Politologija » 2 puslapis

NATO
 • 1. istorija Pasibaigus Antrajam Pasauliniam Karui, Europai iškilo Sovietų Sąjungos ekspansinės politikos grėsmė. Dar prieš Karą Sovietų Sąjunga aneksavo Baltijos šalis, dalį Suomijos, Lenkijos, Rumunijos ir Čekijos –...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
NACIONALIZMAS, FAŠIZMAS (NACIZMAS), RASIZMAS IR MARKSIZMAS (KOMUNIZMAS):
 • TURINYS ĮVADAS 1. ANTHONY D. SMITH NACIONALIZMO TYRINĖJIMAI IR IDEOLOGIJA 2. A. D. SMITH NACIONALIZMO SAMPRATA 3. FAŠIZMO (NACIZMO) IŠŠŪKIS NACIONALIZMUI 3.1....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
EUROPA
 • ĮVADAS Galėtume paklausti kodėl Europa pradėjo vienytis? Atsakę į šį klausimą, geriau suprasime Europos Sąjungą. Penki Europos vienijimosi dešimtmečiai – tai pavyzdingai išmokta keliolikos šimtmečių istorijos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Apie Švedijos politinę padetį
 • Švedija Socialinė Švedijos padėtis. Švedija labiausiai socialiai ir etniškai nesusiskaldžiusi vakarų Europos šalis. Tačiau ir ši šalis neišvengia tokių problemų kaip senėjimas ir yrančios...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nevyriausybinės organizacijos (NVO)
 • KURSINIS DARBAS I DALIS : Teisinių aktų reglamentuojančių NVO veiklą apžvalga II DALIS: Lietuvoje atlktų tyrimų, analizuojančių savanorystę ir NVO veiklą, apžvalga III DALIS: Organizacijos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ekonominės ir politinės sąjungos
 • Žymiausios politines ekonominės ir karinės sąjungos: • Amerikos valstybių organizacija (OAS – Organisation of American Sates), ikurta 1948 m. • Nepriklausomų Valstybių Sandrauga NVS ikurta...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
nelegali migracija lietuvoje
 • ĮVADAS Po 1990 metų įvykusi ekonominė transformacija labai stipriai paveikė tarptautinės emigracijos procesą. Pasikeitė mastas, migracijos kryptys, ryšiai. Suaktyvėjo ne tik emigracija, bet ir...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Didžiosios Britanijos uzsienio ir saugumo politika
 • Turinys Turinys 2 Įvadas 3 1. Užsienio politikos kontrolė 4 2. Svarstomieji klausimai užsieno politikoje 5 3. Politika po Šaltojo karo 7 4. Priežastys Britanijos politikos sunkumams...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Parlamentarizmas ir jo raida
 • Turinys Įvadas…………………………3 1. Parlamentarizmo rūšys 4 2. Valdžios bendrumas 4 3. Premjerinės sistemos 6 4. Darbingasis parlamentarizmas 9 5. Asamblėjos valdymas 10 Išvados 11 ...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
JAV prezidento rinkimai
 • TURINYS Turinys………………….2 Įvadas………………….3 1. Kandidatų atrinkimas partijose…………3 1.1 Kandidato į prezidentus atrinkimo faktoriai……4 1.2 Kandidato išrinkimo etapai ir...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Japonija tarptautinėje arenoje
 • Turinys Turinys 2 1. Įvadas 3 2. Pagrindiniai užsienio politikos tikslai 4 2.1 Palaikyti taiką ir stabilumą regione 4 2.2 Sukūrti gynybos galimybes 4 2.3 Atsakas į didžiules stichijas ar katastrofas 4...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Interesu grupes ir santykis su valdzia
 • Turinys 1. Turinys 2 2. Įvadas 3 3. Interesų grupių ir valstybės sąveikos sistemos 4 1. Korporatyvizmas 4 2. Klientelizmas 4 3. Pliuralizmas 5 4. Pliurastinių ir korporatyvistinių tendencijų...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
NATO
 • ir saugumas įkūrimo priežastys Sovietų siekimas viešpatauti Eurazijoje; Nusilpusios Europos didžiosios valstybės: DB nebegali palaikyti jėgų pusiausvyros kontinente; Po 1945 m. lyderėmis lieka JAV ir SSSR – nė...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Švedijos monarchija
 • Seniausia patikima informacija apie Švedijos monarchiją – Svear karalystę – siekia IX šimtmetį. Tačiau karalių vardai žinomi tik nuo 980 metų. Per tūkstantmetį Švedijoje pasikeitė...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
SOCIALINĖS APSAUGOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TEORINIAI ASPEKTAI
 • TURINYS ĮVADAS I.SOCIALINĖS APSAUGOS SAMPRATA IR JOS VAIDMUO SOCIALINĖJE POLITIKOJE II.SOCIALINĖS POLITIKOS MODELIAI III.SOCIALINĖS APSAUGOS STRUKTŪRA IV.LIETUVOS...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: