Teisė » 11 puslapis

Pirkimas ir pardavimas
 • Turinys | |Įvadas………………………… |2| |1.|Pirkimo – pardavimo samprata ir |3| | |rūšys…………………..| | | |……. | | |2.|Pirkimo-pardavimo sutarties esminės |7| |...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vietos savivaldos samprata ir principai
 • TURINYS ĮVADAS 2 I. VIETOS SAVIVALDOS SAMPRATA 3 1.1. Vietos savivaldos sąvoka ir istorinė raida 3 1.2. Vietos savivaldos ir jų institucijų bendroji charakteristika 7 II. VIETOS SAVIVALDOS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisinės kalbos ypatybės
 • TURINYS ĮŽANGA 3 Specializuoti pasakymai 3 Tikslumas, apibrėžtumas ir tikslingumas 4 Glaustumas ir stiliaus sklandumas 5 Netikslūs, nelogiški pasakymai 6 Sprendimų kalba 7 Nutarimo dalys ir jų kalbos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Paveldėjimo teisė
 • Turinys Teisės realizavimas ir jos formos 3 Teisės taikymas 4 7 Paveldėjimas pagal įstatymą 8 Paveldėjimas pagal testamentą 10 Valstybės institucijos 14 Literatūros sąrašas 18 ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žemes nuomos mokestis
 • ĮVADAS Mums visiems iškyla klausimas kas reglamentuoja žemės mokestį? Aš turiu atsakyti į tai, todėl savo darbe aš trumpai pateiksiu žemės mokesčio įstatymą, ir papasakosiu apie žemės nuoma. Tai va...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Etatizmas – konceptuali teisinės reformos kliūtis
 • Kauno kolegija Ekonomikos ir teisės fakultetas Teisės katedra Teisės teorijos savarankiškas darbas Darba atliko: Darbą...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Terminai civilinėje teisėje
 • TURINYS 1. ĮVADAS 3 2. BENDROSIOS NUOSTATOS: 2.1 Termino apibrėžimas 4 2.2 Termino pradžia 6 2.3 Metais ir mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga 7 2.4 Savaitėmis skaičiuojamo termino pabaiga 8 2.5...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
SUTARČIŲ TEISĖS BENDRIEJI NUOSTATAI. SUTARČIŲ NESILAIKYMAS
 • TURINYS TURINYS …………………………2 SUSITARIMAS, PAŽADAS, PRIEVOLĖ: SAMPRATOS IR SANTYKIS …..3 ROMĖNŲ TEISĖS REIKŠMĖ ŠIUOLAIKINEI SUTARČIŲ TEISEI...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Prievolės samprata
 • TURINYS Įvadas ………………………… 2 1. ir rūšys ………………… 2 2. Prievolių atsiradimo šaltiniai ……………….. 4 3. Sutarčių rūšys …………………….. 7 4....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinė atsakomybė
 • Civilinės atsakomybės samprata, jos skirtumai nuo kitų atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės paskirtis. Teisės aktai, reguliuojantys civilinę atsakomybę. Teisės šaltinių vystymo tendencijos. ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ PAVOJINGĄ NEVEIKIMĄ SĄLYGOS
 • PLANAS I. ĮŽANGA II. DĖSTOMOJI DALIS 1. Pavojingo neveikimo sąvoka ir ypatumai. 2. Asmens pareigos veikti buvimas. 3. Asmeniui nustatytų pareigų pagrindai ir turinys. ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO SAMPRATA
 • PLANAS I. ĮŽANGA …………………………3 II. DĖSTOMOJI DALIS …………………….4 1. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. ………4 2. Administracinio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
NEPILNAMEČIŲ BYLŲ PROCESO
 • TURINYS Įžanga 1. Nepilnamečio teisių apsauga baudžiamajame procese ……. 2. Parengtinio tardymo ypatumai nepilnamečių bylose …… 2.1. Baudžiamosios bylos iškėlimas nepilnamečiui ….. 2.2....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKŲ VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS
 • TURINYS Įžanga 3 1. Viešosios apyvartos tarpininkų samprata ir paskirtis 6 2. Viešosios apyvartos tarpininkų licencijavimas 13 2.1. Paraiška...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Laikinosios ir sezoninės darbo sutarčių lyginamoji analizė
 • Planas 1. Sezoninės ir laikinosios darbo sutarčių samprata…….. 3 2. Sezoninės ir laikinosios darbo sutarčių galiojimo sąlygos….. 3 3. Darbai, dirbami sezoninės ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: