Teisė » 12 puslapis

ĮRODYMŲ ĮVERTINIMAS
 • PLANAS I. ĮŽANGA …………………………3 II. DĖSTOMOJI DALIS …………………….4 1. Įrodymų įvertinimo sąvoka ir jo sudėtis. …………….4 2. Įrodymų įvertinimo bendrieji principai....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR prezidentas
 • PLANAS ĮVADAS 1. Prezidento institucijos reikšmė ir statusas Lietuvoje 2. Respublikos Prezidento teisinės padėties Lietuvos tarpukario konstitucijose ir dabartinėje 1992 m. LR Konstitucijoje lyginamoji analizė 2.1....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Daiktinių teisių viešumo principo raidos tendencijos
 • TURINYS ĮŽANGA 3 I. DAIKTINIŲ TEISIŲ VIEŠUMO PRINCIPAS 4 Nuosavybės teisė 5 Valdymas 6 Servitutas 8 Uzufruktas 9 Turto patikėjimo teisė, ilgalaikė nuoma, užstatymo teisė 10 ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybinio valdymo esmė ir pargindinės funkcijos
 • Darbo planas: I. Įvadas II. Destomoji dalis: 1. Valstybinio valdymo esmė • Valdymo samprata • Socialinis valdymas • Valstybinis ir visuomeninis valdymas • Valstybinio valdymo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sprendimo administracinėje byloje apskundimo stadija
 • T U R I N Y S 1. Įvadas 3 2. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose apskundimo 4 stadijos bruožai 3. Asmenys, turintys nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šeimos teisė
 • PLANAS 1. Santuokos samprata 3p. 2. Sutuoktinių pareigos ir teisės 3p. 3. Santuokos iširimo pagrindai 4p. 4. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės 5p. 5. Santuokos nutraukimas dėl abiejų suruoktinių kaltės 5p....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Abortų legitimumo problema
 • TURINYS I. ĮVADAS II. SITUACIJA LIETUVOJE IR PASAULYJE III. ABORTAI, JŲ RŪŠYS IV. ABORTŲ DILEMA 1. Argumentai “už” ir “prieš” V. GYVYBĖS PRADŽIA VI. ABORTŲ PASEKMĖS (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR administracinis suskirstymas
 • TURINYS 0. Įvadas 3 1. Valstybės sandaros formos ir valstybių klasifikavimas šiuo aspektu 4 2. Unitarinės valstybės požymiai 5 3. LR administracinio suskirstymo raida 6 4. Apskrities valdymas 7 4.1.....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai
 • TURINYS 1. Darbo sutarties sąvoka 2. Darbo sutarties turinys 3. Darbo sutarties sudarymas 4. Darbo sutarčių rūšys 5. Darbo sutarties pasibaigimas 6. Darbo sutarčių pasibaigimo pagrindų samprata...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Fizinių asmenų civililinis teisnumas ir veiksnumas
 • ĮVADAS Civilinė teisė – tai teisės normų sistema, skirta teisiškai reguliuoti vienas kitam nepavaldžių subjektų turtinius santykius, kurių objektas turi tiesiogiai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISES TEORIJA
 • Įvadas Vienas svarbiausių žmonijos raidos etapų – tai bendruomenės sukūrimas. Šis veiksnys padėjo ženkliai pastūmėti į priekį visą žmonijos evoliuciją. Bendruomenė pasižymi tuo, jog jos narius sieja...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo kodekso naujovės
 • ĮVADAS Naujo darbo kodekso priėmimas yra svarbus įvykis, nes didžioji dalis Lietuvos gyventojų tiesiogiai dalyvauja darbo santykiuose ir nuo kodekso priklauso žmonių galimybės ir teisinė padėtis. Darbo,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Jaunimo politika Lituvoje
 • ĮŽANGA Jaunimas – tai socialinė grupė, kuri užtikrina perimamumą ir raidą visuomenėje. Jaunimo įtaka visuomenės pokyčiams didžiulė. Kiekvienai naujai kartai tenka spręsti konkrečios socialinės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybės ir teisės santykis
 • 1.Įžanga Konstitucinis Lietuvos pasiryžimas kurti teisinę valstybę turėtų būti lydimas daugelio teorinių teisės klausimų, kurie šiuo atveju įgyja plačią praktinę reikšmę, svarstymo ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: