA 3 II. ASMENYS NUO KURIŲ PRIKLAUSO BYLOS EIGA 4 1. Teismai 4 2. Prokuroras 4 3. Tardytojas 4 4. Kvotos organas 4 III. ASMENYS TURINTYS SAVARANKIŠKUS ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
SANTUOKOS PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIA PAGRINDAI IR TEISINĖS PASEKMĖS
 • TURINYS Įvadas ………………………… 3 Santuokos sudarymo sąlygos …………………… 4 Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai …………. 5...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ŪKINĖ BENDRIJA KAIP JURIDINIS ASMUO
 • TURINYS Įvadas…………………………2 1. Ūkinės bendrijos – kaip juridinio asmens – statuso ypatybės………….3 2. Ūkinės bendrijos rūšys, nariai, teisės ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Neveikimas ir jo ypatybės
 • Liberalioji ideologija pripažįsta tik aktyviais veiksmais padarytus nusikaltimus.Ši teorija dar neseniai buvo vyraujanti, tačiau dabar yra išskiriami ir neveikimu padaromi nusikaltimai.XIX amžiuje vokiečių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Atskirų bylų kategorijų nagrinėjimo ypatumai administraciniuose teismuose
 • Valstybė vykdo tris pagrindines funkcijas: 1. kuria įstatymus 2. taiko įstatymus 3. vykdo teisingumą, spręsdama įstatymo taikymo ginčus ir baudžia...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Zmogaus teisiu ir pagrindiniu laisviu apsaugos konvencijos taikymas Europoje
 • Žmogaus teisių atsiradimo bei vystymosi istorija siekia seniausius laikus. Kova tarp žmogaus teisių pripažinimo ir garantavimo bei valstybės savivalės ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės pažeidimo struktūra
 • Siekiant numatyti, kokiais atvejais asmeniui, padariusiam teisės pažeidimą, turi būti taikomos valstybės prievartos priemonės, būtina nustatyti ir jo sudėtį. Skirtingai nuo teisės pažeidimo sąvokos,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
realistinė teisės koncepcija
 • TURINYS 3…………………………Teisės apibrėžimas 3-4 ………………………..Teisė kaip monarcho valdžia 4-6…………………………Juristų nuomonė...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Paskolos sutartis
 • Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Savigynos ginklų apyvartos taisyklės
 • Bendroji dalis 1. Šios taisyklės reglamentuoja savigynos ginklų įsigijimo, leidimų išdavimo, ginklų registravimo, perregistravimo, laikymo, nešiojimo ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo teisės metodo ypatumai
 • DARBO TEISĖS METODO SĄVOKA DARBO TEISĖS METODO YPATUMAI DARBO TEISĖS REGULIAVIMO METODAS KAIP PAGRINDAS ATRIBOTI DARBO TEISĘ NUO GRETIMŲ DARBO TEISEI TEISĖS ŠAKŲ IŠVADOS LITERATŪRA...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: