Viešasis administravimas » 1 puslapis

PROFESINĖS KARJEROS PASIRINKIMAS
 • TURINYS ĮVADAS 3 1.KARJEROS PASIRINKIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI 4 2. PROFESINĖS KARJEROS PROCESAS 4 3. PSICHOLOGINIAI PROFESINĖS KARJEROS PASIRINKIMO VEIKSNIAI 5 4. PROFESIJOS PASIRINKIMAS PAGAL LYTĮ 7 5....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Autoritarinio prezidentavimo ypatybės
 • ĮVADAS Lietuva, kaip ir kiekviena pasaulio valstybė turi savo istoriją. Mūsų šalies susikūrimo kelias buvo sunkus ir ilgas. Lietuvos gyvavimo pradžia – XIII a., taigi valstybės pamatai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
valstyb?s ?mon?s tarnybos veikla
 • Untitled TURINYS ĮVADAS Šiuolaikiniame greitai bisikeičiančiame pasaulyje sunku būtų įsivaizduoti, jei nebūtų viešųjų paslaugų. Jei viskas taptų privatu, tuomet griūtų visa viešojo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Jurbarko rajono savivaldybės strateginis planas
 • TURINYS 1. JURBARKO RAJONAS 4 2. PEST ANALIZĖ 6 3. SUINTERESUOTŲJŲ ASMENŲ ANALIZĖ 16 4. SSGG ANALIZĖ 17 5. VIZIJA, MISIJA 19 6. PRIORITETAI 19 LITERATŪRA 211. JURBARKO RAJONAS ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
georgijus zukovas- lyderio asmenybes analize
 • Turinys Įvadas 3 1. G. Žukovo asmenybės apibūdinimo problematika 4 2. Žukovas „atsiminimuose ir apmąstymuose“ 5 2.1. Vadovavimo stilius ir įgūdžiai 5 2.2. Asmeninės savybės ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Viešojo administravimo samprata
 • TURINYS Įvadas…………………………2 1. Viešojo administravimo apibūdinimas: viešojo administravimo, biurokratijos, viešojo sektoriaus sąvoka…………………………3 2. Viešojo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybės tarnautojo pareigybė
 • Įvadas Vis labiau darosi įprasta specifikuoti darbo vietas ir į jas atsirinkti tik tam tikros kategorijos asmenis, ir visai nesvarbu ar tai būtų vieša ar privati organizacija. Galbūt tik viešajame...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Viesojo administravimo kospektas
 • TRADICINIS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MODELIS 1. TRADICINIS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MODELIS M. WEBERIO BIUROKRATIJA POWEBERINĖS BIUROKRATIJOS TEORIJOS:Max Weber teigė, kad visuomenei tampant vis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
M. Wėberio biurokratija
 • Turinys ĮVADAS…………………………3 1. AB „TEO LT…………………………4 1.1. Vizija…………………………4 1.2. Misija…………………………5 1.3....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Aplinkosaugos administravimas
 • APLINKOSAUGOS ADMINISTRAVIMO (Klausimai įskaitai) 1. GLOBALINĖS APLINKOSAUGOS PROBLEMOS, JŲ KILMĖ IR KAIP JAS SPRĘSTI. Dėl gamybinių jėgų plėtotės, nekontroliuojamo gamtos išteklių naudojimo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
vieno langelio principas
 • I. ĮVADAS Vieno langelio aptarnavimo tarnyba- pakankamai naujas reiškinys Lietuvos visuomenėje. Šis institutas įsteigtas daugelyje valstybės valdymo institucijų, siekiant pagerinti piliečių padėtį...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
antikinės valstybės teorijos
 • TURINYS ĮVADAS …………………………2 1. ANTIKINĖS VALSTYBĖS…………………………3 2. VALSTYBĖ PAGAL PLATONĄ IR ARISTOTELĮ…………………4 2.1. Santvarkos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Savivaldybės administracijos modulio kaita Lietuvos Respublikoje
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 I. SAVIVALDYBĖS ATKŪRUS NEPRIKLAUSOMYBĘ………………….4 II. SAVIVALDYBIŲ STEIGIMO...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumo tyrimas
 • Turinys Turinys 2 Įvadas 3 I. Situacijos analizė 5 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
OLAF
 • TURINYS ĮVADAS …………………………2 1. CHARAKTERISTIKA…………………………4 2. STRUKTŪRA IR VALDYMAS…………………………9 3. KOMUNIKACIJOS POLITIKA……………………..15 3.1. Kovos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR VALSTYBĖS KONTROLĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
 • Turinys Įvadas 3 Organizacinio valdymo struktūrų rūšys 4 1. Funkcinė organizacinė valdymo struktūra. 4 2. Linijinė organizacijos struktūra. 5 3. Linijinė – funkcinė valdymo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
viesojo administravimo ir politikos santykis
 • TURINYS Įvadas 3 1. Politikos samprata 4 1.1Bendroji politikos samprata 4 1.2 Viešoji politika 5 2. Viešojo administravimo samprata 7 3. Santykis tarp politikos ir administravimo 9 Išvados...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Socialinės – ekonominės aplinkos poveikis viešajam sektoriui
 • TURINYS ĮVADAS 3 SOCIALINĖS APLINKOS POVEIKIS VIEŠAJAM SEKTORIUI 4 EKONOMINĖS APLINKOS POVEIKIS VIEŠAJAM SEKTORIUI 6 VIEŠOJO SEKTORIAUS KEITIMOSI, INTEGRACIJOS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
valstybes valdymo strukturos
 • Turinys Įvadas…………………………3 1. Organizacijos valdymo struktūros……………….5 1.1. Valdymo struktūrizavimo samprata…………..5 1.2. Organizacijos valdymo struktūrų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinė korupcija Lietuvoje: kovos ir prevencijos santykis
 • Turinys Įvadas…………………………3 Korupcijos samprata…………………………4 Priemonės kovoje su korupcija…………………………5 Korupcijos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
demokratines vertybes ir VO
 • TURINYS ĮVADAS/ 2 DEMOKRATINIS PLĖTOJIMAS/ 3 ADMINISTRACINĖ TEORIJA IR DEMOKRATINIS VALDYMO BŪDAS / 4 VIEŠŲJŲ ORGANIZACIJŲ VAIDMUO DEMOKRATIJOJE/ 5 POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS/ 7 „DEMOKRATINIO...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Viešasis administravimas Lietuvoje
 • . TURINYS ĮŽANGA 3 VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SĄVOKA 4 LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SISTEMA 5 KORUPCIJA LIETUVOJE 6 VALDININKŲ ATRANKA IR APMOKYMAS LIETUVOJE 8 VALSTYBĖS TARNYBOS REFORMA 10 ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
M. Wėberio biurokratija
 • 1. ĮVADAS 2 2. BIUROKRATIJA 3 3. WĖBERIO POŽIŪRIS Į BIUROKRATIJĄ 3 4. IDEALIOS BIUROKRATIJOS TIPAS 4 5. M. WĖBERIO TEORIJOS REIKŠMĖ 5 6. BIUROKRATIJA IR DEMOKRATIJA 6 7. BIUROKRATIJA ŠIUOLAIKINĖJE...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: