Teisė » 16 puslapis

Ribotos ir neribotos atsakomybės juridiniai asmenys
 • TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 NERIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIAI ASMENYS 4 Individualios įmonės 4 Ūkinės bendrijos 5 Tikroji ūkinė bendrija 8 Komanditinė ūkinė bendrija 9 ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinės teisės rašto darbas
 • ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS TEISINIS REGULIAVIMAS Įžanga. 1. Administracinio nusižengimo sąvoka. 2. Administracinės atsakomybės bruožai. 3. Administracinio nusižengimo objektas. 4....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinis teisinis santykis
 • Turinys 1. Civilinio teisinio santykio sąvoka, ypatumai ir rūšys——————————————-1 2. Civilinio teisinio santykio subjektai, turinys ir forma, objektai——————————-2...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEMA: ANGLOSAKSŲ IR ROMANŲ-GERMANŲ TEISĖS ŠEIMOS
 • UŽSIENIO TEISĖS ISTORIJOS RAŠTO DARBAS TEMA: ANGLOSAKSŲ IR ROMANŲ-GERMANŲ TEISĖS ŠEIMOS: SUSIFORMAVIMAS, PAPLITIMAS, SVARBIAUSI BRUOŽAI Įvadas 2 1. Teisės šeimų formavimosi...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinių teisės objektai
 • 1. Civilinių teisės objektų samprata Civilinių teisių objektai yra tai, į ką yra nukreiptos civilinės subjektyvinės teisės ir pareigos. Civilinių teisių objektai yra daiktai, pinigai ir vertybiniai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pilietybė teisinis reguliavimas Lietuvoje
 • Pilietybės problema buvo viena tų, kurių Lietuvos valstybei teko spręsti ir šio amžiaus pradžioje, atkūrus nepriklausomybę 1918m., ir atstačius...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbuotojų informavimas ir konsultavimas
 • 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2002 m. birželio 4 d. LR Seimo įstatymu Nr. IX – 926 priimtas Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. Ryšium su tuo neteko galios 8 darbo santykius reguliavę...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pakuočių pertvarkymas
 • 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis Įstatymas nustato bendruosius Lietuvos Respublikoje gaminamų ir į Lietuvos Respubliką importuojamų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos, ženklinimo, surinkimo,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisinė atsakomybė
 • T U R I N Y S Įvadas 1. Teisinės atsakomybės samprata ir svarba teisinėje sistemoje 1.1. Teisėtas elgesys, jo sąvoka ir esmė 1.2. Teisės pažeidimas 1.3. Teisinė atsakomybė 2. Kaltė ir atsakomybė...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisine valstybe ir teises viespatavimas
 • Turinys 1. Įžanga ………………………. 2. Dėstymas: 2.1 Teisinės valstybės ištakos ……………… 2.2 Teisinės valstybės sąvoka……………….. 2.3 Formalusis teisinės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Hipotekos įstaigos ir jų įgaliojimai
 • PLANAS Įvadas ………………………… 2 1. Hipotekos ir įkeitimo sąvokos ………………………… 3 2. Hipotekos įstaigos: ………………………… 8 2.1 Hipotekos skyriai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISMAI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, JŲ SISTEMA IR KOMPETENCIJA
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Pagal Lietuvos Respublikos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nuginčijami ir niekiniai sandoriai
 • Įžanga Priklausomai nuo to ar sandoris yra savaime negaliojantis, ar jį reikia pripažinti negaliojančiu, sandoriai skirstomi į niekinius (absoliučiai negaliojančius) ir nuginčijamus. Sandorio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos civilinė teisė, kaip privatinės teisės šaka
 • TURINYS 1. ĮVADAS 4 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 5 2.1 Civilinės teisės sąvoka 5 2.2. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai 6 2.3....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinė teisė
 • PLANAS ĮVADAS Nuosavybės teisės sąvoka (objektyviąja ir subjektyviąja prasme) Nuosavybės teisės turinys Nuosavybės teisės įgyvendinimas APIBENDRINIMAS LITERATŪRA ĮVADAS (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: