Teisė » 19 puslapis

Karo policijos įstatymas
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO POLICIJOS ĮSTATYMAS 1998 m. spalio 22 d. Nr. VIII-911 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES advokatų profesinės etikos kodeksas
 • Šis Europos Sąjungos advokatų profesinės etikos kodeksas priimtas 1988 m. spalio 28 d. CCBE plenarinėje sesijoje vėliau keistas 1998 m. lapkričio 28 d. ir 2002 m. gruodžio 6 d. CCBE...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rusijos teismų sistema
 • RUSIJOS TEISMŲ SISTEMA nustatoma Rusijos Federacijos Konstitucijos ir Federaliniu konstituciniu įstatymu. Lietuvoje teismų sudarymą ir kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos teismų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Romėnų teisė „Vergų teisinė padėtis „
 • TURINYS ĮVA DAS 3 1. ROMA – KLASIKINĖ VERGVALDINĖ VALSTYBĖ. 4 2. PIRMIEJI VERGŲ ĮSIGYJIMO BŪDAI. 5 3. ROMOS VISUOMENINĖS DIFERENCIJA, ŽYMUS VERGŲ SKAIČIAUS PADIDĖJIMAS, 7 4....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Baudžiamosios teisės bilietai
 • 1.Profesinių pareigų vykdymas kaip aplinkybė šalinanti baudžiamąją atsakomybę Profesinės pareigos vykdymas – kai žalą baudžiamojo įstatymo ginamiems interesams padaro asmuo, vykdantis įstatymo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Įmonių filialų ir atstovybių steigimo bei veiklos teisinės nuostatos
 • TURINYS ĮVADAS 3 Bendrovės filialas 4 Bendrovės atstovybė 4 1. UŽSIENIO JURIDINIŲ ASMENŲ IR KITŲ ORGANIZACIJŲ FILIALŲ AR ATSTOVYBIŲ REGISTRO DUOMENYS IR...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Netesybų referatas
 • Turinys: 1. Įžanga…………………………1 psl. 2. Netesybos, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas……………….2 psl. 2.1 Netesybų samprata…………………………2 psl. 2.2 Netesybų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinių teisinių santykių samprata ir rūšys
 • TURINYS Įžanga ………………………… 3 Administracinių teisinių santykių rūšys ……………….. 4 Administracinių teisinių santykių sąvoka , struktūra ,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
PIRKIMO -PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
 • TURINYS Turinys…………………………1 Įvadas…………………………2 1. Pirkimo – pardavimo sutarties turinys, forma…………….3 2. pirkimo – pardavimo sutarties...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Priėmimo į valstybės tarnybą reikalavimai ir tvarka
 • TURINYS Įvadas 1. Kas yra valstybės tarnyba bei valstybės tarnautojas ? 4 2. Bendrieji reikalavimai, taikomi asmenims, stojantiems į valstybės tarnybą 5 3. Pretendentų į...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES santykiai su išsivysčiusiomis pasaulio valstybėmis
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. ES santykiai su JAV 3 Santykiai saugumo ir gynybos srityje bei NATO formate 4 2. ES santykiai su Japonija 7 3. ES santykiai su Šveicarija 9 4. ES santykiai su...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS konst. teismo ist.
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMAS I SKYRIUS. KONSTITUCINIO TEISMO STATUSAS 1 straipsnis. Konstitucinis Teismas – teisminė institucija Lietuvos Respublikos Konstitucinis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
DIDMENINIO PIRKIMO – PARDAVIMO sutartis
 • TURINYS ĮVADAS 2 DIDMENINIO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS 3 1. Sutarties turinys 3 2. Iš pardavimo kylančios šalių teisės ir pareigos 5 3. Sankcijos 7 4. Šalių atsakomybės sąlygos 7 5....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
FIZINIAI ASMENYS
 • TURINYS ĮVADAS……………………….3 JURIDINIAI ASMENYS………………………..4 JURIDINIŲ ASMENŲ ĮSTEIGIMAS………………….11 JURIDINIO ASMENS TEISNUMAS. TEISNUMO TURINYS……….24 JURIDINIO ASMENS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Juridiniai asmenys
 • 1. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Civilinių teisinių santykių dalyviais gali būti ne tik fiziniai bet ir juridiniai asmenys. Juridinis asmuo – tai fizinių asmenų grupių (kartais ir vieno asmens) turtinių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: