Teisė » 13 puslapis

Lietuvos konstitucingumo raida
 • “ Pradžioje būna Konstitucijos žodis, bet jis pasikeičia, kai tik prisiliečia prie tikrovės. Konstitucijos keičiamos ne tik formaliomis pataisomis, jos taip pat keičiasi- ir net labiau- vykstant...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konflikto psichologija
 • TURINYS 1. Konfliktų samprata 2. Tarpasmeninių ir organizacinių konfliktų skirtumai 3. Organizacinių konfliktų priežastys 4. Konstruktyvus konflikto sprendimas 5. Grupinio socialinio suvokimo įtaka...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo ginčai
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS LABORATORINIS DARBAS DARBO GINČAI 1. DARBO GINČŲ NAGRINĖJIMO TEISME PROCESINĖS YPATYBĖS – nesutarimai, kylantys tarp darbo teisės reguliuojamų visuomeninių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Feminizmas
 • LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS Viešojo administravimo specialybės II kurso, 521gr. studento Jokūbo Vežausko REFERATAS FEMINIZMAS Vilnius, 2001 Įžanga (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1960 metais...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ETIKOS PROBLEMOS VERSLE IR GYVENIME
 • TURINYS 1. Įvadas 2. Papildoma literatūra 3. Verslo etikos turinys, jos apibrėžimas, sunkumai 4. Verslo sėkmės sąlygos 5. Pervarta ir peripetija versle 5.1. Proaktyvumas 5.2. Reaktyvumas ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos pažanga rengiantis narystei Europos Sąjungoje
 • KAUNO KOLEGIJOS EKONOMIKOS IR TEISĖS FAKULTETAS KURSINIS DARBAS Tema: ,,” Įvertinta Dėstytoja Įžanga (adsbygoogle...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
POILSIO LAIKO REGLAMENTAVIMAS DARBO KODEKSE
 • Turinys Įvadas…………………………2 1. Poilsio laiko sąvoka…………………………3 2. Atskiros poilsio laiko rūšys…………………………4 2.1 Pertrauka pailsėti ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kvaziteismų socialinė paskirtis
 • Įvadas Prisiminkime Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnį: Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas
 • Turinys 1. Įvadas…………………………3 2. Priverčiamosios medicinos priemonės ………………………..4 3. Skirtumai ir panašumai tarp kriminalinės bausmės ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės normos ir jų rūšys
 • ĮVADAS Vystantis visuomenei, plečiantis jai ne tik teritoriniu, bet ir santykių atžvilgiu, vis sunkiau darėsi ją kontroliuoti ir išlaikyti bendrąją tvarką valstybėje. Iškilo būtinybė remtis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Santuokos sudarymas Lietuvos Statutuose
 • ĮVADAS P irmojo Lietuvos Statuto priėmimas 1529metais Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pasižymėjo savosios teisės atsiradimo pradžią, kuri gana sėkmingai rutuliojosi ir iki šimtmečio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
VISUOMENĖ IR NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA
 • TURINYS 1 VISUOMENĖ IR NUSIKALSTAMUMAS…………..3 2 VISUOMENĖS VAIDMUO VYKDANT NUSIKALTIMŲ PREVENCIJĄ.4 2.1 VISUOMENĖS DALYVAVIMAS VYKDANT BENDRĄJĄ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teises pazeidimai elektronineje erdveje ir ju prevencija
 • Turinys I. Įvadas II. Dėstomoji dalis: 1. Teisės pažeidimo elektroninėje erdvėje sąvoka, skirtumas nuo kitų teisės pažeidimų 2. Teisiniai teisės pažeidimų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys
 • Siekiant perkelti teisės sampratą iš žmonių sąmonės į jų veiksmus, paversti ją` tų veiksmų norminimo priemone, susiduriama su teisinio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos pilietybės įgijimas ir netekimas
 • Turinys Įvadas, (pilietybės samprata) 2 Lietuvos Respublikos pilietybės raidos istorija 3 Pilietybę reglamentuojančios teisės normos 4 1. Pilietybės įgijimas gimimu (filiacija) 6 2....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: