Tikyba » 1 puslapis

Kretingos pranciškonų vienuolynas XX a
 • -1- . pradžioje buvo vienas iš nedaugelio, patyrusių caro valdžios represijas. Mat pasinaudojant vienuolių dalyvavimo 1831 ir 1863 m. sukilimuose...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rytų religijos
 • Prieš pusantro tūkstančio metų romėnai vadino Rytus “tekančios saulės” (sol oriens) šalimi.Vėliau buvo kalbama apie “Rytų žemę” kaip priešingybę “Vakarų žemei”.Nėra paprasta apibrėžti sritį,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Jėzaus gyvenimas
 • Apie Kristų,kaip krikščionijos pradininką,yra rašę bent keli I-IIa.nekrikščionys rašytojai:žydas Juozapas Flavijus,romėnai Plinijus Jaunesnysis,Svetonijus ir Tacitas.Daug tikslesnes žinias apie Kristų pateikia...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Didieji filosofai
 • PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ VIDURINĖ MOKYKLA DIDIEJI FILOSOFAI Aristotelis, Sokratas, Platonas Darbą parengė: Ineta Mikeliūnaitė, 12e kl. Panevėžys, 2004 SOKRATAS Tuo pačiu metu ir tuose pačiuose Atėnuose, kur...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Didziausios pasaulio religijos
 • Budizmas VI a. pr. m. e. pasaulyje vyko galingas religinis sąjūdis. Atsirado įtakingos religijos: zoroastrizmas, judaizmas, budizmas, džainizmas, konfucionizmas, vedantinis induizmas, daosizmas. Šis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tridento susirinkimas
 • Įvadas Sušauktas sieke pašalinti iš Bažnyčios jos konkrečias negales. Buvo vaisingas naujais įstatymais, ir reforma senųjų. Bet to neužteko kad Bažnyčioje būtų padarytą daug esminiu...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kristaus istoriskumas
 • Planas I. Įvadas 1. Jėzus Kristus ir šiandiena 2. Jo santykis su istorija II. Jėzaus Kristaus pažinimo šaltiniai: 1. Pagonių pasisakymai 2. Žydų liudijimai: a) Juozapas Flavijus (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje
 • Įvadas „Lietuvių pomirtinio gyvenimo sampratos problema svarbi tiek mėginant atkurti anuometinės religijos svarbiausius įvaizdžius, tiek siekiant pamatuotai prabilti...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Narkotinės medžiagos
 • Narkotines medžiagos Narkotines medžiagos – chemines medžiagos, sukeliancios centrines nervu sistemos intoksikacija ar panašu psichiniu funkciju pokyti. Narkotines medžiagos apima placia preparatu skale,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
viskas po lygiai islamo religijoje
 • Viskas po lygiai, išskyrus meilę Taip liepia pranašas Muhamedas Leonidas SIUKIJAINENAS Juridinių mokslų daktaras Ar daugelis iš mūsų įsivaizduoja, ką musulmonams reiškia vedybos ir šeima?...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Satanizmas Lietuvoje
 • Satanizmo apraiškų Lietuvoje istorinė perspektyva. Devintajame dešimtmetyje atgavus sąžinės ir tikėjimo laisvę Lietuvoje pradėjo kurtis įvairios religinės bendruomenės, tačiau iki 1993 metų satanistinių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žmogus be doroves – žmogus, be esmės
 • DOROVINĖS ATSAKOMYBĖS FORMOS „Dorovė – ne izoliuota žmogaus veiklos, jo elgesio sritis, o specifinis jos reguliacios būdas, nepriklausomas nuo daiktinio veiksmų turinio. Dorovė – tai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Gerio ir blogio kova
 • ĮVADAS Bloganoriškumas. Temos pavadinimas aiškus ir konkretus, labai daug ką pasakantis. Jau tiesiogiai galima suprasti, kad tai blogio linkėjimas ir troškimas kitam žmogui. Nejau slapta niekad nepalinkėjai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Mirties psichologija
 • 1. Įvadas Žmonės yra būtybės, kurios suvokia savo pačių būtį. Žino, kas esa, žino, kad slypi kažkas kas sieja juos su pasauliu. Žino kai ką patys apie save – apie savo asmenybę, savo mąstymą, veiksmus...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žmonių įsitraukimas į naujuosius religinius judėjimus įsitraukimas
 • Įvadas Daugelį mūsų „sektos“ arba naujieji religiniai judėjimai domina maždaug tiek pat, kiek 5-ojo puslapio kriminalai – laisvalaikio pasiskaitymams...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
eutanazija už ir prieš
 • Pasaulinės Sveikatos Organizacijos pozicija eutanazijos (eutanazija -gr. lengva mirtis) klausimu visada buvo vienareikšmė – visi žmonės turi teisę mirti kiek įmanoma oriau. Juk mirtis yra ne natūrali...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Septintosios dienos adventistų bažnyčia
 • Istorija ir pirmieji vadovai Ankstyvoji adventistų istorija susijusi su dviem vardais: William Miller ir Elen White. Judėjimas, prasidėjęs Europoje XIX...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Religijos filosofija
 • Kas yra religijos filosofija? – Atsakyti į šį klausimą reikia spręsti daug žadančią, sykiu ir gana painią filosofinę užduotį: ji gali atskleisti mums nelauktų akiračių, bet ji gali įvilioti mus ir į...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
etika. morale
 • Turinys I. Etikos ir moralės sąvokų samprata…………………………2 1. Etikos samprata…………………………2 2. Moralės samprata…………………………3 II. Moralės prigimtis ir jos galutinis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sąžinė
 • SĄŽINĖ Moralinius priesakus kaip objektyvias moralės normas galima palyginti su kelrodžiais ženklais, nurodančiais kryptį, kurią turi pasirinkti keliautojas, kad pasiektų savo tikslą. Tačiau norint padėti žmonėms...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Islamas
 • yra viena iš pagrindinių pasaulio religijų. Žodis “” reiškia “paklusnumą” arba “nuolankumą” Allaho valiai, kuris yra vienintelis Dievas. Musulmonai – tai ir yra tie pasišventę žmonės....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
sektos
 • Islamo Nepaisant svaiginančių pergalių musulmonų bendruomenė įžengė į krizių laikotarpį. Įžengę į Damaską dykumų klajokliai rado niekada nepatirtą prabangą su turtinga literatūrine kultūra, sudėtingu...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Meilę kiekvienas supranta savaip
 • Įvadas Meilė – vienas didžiausių žmogaus laimės šaltinių! Melė ir šeima – kiekvienam artimos ir brangios sąvokos, nes be meilės ir šeimos gyvenimas negali būti pilnavertis. Tačiau dauleis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žmogus
 • „“ Kas yra žmogus? Tai vienas iš dažniausių klausimų, kuriuos užduodam ir patys sau ir aplinkiniams. Be šių klausimų dažnai iškyla ir tokie kaip; iš kur mes? Kodėl būtent mes gyvename žemėje? Koks mūsų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Gyvenimo tikslas
 • Mano manymu, svarbiausias dalykas, kurį reiketų aptarti galvojant apie savo gyvenimo tikslą yra pomirtinio gyvenimo egzistavimas. Be pomirtinio gyvenimo gyvenimas netektų prasmes ir viskas nublanktų....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Liturginės spalvos
 • Yra 6 liturginės spalvos. Kiekvienos spalvos drabužiai dėviami per tam tikras šventes. 1 spalva- aukso spalva. Liturginių spalvų įvairovė kilo iš spalvai teikiamos simbolinės ir mistinės reikšmės, tačiau...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šventasis raštas
 • ŠVENTASIS RAŠTAS Šventasis Raštas (gr. graphai (hagiai) / hiera grammata, lot. sacra scriptura / sancta scriptura), arba Biblija (gr. biblia (hagia), lot. biblia (sacra)), ekumeniniame leidime apimantis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos didžojo kunigaikščio Algirdo laikysena krikščionybės atžvilgiu
 • 1 Kunigaikščio Algirdo laikysena krikščionybės atžvilgiu gali lietuviams atrodyti seniai išaiškinta, nes jau labai daug rašyta apie jo asmenišką...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Planeta pavojuje kodel taip yra
 • ŠVENTEŽERIO VIDURINĖ MOKYKLA 11 klasės mokinio Dariaus Šukio REFERATAS PLANETA PAVOJUJE – KODĖL TAIP YRA? 2002 Žmogus vienu metu gyvena keliose aplinkose – nė pats kartais to nesuvokdamas. Jas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Krikštas pirmaisiais amžiais
 • Krikštas atleidžia gimtąją nuodėmę, suteikia pašvenčiamąją malonę ir padaro žmogų Dievo vaiku, Bažnyčios nariu. Jis duoda teisę priimti kitus sakramentus. Tai tikras dvasinis gimimas, viso...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kontraceptinės priemonės
 • Untitled Referato struktūra: Diafragma Gimdos spiralė Kontraceptinis pleistras Kontraceptinis žiedas Makšties kempinė (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Skorina
 • Medicinos fak. 3 Grupė Referatas Pranciškus Pirmasis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės spaustuvininkas 2003 Pranciškus žmonijos atmintyje (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kaip ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sv. Antanas
 • Šventas Antanas gimė Lisabonoje, Portugalijos sostinėje, 1195 metais, pakrikštytas vardu Perdinandas. Tėvas Martinas Bulunas, o motina Marijona, buvo labai dievobaimingi. Turėdamas penkiolika metų, įstojo į Augustionų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Didziosios pasaulio religijos
 • PASAULIO RELIGIJOS TUO METU, kada Jėzus, Gonodas, ir Ganidas gyveno Aleksandrijoje, šis jaunuolis didelę dalį savo laiko ir nemažą sumą savo tėvo pinigų paskyrė tam, jog sukauptų pasaulio religijų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
kas yra dievas
 • Kas yra Dievas? „.kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad Jo ieškantiems atsilygina.“ (Žyd 11:6). Biblija pateikia mums gausybę įrodymų, kad Dievas iš tikrųjų egzistuoja. Tikinčiųjų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Socialiniai vaidmenys
 • visuomenėje ir bažnyčioje Tikybos Savarankiškas darbas Literatūra 1. Aistė Diržytė , Nerijus Šlepetys , Rasa Žemaitienė , Saulena Žiugždaitė ,,Paslapties link“ Socialiniai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žydu šventės
 • Šabas ir dauguma kitų religinių švenčių žydų buvo švenčiamos nuo seniausių Izraelio istorijos laikų. Tačiau dvi čia aprašytos šventės įvestos daug vėliau – Purimas ir Pašventinimo šventė. Svarbiausios...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
germanai
 • Germanai (lot. germani), indoeuropiečių genčių grupė. Pavadinimo etimologija neaiški, jis greičiausiai keltiškos kilmės. I a. pr. m. e. gyveno teritorijoje tarp Reino ir Vyslos, Dunojaus ir Baltijos bei Šiaurės jūros,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žmogus ir kūrėjas
 • Žmogus ir Kūrėjas Sakoma, kad Kūrėjas apsivelka žmogumi. Žmogus, dar net nepradėjęs jausti aukštesniųjų jėgų, vidine rega neišvydęs šviesos gali įsivaizduoti: egzistuoja aukštesnysis pradas, ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
religijos
 • SATANIZMAS 1. „Būsite, kaip dievai!“ Kas yra satanizmas? Daugeliui ši sąvoka siejasi, maždaug, su tokiu paveikslu: tamsiame kapinių fone keletas jaunuolių, murmančių makabriškus užkeikimus, aukoja šėtonui juodą...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šv. Rapolas Kalinauskas
 • patriotas, sukilėlis ir tremtinys Turinys Įvadas 3 Gimtasis miestas 4 Vaikystė ir jaunystė 4 Kapitonas generaliniame štabe 4 Išėjimas iš kariuomenės 5 (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
staciatikybe
 • Turinys: Įvadas—2psl. Paplitimas, kalendorius—3psl. Ypatumas—4psl. Cerkves, pavyzdžiai—5psl. Žmonės gali pasaulį aiškintis patys. Gali kuo nors remtis, pavyzdžiui, religija. Religija pateikia žmonėms tam tikrą...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Seima
 • „Kai kas sako, kad kunigystė – tai garbingas, daug aukos ir atsižadėjimo reikalaujantis pašaukimus. Tai tiesa, – sako kun. R.Jurkevičius.- Bet juk šeima – irgi yra garbingas, reikalaujantis aukos, atsidavimo ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Jonas Paulius II
 • Popiežiaus Jono Pauliaus II mirtis milijonų milijonus europiečių lyg pakerėjo – staiga visi tarsi virtų „Unae Sanctae“ nariais, katalikais. Garsusis žmogus iš Pietų Lenkijos Vadovicų miestelio pabaigė savo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
dvasingumo samprata ivairiose religijose
 • Dvasingumo samprata ivairiose religijose Pasaulyje žinomos penkios pagrindinės religinės tradicijos: krikščionybės, islamo, judaizmo, budizmo, induizmo. Hinduizmo ir budizmo tradicijos čia yra...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tema: Dievas sukure vyra ir moteri
 • Darbas: „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“ Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę, ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
tikyba
 • Regisi, jog šiandien tradicines religijos formas praktikuoja daugiau aukštųjų mokyklų studentų, nei kada anksčiau per mano trisdešimties metų dėstytojavimo laikotarpį. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad religijos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šlovinimo malda
 • TURINYS ĮVADAS 2 1. „Šlovinkit Viešpatį amžiais, kad jisai džiaugtųsi savo kūryba.“ (Ps 103, 31) 3 2. DIEVO ŠLOVINIMAS – GYVENIMAS MALDOJE DIEVUI 4 3. ŠVENTOSIOS DVASIOS VAIDMUO ŠLOVINIME 5 4. ŠLOVINIMAS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
karas ir taika
 • Karas – ginkluotas susidūrimas tarp valstybių ar organizuotų visuomenės grupių vienoje valstybėje. Karai tarp valstybių kyla dėl teritorinių ginčų, ekonominių interesų, siekimo dominuoti, karinio prestižo,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kodėl auklėjimas ?
 • Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija Matas Kavaliauskas 1G Pasaka Kartą gyveno sodininkas. Vieną dieną jis paėmė už rankos žmoną ir pasakė: „Einam, žmona, medžio sodinti“....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Adventas
 • – ikikalėdinis laikotarpis, susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei – Kalėdoms (žodis adventus lotyniškai reiškia artėjimą, atėjimą). Pieš prasidedant Adventui, pasibaigdavo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
apie kaledas skirtingose salyse
 • Gruodžio 31-oji vadinama Blogų minčių atsikratymo diena, mat įžengiant į Naujuosius metus, visą blogį reikia palikti, kad jis nesektų iš paskos. Lietuvoje yra paprotys pririšus už virvės seną...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tikėjimas ir realigija
 • Istorijos bėgyje įvairių visuomenių žmonėms religija vaidino svarbų vaidmenį. Ji padėdavo įprasminti kasdieninį gyvenimą, atsakyti į klausimus, į kuriuos žmogus neranda atsakymų jį supančiame...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Religija Šiauliu mieste
 • Religinės grupės: protestantai, evangelikai-liuteronai, baptistai, provoslavai ir kitos. Tačiau daugelis žmonių katalikai Šiaulių miesto bažnyčios Šv. Petro ir Pauliaus katedra Adresas: Aušros al. 3 Šv....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sąžinės laisvė ir atsakomybė
 • XVII a. empyristas J. St. Mill teigė, jog vidinė moralė – tai savęs, savo jausmų, savo valios tobulinimas. Jis manė, kad yra 3 dalykai, kurie kliudo žmogaus laimei:...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pagonybė
 • Ar grįšime į pagonybę? Neseniai kai kurių partijų Seimo nariai nusprendė atkreipti į save visuomenės dėmesį ir paskelbti pagonybę tradicine Lietuvoje religija. Šis gudrus sumanymas patiko ne tik primityviai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Meilė ir atsakomybė
 • Meilės paslaptis įvairiais laikotarpiais jaudino vakarietišką protą. Tačiau kitose, tarkim, rytų kultūrose šis jausmas buvo ir yra visiškai neakcentuojamas. Todėl kyla klausimas: ar sugebėjimas mylėti slypi...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sektos, kultai, bažnyčios ir žmonijos požiūris į juos.
 • TURINYS ĮVADAS………………………… 3 I. LABIAUSIAI PASAULYJE ŽIAURUMU PAGARSĖJUSIOS SEKTOS……. 5 1. Aum Shinri Kyo………………………… 5 2. Mansono...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinės sutartys
 • Paveikslų sąrašas 1.1 paveikslas. Lietuvos Respublikos sutartys, sudarytos 1990 – 2002 metais 17 1.2 paveikslas. , kurių dalyve yra Lietuvos Respublika 1990 – 2002 metais 23 ĮVADAS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Romėnų religija
 • politeistinė religija, išsivysčiusi greičiausiai iš indoeuropiečiams būdingų dangaus su jo atmosferiniais reiškiniais ir ugnies kultų. Svarbiausias pirmykštės romėnų religijos bruožas –...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Budizmo paplitimas Japonijoje
 • Budizmo plitimas Japonijoje – Budizmo plitimas Japonijoje vyko trimis etapais: pirmiausiai paplito “ezoterinis” budizmas, pabrėžęs magiškas formules ir ritualus. Vėliau, pradedant Kamakuros epocha...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Popiežius Jonas Paulius II
 • Turinys Įvadas…………………………3 1 Popiežiaus biografiniai faktai………………..4 1.1Karolis Jozefas Wojtyla……………………4 1.2Testamentas………………………..5 2Popiežius...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Apie judaizmą
 • 1. Apibūdinimas Judaizmas atspindi žydų tautos religiją ir kultūrą, ypatingai, nuo Babilono nelaisvės laikų, 535 prieš K., iki šių dienų. Taip, kaip Kristaus laikais judaizme buvo įvairių sektų, tokių, kaip...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Popiežius, pakeitęs pasaulio veidą
 • (KAP) 1978 m. spalio 16 d. kardinolas Pericle Felici iš Šv. Petro bazilikos vidurinės lodžijos Šv. Petro aikštėje susirinkusiems nustebusiems tikintiesiems...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Jezuitai
 • Kaišiadorių A. Brazausko vid. mokykla Atliko: Tautvydas Jakutis 10c 2005 Jėzaus Draugija (jėzuitai) Katalikų vienuolių ordinas, kurį 1540 m. įkūrė baskas (Šiaurės Ispanija) Ignacas Lojola su keletu bendraminčių. Tai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kritika
 • „Pas mane, kaip pas jaunimo dvasininką vieną kartą atėjo jaunimo grupė, pasisodino mane ir pasakė: „mums reikia pasisnekėti“. Diskusijos tema buvo nuspėjama tačiau vistiek man buvo sunku. Kiekvieną savaitę...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Populiarioji kultūra VS. Kristus
 • Kaip mes turėtume reaguoti į aplink mus esančią kultūra? Ar turėtume jos vengti, ją priimti o gal rasti trečia, vidurinį kelią? Džonatanas Brantas pristato 5 idėjas kartu su būdais jas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pagonybė senovės Lietuvoje
 • Senovės lietuviai buvo pagonys. Būdami pagonys, jie turėjo daug dievų. Dažnai vienur daugiau buvo garbinami vieni dievai, kitur kiti dievai, bet pats religijos pobūdis visur buvo vienodas: visi jie garbino...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pasirinktos grupės katechezės ypatumai.
 • Katecheze pradėta vadinti Bažnyčios pastangas rasti sau mokinių, padėti žmonėms suprasti, kad Jėzus yra Dievo Sūnus. Katechezė – tai vaikų,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: