Raštvedyba » 3 puslapis

Raštvedybos reikalavimai
 • ĮVADAS RAŠTVEDYBOS REIKALAVIMAI Vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis ir jų pakeitimais (Žin., 2001, Nr. 30-1009, Nr. 42-1480, Nr. 94-3337; 2002, Nr.5-212,Nr.70-2956), dokumentai...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
GAMYBOS VEIKSNIŲ RINKA
 • TURINYS 1. ĮVADAS 3 2. RAŠTVEDYBOS IR DOKUMENTO SĄVOKOS 5 3. BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 6 4. TVARKOMIEJI DOKUMENTAI 9 5. IŠVADOS 14 6.LITERATŪRA 151. ĮVADAS Šiuolaikinė raštvedyba...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
UAB „TORIS“ raštvedybos sistemos analizė
 • Turinys Įvadas 3 Trumpas įmonės veiklos aprašymas 3 Įmonės valdymo struktūra 4 Raštvedybos sistema 6 Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas 6 Registravimo priemonės ir reikalavimai...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rekvizitų įforminimas
 • TESTAI: REKVIZITŲ ĮFORMINIMAS 1 variantas. 1. Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai? Dokumentai įforminami tokių formatų, pagal LST EN 20216:2001 ir ISO 353:1975 standartus, popieriaus...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Asmes byla
 • PlatonasTURINYS ĮVADAS 3 1. ASMENS BYLOS SUDARYMAS 4 2. DOKUMENTAI, SEGAMI DARBUOTOJŲ ASMENS BYLOJE 4 3. ASMENS BYLOS DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO IR PILDYMO TVARKA 4 3.1Dokumentų rekvizitai 5 3.2Dokumentų blankų užpildymas 5...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Asmens dokumentu rengimo ir iforminimo ypatumai
 • TURINYS ĮVADAS 3 I. TEORINĖ DALIS 4 1.1. Dokumentas 4 1.2. Bendrieji Dokumentų įforminimo reikalavimai 4 1.3. Dokumentų rekvizitai 5 1.4. Dokumentų skirstymas 5 II. ASMENS DOKUMENTAI 6 ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
DOKUMENTŲ VALDYMAS ĮSTAIGOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTEKSTE
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 1.VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS IR JO SUBJEKTAI……………..5 2. DOKUMENTŲ VALDYMO SAMPRATA IR ORGANIZAVIMAS………..7 3....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
UAB “KAPRATAS” RAŠTVEDYBOS SISTEMOS ANALIZĖ
 • Įvadas Šiais laikais įmonei yra labai svarbu turėti gerą, patikimą ir taisyklingą dokumentų valdymo sistemą, nes nuo jos priklauso įvairūs sprendimai , įmonės pelnas, sėkmė ir...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Dokumentas mano gyvenime
 • ĮŽANGA Šiuo metu pasaulyje priskaičiuojama didelė įvairovė dokumentų. Su daugeliu iš jų mes susiduriame kiekvieną dieną. Tokie dokumentai tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, be jų neįsivaizduojame...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Dokumentų forminimas
 • 1 variantas 1.1 Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai? 2001 m. Kovo 30 d. Įsakymu Nr. 19 Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius V.Grigoraitis...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rekvizitai
 • DOKUMENTŲ REKVIZITAI Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą nuolatinę vietą. Dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitai: 1. herbas...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Įstaigos duomenų įpatumai
 • Įstaigos duomenų ypatumai TURINYS (teorija) 1.Kas sudaro įstaigos duomenis 2.Telefonų numerių rašymo būdai 3.Adresų rašymo būdai 4.Elektroninis paštas 5.Lietuviškų kabučių rašymo būdai 6.Mano...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Dokumentu rengimas
 • UAB “JONSTA” TVIRTINU (Parašas) Jurgis Janaitis (Data) 2006 METŲ DOKUMENTACIJOS PALAS 200-12-10 Nr. VN-01 Klaipėda (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bylų saugojimo terminai nurodyti...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
DOKUMENTŲ VALDYMO SĄVOKŲ APIBŪDINIMAS
 • Dokumentų valdymas – įstaigos vidaus administravimo sritis, apimantis dokumentų tvarkymo ir valdymo procesus nuo jų rengimo ar gavimo iki atrinkimo...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Dokumentu tekstu įpatybės
 • ĮVADAS Dokumentų valdymas arba raštvedyba pradėjo kurtis jau XIa. Kartu kūrėsi ir lietuviškoji kanceliarinė kalba, kuri derino bendruosius lietuvių kalbos ir specialiuosius kalbos reikalavimus....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: