Teisė » 17 puslapis

Teisėtas elgesys
 • KLAIPEDOS UNIVERSITETAS JŪRŲ TECHNIKOS FAKULTETAS REFERATAS TEISĖTAS ELGESYS Vykdytojas: Vadovas: KLAIPĖDA 2002 Darbo planas: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1) Įvadas 2) Teisėtas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Etatizmas – konceptuali teisinės reformos kliūtis
 • Kauno kolegija Ekonomikos ir teisės fakultetas Teisės katedra Teisės teorijos savarankiškas darbas Darba atliko: Darbą...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Santuokos sudarymas Lietuvos Statutuose
 • ĮVADAS P irmojo Lietuvos Statuto priėmimas 1529metais Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pasižymėjo savosios teisės atsiradimo pradžią, kuri gana sėkmingai rutuliojosi ir iki šimtmečio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kotrobanda
 • Kontrabanda tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į valstybės įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą prekių ar kitų daiktų gabenimo per valstybės sieną tvarką. Kontrabanda egzistuoja nuo to momento, kai atsirado...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisėsaugos institucijų konspektas
 • TI egzamino klausimai 1. Teisėsaugos institucijų disciplinos dalykas. 2. Teisėsaugos institucijų samprata ir jų veiklos bruožai. TI – tai savarankiška valstybės aparato dalies ar...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
žmogaus teisių apsauga europos sąjungos teiseje
 • PLANAS I. ĮŽANGA. II. ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS EUROPOS SĄJUNGOJE RAIDA. III. ŽMOGAUS TEISIŲ ES TEISĖJE ŠALTINIAI: 1. 1950m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisines atsakomybes rusys
 • PLANAS I. ĮŽANGA II. DĖSTOMOJI DALIS. Teisinės atsakomybės rūšys 1. Administracinės atsakomybės samprata. 1.1. Administracinės atsakomybės samprata 1.2. Pagrindiniai administracinės atsakomybės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
SPECIFINĖS FIZINIŲ ASMENŲ CIVILINĖS TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
 • Turinys 1. ĮVADAS…………………………3 2. …………………………6 3. ASMENS GARBĖS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lygiateisiškumo principo interpretavimas Konstitucinio teismo nutarimuose
 • I. Įžanga…………………………3 psl. II. Teisės principai: II.1. Teisės principų sąvoka ir klasifikavimas……………4 psl. II.2. Konstitucinių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Baudžiamosios teisės bilietai
 • 1.Profesinių pareigų vykdymas kaip aplinkybė šalinanti baudžiamąją atsakomybę Profesinės pareigos vykdymas – kai žalą baudžiamojo įstatymo ginamiems interesams padaro asmuo, vykdantis įstatymo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Notariato samprata. Notarų veiklos principai
 • Turinys: Įvadas 1. Notariatas. Jo sąvoka, funkcijos, uždaviniai ir rūšys 2. Notaras ir jo teisinis statusas 2.1. Kandidatai į notarus (asesoriai), jų priėmimas ir teisinė padėtis 3....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo teisė
 • TURINYS I. ĮVADAS 3 II. DARBO SUTARTIS. 3 III. DARBO SUTARTIES TURINYS. 4 IV.GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS. 5 V. DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS ŠALIŲ SUSITARIMU. 8 VІ. DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS DARBUOTOJO INICIATYVA. 9...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pagrindiniai tarptautinės teisės principai
 • I.Pagrindinių tarptautinės teisės principų sąvoka Viena iš šiuolaikinės tarptautinės teisės ypatybių yra ta, kad jos sistema apima ypatingos rūšies normas – pagrindinius principus....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos Sąjungos teisės sistema
 • TURINYS I. …………………………3 1.1 Pirminė teisė…………………………3 1.2 Antrinė teisė…………………………6 1.3 Veiksmingumo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
kriminologija
 • KRIMINOLOGIJA Kriminologijos dalykas, sistema. Tarptautinių žodžių žodyne  apibrėžiama kaip mokslas tiriantis nusikalstamumą, jo priežastis, rengiantis nusikalstamumo išvengimo priemones. Qrimen (kd) ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: