Teisė » 1 puslapis

Vykdomųjų bylų apskaita
 • TURINYS ĮVADAS 3 1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4 2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5 2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5 2.2 Bylų sąrašo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kardomosios priemonės – namų arešto sąvoka ir istorinės ištakos Lietuvoje
 • KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – NAMŲ AREŠTO SĄVOKA IR ISTORINĖS IŠTAKOS LIETUVOJE SĄVOKA Žodis areštas kilęs iš viduramžių lotyniško žodžio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA
 • TURINYS ĮŽANGA 3 1. MOKESČIŲ SISTEMA 4 1.1 MOKESČIŲ ELEMENTAI 5 1.2 MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI 9 2.MOKESČIŲ RŪŠYS 12...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
KARO NUSIKALTIMŲ SAMPRATA IR RŪŠYS
 • Turinys Turinys 2 Įžanga 4 Karo nusikaltimų atsiradimas ir raida 7 Karo įstatymų ištakos 7 Tarptautinės teisės aktai, susiję su karo nusikaltimų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
APSKRIČIŲ VALDYMAS
 • TURINYS TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. Vietos valdymas LR 3 2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4 3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4 4. Apskrities viršininko...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LYGTINIS PALEIDIMAS IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ
 • Turinys ĮŽANGA 3 LYGTINIO PALEIDIMO IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ESMĖ IR PAGRINDAI 6 LYGTINIO PALEIDIMO IR SĄLYGINIO PALEIDIMO IŠ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Prokuratūros sistemos ir struktūra. Generalinis prokuroras.
 • Turinys: Įžanga…………………………3 1. Prokuratūros atsiradimas…………………..4 2. Prokuratūros vieta teisėsaugos institucijų sistemoje…………5 3....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinių sutarčių sudarymas
 • Turinys 1. Įvadas ……………………..3 2. Tarptautinių sutarčių teisė ……………….4 3. Tarptautinių sutarčių laikymasis, taikymas erdvėje ir laike, paskesnių sutarčių taikymas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, samprata ir rūšys
 • Turinys 1. APLINKYBIŲ, ŠALINANČIŲ BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ, SAMPRATA 3 2. APLINKYBIŲ, ŠALINANČIŲ BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ, PAGRINDINIAI BRUOŽAI 3 3....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinių teisės objektai
 • 1. Civilinių teisės objektų samprata Civilinių teisių objektai yra tai, į ką yra nukreiptos civilinės subjektyvinės teisės ir pareigos. Civilinių teisių objektai yra daiktai, pinigai ir vertybiniai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Atleidimas iš darbo be įspėjimo
 • TURINYS 1. Įvadas__________________________________________________________________2 2. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai_________________________________________3 3. Darbo sutarties nutraukimas be...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo laiko panaudojimas įmonėje
 • TURINYS ĮVADAS …………………………1 1. DARBO IR POILSIO LAIKAS UAB “MANILA” …………..2 1.1. Administracijos darbuotojų darbo ir poilsio laikas…………..2 1.2. Pagrindinių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pilietybė teisinis reguliavimas Lietuvoje
 • Pilietybės problema buvo viena tų, kurių Lietuvos valstybei teko spręsti ir šio amžiaus pradžioje, atkūrus nepriklausomybę 1918m., ir atstačius...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valdymo sąvoka
 • TURINYS I. Įvadas 2 psl. II. 2 psl. III. Valdymo įgijimas 2 psl. IV. Valdymo pasibaigimas 3 psl. V. Valdymo gynimas 3 psl. VI. Išvados 3 psl. Naudota literatūra 4 psl. (adsbygoogle = window.adsbygoogle...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Paveldėjimo teise
 • Įžanga Žmogus gyvendamas visuomenėje privalo paklusti daugeliui istoriškai susiklosčiusių bei valstybės nustatytų taisyklių, kurios reguliuoja jo elgesį. Dažnai mes susiduriame su prigimtinės ir pozityviosios...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbuotojų informavimas ir konsultavimas
 • 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2002 m. birželio 4 d. LR Seimo įstatymu Nr. IX – 926 priimtas Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. Ryšium su tuo neteko galios 8 darbo santykius reguliavę...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Saviraiškos laisvė ir teisė į rinkimus Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje
 • 1. Kaip aiškinama teisė į rinkimus Europos žmogaus teisių konvencijos 1 Protokolo 3 str.? Šiuo atveju, kad būtų galima išsiaiškinti, kaip...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
PRIVERSTINIS AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) PARDAVIMAS
 • (CK 2.115 – 2.123str.) Priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo turinys: Juridinio asmens dalyviai turi teisę kreiptis į teismą...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Partijų sistemų (tipų) įtaka pusiau prezidentinės politinės sistemos stabilumui
 • Įvadas Liberaliosiose demokratijose pagrindinė problema gali būti ne tiek identifikuoti geras institucijas, kiek jas įgyvendinti ir išlaikyti. G....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos politinė sistema
 • Įvadas Rytų Europos valstybėms pastarojo dešimtmečio pradžioje įgavus visas suverenias teises, kartu su teisinės valstybės kūrimu ir demokratinio režimo įvedimu iškilo būtinybė pasirinkti rinkimų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Išradimų įteisinimas
 • TURINYS Įvadas…………………………3 1. Bendros įteisinimo taisyklės……………..3 3. Išradimo paraiška………………..5 4. Išradimo apibrėžties sudarymas…………….5 5. .Išradimo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pilieciu teisine padetis 1922, 1928 m. Konstitucijose
 • 1922 08 01 Steigiamasis Seimas galutinai priėmė jo ilgai ruoštą pirmąją nuolatinę, ne laikinąją, konstituciją, pavadintą “Lietuvos Valstybės Konstitucija”, kurią 1922 07...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas
 • CK 1.80 straipsnis nustato, kad sandoriai negali prieštarauti imperatyvioms įstatymo normoms. CK 6.157 stripsnyje nurodyta ,kad šalys negali savo susitarimu...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Imoniu likvidavimas ir reorganizavimas
 • Lietuvos Respublikoje gali veikti šios teisinės formos įmonės: 1) individualios (personalinės) įmonės; 2) tikrosios ūkinės bendrijos; 3) komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos; 4)...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nusikaltimo sudėtis
 • Sąvoka “nusikaltimo sudėtis” (cirpus delicti) atsirado ne materialinėje, bet procesinėje teisėje. Ši sąvoka ilgą laiką turėjo tik procesinę reikšmę. XVI ir XVII amžiuje corpus delicti buvo suprantama...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Baudziamoji teise
 • 1. Baudžiamosios teisės sąvoka vartojama kaip: 1) teisės šaka; 2) įstatymų leidybos sritis; 3) mokslo sritis. Asmuo, savo veiksmais pažeisdamas vieną ar kelis nustatytus draudimus, padaro žalą teisės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
es teises konspektai
 • Institucijos, veikiančios ES darbo santykių srityje. Europos Parlamentas Taryba Europos Komisija Europos teisingumo Teismas Audito Rūmai. Europos parlamentas Jis atlieka konsultacinę funkciją. Tačiau priimant...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pakuočių pertvarkymas
 • 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis Įstatymas nustato bendruosius Lietuvos Respublikoje gaminamų ir į Lietuvos Respubliką importuojamų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos, ženklinimo, surinkimo,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Statutai kaip rašytinės teisės paminklas
 • Turinys Įvadas……………………….2 1. Lietuvos teisė iki Statuto………………3 2. Statutų priėmimas…………………5 2.1. Pirmasis Lietuvos Statutas……………5...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucingumo raida
 • TURINYS 3-13 LR Konstitucijos pagrindiniai bruožai 14-15 Literatūra 16 KONSTITUCINGUMO RAIDA Svarbiausioji kiekvienos šalies teisės šaka yra konstitucinė teisė, kai kur dar vadinama...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Privati nuosavynė ir jos raida Lietuvoje
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. NUOSAVYBĖS SAMPRATA 4 1.1. Nuosavybės esmė 4 1.2. Nuosavybės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai 6 2. PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS RAIDA LIETUVOJE 7 2.1. Nuosavybė Lietuvoje nuo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisinė atsakomybė
 • T U R I N Y S Įvadas 1. Teisinės atsakomybės samprata ir svarba teisinėje sistemoje 1.1. Teisėtas elgesys, jo sąvoka ir esmė 1.2. Teisės pažeidimas 1.3. Teisinė atsakomybė 2. Kaltė ir atsakomybė...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Distribucijos ir komercinio atstovavimo palyginimo analizė
 • T U R I N Y S Įvadas 1. 1.1. Komercinis atstovavimas: prekybos agentas, tarptautinis atstovavimas, prokūra 1.2....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Paveldėjimas pagal testamentą
 • Turinys Įvadas 3 Turto paveldėjimo pagal testamentą retrospektyva 4 5 Paveldėjimo pagal testamentą pagrindiniai aspektai 5 Testamento išskirtinė 6 Testamentų rūšys 7...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
PROCESO DALYVIAI BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE
 • TURINYS I. BAUDŽIAMOJO PROCESO DALYVIA 3 II. ASMENYS NUO KURIŲ PRIKLAUSO BYLOS EIGA 4 1. Teismai 4 2. Prokuroras 4 3. Tardytojas 4 4. Kvotos organas 4 III. ASMENYS TURINTYS SAVARANKIŠKUS ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
SANTUOKOS PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIA PAGRINDAI IR TEISINĖS PASEKMĖS
 • TURINYS Įvadas ………………………… 3 Santuokos sudarymo sąlygos …………………… 4 Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai …………. 5...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ŪKINĖ BENDRIJA KAIP JURIDINIS ASMUO
 • TURINYS Įvadas…………………………2 1. Ūkinės bendrijos – kaip juridinio asmens – statuso ypatybės………….3 2. Ūkinės bendrijos rūšys, nariai, teisės ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Neveikimas ir jo ypatybės
 • Liberalioji ideologija pripažįsta tik aktyviais veiksmais padarytus nusikaltimus.Ši teorija dar neseniai buvo vyraujanti, tačiau dabar yra išskiriami ir neveikimu padaromi nusikaltimai.XIX amžiuje vokiečių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Atskirų bylų kategorijų nagrinėjimo ypatumai administraciniuose teismuose
 • Valstybė vykdo tris pagrindines funkcijas: 1. kuria įstatymus 2. taiko įstatymus 3. vykdo teisingumą, spręsdama įstatymo taikymo ginčus ir baudžia...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Zmogaus teisiu ir pagrindiniu laisviu apsaugos konvencijos taikymas Europoje
 • Žmogaus teisių atsiradimo bei vystymosi istorija siekia seniausius laikus. Kova tarp žmogaus teisių pripažinimo ir garantavimo bei valstybės savivalės ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės pažeidimo struktūra
 • Siekiant numatyti, kokiais atvejais asmeniui, padariusiam teisės pažeidimą, turi būti taikomos valstybės prievartos priemonės, būtina nustatyti ir jo sudėtį. Skirtingai nuo teisės pažeidimo sąvokos,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
realistinė teisės koncepcija
 • TURINYS 3…………………………Teisės apibrėžimas 3-4 ………………………..Teisė kaip monarcho valdžia 4-6…………………………Juristų nuomonė...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Paskolos sutartis
 • Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Savigynos ginklų apyvartos taisyklės
 • Bendroji dalis 1. Šios taisyklės reglamentuoja savigynos ginklų įsigijimo, leidimų išdavimo, ginklų registravimo, perregistravimo, laikymo, nešiojimo ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo teisės metodo ypatumai
 • DARBO TEISĖS METODO SĄVOKA DARBO TEISĖS METODO YPATUMAI DARBO TEISĖS REGULIAVIMO METODAS KAIP PAGRINDAS ATRIBOTI DARBO TEISĘ NUO GRETIMŲ DARBO TEISEI TEISĖS ŠAKŲ IŠVADOS LITERATŪRA...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisine valstybe ir teises viespatavimas
 • Turinys 1. Įžanga ………………………. 2. Dėstymas: 2.1 Teisinės valstybės ištakos ……………… 2.2 Teisinės valstybės sąvoka……………….. 2.3 Formalusis teisinės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinės prievartos sąvoka, paskirtis ir ypatumai
 • Pradedant kalbėti apie administracinę prievartą, reiktų apibrėžti, ką apskritai reiškia žodis „prievarta“. Pasak dabartinio lietuvių kalbos žodyno, prievarta – tai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Laidavimu užtikrintos prievolės vykdymas
 • Planas I. Įvadas II. : 1. Laidavimo samprata; 2. Skolininko ir laiduotojo atsakomybė 3. Laidavimu užtikrintos prievolės pasibaigimo pagrindai. III....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISĖS PSICHOLOGIJA
 • ĮVADAS Kursas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dėstomos psichologinės problemos, kurių pasitaiko kiekvieno teisininko veikloje, nepriklausomai nuo jo specializacijos. Antrojoje nagrinėjamos svarbiausios teisės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Gynėjo vaidmuo baudžiamojoje byloje
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalyje teigiama, kad asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuojama...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinė teisė
 • I tema. Administracinės teisės dalykas ir sistema 1. Administracinės teisės dalykas, sąvoka. AT – viešojo administravimo teisinis pagrindas. Tai valdymo teisė, nes reguliuoja valdymo santykius. Socialinis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
administracinis teismas lietuvoje
 • TURINYS Įvadas…………………………2 1. Lietuvos teisinė sistema…………………………3 1.1. Teisėtumas ir jo užtikrinimas……………………..3 1.2. Teismo proceso viešumas ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR Respublikos Prezidentas valstybės valdžios sistemoje pagal veikiančią Lietuvos respublikos Konstituciją
 • T U R I N Y S Įžanga 1.Respublikos Prezidentas valstybės valdžios sistemoje pagal veikiančią Lietuvos Respublikos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
BENDRININKAVIMAS
 • TURINYS 1. Bendrininkavimo samprata ………………………… 3 2. Bendrininkavimo klasifikavimas ……………………….. 4 3. Bendrininkavimo formos ………………………… 5 4. Bendrininkų rūšys...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
NELEGALIOS MIGRACIJOS IR NELEGALAUS MOBILUMO PREVENCIJOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS
 • TURINYS Įvadas 3 1. Nelegalios migracijos ir nelegalaus mobilumo samprata ir pagrindinės rūšys 4 2. Tarptautinės pastangos kontroliuoti migracijos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nuomos sutartis
 • Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vidaus Reikalu Valdymas
 • T U R I N Y S ĮVADAS…………………………2 1. Lietuvos Respublikos Prezidentas………………………… .2 2. Lietuvos Respublikos Seimas…………………………4 3. Lietuvos Respublikos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ryšių ir informatikos valdymas
 • Įvadas…………………………3psl. 1. Informacijos samprata…………………………4psl. 2. Ryšių ir informatikos ministerijos pertvarkymas…………………….4psl. 3. Lietuvos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LDK teisė
 • ĮVADAS Susiformavusi Lietuvos valstybė savo diplomatiniais sugebėjimais, kitur ir jėga, sujungė giminingas gentis, nemažą dalį slavų – ukrainiečių, baltarusių, rusų tautų, dali moldavų tautos. Toks valstybės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisės esmė ir socialinė paskirtis
 • P l a n a s 1. Įžanga. 2. Teisės samprata. 3. Teisės funkcinė struktūra. 4. Teisės ir pareigos. 5. Teisės socialinė paskirtis. 6. Išvados. Į ž a n g a (adsbygoogle = window.adsbygoogle...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
europos teisės bilietai
 • 12. Konkurencijos teisė Bendrijos konkurencijos teisės tikslai. Konkurenciją ribojantys susitarimai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Susijungimų kontrolė. Konkurencijos priežiūra KONKURENCIJOS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rungimosi principas BP
 • PLANAS ĮVADAS I. BAUDŽIAMOJO PROCESO PRINCIPŲ SAMPRATA II. RUNGIMASIS KAIP BAUDŽIAMOJO PROCESO PRINCIPAS 2.1. Įrodymų tyrimas – rungimosi principo sudėtinė dalis; 2.2. Baigiamosios kalbos suteikimo teisė...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Bausmių vykdymo teisės sistema
 • PLANAS ĮVADAS I. TEISĖS SISTEMOS SUDARYMO PAGRINDAI II. BAUSMIŲ VYKDYMO TEISĖS SISTEMA 1.1. Bausmių vykdymo teisės sistemos samprata; 1.2. Bausmių vykdymo teisės norma: 1.2.1. Bausmių vykdymo teisės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEATRŲ IR KONCERTINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS POLITINĖS, EKONOMINĖS IR JURIDINĖS SĄLYGOS LIETUVOJE
 • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS DAIVA MORKŪNAITĖ ŠMITIENĖ KULTŪROS VADYBOS I KURSO MAGISTRĖ ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinių teisinių santykių samprata
 • Teorinis administracinių-teisinių santykių problemos suvokimas tradiciškai sukelia sunkumą, kadangi šis institutas yra susijęs su visais (ne...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Hipotekos įstaigos ir jų įgaliojimai
 • PLANAS Įvadas ………………………… 2 1. Hipotekos ir įkeitimo sąvokos ………………………… 3 2. Hipotekos įstaigos: ………………………… 8 2.1 Hipotekos skyriai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbdavio materialinė atsakomybė
 • Turinys Įvadas …………………………3 …………………4 Atsakomybė už padarytą žalą …………………..4 Žalos atlyginimas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISMAI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, JŲ SISTEMA IR KOMPETENCIJA
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Pagal Lietuvos Respublikos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISMINĖ VALDŽIA
 • 1. TEISMINĖS VALDŽIOS SĄVOKA Terminas teisminė valdžia gali būti vartojamas įvairiomis prasmėmis. § Tai Lietuvos teismų sistema, vienas ar keli konkretūs teismai. § Valstybės teisminių institucijų,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR ADVOKATŪRA
 • 1. Advokatūros raida Lietuvoje 2. Advokatūra prieškario Lietuvoje Advokatai Lietuvoje atsirado 16 a. — prokuratoriai ir patronai. 1921m. buvo įkurta advokatų taryba, kuri vadovavo prisiekusiems advokatams ir jų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR PROKURATŪROS SISTEMA
 • KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA PASKAITA-KONSPEKTAS IV TEMA: 1. prokuratūros raida lietuvoje l Prokuratūra prieškario Lietuvoje l Prokuratūra Lietuvoje 1940-1994 m 3 2....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nuginčijami ir niekiniai sandoriai
 • Įžanga Priklausomai nuo to ar sandoris yra savaime negaliojantis, ar jį reikia pripažinti negaliojančiu, sandoriai skirstomi į niekinius (absoliučiai negaliojančius) ir nuginčijamus. Sandorio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kultūros vertybių išvežimo reglamentavimas LR ir užsienio teisėje
 • Įžanga…………………………1 Kultūros vertybės samprata LR ir Tarptautinėje teisėje…………………………2 Kultūros vertybių išvežimo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TERORIZMAS
 • Interesų grupės – pakankamai svarbus veiksnys daugelio šalių šių laikų politikoje. Galbūt kad būtų aiškiau aš pradėsiu nuo apibrėžimo: interesų grupės – tai organizacijos, kurios yra autonomiškos nuo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
panaudos sutartis
 • Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, padidėjo ne tik privačios nuosavybės vaidmuo reguliuojant įvairius turtinius santykius, bet ir kokybiškai pakito pačių turtinių santykių esmė. Ir ūkio subjektams, ir fiziniams...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kasmetinės atostogos
 • Lietuvos teisės universitetas Valstybinio valdymo fakultetas Darbo teisės ir socialinės saugos katedra Dieninių studijų 532 grupės III kurso studentės Aidos R. Rašto darbas ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Vyriausybe
 • Turinys 1. Įvadas: vyriausybė ir jos struktūra……………….3 2. Vyriausybė – kas tai?…………………..5 3. Vyriausybės sudarymo modelis……………….6 4. Kada Vyriausybė turi...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybinio valdymo kontrolės sąvoka ir rūšys
 • Įvadas 3 Dėstymas 5 Seimo parlamentinė kontrolė 5 Seimo komitetų vieta valstybės kontrolėje 5 Seimo komitetų įgaliojimai 5 Seimo kontrolierius 6 Vyriausybės vykdoma valstybės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Norminiai teisės aktai – kaip teisės šaltiniai. Ieškinio senatis. situacija
 • Norminiai teisės aktai – kaip teisės šaltiniai Teisės literatūroje terminas teisės šaltiniai suprantami įvairiomis prasmėmis. Šis terminas gali...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
kratos psichologija
 • Kratos psichologiniai ypatumai. Psichologiniai ypatumai apieškomojo kratos metu Skirtingai negu įvykio vietos apžiūroje, atliekant kratą, pareigūnai atliekantys kratą dažniausiai tiesiogiai susiduria su...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės paskaitų konpektas
 • Darbo teisė Darbo teisė-tai teisės šaka, kurios normos reguliuoja darbo santykius tarp darbuotojo ir darbdavio ir kitus glaudžiai susijusius visuomeninius santykius. Darbo santykiai-tai santykiai, grindžiami...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Romanu-germanu teisines sistemos bruozai
 • Vilniaus Universiteto Teises Fakultetas Laboratorinis darbas Romanų – Germanų teisinės sistemos bruožai Vilnius 2003 Turinys 1. Įvadas…………………. 3 2. Romanų teisines...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Juridinės psichologijos metodai
 • ĮVADAS Temos aktualumas – juridinės veiklos psicholiogija svarbi kiekvienos srities teisininko veikloje. Teisininkas ne tik privalo valdyti svo emocijas, nuotaikas, jausmus, bet ir mokėti jas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos civilinė teisė, kaip privatinės teisės šaka
 • TURINYS 1. ĮVADAS 4 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 5 2.1 Civilinės teisės sąvoka 5 2.2. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai 6 2.3....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Įstatymo formos samprata
 • Įvadas Teisė savyje išreiškia sudėtingą fenomeną, kurį sudaro kompleksas susijusių elementų. Svarbiausia teisės pasireiškimo forma – teisės norminiai aktai, kurių sistemoje svarbiausią vietą...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Daiktinės teisės samprata ir teisių rūšys
 • DAIKTINĖ TEISĖ CT turtines santykius reguliuojančias normas skiria į 2 gr.: 1- daiktinė teisė, 2 – prievolių teisė. Šios dvi teisių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Daiktinė teisė civilinėje teisėje
 • TURINYS Įžanga ………………………… 3 1. Daiktų sąvokos ………………………… 3 2. Daiktų rūšys ………………………… 4 2.1 Nekilnojami ir kilnojami daiktai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Melagingi parodymai, išvados ir vertimas
 • ĮVADAS Tiek byloje dalyvaujantys asmenys, tiek pats bylą nagrinėjantis teismas nėra apsaugoti nuo neteisingo sprendimo ar nuosprendžio priėmimo. Neteisėtą ar nepagrįstą teismo sprendimą...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Turtas kaip civilinių teisių objektas
 • 1. Turinys ………………………2 2. Įvadas ……………………….3 3. Nuosavybė ir turtas civiliniame ir baudžiamajame kodeksuose……..4 4. Įmonė – nuosavybės teisės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žmogaus ir valstybės teisinis bendradarbiavimas
 • ĮVADAS Nagrinėjant temą „“, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti kas tai yra...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMAI
 • ĮVADAS LR teismų sistema viena iš ilgiausiai besiformavusių valdžios sistemų Lietuvoje. Daugelis teisininkų, kad vienas rimčiausių žingsnių šiandieninės teismų sistemos link buvo 1933 m. Teismų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai
 • Prie pradėdami nagrinėti nuosavybės teisės įgijimo pagrindus, pirmiausia turėtume isiaikinti kas tai yra nuosavybės teisė. Naujasis Civilinis kodeksas formuluoja tokią nuosavybės teisės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Biurokratija
 • BIUROKRATIJA 1. BIUROKRATIJOS ORGANIZAVIMAS DEMOKRATINĖJE VISUOMENĖJE Biurokratijos struktūrų ir personalo organizavimas modernioje visuomenėje yra pripažintas kaip neabejotinas fenomenas, įtakojantis valstybės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Juridinio asmens atsakomybė
 • 20 straipsnis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė 1. Juridinis asmuo atsako tik už nusikalstamas veikas, už kurių padarymą šio kodekso specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė. 2....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Bankroto administratoriaus vaidmuo vykdant bankrutuojancios imones pareigas
 • BANKROTO ADMINISTRATORIAUS VAIDMUO VYKDANT BANKRUTUOJANČIOS ĮMONĖS PAREIGAS TURINYS 1. Įžanga 2. Bankroto administratoriaus vaidmuo vykdant bankrutuojančios...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisiniai santykiai, darbo laikas
 • Teisės Namų darbas Vilnius 2004 TURINYS 1. Namų kontrolinio darbo užduotys…………………3 2. Teisiniai santykiai, jų pagrindiniai požymiai……………..4 3. Darbo laiko teisinis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Viešieji pirkimai
 • TURINYS 1. ĮVADAS 2 2. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMŲ REGULIAVIMAI 3 3. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS MOLĖTŲ DARBO BIRŽOJE PERKANT MOKYMO- PERKVALIFIKAVIMO PASLAUGAS 4 3.1 Darbo reglamento bendrosios nuostatatos 4 3.2...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISĖ Į DARBĄ
 • KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJOS VERSLO FAKULTETAS TEISĖS PAGRINDŲ REFERATAS TEISĖ Į DARBĄ Darbą atliko: neakyvaizdinių studijų 1dn kurso studentė XXX XXX (adsbygoogle = window.adsbygoogle...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybė kaip visuomenės interesų tenkinimo priemonė
 • Valstybė nėra fizinis apčiuopiamas daiktas, nėra kūnas. Jos nei regėti, nei girdėti, nei paliesti – negalima. “Valstybė – ne daiktas, bet tam tikras masinis socialinių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
administracinės teisės normos
 • Darbo planas I. Įžanga II. Dėstomoji dalis a. Teisės normos samprata b. Teisės normos struktūriniai tipai c. Teisės normos struktūros elementai III. Išvados IV. Literatūros sąrašas ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Anglijos bendroji teise
 • 1. Bendroji teisė ir įstatymai 2. Nuorodos į konkrečius šaltinius: 2.1. Maksimaitis M. Užsienio teisės istorija. V., 2002 2.2. Glendon M. A., Gordon M. W., Osakwe C. Vakarų teisės tradicijos. V., 1993 2.3....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINES TEISES SALTINIAI
 • CIVILINE TEISE . SPRAGOS CIVILINIUOSE ĮSTATYMUOSE IR JŲ UŽPILDYMO BŪDAI. REFERATAS TURINYS Turinys.. 2 Reziumė.. 3 Summary. 4 ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
radikalioji ir neoradikalioji kriminologija
 • 1. ĮVADAS Kiekvienas mokslas, kad ir kokią gyvenimo srity ar mokslo šaką jis beapimtų, turi praeiti nemažą istorijos atkarpą, kad galėtų nusistovėti arba vystytis ir tobulėti toliau....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
federacinė valstybė taprtautinėje teisėje
 • ĮŽANGA Dabartiniu metu tarptautinės teisės subjektais yra valstybės ir tarptautinės organizacijos. Vis daugiau teisės specialistų pripažįsta, kad tarptautinės teisės subjektu gali...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
poįstatyminiai aktai kaip konstitucinės teisės šaltiniai
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS VALSTYBINĖS TEISĖS KATEDRA LIETUVOS RESPUBLIKOS POĮSTATYMINIAI AKTAI KAIP KONSTITUCINĖS TEISĖS ŠALTINIAI KURSINIS DARBAS Vilnius...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ekologinės teisės špera
 • ETreg.Aa sant,tp apima tn.,kurios regul atsk.g obj.apsaugą+naud(žemė,miškai;vandenys).Pradžią mokslui davė Darvinas.Term.ekolog 1k panaud.1866vok.biologo Hekelio.tai buvo biolog mokslo šaka,tirianti...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lyginamoji konstitucinė teisė
 • LYGINAMOJI KONSTITUCINĖ TEISĖ 1.Konstitucinės teisės dalykas ir samprata -tai mokslas,kuriuo siekiama, bandoma sugretinti įvairių šalių konstitucinės teisės bruožus...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Visuomeninių organizacijų teisinė padėtis Lietuvoje
 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VERSLO ADMINISTRAVIMO KATEDRA Kursinis darbas Nevyriausybinės organizacijos Dėst. doc. Antanas Šenavičius ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucinės teisės normos ir šaltiniai
 • TURINYS 1. ĮŽANGA 3 2. KONSTITUCINĖS TEISĖS NORMOS 3 2.1. Konstitucinės teisės normos samprata 3 2.2. Konstitucinės teisės normos struktūra 4 2.3. Konstitucinės teisės normų rūšys 5...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kriminologijos kursinis darbas
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS KATEDRA (I variantas) Vilnius 2002 1. TURINYS (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
motinystes istatymas
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo ĮSTATYMAS | | |Įstatymas |IX-110|2000 12 21 |Valstybės žinios,2000, Nr. | | | | |111-3574 | |2000 12 21 Priėmė: Lietuvos |Įsigalioja nuo 2001 01 01 | |Respublikos Seimas |...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės sampratų įvairovė ir jos priežastys
 • Turinys Įvadas 3 1. Teisė kaip procesas 4 1.1. Teisės samprata 4 1.2. Teisės sampratos santykis su politiniu režimu 4 1.3. Termino „teisė“ daugiareikšmiškumas 4 1.4. Teisė kaip...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės istorija
 • ISTORIJA Dalyko tikslai ir uždaviniai. Svarbiausias istorijos mokymo vidurinėje mokykloje tikslas – ugdyti istorinį mąstymą ir supratimą, kad šiandienos pasaulis yra istoriškai nulemtas. Istorijos mokymo pamatas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
vaikų teisė
 • ĮVADAS Mūsų šalies politikoje žmogus, šeima, vaikai turėtų tapti pagrindiniu Vyriausybės, politinių partijų ir Nevyriausybinių organizacijų rūpesčiu. Svarbiausia šiuo metu Lietuvoje – panaikinti skurdą,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
EUROPOS SĄJUNGOS KONSTITUCIJA
 • ES Konstitucija: idėjos dėl ES Konstitucijos formavimasis, ES Sutarties dėl Konstitucijos Europai projekto priėmimas ir trumpa charakteristika 1. Idėjos dėl ES Konstitucijos formavimasis Sutartį dėl...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Mokesčių teisės subjektai, jų teisės ir pareigos
 • Mokesčių teisės subjektas – pačia bendriausia prasme yra teisinių santykių subjektas, kurį teisės teorija apibrėžia kaip subjektą, besinaudojantį savo teisnumu ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šeimos Teisė
 • GLOBA IR RŪPYBA KLAIPĖDA 2004 ĮVADAS Lietuvos statutai globą nustatė tik tiems šeimos nariams – nepilnamečiams sūnums ,netekėjusioms dukroms ir kitiems asmenims ,kurie turėjo kokį nors turtą .Neturintiems...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
CIVININĖS BYLOS IŠKĖLIMO TEISINĖS PASEKMĖS
 • T U R I N Y S : 1. ĮŽANGA………………………… 3 2. CIVILINIO PROCESO STADIJOS………………………… 4 3. CIVILINĖS BYLOS IŠKĖLIMAS………………………… 4 4....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinė teisė
 • PLANAS ĮVADAS Nuosavybės teisės sąvoka (objektyviąja ir subjektyviąja prasme) Nuosavybės teisės turinys Nuosavybės teisės įgyvendinimas APIBENDRINIMAS LITERATŪRA ĮVADAS (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Atstovavimas
 • Įvadas Atstovavimo pagrindus reglamentuoja LR Civilinio kodekso (toliau vadinama CK) 2-os knygos III dalis “” surašant įgaliojimą, perįgaliojimą, o taip pat komercinio atstovavimo sutartį buvo vadovautasi...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucijos santrauka
 • LR Konstitucija LIETUVIŲ TAUTA prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi LietuvosStatutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, šimtmečiais atkakliai gynusi savo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Romenu teise „Nuosavybės teisės sąvoka ir rūšys“
 • Tema: “Nuosavybės teisės sąvoka ir rūšys” Vadovas: lektorius O. Drobitko ________________________________ (mokslinis vardas, vardas, pavardė) Klaipėda 2004 ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
advokaturos santykis su teisingumo ministerija ir kitomis valstybes institucijomis
 • TURINYS ĮVADAS………………………… 3 I. ADVOKATŪROS ISTORIJA………………………… 4 Prisiekusieji ir privatūs...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
žemės ūkio bendrovių narių ir pajininkų teisės bei pareigos
 • ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VADYBOS KATEDRA ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS NARIŲ IR PAJININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS VERSLO TEISĖS REFERATAS ATLIKO:...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
psihineas ir fizines prievartos, saunamojo ginklo panaudojimas policijos veikloje
 • PSICHINĖS IR FIZINĖS PRIEVARTOS, ŠAUNAMOJO GINKLO PANAUDOJIMAS POLICIJOS VEIKLOJE. ĮVADAS Policijos pareigūnui suteiktų teisių ir pareigų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kokius mokescius turi moketi verslininkas
 • Lietuvos mokesčių sistema apima mokesčius, mokamus į valstybės (savivaldybių) biudžetus bei fondus. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme yra nurodyti šie mokesčiai ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TUB ir KUB skirtumai
 • Ūkinė bendrija Jeigu ūkinei komercinei veiklai pradėti neužtenka vieno asmens pastangų bei lėšų ir reikia pasitelkti verslo partnerius, galite steigti ūkinę bendriją. Ūkinės bendrijos privalumai yra šie:...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisės socialinė paskirtis ir funkcijos
 • TURINYS Įvadas…………………………2 Teisės socialinė paskirtis ir jos raida………………..3 Žmogaus kaip pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas………3 Juridinė...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės ir valstybės santykis
 • PLANAS Įžanga I.Dėstomoji dalis: 1. Valstybės kilmė ir sąvoka. 2. Teisės atradimas ir samprata. 3. : a) etatistinės (normatyvistinės)...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Bendrieji nuosavybės teisės nuostatai
 • Turinys |2 | |3 | |3 | |3 | |3 | |5 | |6 | (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); |7 | |8 | |8 | |11| |12| 1. Įvadas …………………….. …………… 2. Bendrieji...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA LIETUVOJE
 • ĮVADAS Žmogaus teisės – šiuolaikinės civilizacijos esminė vertybė. Rūpinimasis žmogaus teisėmis tampa demokratinių valstybių vidaus politikos prioritetu. Lietuvos Respublikoje veikia labai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR JOS TEISINĖ APSAUGA
 • TURINYS ĮŽANGA…………………………3 1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS SAMPRATA…………………..5 1.1. Intelektinės nuosavybės teisės sistema………………………7 2....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
administracinis sulaikymas
 • TURINYS 1) Įvadas 2) Dėstymas: a)Administracinis sulaikymas Lietuvoje b)Nepilnamečio teisėtas sulaikymas c)Asmens teisėtas sulaikimas dėl to, kad jis negalėtų nelegaliai patekt į šalį d)Psichiškai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
sprendimas už akių ir jo reikšmė
 • RAŠTO DARBAS SPRENDIMAS UŽ AKIŲ IR JO REIKŠMĖ VILNIUS 2003 TURINYS Įžanga………………………3 Teismo sprendimų rūšys…………………4 Teismo sprendimas už...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ekstradicija
 • TURINYS Įvadas 2 1. Nusikaltėlių išdavimas, – istorinis aspektas 3 1.1. Tarpukario lietuvos baudžiamųjų įstatymų nuostatos dėl ekstradicijos 4 2. Ekstradicija baudžiamosios ir tarptautinės teisės požiūriu:...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Respublikos Valstybės Institucijos Reguliuojančios Tarptautinius Santykius
 • Nijolės Skučienės kalbų ir verslo kolegija 2004 m. Gegužės 13 d. Lietuvos ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
pagrindinių tarptautinės teisės principų turinys
 • REFERATAS PAGRINDINIŲ TARPTAUTINĖS TEISĖS PRINCIPŲ TURINYS Turinys 1. Principo sąvoka 2. Pagrindinių tarptautinės teisės principų sąvoka 3. Pagrindiniai tarptautinės teisės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucinio Teismo įgaliojimai ir santykis su kitais teismais
 • Įžanga 1992 m. spalio 25 d. Tautos referendumu priimtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje buvo įtvirtinta, kad vienas iš lietuvių tautos tikslu yra atviros, teisingos,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Prezidento teisinė padėtis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
 • TURINYS IŽANGA Lietuvos valstybės vadovo instituto istorinė raida…………..1 Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų tvarka…………….2...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinių sutarčių aiškinimas
 • 6.11 Aiškinamosios deklaracijos tikslas paaiškinti tam tikros sutarties nuostatos reikšmę ar taikymo apimtį. Taigi aiškinamoji deklaracija nurodo, kaip valstybė...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės normos struktūra: hipotezė, dispozija, sankcija
 • Šiuolaikinė teisės teorija išskiria tris pagrindines teisinės normos struktūras: • juridinę • sociologinę • loginę Juridinė teisės struktūra dažniausiai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilines teises konspektai
 • CIVILINE TEISE. I BENDRIEJI NUOSTATAI 1. Civiline teise kaip teises saka. T1.1. Civilines teises savoka. Zmoniu bendruomeneje egzistuojantys santykiai tarp zmoniu – visuomeniniai santykiai. Tie visuomeniniai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinis teisės pažeidimas
 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS TEISĖS KATEDRA Referatas ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS : SĄVOKA, POŽYMIAI, SUDĖTIS Atliko Sm 2/7 gr. studentė R.Končiute ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nusikaltimo sudėties sąvoka, struktūra ir rūšys
 • TURINYS 1. Įvadas ………………………… 2 2.1. Nusikaltimo sudėties sąvoka ir reikšmė………………….. 3 2.2. Nusikaltimo sudėties...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Autorių teises elektronineje erdvėje
 • IVADAS 2. AUTORIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ (KŪRINIŲ) PANAUDOJIMAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE 2.1. Kas yra autorių teisės 2.2. Autorių teisių objektas 2.3. Multimedijos kūrinys 2.4. Autorių teisių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisėtas elgesys
 • KLAIPEDOS UNIVERSITETAS JŪRŲ TECHNIKOS FAKULTETAS REFERATAS TEISĖTAS ELGESYS Vykdytojas: Vadovas: KLAIPĖDA 2002 Darbo planas: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1) Įvadas 2) Teisėtas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Atstovavimas
 • Referatas (2004 04 07) KAUNAS, 2004 Turinys Įvadas…………………………3 1. Bendrosios atstovavimo nuostatos…………………………4 1.1. Sandorių sudarymas per...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės, kaip civilinių teisių objektas
 • TURINYS IŽANGA 3 1. Vertybinių popierių atsiradimo priežastys 4 2. Vertybinių popierių teisinė prigimtis pagal klasikinę doktriną 7 3. Šiuolaikinės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo drausmė ir drausminė atsakomybė
 • TURINYS I. ĮVADAS………………………… 2 psl. II. DĖSTOMOJI DALIS 1. Darbo drausmės samprata……………………… 3 psl. 2 Darbo drausmės užtikrinimo būdai…………………...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Draudimo teisė
 • 1.KĄ REIKĖTŲ LAIKYTI DRAUDIMO GIMTINE? Pagal istorinius šaltinius, drau-dimo gimtine reikėtų laikyti Kiniją. 2.DĖL KOKIŲ PRIEŽAS-ČIŲ ĮSTEIGTA DRAUDI-MO VEIKLA? Bendra rizika, kolektyvinis dėl jos patirtų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pirkimas ir pardavimas
 • Turinys | |Įvadas………………………… |2| |1.|Pirkimo – pardavimo samprata ir |3| | |rūšys…………………..| | | |……. | | |2.|Pirkimo-pardavimo sutarties esminės |7| |...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vietos savivaldos samprata ir principai
 • TURINYS ĮVADAS 2 I. VIETOS SAVIVALDOS SAMPRATA 3 1.1. Vietos savivaldos sąvoka ir istorinė raida 3 1.2. Vietos savivaldos ir jų institucijų bendroji charakteristika 7 II. VIETOS SAVIVALDOS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisinės kalbos ypatybės
 • TURINYS ĮŽANGA 3 Specializuoti pasakymai 3 Tikslumas, apibrėžtumas ir tikslingumas 4 Glaustumas ir stiliaus sklandumas 5 Netikslūs, nelogiški pasakymai 6 Sprendimų kalba 7 Nutarimo dalys ir jų kalbos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Paveldėjimo teisė
 • Turinys Teisės realizavimas ir jos formos 3 Teisės taikymas 4 7 Paveldėjimas pagal įstatymą 8 Paveldėjimas pagal testamentą 10 Valstybės institucijos 14 Literatūros sąrašas 18 ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žemes nuomos mokestis
 • ĮVADAS Mums visiems iškyla klausimas kas reglamentuoja žemės mokestį? Aš turiu atsakyti į tai, todėl savo darbe aš trumpai pateiksiu žemės mokesčio įstatymą, ir papasakosiu apie žemės nuoma. Tai va...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Etatizmas – konceptuali teisinės reformos kliūtis
 • Kauno kolegija Ekonomikos ir teisės fakultetas Teisės katedra Teisės teorijos savarankiškas darbas Darba atliko: Darbą...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Terminai civilinėje teisėje
 • TURINYS 1. ĮVADAS 3 2. BENDROSIOS NUOSTATOS: 2.1 Termino apibrėžimas 4 2.2 Termino pradžia 6 2.3 Metais ir mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga 7 2.4 Savaitėmis skaičiuojamo termino pabaiga 8 2.5...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
SUTARČIŲ TEISĖS BENDRIEJI NUOSTATAI. SUTARČIŲ NESILAIKYMAS
 • TURINYS TURINYS …………………………2 SUSITARIMAS, PAŽADAS, PRIEVOLĖ: SAMPRATOS IR SANTYKIS …..3 ROMĖNŲ TEISĖS REIKŠMĖ ŠIUOLAIKINEI SUTARČIŲ TEISEI...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Prievolės samprata
 • TURINYS Įvadas ………………………… 2 1. ir rūšys ………………… 2 2. Prievolių atsiradimo šaltiniai ……………….. 4 3. Sutarčių rūšys …………………….. 7 4....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinė atsakomybė
 • Civilinės atsakomybės samprata, jos skirtumai nuo kitų atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės paskirtis. Teisės aktai, reguliuojantys civilinę atsakomybę. Teisės šaltinių vystymo tendencijos. ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ PAVOJINGĄ NEVEIKIMĄ SĄLYGOS
 • PLANAS I. ĮŽANGA II. DĖSTOMOJI DALIS 1. Pavojingo neveikimo sąvoka ir ypatumai. 2. Asmens pareigos veikti buvimas. 3. Asmeniui nustatytų pareigų pagrindai ir turinys. ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO SAMPRATA
 • PLANAS I. ĮŽANGA …………………………3 II. DĖSTOMOJI DALIS …………………….4 1. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. ………4 2. Administracinio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
NEPILNAMEČIŲ BYLŲ PROCESO
 • TURINYS Įžanga 1. Nepilnamečio teisių apsauga baudžiamajame procese ……. 2. Parengtinio tardymo ypatumai nepilnamečių bylose …… 2.1. Baudžiamosios bylos iškėlimas nepilnamečiui ….. 2.2....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKŲ VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS
 • TURINYS Įžanga 3 1. Viešosios apyvartos tarpininkų samprata ir paskirtis 6 2. Viešosios apyvartos tarpininkų licencijavimas 13 2.1. Paraiška...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Laikinosios ir sezoninės darbo sutarčių lyginamoji analizė
 • Planas 1. Sezoninės ir laikinosios darbo sutarčių samprata…….. 3 2. Sezoninės ir laikinosios darbo sutarčių galiojimo sąlygos….. 3 3. Darbai, dirbami sezoninės ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ĮRODYMŲ ĮVERTINIMAS
 • PLANAS I. ĮŽANGA …………………………3 II. DĖSTOMOJI DALIS …………………….4 1. Įrodymų įvertinimo sąvoka ir jo sudėtis. …………….4 2. Įrodymų įvertinimo bendrieji principai....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR prezidentas
 • PLANAS ĮVADAS 1. Prezidento institucijos reikšmė ir statusas Lietuvoje 2. Respublikos Prezidento teisinės padėties Lietuvos tarpukario konstitucijose ir dabartinėje 1992 m. LR Konstitucijoje lyginamoji analizė 2.1....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Daiktinių teisių viešumo principo raidos tendencijos
 • TURINYS ĮŽANGA 3 I. DAIKTINIŲ TEISIŲ VIEŠUMO PRINCIPAS 4 Nuosavybės teisė 5 Valdymas 6 Servitutas 8 Uzufruktas 9 Turto patikėjimo teisė, ilgalaikė nuoma, užstatymo teisė 10 ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybinio valdymo esmė ir pargindinės funkcijos
 • Darbo planas: I. Įvadas II. Destomoji dalis: 1. Valstybinio valdymo esmė • Valdymo samprata • Socialinis valdymas • Valstybinis ir visuomeninis valdymas • Valstybinio valdymo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sprendimo administracinėje byloje apskundimo stadija
 • T U R I N Y S 1. Įvadas 3 2. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose apskundimo 4 stadijos bruožai 3. Asmenys, turintys nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šeimos teisė
 • PLANAS 1. Santuokos samprata 3p. 2. Sutuoktinių pareigos ir teisės 3p. 3. Santuokos iširimo pagrindai 4p. 4. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės 5p. 5. Santuokos nutraukimas dėl abiejų suruoktinių kaltės 5p....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Abortų legitimumo problema
 • TURINYS I. ĮVADAS II. SITUACIJA LIETUVOJE IR PASAULYJE III. ABORTAI, JŲ RŪŠYS IV. ABORTŲ DILEMA 1. Argumentai “už” ir “prieš” V. GYVYBĖS PRADŽIA VI. ABORTŲ PASEKMĖS (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR administracinis suskirstymas
 • TURINYS 0. Įvadas 3 1. Valstybės sandaros formos ir valstybių klasifikavimas šiuo aspektu 4 2. Unitarinės valstybės požymiai 5 3. LR administracinio suskirstymo raida 6 4. Apskrities valdymas 7 4.1.....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai
 • TURINYS 1. Darbo sutarties sąvoka 2. Darbo sutarties turinys 3. Darbo sutarties sudarymas 4. Darbo sutarčių rūšys 5. Darbo sutarties pasibaigimas 6. Darbo sutarčių pasibaigimo pagrindų samprata...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Fizinių asmenų civililinis teisnumas ir veiksnumas
 • ĮVADAS Civilinė teisė – tai teisės normų sistema, skirta teisiškai reguliuoti vienas kitam nepavaldžių subjektų turtinius santykius, kurių objektas turi tiesiogiai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISES TEORIJA
 • Įvadas Vienas svarbiausių žmonijos raidos etapų – tai bendruomenės sukūrimas. Šis veiksnys padėjo ženkliai pastūmėti į priekį visą žmonijos evoliuciją. Bendruomenė pasižymi tuo, jog jos narius sieja...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo kodekso naujovės
 • ĮVADAS Naujo darbo kodekso priėmimas yra svarbus įvykis, nes didžioji dalis Lietuvos gyventojų tiesiogiai dalyvauja darbo santykiuose ir nuo kodekso priklauso žmonių galimybės ir teisinė padėtis. Darbo,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Jaunimo politika Lituvoje
 • ĮŽANGA Jaunimas – tai socialinė grupė, kuri užtikrina perimamumą ir raidą visuomenėje. Jaunimo įtaka visuomenės pokyčiams didžiulė. Kiekvienai naujai kartai tenka spręsti konkrečios socialinės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybės ir teisės santykis
 • 1.Įžanga Konstitucinis Lietuvos pasiryžimas kurti teisinę valstybę turėtų būti lydimas daugelio teorinių teisės klausimų, kurie šiuo atveju įgyja plačią praktinę reikšmę, svarstymo ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos konstitucingumo raida
 • “ Pradžioje būna Konstitucijos žodis, bet jis pasikeičia, kai tik prisiliečia prie tikrovės. Konstitucijos keičiamos ne tik formaliomis pataisomis, jos taip pat keičiasi- ir net labiau- vykstant...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konflikto psichologija
 • TURINYS 1. Konfliktų samprata 2. Tarpasmeninių ir organizacinių konfliktų skirtumai 3. Organizacinių konfliktų priežastys 4. Konstruktyvus konflikto sprendimas 5. Grupinio socialinio suvokimo įtaka...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo ginčai
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS LABORATORINIS DARBAS DARBO GINČAI 1. DARBO GINČŲ NAGRINĖJIMO TEISME PROCESINĖS YPATYBĖS – nesutarimai, kylantys tarp darbo teisės reguliuojamų visuomeninių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Feminizmas
 • LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS Viešojo administravimo specialybės II kurso, 521gr. studento Jokūbo Vežausko REFERATAS FEMINIZMAS Vilnius, 2001 Įžanga (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1960 metais...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ETIKOS PROBLEMOS VERSLE IR GYVENIME
 • TURINYS 1. Įvadas 2. Papildoma literatūra 3. Verslo etikos turinys, jos apibrėžimas, sunkumai 4. Verslo sėkmės sąlygos 5. Pervarta ir peripetija versle 5.1. Proaktyvumas 5.2. Reaktyvumas ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos pažanga rengiantis narystei Europos Sąjungoje
 • KAUNO KOLEGIJOS EKONOMIKOS IR TEISĖS FAKULTETAS KURSINIS DARBAS Tema: ,,” Įvertinta Dėstytoja Įžanga (adsbygoogle...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
POILSIO LAIKO REGLAMENTAVIMAS DARBO KODEKSE
 • Turinys Įvadas…………………………2 1. Poilsio laiko sąvoka…………………………3 2. Atskiros poilsio laiko rūšys…………………………4 2.1 Pertrauka pailsėti ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kvaziteismų socialinė paskirtis
 • Įvadas Prisiminkime Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnį: Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas
 • Turinys 1. Įvadas…………………………3 2. Priverčiamosios medicinos priemonės ………………………..4 3. Skirtumai ir panašumai tarp kriminalinės bausmės ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės normos ir jų rūšys
 • ĮVADAS Vystantis visuomenei, plečiantis jai ne tik teritoriniu, bet ir santykių atžvilgiu, vis sunkiau darėsi ją kontroliuoti ir išlaikyti bendrąją tvarką valstybėje. Iškilo būtinybė remtis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Santuokos sudarymas Lietuvos Statutuose
 • ĮVADAS P irmojo Lietuvos Statuto priėmimas 1529metais Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pasižymėjo savosios teisės atsiradimo pradžią, kuri gana sėkmingai rutuliojosi ir iki šimtmečio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
VISUOMENĖ IR NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA
 • TURINYS 1 VISUOMENĖ IR NUSIKALSTAMUMAS…………..3 2 VISUOMENĖS VAIDMUO VYKDANT NUSIKALTIMŲ PREVENCIJĄ.4 2.1 VISUOMENĖS DALYVAVIMAS VYKDANT BENDRĄJĄ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teises pazeidimai elektronineje erdveje ir ju prevencija
 • Turinys I. Įvadas II. Dėstomoji dalis: 1. Teisės pažeidimo elektroninėje erdvėje sąvoka, skirtumas nuo kitų teisės pažeidimų 2. Teisiniai teisės pažeidimų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys
 • Siekiant perkelti teisės sampratą iš žmonių sąmonės į jų veiksmus, paversti ją` tų veiksmų norminimo priemone, susiduriama su teisinio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos pilietybės įgijimas ir netekimas
 • Turinys Įvadas, (pilietybės samprata) 2 Lietuvos Respublikos pilietybės raidos istorija 3 Pilietybę reglamentuojančios teisės normos 4 1. Pilietybės įgijimas gimimu (filiacija) 6 2....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISINIS TARPTAUTINIŲ VEŽIMŲ ORU REGULIAVIMAS
 • TURINYS: 1. Įvadas. 2. Daugiašalis komercinės veiklos reguliavimas vežant krovinius oro transportu. 3. Krovinių vežimo reikalavimai. 4....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kolektyviniai darbo ginčai
 • Turinys Įvadas 3 1. Kolektyvinių darbo ginčų samprata ir rūšys 4 2. Kolektyvinių darbo ginčų prevencija ir nagrinėjimas 5 3. Kolektyvinio poveikio priemonės 6 Išvados 10 Literatūra 11Įvadas Darbo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ĮVAIKINIMAS
 • I ĮVADAS Lietuvos Respublikos konstitucijoje įtvirtintos nuostatos, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, kad valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, leidžia teigti, jog vaikas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ginkluoto konflikto teisė
 • Įvadas Šiuolaikinis pasaulis darosi vis konkurencingesnis, žmonės vis pavydesni ir trokštantys turėti viską. Jie to siekia kad ir kokiomis sąlygomis, bet kokia kaina, neskaičiuodami nei pinigų, nei tuo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kotrobanda
 • Kontrabanda tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į valstybės įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą prekių ar kitų daiktų gabenimo per valstybės sieną tvarką. Kontrabanda egzistuoja nuo to momento, kai atsirado...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės teorijos metodai
 • PLANAS Įvadas 1 1. Teisės teorijos mokslo metodų reikšmė 2 2. : 2 2.1. Filosofinis teisės pažinimo metodas 2 2.2. Sociologinis metodas 3 2.3. Dogmatinis teisės metodas 3 2.4....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
NUSIKALTIMO SUBJEKTO IR ASMENYBĖS SANTYKIS BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE
 • TURINYS ĮVADAS Į PROBLEMĄ 1 1. 2 1.1. Nusikaltėlio asmenybės, kaip vieno iš kriminologinių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstituciniai valdzios remai
 • I. KONSTITUCINIAI VALDŽIOS RĖMAI 1. Konstitucionalizmo bruožai ir konstitucijų politinė reikšmė Konstitucija – pagrindinis normatyvinis aktas arba kelių pagrindinių norminių teisės aktų visuma,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Policijos pareigūno statusas
 • TURINYS Summary………………………… Paveikslų sąrašas………………………… Įvadas………………………… 1. Policijos pareigūno statuso samprata…………………………6...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucines teises kursinis darbas – Seimo funkcijos
 • Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės laboratorinis darbas Turinys I. Pirma užduotis. Lietuvos Respublikos Seimo funkcijos ………………. – 1 1. Įžanga...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracines teises kursinis darbas – Ministerijos
 • Lietuvos Respublikos administracinės teisės laboratorinis darbas Turinys I. Pirma užduotis. Lietuvos Respublikos ministerijos………………… – 1 1. Lietuvos Respublikos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Auditas
 • KURSINIO DARBO PLANAS Įžanga 1. . Jo sąvoka, rūšys ir pagrindiniai dėsningumai. 1.1. audito atsiradimas ir jo raidos tendencijos 1.2. audito sąvoka ir jo būtinumas 1.3. audito rūšys 1.4. audito aplinka ir apskaita...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisė ir valstybė
 • PLANAS I Valstybės ir teisės sąveikos problema (įžanga) II Valstybės ir teisės santykis skirtngais požiūriais į teisės sampratą 1. Pozityvistinis požiūris: a) valstybės ir teisės suvokimas, b) kritika,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės sampratų įvairovė
 • Vadovas: doc. A.Šenavičius Atliko: Valerijus Paulauskas KAUNAS 2003 ĮVADAS Norint nagrinėti teisės mokslą, kaip ir kiekvieną mokslą, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ką mes nagrinėsime, kadangi...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracines teises sistema
 • I. ĮŽANGA …………………………2 II. DĖSTOMOJI DALIS …………………..3 1. Teisės sistemos samprata……………..3 2. Administracinės teisės sistemos samprata ir skirstymas..6 3....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Finansiniai teisiniai santykiai
 • -tai teisės normomis sureguliuoti visuomeniniai santykiai,kurių dalyviai turi subjektines teises ir pareigas.Dauguma finansinių teisinių santykių atsiranda jų dalyvių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
konstitucines teises konspektas
 • 1 tema. Kons. Teisės samprata 1.1.Pirmoji pasaulio konst. Buvo priimta XVIIIa. Pab JAV. K teisė neapsiriboja tik konstitucija. KT daugereikšmė sąvoka, ji nagrinėjama keliais aspektais: 1kaip ypatingas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucines teises kursinis
 • Įvadas Lietuvos Respublikos Konstitucija yra pats svarbiausias šaltinis visų įstatymų hierarchijoje,joje įtvirtintos teisės normos yra aukščiausios galios.Konstitucijos aiškinimas yra Konstitucinio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
keleiviu ir bagazo vezimo sutartis
 • Turinys Įžanga 2 1. Keleivių ir bagažo vežimo sutartis 4 2.Keleivių ir bagažo vežimas geležinkelio transportu 5 2.1. Keleivių vežimas 5 2.2 Bagažo vežimas 6 2.3. Keleivių ir bagažo vežimo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
AT funkcijos
 • Turinys Įžanga 3 1. Administracinės teisės sąvoka 4 2. Administracinės teisės funkcijos 4 2.1. Reguliacinė administracinės teisės funkcija 5 2.2. Apsauginė administracinės teisės funkcija 7 2.2.1.Žmogaus...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Valstybes 1928m. Konstitucijos bruozai
 • Turinys 1. Įvadas…………………… …………………….. 2 2. Konstitucijos atsiradimo aplinkybės…………………. ……….3 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISES TEORIJA
 • TEISĖS SAMPRATA Teisės sampratos būtinybė kildinama iš praktinio reikalo: 1) pažinti galiojančią teisę, 2) jos laikytis, 3) taikyti ją praktiškai, 4) prognozuoti jos raidą. Teisės samprata – įstatymų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Prokuratūros funkcijos ir uždaviniai
 • Turinys Turinys 2 Įžanga 3 Prokuratūros įstatymas 4 Prokuratūros statusas ir funkcijos 4 Prokuratūros veikla 4 Prokuratūros veiklos kontrolė 5 Prokuratūros tarptautinis bendradarbiavimas 5 ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
atstovavimas
 • TURINYS ĮVADAS 3 ATSTOVAVIMO SĄVOKA IR REIKŠMĖ 3 ĮGALINIMAI, JŲ ATSIRADIMO PAGRINDAI IR ATSTOVAVIMO RŪŠYS 6ĮVADAS Žmogus gyvendamas visuomenėje privalo paklusti daugeliui istoriškai susiklosčiusių bei valstybės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymas
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. JURIDINIO ASMENS SAMPRATA 5 2. JURIDINIŲ ASMENŲ PABAIGA 7 2.1. LIKVIDAVIMAS 8 2.1.1. LIKVIDATORIUS 11 2.2. REORGANIZAVIMAS 14 2.2.1. JURIDINIŲ ASMENŲ REORGANIZAVIMO BŪDAI...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
romenu teise
 • ///////////////////////////////////////////////////////////////////// (vardas , pavardė) Romėnų civilinės teisės referatas IEŠKINYS IR JO RŪŠYS . LEGISAKCINIS, FORMULIARINIS, EKSTRAORDINARINIS PROCESAI Dėstytoja ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ieškinio pareiškimas,įgaliojimas,perigaliojimas
 • NAMŲ DARBŲ UŽDUOTIS 1. IEŠKINIO PAREIŠKIMAS Prieš rašant ieškinio pareiškimą būtina išsiaiškinti, kokiam teismui ši byla bus teisminga. Tam būtina išanalizuoti LR Civilinio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
“ adminisracines teises prievarta“
 • Įvadas 1. Administracinė teisė kaip teisės šaka Administratio (lot.) – valdymas, vadovavimas. Pagrindinė teisės paskirtis – reguliuoti visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų prevencija užkardoje
 • Turinys Įvadas 3 1. Administracinių teisės pažeidimų prevencijos samprata 3 2. Administracinių teisės pažeidimų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
VOGTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ GABENIMO PER VS UŽKARDYMAS
 • DARBO PLANAS 1. Įvadas. 2. Identifikavimas: a) „Opel“ automobilių VIN ženklų reikšmės; b) VW ir Audi VIN ženklų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
valstybių atsakomybė už tarptautinės teisės pažeidimus
 • TURINYS I. VALSTYBIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ TARPTAUTINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS. 1. Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus sąvoka ir formos. 1.1. Valstybių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO SUTARTIES ĮSTATYMAS
 • Vilniaus universitetas Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Poltikos mokslų bakalauro programa Lietuvos konstitucinė ir viešoji teisė GEDIMINAS TARASEVIČIUS II...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
komercinė teisė
 • 1.1 Komercinės teisės sąvoka. Komercinė teisė kaip civilinės teisės dalis (Trūksta pirmų trijų-keturių sakinių) Prekybos kodeksas turi tik specialiąją dalį, bendrosios dalies normos yra Civiliniame kodekse....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisėsaugos institucijų konspektas
 • TI egzamino klausimai 1. Teisėsaugos institucijų disciplinos dalykas. 2. Teisėsaugos institucijų samprata ir jų veiklos bruožai. TI – tai savarankiška valstybės aparato dalies ar...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lobizmas
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TARPTAUTINIO VERSLO MOKYKLA RYŠIŲ SU VISUOMENE PROGRAMA Mantas Šukaitis Sabina Šakina 2BA 5,6 studentai INTERESŲ GRUPĖS IR LOBIZMAS KURSINIS DARBAS (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilines teises konspektai
 • CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Kaip ir bet kurio kito dalyko studijas, taip ir civilinės teisės studijas būtina pradėti nuo studijų objekto apibrėžimo. Taigi šios paskaitos metu turime suvokti...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
POILSIO LAIKAS
 • Įvadas 1991 metais atkūrus nepriklausomybę Lietuva be kitų teisės šakų turėjo reformuoti ir darbo teisę. Siekiant šios srities teisę priartinti prie besikeičiančių visuomeninių santykių ir leisti jiems...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
žmogaus teisių apsauga europos sąjungos teiseje
 • PLANAS I. ĮŽANGA. II. ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS EUROPOS SĄJUNGOJE RAIDA. III. ŽMOGAUS TEISIŲ ES TEISĖJE ŠALTINIAI: 1. 1950m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
platonas
 • Įvadas Valstybės valdymo formos yra visuotinių ginčų ir diskusijų objektas. Šis ginčas užgimė tik atsiradus valstybei. Kokia yra ir turi būti valstybė- šie ir kiti klausimai yra dažnai analizuojami spaudoje,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybės sienos apsaugos tarnybos veikla pasienio kontrolės punktuose
 • Planas 1. Įvadas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos statusas, struktūra. 2. Dėstomoji...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ĮSTATYMŲ NUSTATYTAS SUTUOKTINIŲ TURTO TEISINIS REŽIMAS
 • Turinys Turinys 1 Vedybų sutarties samprata 3 Ką būtina žinoti apie vedybų sutarties sudarymą ir jos galiojimą 4 1. Vedybų sutarties forma 4 2. Vedybų sutarties...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas.
 • TURINYS ĮVADAS………………………… DAIKTINĖ TEISĖ………………………… VALDYMO SĄVOKA. BENDRA CHARAKTERISTIKA……….. VALDYMO ĮGIJIMAS IR...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės individualus namų darbas
 • 1. TEISĖS NORMŲ AIŠKINIMO STADIJOS, BŪDAI, RŪŠYS TEISĖS NORMA – tai bendra elgesio taisyklė, visuotinai privaloma, įtvirtinta ir sankcionuota valstybės teisės norminame akte. Išorinis faktas,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinės teisės dalyko sistema
 • 1 TEMA. ADMINISTRACINĖS TEISĖS DALYKAS IR SISTEMA 1.1.ADMINISTRACINĖS TEISĖS DALYKAS IR SĄVOKA. Pagrindinė teisės paskirtis – reguliuoti visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Turtinio pobūdžio bausmės LR BK
 • TURTINIO POBŪDŽIO BAUSMĖS LR BK Vilnius 1997 Įvadas Turtinės bausmės yra „pigi“ alternatyva daug lėšų reikalaujančiam laisvės atėmimui. Šių bausmių auklėjamasis poveikis nė kiek ne...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos valstybės ir teisės istorija
 • 1..Valstybės ir teisės istorijos dalykas ir metodai – Valstybes ir teises istorijos dalykas yra konkretus politiniai ir teisiniai reiškiniai. Iš pradžių tyrinėjama faktine medžiaga, siekiant...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS DISCIPLINOS KONSPEKTAS 1dalis
 • BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS DISCIPLINOS KONSPEKTAS Bendroji dalis I tema. Baudžiamosios teisės sąvoka, funkcijos, sistema. Baudžiamosios teisės mokslas. T1. 1. Baudžiamosios teisės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS DISCIPLINOS KONSPEKTAS 2dalis
 • 1) padarytos pavojingos veikos; 2) asmens pavojingumo. Įstatymų leidėjas nustato bendrą taisyklę: šią priemonę galima taikyti tik tada, kai veika ir asmuo kelia pavojų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS DISCIPLINOS KONSPEKTAS 3dalis (paskutinė)
 • 170 str. – tai artima diskriminavimui sudėtis. K-ja 35 str. įtvirtina nuostatą, kad žmogus turi teisę laisvai reikšti savo įsitikinimus ir skleisti informaciją....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ekologinė teisė
 • Klausimai egzaminui: 1. Ekologijos objektas ir ekologinio mastymo ypatumai Ekologinės harmonijos pažeidimai prasidėjo kartu su žmogaus veiklos pradžia žemėje. Ekologijos svarba ypač išryškėjo XIX a. pabaig....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinės teisės procesas
 • 36. Teisės aktai reglamentuojantys administracinius teisės pažeidimus. ATPK, BK, konstitucija, viešojo administravimo įstatymas, administracinių ginčų įstatymas,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS IR JŲ RYŠYS SU DARBO KOKYBE
 • TURINYS TURINYS 1 ĮVADAS 2 DARBO UŽMOKESČIO SĄVOKA 2 DARBO UŽMOKESČIO SISTEMOS 3 Darbo apmokėjimo sistemų rūšys 3 Vienetinė darbo apmokėjimo sistema 4 Laikinė darbo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šeimos teisė
 • Vaiko teisių konvencijos 7 straipsnis numato vaiko teisę, kiek tai įmanoma, nuo gimimo žinoti, kas yra jo tėvai. Realizuojant šią visuotinai pripažintą vaiko teisę, Lietuvos teisė nustatė vaiko kilmės nustatymo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
DARBO TEISĖS SĄVOKA, PRINCIPAI, ŠALTINIAI
 • I. Įvadas Darbas yra viena svarbiausių ekonominių ir socialinių garantijų. Kiekvienos šiuolaikinės valstybės tikslas darbo teisės šakoje – nustatyti ir efektyviai taikyti tokias...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisines atsakomybes rusys
 • PLANAS I. ĮŽANGA II. DĖSTOMOJI DALIS. Teisinės atsakomybės rūšys 1. Administracinės atsakomybės samprata. 1.1. Administracinės atsakomybės samprata 1.2. Pagrindiniai administracinės atsakomybės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
SPECIFINĖS FIZINIŲ ASMENŲ CIVILINĖS TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
 • Turinys 1. ĮVADAS…………………………3 2. …………………………6 3. ASMENS GARBĖS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
IEŠKINIO SENATIS IR ĮGYJAMOJI SENATIS
 • Turinys ĮVADAS 1.IEŠKINIO SENATIS………………….2 1.1. Ieškinio senatis ir jos taikymas ……………..2 1.2. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma …….5 2. IEŠKINIO...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Viktomologija
 • VIKTIMOLOGIJOS REFERATAS Vadovas dėst. L. Grauslienė Rietavas, 2004 ĮVADAS 3 1. VIKTIMOLOGIJOS MOKSLO IŠTAKOS IR RAIDA 4 2. VIKTIMOLOGOJOS MOKSLO SAMPRATŲ ĮVAIROVĖ, ŠIO MOKSLO DALYKAS 6 (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Baudžiamasis procesas
 • Baudžiamojo proceso stadija Baudžiamojo proceso teisė BP metodai BP ir teisingumas Baudžiamojo proceso mokslas Baudžiamojo proceso modeliai pagrindinės sąvokos (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo ir civiliniūų sutarčių sudarymo tvarka ir rūšys
 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIKOS FAKULTETAS REFERATAS “Darbo ir Civilinių sutarčių sudarymo tvarka bei rūšys” TURINYS 1. DARBO SUTARTIES...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rangos sutartis
 • 1. RANGOS SUTARTIS Rangos sutarties principiniu nuostatu teisingas interpretavimas turi svarbią taikomąją reikšmę. Nuo to priklauso, kaip praktikoje sprendžiami imoniu darbuotojams ir verslininkams labai aktualūs...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
IŠŽAGINIMO AUKŲ VIKTIMIZACINĖ CHARAKTERISTIKA
 • TURINYS ĮVADAS…………………………2 1. IŠŽAGINTŲ AUKŲ KRIMINALINIS VIKTIMIZACIJOS BŪKLĖ LIETUVOJE..3 1.1. Pagrindiniai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lygiateisiškumo principo interpretavimas Konstitucinio teismo nutarimuose
 • I. Įžanga…………………………3 psl. II. Teisės principai: II.1. Teisės principų sąvoka ir klasifikavimas……………4 psl. II.2. Konstitucinių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nusikaltimai žmogaus gyvybei ir sveikatai.
 • NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS GYVYBEI Gyvybė suprantama: a. kaip kėsinimosi objektas; b. kaip socialinė vertybė, kurios apsaugą užtikrina visuomenė; c. kaip saugomas gėris, biologinė būklė....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nusikaltimai ekonomikai ir verslo tvarkai.
 • Bendra ekonominio nusikaltimo samprata – 1  JAV kriminologas Edvinas Suthrelandas pirmas identifikavo ekonominį nusikalstamumą kaip atskirą rūšį, pavadindamas ją baltųjų apykaklių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Turto teisinis rėžimas,LR CK ir LR SŠK lyginamasis aspektas
 • ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Turto teisinis rėžimas LR CK ir LR SŠK lyginamasis aspektas Šiauliai 2004 Turinys Įvadas …………………………2 1. Turto teisinis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas
 • CIVILINĖS TEISĖS REGULIAVIMO DALYKAS IR METODAS Teisė – socialinė norma. Skiriasi nuo moralinės normos tuo, kad yra prievartinis mechanizmas. Tiesės normos reguliuoja tam tikrus...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šiuolaikinė teisės samprata
 • Referatas XX amžiaus žmogumi pripažintas Albertas Einšteinas rašė: „Svarbiausias nūdienos fizikos uždavinys yra surasti pačius bendriausius gyvenimo dėsnius, pagal...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Namas
 • ANTIKA (VIIIa. pr. Kr.- V po Kr.) 1. Tuo metu atsiranda pirmoji literatūra. Pirmieji kūriniai – Homero „Iliada” ir „Odisėja”.(Manė, kad literatūra yra didinga) 2. GRAIKŲ ĮSIVAIZDUOJAMAS PASAULIS Iš pradžių buvo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybės institucija ir teisės norminis aktas:tarpusavio santykis, įtaka teisės norminių aktų hierarchijai
 • Rašydamas šį kursinį darbą, stengsiuosi atskleisti duotosios temos: ,, Valstybės institucija ir teisės norminis aktas:...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos Sąjungos teisės šaltiniai
 • ES teisėje nėra įtvirtinta jokios aiškios visų ES teisės šaltinių hierarchijos, nors visuotinai pripažįstama, kad teisės aktai turi aukštesnę galią visų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vadovybės apsaugos įstatymas
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS 2002 m. lapkričio 7 d. Nr. IX-1183 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
STT įstatymas
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ĮSTATYMAS 2000 m. gegužės 2 d. Nr. VIII-1649 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Advokatų etikos kodeksas
 • PRIIMTA 1999 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos advokatų konferencijoje ADVOKATŲ PROFESINĖS ETIKOS K O D E K S A S I. Bendrosios nuostatos 1. Advokatas privalo sąžiningai ir dorai atlikti savo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Karo policijos įstatymas
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO POLICIJOS ĮSTATYMAS 1998 m. spalio 22 d. Nr. VIII-911 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES advokatų profesinės etikos kodeksas
 • Šis Europos Sąjungos advokatų profesinės etikos kodeksas priimtas 1988 m. spalio 28 d. CCBE plenarinėje sesijoje vėliau keistas 1998 m. lapkričio 28 d. ir 2002 m. gruodžio 6 d. CCBE...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rusijos teismų sistema
 • RUSIJOS TEISMŲ SISTEMA nustatoma Rusijos Federacijos Konstitucijos ir Federaliniu konstituciniu įstatymu. Lietuvoje teismų sudarymą ir kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos teismų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Romėnų teisė „Vergų teisinė padėtis „
 • TURINYS ĮVA DAS 3 1. ROMA – KLASIKINĖ VERGVALDINĖ VALSTYBĖ. 4 2. PIRMIEJI VERGŲ ĮSIGYJIMO BŪDAI. 5 3. ROMOS VISUOMENINĖS DIFERENCIJA, ŽYMUS VERGŲ SKAIČIAUS PADIDĖJIMAS, 7 4....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Baudžiamosios teisės bilietai
 • 1.Profesinių pareigų vykdymas kaip aplinkybė šalinanti baudžiamąją atsakomybę Profesinės pareigos vykdymas – kai žalą baudžiamojo įstatymo ginamiems interesams padaro asmuo, vykdantis įstatymo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Įmonių filialų ir atstovybių steigimo bei veiklos teisinės nuostatos
 • TURINYS ĮVADAS 3 Bendrovės filialas 4 Bendrovės atstovybė 4 1. UŽSIENIO JURIDINIŲ ASMENŲ IR KITŲ ORGANIZACIJŲ FILIALŲ AR ATSTOVYBIŲ REGISTRO DUOMENYS IR...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Netesybų referatas
 • Turinys: 1. Įžanga…………………………1 psl. 2. Netesybos, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas……………….2 psl. 2.1 Netesybų samprata…………………………2 psl. 2.2 Netesybų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinių teisinių santykių samprata ir rūšys
 • TURINYS Įžanga ………………………… 3 Administracinių teisinių santykių rūšys ……………….. 4 Administracinių teisinių santykių sąvoka , struktūra ,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
PIRKIMO -PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
 • TURINYS Turinys…………………………1 Įvadas…………………………2 1. Pirkimo – pardavimo sutarties turinys, forma…………….3 2. pirkimo – pardavimo sutarties...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Priėmimo į valstybės tarnybą reikalavimai ir tvarka
 • TURINYS Įvadas 1. Kas yra valstybės tarnyba bei valstybės tarnautojas ? 4 2. Bendrieji reikalavimai, taikomi asmenims, stojantiems į valstybės tarnybą 5 3. Pretendentų į...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES santykiai su išsivysčiusiomis pasaulio valstybėmis
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. ES santykiai su JAV 3 Santykiai saugumo ir gynybos srityje bei NATO formate 4 2. ES santykiai su Japonija 7 3. ES santykiai su Šveicarija 9 4. ES santykiai su...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS konst. teismo ist.
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMAS I SKYRIUS. KONSTITUCINIO TEISMO STATUSAS 1 straipsnis. Konstitucinis Teismas – teisminė institucija Lietuvos Respublikos Konstitucinis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
DIDMENINIO PIRKIMO – PARDAVIMO sutartis
 • TURINYS ĮVADAS 2 DIDMENINIO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS 3 1. Sutarties turinys 3 2. Iš pardavimo kylančios šalių teisės ir pareigos 5 3. Sankcijos 7 4. Šalių atsakomybės sąlygos 7 5....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
FIZINIAI ASMENYS
 • TURINYS ĮVADAS……………………….3 JURIDINIAI ASMENYS………………………..4 JURIDINIŲ ASMENŲ ĮSTEIGIMAS………………….11 JURIDINIO ASMENS TEISNUMAS. TEISNUMO TURINYS……….24 JURIDINIO ASMENS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Juridiniai asmenys
 • 1. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Civilinių teisinių santykių dalyviais gali būti ne tik fiziniai bet ir juridiniai asmenys. Juridinis asmuo – tai fizinių asmenų grupių (kartais ir vieno asmens) turtinių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Verslo teisė
 • VERSLO TEISĖ KAIP CT DALIS. Kiekv. teisės šakai yra būdingas teisinio reguliavimo dalykas (objektas) ir teisinio reguliavimo metodas. VT objektas ir metodas yra labai panašūs į CT. Tačiau CT objektas yra žymiai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ IR REGULIAVIMAS
 • dfgdfg Rašto darbas Asmens duomenų apsaugą ir reguliavimas Parengė: dfgdfg Tikrino: lekt. fdg Klaipėda, 2005 Įvadas 1 1. Apibrėžimai 2 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
JURIDINIO ASMENS PABAIGA IR PERSITVARKYMAS
 • TURINYS 1. Įvadas 3 2. Juridinių asmenų reorganizavimo ypatumai 4 3. Juridinių asmenų pertvarkymas 6 4. Juridinių asmenų likvidavimo ypatumai 7 5. Privačiųjų juridinių asmenų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinis protokolas Italijoje
 • BENDRAVIMO BŪDAS Italai mėgsta fizinį kontaktą. Kalbėdami griebia pašnekovą už rankos, tapšnoja per petį arba per nugarą. Draugai vyrai dažnai apsikabina, ir neretai galima pamatyti verslininką...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administraciniai valdymo pokyčiai Lietuvos Respublikos Policijos sistemoje per dešimtį Lietuvos nepriklausomybės metų
 • Turinys Įvadas 2 1.Lietuvos Policijos veiklos istorinė apžvalga 4 2. Policijos valdymo pokyčiai 6 2.1 Vidaus...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinės teisės norma
 • Planas  Įvadas 1. Administracinės teisės normos samprata 2. Administracinės teisės normos struktūra 2.1.Administracinės teisės normos struktūros elementas – hipotezė, pirmasis administracinės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinė teisė
 • NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGIJIMAS IR PRARADIMAS (CK 4.57 – 4.60) Nuosavybės teisė yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių, įtvirtinta pagrindinaime Lietuvos Respublikos norminiame akte – Konstitucijoje, kurios 23...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
NUOMOS SUTARTIS
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 Sutarties samprata, sutarties laisvės principas ………………….3 Sutarčių rūšys. Viešoji sutartis …………………………3 ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
DRAUDIMO VEIKLOS LICENCIJAVIMAS LIETUVOJE
 • TURINYS 1. ĮVADAS…………………………3 1.1 Draudimo Įstatymo paskirtis…………………… ..3 1.2 Pagrindinės draudimo sąvokos…………………. ..3 1.3 Kas gali užsiimti...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Specialiųjų poreikių vaikų integravimosi problemos
 • Specialiųjų poreikių vaikų integravimo problemos Vilnius 2003 Turinys |ĮVADAS ………………………. |3 | |Nuo segreguoto iki inkliuzyvaus ugdymo ……….. |3 | |Sąvokų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo sutarties nutraukimas
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO SAMPRATA 4 2. DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS 5 2.1. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai 5 2.2. šalių susitarimu 5 2.3. Darbo sutarties...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės normos ir teisės principo santykis
 • Įvadas Yra daug įvairių teorijų apie žmogaus prigimtį. Vienos iš jų, kaip Hugo Grotius teorija sako, kad žmogus yra visuomenės narys, kad jis turi polinkį į visuomenės gyvenimą, nori...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos ministerijos
 • . Centrinį vykdomosios valdžios institucijų sistemos lygmenį sudaro centrinės vykdomosios valdžios institucijos. Joms priskiriamos ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nusikaltimo sudėtis
 • TURINYS Įvadas 3 Nusikaltimo sudėties sąvoka ir reikšmė 4 Nusikaltimo sudėties požymiai 4 Normos dispozicija 5 Nusikaltimo sąvoka 6 Nusikaltimo sudėties reikšmė baudžiamojoje teisėje 6 Nusikaltimo sudėties...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo santykių esmė ir jų reguliavimo principai
 • Įvadas Darbo santykių reguliavimas per pastarąjį laikotarpį išsiplėtė, o padėtis darbo rinkoje pablogėjo: bedarbystė auga, atlyginimai maži, darbo sąlygos negerėja, darbo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europolas ir Interpolas
 • EUROPOLAS Plintant ir tobulėjant tarptautiniam nusikalstamumui, jau prieš gerą dešimtmetį Europos Sąjungoje atsirado poreikis įkurti bendrą teisėsaugos instituciją, kuri padėtų kovoti su organizuotu...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS, INDIVIDUALIOSIOS ĮMONĖS IR TIKROSIOS ŪKINĖS BENDRIJOS STEIGIMAS
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS KOMERCIJOS KATEDRA DANIUS SMAILYS BAKALAURO BAIGIAMASIS DARBAS UŽDAROSIOS AKCINĖS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisė
 • 2002 01 14 I. TEISĖS SĄVOKA IR ŠALTINIAI. NORMINIAI AKTAI. Visuomenės gyvenimas reikalauja tam tikro reguliavimo, elgesio taisyklių- socialinių normų, kurių svarbiausios yra teisinės normos, tai valstybės nustatytos ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Atsakomybė už civilinių teisių ir pareigų pažeidimą.
 • Turinys Įvadas…………………………3 1. Civilinės atsakomybės samprata ir sankcijos…………………5 2. Civilinės atsakomybės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės pažeidimas ir jo rūšys
 • DARBO PLANAS 1. Įžanga. 2. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. 3. Teisės pažeidimo rūšys. 4. Teisės pažeidimo sudėtis. 5. Teisinė atsakomybė. 6. Išvados. 7. Literatūros sąrašas. ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Notariato samprata. Notarų veiklos principai
 • Turinys: Įvadas 1. Notariatas. Jo sąvoka, funkcijos, uždaviniai ir rūšys 2. Notaras ir jo teisinis statusas 2.1. Kandidatai į notarus (asesoriai), jų priėmimas ir teisinė padėtis 3....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politiniai rėžimai
 • TURINYS ĮVADAS 3 I. SĄVOKA IR KLASIFIKAVIMAS 4 II. DEMOKRATINIS VALDYMAS 5 1.SAMPRATA 5 3. PRINCIPAI 10 III. NEDEMOKRATINIAI POLITINIAI REŽIMAI 12 1.SAMPRATA IR KLASIFIKAVIMAS 12 (adsbygoogle = window.adsbygoogle...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sutartis – daugiausiai paplitusi sandorių rūšis
 • 1 Turinys Įvadas …………………….. ……………….3 1. Pagrindiniai sutarties elementai …………………….. ….4 2. Sutarties analizė (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kolektyvinė darbo sutartis
 • LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO SOCIALINĖS SAUGOS IR DARBO TEISĖS KATEDRA ŽYDRŪNĖ ŠIDLAUSKIENĖ Teisės ir valdymo specialybės II kurso vakarinio skyriaus studentė TEMA KOLEKTYVINĖ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Universalaus policijos pareigūno ugdymas
 • ĮVADAS Policija yra valstybei atstovaujanti nusikaltimų užkardymo ir prevencijos institucija. Tai visuomenės sukurta teisėsaugos institucija konkretiems visuomenės poreikiams tenkinti....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo teisė
 • TURINYS I. ĮVADAS 3 II. DARBO SUTARTIS. 3 III. DARBO SUTARTIES TURINYS. 4 IV.GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS. 5 V. DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS ŠALIŲ SUSITARIMU. 8 VІ. DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS DARBUOTOJO INICIATYVA. 9...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kreditorių reikalavimų patenkinimas bankroto procese
 • TURINYS: ĮŽANGA. • Tema, pagrindinės idėjos. • Tikslas ir uždaviniai. • Šaltiniai. • Tyrimo metodai. • Temos aktualumas. I. Kreditoriai bankroto procese. (adsbygoogle...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Bankrutuojančios įmonės bei jos kreditorių interesų gynimas
 • TURINYS ĮVADAS 3 1.BANKRUTUJANČIŲ ĮMONIŲ KREDITORIŲ REIKALAVIMAI 4 1.1. Bankrutuojančių įmonių kreditorių reikalavimų tvirtinimas 4 1.2. Kreditorių sąrašas 4...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
valstybės kontrolė
 • ĮŽANGA Ekonominė ir finansinė kontrolė yra objektyviai būtina kiekvienai valstybei. Ji egzistuoja tiek, kiek egzistuoja valstybė ir teisė. Valstybės kontrolė pagal Lietuvos Respublikos s...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pagrindiniai tarptautinės teisės principai
 • I.Pagrindinių tarptautinės teisės principų sąvoka Viena iš šiuolaikinės tarptautinės teisės ypatybių yra ta, kad jos sistema apima ypatingos rūšies normas – pagrindinius principus....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse raida
 • Bendradarbiavimo užuomazgos Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse pagal Mastrichto sutartį sudaro vadinamąjį trečiąjį Europos Sąjungos ramstį ,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pagrindiniai darbo teisės institutai
 • I. Teisinė atsakomybė už neteisėtai streikuojant padarytą žalą Lietuvos Respublikos konstitucijos 48 str.nurodyta: “Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos demokratijos bruožai ir valdžių padalijimas LR Konstituijoje
 • Turinys Įvadas…………………………2 1. Demokratijos bruožai……………………..3 2. Seimas…………………………4 3. Respublikos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Demokratijos sėkmės sąlygos
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS VILNIAUS UNIVERSITETO BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMA Politikos mokslo pagrindai KURSINIS DARBAS ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybinės valdžios sistema
 • Turinys ĮVADAS 3 Lietuvos Respublikos Seimas 4 Lietuvos Respublikos Prezidentas 8 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 11 Teismai 18 IŠVADOS 19 NAUDOTA LITERATŪRA 20ĮVADAS (adsbygoogle = window.adsbygoogle...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos Sąjungos teisės sistema
 • TURINYS I. …………………………3 1.1 Pirminė teisė…………………………3 1.2 Antrinė teisė…………………………6 1.3 Veiksmingumo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Taktika
 • Įvadas Lietuvos Respublikos pagrindinio įstatymo 5 str.3 d.nurodoma, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.LR policija, jos pareigūnai kaip sudedamoji valstybinių įstaigų dalis tarnauja visuomenei. Policija savo veiklą...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
NUSIKALSTAMOS VEIKLOS PSICHOLOGIJA
 • Įvadas Psichologija yra jaunas mokslas. Jos šaknų yra daugelyje disciplinų: nuo fiziologijos iki filosofijos. Pradedant pirmąja psichologijos laboratorija, kurią 1879m. įkūrė vokiečių filosofas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
BAUSMĖS SKYRIMAS NEPILNAMEČIAMS ASMENIMS
 • Įvadas Viena iš opiausių Lietuvos teisinės sistemos problemų – tai vaikų ir jaunimo kriminalinės justicijos sistemos efektyvumas, humaniškumas ir suderinamumas su Europos standartais. Ši...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Notariatas
 • Planas I. Notariato raida Lietuvoje. 1. Tarpukario notariato sistema (1918-1939 m.). 2. Sovietinio laikotarpio (įeina ir dveji nepriklausomos Lietuvos metai) notariatas (1940-1992 m.). 3. Lotyniškasis notariatas,jo privalumai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
valstybės išperkama žemė,miškai ir vandens telkiniai
 • Įvadas Agrarinė teisė yra labai savotiška teisės šaka.Ji dar vadinama Žemės ūkio teise (iki 1985 m. buvo dėstoma kolūkinė teisė).1940 m. pajungus Lietuvą į...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Socialinio aprūpinimo teisė
 • Šalpos (socialinių) pensijų samprata, asmenys, turintys teisę į šios rūšies pensijinį aprūpinimą. Šių pensijų skyrimas ir mokėjimas. 1. Šalpos (socialinių) pensijų samprata. Lietuvos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ekologinė teisė
 • Ekologinės teisės laboratorinis darbas I. Užduotis MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS Megėjiškos žūklės ir žuvų išteklių apsaugos taisyklės galioja visuose valstybinio fondo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Religinių bendruomenių teisinis statusas LT
 • Turinys TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. RELIGIJOS SAMPRATA 4 2. ISTORINĖ RELIGIJOS RAIDA LIETUVOJE 8 2.1.PIRMOSIOS RELIGIJOS UŽUOMAZGOS 8 2.2. BALTŲ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės norma
 • Studijų knygelės numeris 79. 10 variantas 1. , jos vidinė struktūra. Teisės normos skirtumai nuo kitų socialinių normų. 2. Fiziniai asmenys, kaip civilinės teisės subjektai. 3. Išspręskite situaciją:...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucija – kaip tiesiogiai taikomas aktas
 • Įvadas Lietuva – tai jauna teisinė valstybė, jauna ir jos teisinė sistema. Dabartinei Lietuvos Respublikos Konstitucijai tik šiek tiek daugiau nei dešimt metų. Buvusiose...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Senaties terminas civilinėje teisėje
 • Turinys Įvadas 3 Terminai civilinėje teisėje 4 Terminų reikšmė civilinėje teisėje 4 Terminų pasibaigimas 6 Ieškininė senatis 8 Ieškininės senaties sąvoka ir reikšmė 8 Ieškininės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
VALSTYBĖS IMUNITETAS
 • TURINYS TURINYS 1 SUVERENO IMUNITETAS 1 ABSOLIUTAUS IR RIBOTO IMUNITETO DOKTRINOS 2 PAGRINDINIAI VALSTYBĖS ABSOLIUTAUS IR RIBOTO IMUNITETO DOKTRINŲ SKIRTUMAI 4 VALSTYBĖS ABSOLIUTAUS IR RIBOTO...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
A. HALPIN MORALĖS SAMPRATA
 • Profesorius Andrew Halpin dėsto teisės teoriją Southamptono universitete, parašė dvi knygas: “RIGHTS AND LAW-ANALYSIS AND THEORY”, “REASONING WITH LAW“, taip pat daugelį...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinės sutartys
 • PLANAS 1. ĮŽANGA 2. TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ APIBŪDINIMAS; 3. TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ SĄVOKOS GENEZĖ; 4. TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ RŪŠYS. 5. IŠVADOS ĮŽANGA Šio rašto darbo tema “Tarptautinių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinės teisės konspektų 2 dalis
 • CIVILINE TEISE. I BENDRIEJI NUOSTATAI 1. Civiline teise kaip teises saka. T1.1. Civilines teises savoka. Zmoniu bendruomeneje egzistuojantys santykiai tarp zmoniu – visuomeniniai santykiai. Tie...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinės teisės konspektų 1 dalis
 • CIVILINĖ TEISĖ. I BENDRIEJI NUOSTATAI 1. Civilinė teisė kaip teisės šaka. T1.1. Civilinės teisės sąvoka. Žmonių bendruomenėje egzistuojantys santykiai tarp žmonių – visuomeniniai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sutarčių teisės konspektai
 • Sutarčių teisė I.Sutarčių vieta civilinėje teisėje 1.Sutarčių teisės istorinės ištakos ir vystymasis Klasikinės sutarčių teisės ištakomis pripažįstama romėnų ir kanonų teisė. Corpus...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teismo valdžia 1978 m. Ispanijos Konstitucijoje
 • TURINYS: I. Įvadas. II. Dėstomoji dalis. Teismo valdžia 1978 metų Ispanijos bei Lietuvos Respublikos konstitucijose. Įsteigimų garantijos. LITERATŪRA. I. Įvadas Šiandien niekas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
sandoriai ir jų rūšys
 • TURINYS Įvadas……………..2 Sandorių rūšys…………3 Sandorių forma………….4 „Civilinėje teisėje sandorių institutas yra visuma civilinės teisės normų, reguliuojančių sandorių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucinio teisminio proceso pagrindiniai bruožai
 • Įvadas Konstitucinio Teismo vaidmuo šiuolaikinėje teisinėje sistemoje yra gana svarbus. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas garantuoja Konstitucijos viršenybę teisės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbuotojo materialinė atsakomybė
 • Darbo įstatymai nustato dvi materialinės darbuotojų atsakomybės rūšis: ribotąją ir visišką. Ribotosios materialinės atsakomybės atveju darbuotojas privalo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinė atsakomybė
 • ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ Sąvoka, pagrindas ir ypatumai Administracinės teisės normos reguliuoja ne tik valstybinio valdymo funkcijas, bet ir reglamentuoja asmenų elgesio taisykles visuomeninėse vietose,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
kriminologija
 • KRIMINOLOGIJA Kriminologijos dalykas, sistema. Tarptautinių žodžių žodyne  apibrėžiama kaip mokslas tiriantis nusikalstamumą, jo priežastis, rengiantis nusikalstamumo išvengimo priemones. Qrimen (kd) ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS ŠALTINIŲ SISTEMA
 • TURINYS 1. Įvadas 3 2. Teisės šaltiniai ir jų rūšys 3 2.1. Teisės tradicijos 5 3. Teisinis norminis aktas, kaip pagrindinis Lietuvos teisės šaltinis 5 3.1. Teisinių norminių aktų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos respublikos konstitucija
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA (Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume) LIETUVIŲ TAUTA § prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, § jos teisinius pamatus...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sutarčių teisė
 • Turinys 1. Įvadas – 3 psl. 2. Sutarties samprata – 4 psl. 3. Sutarčių rūšys – 4 psl. 4. Sutarties sudarymas – 5 psl. 5. Sutarties turinys – 6 psl. 6. Sutarties negaliojimas – 7 psl. 7. Sutartis ir tretieji...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Techninių priemonių panaudojimo tiriant nusikaltimus teisinis reguliavimas
 • Šiuo metu kriminalistinė technika suvokiama dvejopai – kaip kriminalistikos mokslo dalis ir kaip bendros technikos atšaka. Yra daugybė kriminalistinės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Operatyvinės veiklos teisinis reguliavimas
 • PLANAS I. ĮŽANGA II. DĖSTOMOJI DALIS 1. Operatyvinės veiklos teisinis pagrindas 2. 2002 m. rugsėjo 19 d. Konstitucinio teismo nutarimas 3. Operatyvinės veiklos įstatymo ir Baudžiamojo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Užsienio reikalų valdymas
 • Užsienio reikalų valdymo samprata Lietuvos Respublikos užsienio politiką pirmiausia reguliuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Banko sąskaitos sutartis
 • BANKO SĄSKAITOS SUTARTIS Banko sąskaitos sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja priimti, saugoti pinigines lėšas, vykdyti sąskaitos turėtojo pavedimus dėl sąskaitoje turimų lėšų, kitas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Draudimo sutartis
 • Pagal Civilinio kodekso 6.987 straipsnį draudimo sutartimi draudėjas įsipareigoja nustatytu laiku mokėti draudimo įmokas (premijas), o draudimo įmonė (draudikas) – išmokėti draudimo išmokas draudėjui ar...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Seimas: funkcijos ir įgaliojimai
 • Įžanga Šiame rašto darbe apžvelgsiu Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo nario funkcijas bei įgaliojimus. Atsivertę LR Konstitucijos V skirsnį pamatysime, kad 55 – 76 straipsniai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
VYRŲ IR MOTERŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE
 • Konstitucinės teisės rašto darbas Vilnius 2003 TURINYS ĮVADAS…………………………3 1. ISTORINĖ LYČIŲ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Humanitarinės teisės samprata
 • Turinys ĮVADAS 2 I. ŽMOGAUS TEISĖS SAMPRATA 3 II. HUMANITARINĖS TEISĖS SAMPRATA 6 III. TARPTAUTINĖS HUMANITARINĖS TEISĖS IR TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISĖS SANTYKIS 8 1. TARPTAUTINĖ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Feministinės teorijos
 • TURINYS 1. Įvadas. 2. Feministinių teorijų įvairovė. 3. Feministinių teorijų kritika. 4. Išvados. 5. Literatūros sąrašas. ĮVADAS Feministinių teorijų atsiradimas kriminologijoje – tarsi priekaištas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Asmenybės samprata psichologiniu aspektu
 • Turinys Įžanga.. ………………………… 3 1. Asmenybes sampratos probleminis aspektas psichologijoje…………. 3 2. Atskirų psichologinių asmenybės teorijų apžvalga………….. 5...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Bendrosios kompetencijos teismai
 • Turinys 1. Įvadas 2 2. 3 • Apylinkės teismai 3 • Apylinkės teismo teisėjai 5 • Lietuvos apeliacinis teismas 10 • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 11 3. Išvados...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
tarnybiniai ginčai ir jų sprendimas
 • TURINYS • Įvadas ………………………… 2 • I. Valstybės tarnautojai ir jų rūšys ………………………… 3 • II. Įstatymų taikymas ………………………… 3 • III....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinės ir komercinės teisės dalyko kontrolinis darbas
 • TURINYS 1. Įvadas…………………………3 1. Rangos sutarties samprata, bendrosios nuostatos 4 2. Rangos sutarties analizė 6 3. Išvados 11 5.Literatūros...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybės tarnybos įstatymas
 • PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis įstatymas nustato pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą ir valstybės tarnybos valdymo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas
 • 1. ĮVADAS 2. ESMINIO BAUDŽIAMOJO PROCESO ĮSTATYMO PAŽEIDIMO TURINYS 3. BAUDŽIAMOJO PROCESO ĮSTATYMO PAŽEIDIMO PRIPAŽINIMO ESMINIU TVARKA IR PASEKMĖS. 4. BAUDŽIAMOJO PROCESO...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ekonominės sankcijos už mokesčių įstatymų pažeidimus
 • 1. Įvadas 3 2. Finansinių sankcijų samprata ir rūšys 3 3. Finansinių (ekonominių) sankcijų rūšys. 4 1. Delspinigiai 4 2. Baudos 5 4. Švelnesnių sankcijų skyrimo ar...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo ginčai dėl darbo užmokesčio ar kitų su darbo santykiais susijusių išmokų
 • 1. Įvadas 3 2. Kolektyviniai darbo ginčai dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų. 4 1. Samprata ir požymiai 4 2. Kolektyvinių ginčų sprendimas 6...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisinigumo Teismo Sprendimas Korfu sąsiaurio byloje
 • Korfų sąsiaurio byla buvo pati pirmoji Teisingumo Teismo išnagrinėta byla, nuo 1945 metų, kai, remiantis Jungtinių Tautų Chartija, šis Teismas buvo įsteigtas. Pats ginčas, tarp...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žmogaus asmens ir orumo neliečiamumas (iš Konstitucijos)
 • Pagrindinis kiekvienos valstybės dokumentas, nusakantis žmogaus ir valstybės teises ir pareigas, yra Konstitucija. LIETUVIŲ TAUTA – prieš daugelį amžių sukūrusi...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinė teisė – Juridinis asmuo
 • TURINYS 1. Įvadas 2. Juridiniai asmenys užsienio šalių civilinėje teisėje. 3. Juridinio asmens požymiai ir bruožai: a. juridinio asmens įsteigimas ir registravimas b. juridinio asmens teisnumas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Areštinių veikla ir darbo organizavimas
 • POLICIJOS KOMISARIATŲ AREŠTINIŲ VEIKLOS PAGRINDAI IR DARBO ORGANIZAVIMAS Policijos ir VRĮ administracinės veiklos dalyko kursinis darbas Turinys Įžanga …………………..2 Policijos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Daiktinė teisė
 • Romėnų teisininkai nesuformulavo bendros daiktų sąvokos. Daiktai – iš gamtos pasisavinti arba gamybos procese sukurti materialūs dalykai. Rom. teisėje daikt. buvo bet koks. turtas, priklausantis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sutarčių ršys
 • Turinys Įvadas 2 1. Sutartys 4 2. Žodinės (verbalinės) sutartys 4 3. Rašytinės (literalinės) sutartys 5 4. Realinės sutartys 6 4.1. Paskolos sutartys 6 4.2. Panaudos sutartys 8 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR Seimas
 • Turinys Įvadas…………………………2 1. Seimo rinkimų tvarka. Pirmalaikiai Seimo rinkimai……4 2. Seimo nario teisinis statusas……………….5 3. Seimo struktūra…………………….8 3.1. Seimo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
finansų teisės konspektai
 • FINANSŲ TEISĖS KONSPEKTAI I. FINANSŲ TEISĖ, KAIP SAVARANKIŠKA TEISĖ ŠAKA. I.1.Valstybės finansų veikla. Tai kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų veiksmai, susiję su piniginių fondų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinė ir baudžiamoji teisė
 • Baudžiamoji teisė. Baudžiamoji teisė – tai tokia savarankiška teisės šaka, kuri nustato baudžiamuosius nusižengimus ir nusikaltimus; tai visuma teisės normų, reguliuojančių visuomenės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
civilinė sauga
 • Ekstremali situacija- tai padėtis kai dėl ginkluotų konfliktų, technologinių procesų ar gamtos veiksnių kyla didelė grėsmė žmonių sveikatai, gyvybei, sutrikdoma ekonominė veikla arba ištinka ekologinė nelaimė....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
žmogaus teisių ir laisvių raida Lietuvoje ir pasaulyje
 • LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS KONSTITUCINĖS TEISĖS KATEDRA Jurgita Mirauskaitė Vakarinio sk. Teisės ir valdymo studijų programos 216 gr. studentė ŽMOGAUS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisės pažeidimas ir jo rūšys
 • LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO TEISĖS FILOSOFIJOS KATEDRA Valstybinio valdymo fakulteto I kurso 216 grupės vakarinio skyriaus studentės Jurgitos Mirauskaitės Studijų knygelės Nr....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinio baudžiamojo teismo įsteigimas
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS Politikos mokslų bakalauro programa Tarptautinė viešoji teisė Kristina Lapinskaitė III kurso 2 grupės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Mongolų jungo poveikis rusų teisės raidai
 • 2002,Vilnius KOLIAŽAS . Šaltiniai: 1) I.A.Isajev “ Rusijos valstybės ir teisės istorija”...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
DARBŲ SAUGOS ORGANIZAVIMAS
 • 1. TURINYS 1. TURINYS…………………. 2 PSL. 2. ĮVADAS …………………. 3 PSL. 3. ĮMONĖS VEIKLA ……………….. 6 PSL 3.1. PAGRINDINĖ VEIKLA …………… 6 PSL. 3.2. STRUKTŪRA IR...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos ir Europos Sąjungos socialine ir darbo politika
 • TURINYS ĮVADAS I. LIETUVOS SOCIALINĖ IR DARBO POLITIKA 1. LIETUVOS SOCIALINĖ POLITIKA 1.1. LIETUVOS SOCIALINĖS APSAUGOS POLITIKOS STRATEGIJA 1.1.1. Socialinės paslaugos –...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nuosavybės teisės įgijimas sudarant daikto dovanojimo sutartį
 • I. Dovanojimo sutarties reglamentavimas Dovanojimo sutartis 1.Pagal dovanojimo sutarti viena šalis (dovanotojas) neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
atstovavimas
 • Turinys II. Įvadas…………………………1 II Dėstymas…………………………2 1. Sandorių sudarymas per atstovus………………….3 2. Įgaliojimas…………………………3 3. Dokumentų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Mąstymas juristo veikloje
 • Šiandien teisę mes suprantame kaip kaip solidarumo priemonės teoriją, iš kurios kilusios kategorijos perėjo į teisėsdogmatiką ir mokslą. Vienas iš kertinių šios teorijos teiginių : teisės aktai –...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teises konspektas KTU SMF 3semestro koliokviumui
 • Teisės samprata Teisės terminas buvo pradėtas vartoti 1919m. Teisės terminas XVIIa. buvo tapatinamas su žodžiu tiesa. Dabar teisės terminas taip pat suprantamas kaip tiesa,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
VALSTYBĖS IR TEISĖS TEORIJOS (VTT) MOKSLO DALYKAS, JO SKIRSTYMAS,
 • . SANTYKIAI SU ŠAKININIAIS TEISĖS MOKSLAIS IR KITAIS MOKSLAIS Teorija (gr. – stebėjimas, tyrimas)...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės teorija
 • TEISĖS SAMPRATA Teisė suprantama įvairiai: kaip laisvės matas, kaip Teisės normos – bendri teisiškai užfiksuoti norminiai valstybiniai teisėto elgesio kriterijai, nustatantys teisiškai leistiną ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Policija Lietuvoje…
 • Turinys Įvadas …………………2 I. Iš policijos istorijos …………….3 1. Lietuvos policijos susikūrimas …………3 2. Lietuvos policija 1940 – 1945 ir pokario metais ….5 3. Lietuvos policijos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybinio valdymo formų samprata ir rūšys
 • Rašto darbo “” Planas I. Įžanga; II. Dėstomoji dalis: 1. Valstybinio valdymo sąvoka; 2. Valstybinio valdymo formų samprata; 3....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Keleivių vykimo tvarka per muitinės postus
 • Šio darbo tikslas – išanalizuoti keleivių vykimo per muitinės postus tvarką. Siekiant šio tikslo, darbui formuluojami tokie pagrindiniai uždaviniai: 1. Apibrėžti, kas yra valstybės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Turto patikėjimo sutarties analizė
 • TURINYS 1. ĮVADAS 2. TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIES SAMPRATA, SUDARYMO TIKSLAI 3. TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIES ŠALYS, ATSOVAI 4. TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIES DALYKAS, SKIRTUMAI LYGINANT SU KITOM SUTARTIM...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisinis reguliavimas
 • Turinys Įvadas 2 1. Teisinio reguliavimo sąvoka 3 2.Teisinio reguliavimo stadijos 5 3. Teisinio reguliavimo priežastys 7 Išvados 9 Literatūra 10Įvadas Darbo autorius palaiko A. Vaišvilos nuomonę, kad Teisinis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Viešojo administravimo problemos ir perspektyvos
 • VIEŠOJO VALDYMO PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS Hierarchinės, centralizuotos valdžios institucijos, kurios buvo sukurtos 1930 – 1940 metais paprasčiausiai negali efektyviai funkcionuoti...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ūkio (komercinė) teisė
 • 1. Klausimas PRIEVOLIŲ RŪŠYS. 2. Klausimas AKCINIŲ BENDROVIŲ STEIGIMO TVARKA. TURINYS 1. PRIEVOLIŲ RŪŠYS 3 2. AKCINIŲ BENDROVIŲ STEIGIMO TVARKA 11 3. LITERATŪRA 22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
prevencija
 • Įžanga Žmonija visuomet ieškojo būdų, kaip pažaboti nusikalstamumą. Visuomenės, kuriose vyravo žemesnis teisinės sąmonės lygis, šią problemą spręsdavo taikydamos nusikaltėliams įvairias bausmes, net ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo sąlygų pakeitimas
 • Vienas iš pagrindinių teisės principų – besąlygiškas sutarčių laikymasis. Tai pabrėžiama ir DSĮ 21 straipsnyje, kuriame sakoma, kad darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Prievolių vykdymas notariškai tvirtinamose sutartyse
 • Turinys Turinys 1 Įvadas 2 1. Notariato teisinė prigimtis ir esmė 2 1. Valstybė vykdo notarų veiklos priežiūrą. 5 2. Valstybė tikrina notarų kvalifikaciją. 5 3. Kitos notaro...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
konspektas
 • 1. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės sąvokos vartojimo aspektai. Teisinėje literatūroje sąvoka KT vartojama keliais aspektais: 1) kai kalbama apie žmogaus...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisės pagrindų konspektas
 • 1kl. Civilinės teisės sąvoka ir jos reguliuojami visuomeniniai santykiai. Civ. teisė- teisės šaka, kurios normas reguliuoja lygių ir vienas kitam nepavaldžių subjektų visuomeninius turtinius santykius...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teismų įstatymas
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMAS 1994 m. gegužės 31 d. Nr.I-480 Vilnius (Lietuvos Respublikos 2002 m. sausio 24 d. įstatymo Nr. IX-732 (nuo 2002 m. gegužės 1 d.) (Žin., 2002, Nr. 17-649)...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kaltinimas BAUDŽIAMAJAME PROCESE
 • TURINYS I. ĮVADAS. 3 II. DĖSTOMOJI DALIS: II.1. Teisminio proceso subjektų, palaikančių kaltinimą, teises ir pareigos. 5 II.1.1. Prokuroro teisės ir pareigos 5 II.1.2. Nukentėjusiojo teises ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės teorija
 • ĮVADAS Teisinės atsakomybės institutas yra vienas svarbiausių teisinių reiškinių kuris iš esmės pagrindžia teisinės sistemos egzistavimą. Tam, kad tauta būtų laikoma civilizuotos visuomenės dalimi, ji turi...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės informatika
 • I. Į Ž A N G A Šiuo metu vykstant visuotinam kompiuterizacijos bumui, kompiuterinė technika skverbiasi ne tik į strategines gyvenimo sritis kaip pavyzdžiui karinę pramonę ir valdymą, kosmosą, bet ir į...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinė teisė
 • 16 TEMA. KRAŠTO APSAUGOS VALDYMAS. 16.1 KRAŠTO APSAUGOS SAMPRATA, JOS SISTEMA, TEISINIS REGULIAVIMAS Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo – kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
BAUDŽIAMOJI teisė 1
 • G.Švedo paskaitos I tema. Baudžiamosios teisės sąvoka, funkcijos, sistema. Baudžiamosios teisės mokslas. T1. 1. Baudžiamosios teisės sąvoka. Baudžiamoji teisė subjektyvine prasme (ius puniendi). Baudžiamoji...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
BAUDŽIAMOJI teisė 2
 • T.10.9. Veikos charakteristika užsienio šalių baudžiamojoje teisėje(?) T11. SUBJEKTYVŪS NUSIKALTIMO SUDĖTIES POŽYMIAI T11.1. Subjektyvaus esmė nusikaltimo sudėtyje Subjektyvūs nusikaltimo požymiai liečia...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
baudziamoji teise
 • TURINYS I.Baudžiamosios teisės sąvoka 3 II.Baudžiamosios teisės esmė 5 III.Baudžiamoji teisė kaip valstybės teisės sistemos dalis 6 IV.Baudžiamoji teisė ir kitos socialinės normos 7 V.Baudžiamosios teisės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisminio precedento, kaip teisės šaltinio, raida Anglijoje
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS VALSTYBĖS IR TEISĖS TEORIJOS IR ISTORIJOS KATEDRA Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Neakivaizdinio skyriaus I KURSO ( 4 m.) IV...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
BAUDŽIAMOJI teisė, seminarai
 • BAUDŽIAMOJI TEISĖ 1 BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS SAMPRATA 2 2 BAUDŽIAMASIS ĮSTATYMAS IR JO GALIOJIMAS 2 3 KALTĖ IR JOS KRITERIJAI. KALTĖS FORMOS. 4 3.1 FORMALIOS IR MATERIALIOS NUSIKALTIMŲ SUDĖTYS 5 3.2...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ADMINISTRACINĖS T. KONSPEKTAS
 • BENDROJI DALIS 1.tema. Administracinės atsakomybės kurso dalykas ir sistema.Administracinių teisės pažeidimų įstatymų kodifikavimas. Administracinės atsakomybės (a.a) disciplina tapo beveik teisės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
V.Pakalniškio Civilinės Teisės paskaitospagal NAUJĄJĮ CK, labai aiškiai ir trumpai išdėstyta
 • P A K A L N I Š K I O CT P A S K A I T O S 26 paskaita. Sutarčių vieta civilinėje teisėje 1.Sutarčių teisės istorinės ištakos ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vyriausybės institutas Vengrijos konstitucijoje
 • Vengrijos konstitucija buvo priimta dar 1949 metais ir reformuota 1972 metais. Pirminis konstitucijos tekstas priminė TSRS 1936 m....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos statutai
 • XVI amžiuje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ( LDK ) buvo priimti trys Lietuvos Statutai – galiojančios feodalinės teisės įstatymų sąvadai, apimantys visas teisės sričių normas. Lietuvos Statutai – tai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
1804 m. Prancūzijos civilinio kodekso ir 1900 m. Vokietijos civilinio kodekso palyginimas
 • 1804 m. Prancūzijos civilinis kodeksas iš pradžių vadintas Prancūzų civiliniu kodeksu, o vėliau oficialiai turėjęs Napaleono kodekso...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Prievolių pasibaigimas
 • Romoje galiojo taisyklė: kokiu būdu tampame prievolės dalyviais, tokiu iš jos ir išsilaisviname. Šią simetriją matome jau iš pačių institutų pavadinimų: obligatio (prievolė) – surišimas, solutio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ieškinio senaties samprata ir taikymo sąlygos
 • TURINYS ĮVADAS 3 IEŠKINIO SENATIES SAMPRATA 4 IEŠKINIO SENATIES TERMINAI 4 IEŠKINIO SENATIES TAIKYMAS 8 IEŠKINIO SENATIES TERMINO PRADŽIA 8 IEŠKINIO SENATIES TERMINAS PASIKEITUS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vykdomieji dokumentai (rūšys, išdavimas, pateikimo vykdymui terminai, vykdymas)
 • TURINYS ĮVADAS 4 1.VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ RŪŠYS 6 1.1 Vykdomasis raštas bei teismo įsakymas 7 1.2 Institucijų (pareigūnų) nutarimai dėl...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos teisės derinimas su ES teise
 • Kauno kolegija Ekonomikos ir teisės fakultetas Teisės katedra Lietuvos TEISĖS DERINIMAS SU EUROPOS SĄJUNGOS TEISE Savarankiškas darbas Atliko: gr. studentas Dėstytojas: Įvertinta: ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
įsisteigimo teisė
 • Kauno kolegija Ekonomikos ir teisės fakultetas Teisės katedra ĮSISTEIGIMO TEISĖ EUROPOS SĄJUNGOJE IR LIETUVOS RESPUBLIKOJE Savarankiškas darbas Atliko: gr. studentas Dėstytojas: Įvertinta: (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
darbo sutarties pasibaigimo atvejai
 • ŠIAURĖS LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA ANDRIUS KARPOVAS II kurso VVd 01/1 studentas DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO ATVĖJAI Referatas Dėstytojas – Olegas Ščiogolevas Šiauliai, 2002m. spalio 29 d. ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
žemės teisė
 • 1. Žemės teisės samprata Žemės teisė – tai savarankiška Lietuvos privatinės teisės sistemos teisės šaka, kuri reguliuoja žemės nuosavybės, naudojimo ir valdymo bei apsaugos santykius, nustato šių santykių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinis kodeksas
 • Bendrosios nuostatos 1.1 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Reglamentuojami santykiai 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas reglamentuoja Asmenų turtinius santykius ir su šiais...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR Banko įstatymas
 • Įstatymas skelbtas: Žin., 1994, Nr. 99-1957 Nauja įstatymo redakcija skelbta: Žin., 2001, Nr. 28-890 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS BANKO ĮSTATYMAS 1994 m. gruodžio 1 d. Nr.I-678...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS
 • 2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1007 Vilnius I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbov sutartis
 • REFERATAS Visų pirma darbas – tai tikslinga žmogaus veikla, jo fizinių ir protinių sugebėjimų realizavimas siekiant gauti tam tikrų materialinių ar dvasinių gėrybių.Tik darbu sukuriamas visuomeninis gyvenimo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Gyvenamosios patalpos nuomos sutartys
 • TURINYS ĮVADAS………………………. 3 1. GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIES SAMPRATA, FORMA, TURINYS, DALYKAS…………….. 6 2. SUTARTIES ŠALYS IR NUOMININKO ŠEIMOS NARIAI…. 8 3....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Bankrotas
 • ĮŽANGA Įmonių bankrotai visuomenėje kėlė ir tebekelia daug įvairių kontraversiškų vertinimų. Bankrutuojančių įmonių procedūros ištęstos laike, joms trūksta viešumo ir skaidrumo. Įmonių darbuotojams bankroto...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rinkimai į savivaldybių tarybas
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija įstatymo nustatytiems valstybės teritorijos administracijos vienetams laiduoja savivaldos teisę. Ši teisė yra įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės skundai
 • TELŠIŲ APYGARDOS TEISMUI APELIANTAS: Jonas Jonaitis, gim. 1975 02 14, gyv. Pavasario 11-30, Mažeikiai dirb. AB „Mažeikių Nafta“ asmens kodas 37502140157 ATSAKOVAS: Petras Petraitis, gim. 1980 01 05, gyv. Sodų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pajamų mokestčio įstatymas
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS 2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1007 Vilnius I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis Įstatymas nustato...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų sudėties analizė
 • ADMINISTRACINĖS TEISĖS RAŠTO DARBAS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ SUDĖTIES ANALIZĖ Turinys Įvadas…………………………2 Administracinis teisės pažeidimas bei...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
sutarciu teises principai
 • SUTARČIŲ TEISĖS PRINCIPAI Šio rašto darbo tema yra “Sutarčių teisės principai”. Manyčiau, kad prieš pradedant kalbėti apie sutarčių teisės principus yra būtina apžvelgti sutartį plačiąją...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Anglijos teisė
 • ŠALIES ISTORIJA Seniausieji žmogaus pėdsakai Didžiosios Britanijos teritorijoje atsirado ankstyvojo ir viduriniojo paleolito laikais, kai Britanijos salos dar nebuvo atsiskyrusios nuo kontinento. 800 – 700 pr. mūsų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
uzsienio teises ist
 • Vilniaus Teisės universitetas teisės fakultetas neakivaizdinės studijos I kursas xxx grupė Evelina Blankutė 1. Kuo skiriasi ir kuo panašūs V. Europos barbarų įstatymai ir “Rusų tiesa” ? (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Asmens statusas
 • ŽMOGAUS TEISIŲ SAMPRATA Žmogaus teisės šiuolaikinėje civilizacijoje – esminė vertybė (teisinė, politinė, filosofinė, dorovinė kategorija). Žmogaus teisių ir laisvių samprata susiformavo filosofijoje ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo laiko trukmės nustatymas
 • MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETAS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS KATEDRA DARBO LAIKO TRUKMĖS NUSTATYMAS RAŠTO DARBAS Tikrino: …….. …….. (parašas) (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teismo dokumentai
 • Untitled KAUNO KOLEGIJA VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETAS TEISĖS KATEDRA Teismo posėdžio protokolo teisės savarankiškas darbas TEISMO PROCESINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS Atliko: TS-2 grupės studentai: Š....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
IŠMOKOS BEDARBIAMS ES VALSTYBĖSE
 • Untitled VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS PRIVATINĖS TEISĖS KATEDRA Dieninės studijų formos RAŠTO DARBAS Vilnius, 2014 (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Finansų teisė
 • Untitled VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETAS TEISĖS KATEDRA s savarankiškas darbas „Mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka, ypatumai“ Darbą atliko: Kaunas, 2014 ĮVADAS (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TPT uzdavinys
 • Untitled 4 uždavinys Lietuvos įmonė ir Vokietijos įmonė sudarė sutartį dėl prekių pirkimo-pardavimo, kuri turėjo būti vykdoma Vokietijoje. Lietuvos įmonei pažeidus sutartį, Vokietijos įmonė ją nutraukė ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lytinių nusikaltimų reglamentavimo genezė Lietuvos baudžiamuosiuose įstatymuose
 • Untitled REFERATAS NUSIKALTIMŲ SEKSUALINIAI APSISPRENDIMO LAISVEI IR NELIEČIAMUMUI GENEZĖ LIETUVOS TEISĖS AKTUOSE Darbą atliko: Henrikas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
užsieniečių teisinės padėties tarptautiniai elementai
 • Untitled Turinys Įvadas 2 1. Užsieniečio sąvoka 3 2. Užsieniečių teisinės padėties tarptautinis reguliavimas 5 3. Užsieniečių teisinės padėties reglamentavimas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
nevyriausybines organizacijos lietuvos respublikoje
 • NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS Kauno technologijos universitetas Socialinių mokslų fakultetas Teisės katedra Nevyriausybinės organizacijos Lietuvos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS, JŲ SKYRIMO TVARKA
 • TURINYS ĮVADAS …………………………3 I. ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ 4 1.1. Administracinės atsakomybės samprata ir bruožai 4 1.2. Administracinės nuobaudų esmė 6 1.3....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISMINĖS VALDŽIOS SĄVOKA IR VIETA KITŲ VALSTYBĖS VALDŽIŲ ATŽVILGIU
 • Untitled Turinys ĮVADAS Nuo neatmenamų laikų žinoma, kad nė viena bendruomenė negali normaliai egzistuoti ir vystytis, jeigu joje nėra paisomos bendrai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
santuokos nutraukimas dėl vieno kaltės
 • Untitled MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO CIVILINĖS IR KOMERCINĖS TEISĖS KATEDRA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA,TEISĖS PROGRAMA III KURSAS,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Justiniano digestai, jų reikšmė
 • Untitled MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO TEISĖS FILOSOFIJOS IR ISTORIJOS KATEDRA XXXX XXXXXXXXXX NUOLATINĖS STUDIJOS, TEISĖ IR VALDYMAS TVbnsx-xx JUSTINIANO DIGESTAI, JŲ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Viešojo administravimo leidžiami aktai. Teisėtumo ir teisingumo principai.
 • Untitled Viesojo admin. Leidziami aktai Viešojo administravimo (administracinis) teisės aktas – tai rašytinis teisinis dokumentas. Išleidžiant...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
prisiekusiuju jav ipatybes
 • Untitled Turinys Įvadas Sakoma, kad visuomenė valdovo negali pasirinkti, bet, iš dalies, JAV piliečiai turi teisę pasirinkti savo teisminio proceso eigą. Nuo teisminės sistemos padėties ir vaidmens...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucin?s monarchijos sumanymas Lietuvoje 1918 m.
 • Turinys Turinys 2 ?vadas 3 I. Konstitucin?s monarchijos sumanymo preliudija 5 II. Respublikai gerai, monarchija geriau 8 III. Urach? irenka Lietuvos Tarybos prezidiumas 12 IV....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
termin? atnaujinimas administraciniame procese
 • TURINYS 1. Įvadas………………………… 3 2. Termino samprata………………………… 4 3. Terminų skaičiavimo tvarka……………………. 5 4. Terminų praleidimo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sandorių negaliojimo pagrindai: teorinė ir praktinė analizė
 • Sandorių negaliojimo pagrindai TURINYS SANTRAUKA 4 SUMMARY 5 ĮVADAS 7 1. Sandorių negaliojimo instituto paskirtis 9 2. niekinių sandorių pagrindai 13 2. 1....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Saugomu teritoriju reglamentavimas
 • Untitled PANEVĖŽIO KOLEGIJA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Aplinkos apsaugos studijų programos studentas Žydrūnas Žemaitis Teisės pagrindai (savarankiškas darbas) Darbo vadovas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES darbo rinka
 •  ES DARBO RINKA Įžanginės paskaitos Mykolo Romerio Universitetas Vilnius, 2010 Literatūra: Norminiai teisės aktai: Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis //...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
europos sajungos teises struktura
 • konstitucija, yra ir kitokie susitarimai tarp valstybių-narių, taip vadinamos papildančios konvencijos, kurias irgi kai kurie autoriai priskiria pirminei Bendrijų teisei. Kitų autorių nuomone, tokios...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybes tarnyboje viesuju ir privaciu santykiu
 • Untitled Turinys Įvadas Liberalių demokratijų, arba vadinamųjų kapitalistinių demokratinių visuomenių, sąlygomis ekonomikoje ir visuomenėje ryškiai skiriami du sektoriai –...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žmogus ir valstybė. LR piliečių teisės, laisvės ir pareigos
 • KOLEGIJA RAŠTO DARBAS Teisės studijų programos Darbo vadovas TURINYS ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucinės nuosavybės teisės apsaugos garantijos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
 • Turinys Įžanga…………………………3 1. Nuosavybės neliečiamumo samprata…………………….4 2. Nuosavybės socialinė...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teises bendrieji pagrindai
 • Teise- valstybes nustatytu ar sankcionuotu visiems privalomu, formaliai apibreztu elgesio taisykliu visuomeniniams santykiams reguliuoti sistema Teise– valstybes nustatytu ar sankcionuotu visiems privalomu,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
vertybiniai popieriai
 • TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 I. VERTYBINIAI POPIERIAI 4 1.1. AKCIJOS 5 1.1.1. PRIVILEGIJUOTOS AKCIJOS 5 1.1.2. PAPRASTOSIOS AKCIJOS 6 1.2. OBLIGACIJOS 7 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1.2....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucine teise
 • T1. Administracinės teisės dalykas ir sistema 1.1. Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Pagrindinė teisės paskirtis – reguliuoti visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo dalykas visada yra...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Specialiuju tyrimu tarnyba. STT
 • Įvadas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT arba Tarnyba) – Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Seimui atskaitinga kovos su korupcija institucija, kurios misija – mažinti...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA, RŪŠYS, TEIKIMO TVARKA IR PRINCIPAI
 • TURINYS ĮVADAS…………………………2 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA…………..4 1.1. Socialinės paramos vieta bendroje socialinės apsaugos sistemoje…4...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisingumo teismas
 • TURINYS Įvadas…………..2 1. Teismas, kaip sudėtinė Europos Bendrijų institucijų dalis………..3 1.1. Bendra teismo charakteristika………..3 1.2 Teismo sudėtis ir struktūra………….5 2. Teismo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucine teise
 • Studijų modulis: KONSTITUCINĖ TEISĖ Dalyko (modulio) paskaitų pateiktys Konstitucinės teisės sąvoka, objektas ir metodas 1. Sąvoka “konstitucinė teisė” (toliau – KT) gali būti naudojama 3 aspektais: 1)...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisinio santykio ir teisės šakos savitarpio ryšys
 • Teisiniai santykiai VU Teisės fakultetas Teisės teorijos ir metodologijos katedra Kursinis darbas TEISINIO SANTYKIO IR TEISĖS ŠAKOS SAVITARPIO RYŠYS Turinys Įžanga 3 ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Turto valdymas, korupcijos priežastys Lietuvoje
 • Brangiai kainuoja ne patys kyšiai, o dėl jų atsiradę ekonomikos iškraipymai TURTO VALDYMAS, KORUPCIJOS PRIEŽASTYS LIETUVOJE PLANAS Įvadas. Turtas kaip materialios, nematerialios...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Viešosios ir privačiosios teisės subjektai
 • LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETO (Hans Kelsen. Grynoji teisės teorija. Vilnius: Eugrimas, 2002 m.) Kaip būdingiausią atvejį pasvarstykime viešosios ir privačiosios teisės skirtumą, kuris...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Draudžiamų susitarimų reglamentavimo modelis
 • VILNIAUS VERSLO TEISĖS AKADEMIJA nerodysiu TEISĖS KATEDRA Nesakysiu Verslo ir komercinės teisės programa Dieninis skyrius IV kursas, 1 grupė DRAUDŽIAMŲ SUSITARIMŲ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
KONSTITUCIJOS PASKIRTIS. KONSTITUCIONALIZMAS IR DEMOKRATIJA
 • Titulinis Konstitucijos paskirtis. Konstitucionalizmas ir demokratija TURINYS ĮVADAS…………………………3 I. KONSTITUCIJOS PASKIRTIS…………………………5...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
RINKIMŲ TEISĖS PRINCIPAI
 • Titulinis TURINYS ĮVADAS………………………… 3 I. RINKIMŲ SAMPRATA………………………… 5 1.1 RINKIMŲ FUNKCIJOS………………………… 5 1.2...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautine viesoji teise
 • VU Tarptautinės ir ES teisės katedrai- Tarptautinės viešosios teisės klausimai 1.Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės. 4.Tarptautinės teisės sistema. 5.JTO tarptautinis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilines teises rasto darbas
 • Untitled 1 UŽDUOTIS Kazlauskas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo – Lietuvos Respublikos (atstovaujamos Teisingumo ministerijos) 20 000 Lt turtinės ir 50 000 Lt neturtinės žalos....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rašinys apie norkotines medžiagas.
 • Narkotikai ir jų žala mums (Darbą įkėlė Svečias) Komentarai Komentarai Aprašymas: Darbas apie narkotikus,gavau už jį 10,tikrai vertas demesio.xD Darbas: Narkotikai ir jų žala mums NARKOTIKAI-...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos teises istorijos konspektas
 • III TEMA I TEMA. Lietuvos teisės istorijos dalykas Lietuvos valstybės teisės istorijos dalykas ir vieta kitų teisės mokslų sistemoje, studijavimo metodai ir tikslai. Lietuvos teisė istorija...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šiuolaikinė teisės samprata pagal A. Vaišvilą
 • TURINYS Įvadas…………………………3 1. Teisės sampratos raida…………………………4 2. Teisės socialinė paskirtis…………………………6 3. Šiuolaikinė...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Viešojo administravimo įvado rašto darbas
 • ĮŽANGA Visos Lietuvos Respublikos valstybinės įstaigos ir organizacijos priklauso vietos savivaldai. Tokią savivaldą turi kiekviena šalis. Apie jos struktūrą privalo žinoti kiekvienas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Įmonių reorganizavimas
 • TURINYS ĮVADAS………………………… 3 1. ĮMONIŲ REORGANIZAVIMAS PAGAL CIVILINĮ KODEKSĄ …… 4 1.1. Įmonių reorganizavimo būdai …………………….. 5 1.2. Reorganizavimo sąlygos ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautines teises konspektas
 • TARPTAUTINĖ VIEŠOJI TEISĖ, TVmn 2006 m 1 tema. TARPTAUTINĖS TEISĖS SĄVOKA, ŠALTINIAI IR SISTEMA Pirmasis terminą „tarptautinė teisė“ (international law) pavartojo anglų filosofas Džeremis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
komercinės teisės užrašai
 • Prekybos teisės sąvoka ir turinys Teisės šakos: konstitucinė teisė; darbo teisė; civilinė teisė; administracinė teisė; prekybos teisė ir pan. Teisė dar gali būti skirstoma į: 1.Privatinė –...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
labai issamus ir aiskus logikos uzdaviniu sprendimo pavyzdziai
 • PRIEDAI Pratimų atlikimo pavyzdžiai Pagrindiniai teiginių logikos terminai ir simboliai 2. _ (p × r) É s 4. šešios: p ×_p, _r, _p, p, p, r. Teiginių logikos formulės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisesaugos instituciju konspektas
 • I tema Teisėsaugos institucijų kurso dalykas, sistema, šaltiniai 1.Teisėsaugos institucijų sąvoka, sistema, pagrindiniai veiklos bruožai Teisėsauga-tai tam tikrų institucijų, taikančių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teises teorija
 • Lastauskienė Be teisės žmonija negalėtų egzistuoti. Visos kitos normatyvinės sistemos pripažįstamos nepakankamomis. Tačiau iki šiandien nerimsta diskusija kokie yra skiriamieji teisės požymiai kurie padėtų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
estetika egzui
 • Priešistorinis menas – kultinis Priešistorinis menas – kultinis Akmens amžius – prieš 60 000m. Grožis ir kūryba nėra savitikslis dalykas, o buvo susiję su jų tikėjimu, magija ir ritualais: viskas, kas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracinės teisės šaltiniai
 • Įvadas – administraciniai teisiniai santykiai. Valstybinis valdymas,viešasis administravimas, jo sritys, sistemos, subjektai. Biudžetinės įstaigos. Kontrolės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teises teorijos speros
 • 1. Teisės teorija ir jos objektas. Teisės teorija skirta apmąstyti visuomenės socialinius procesus atsižvelgiant į žmogaus teisių saugos poreikius, be to, jai tenka teoriškai pagrįsti pagrindinius tų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Atstovavimas
 • TURINYS I. ĮVADAS 3 II. ATSTOVAVIMAS 4 2.1 Atstovavimo sąvoka 4 2.2 Sandorių sudarymas per atstovus 5 2.3 Įgaliojimas 8 III. KOMERCINIS ATSTOVAVIMAS 12 3.1 Prekybos agentas 12 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Fiskalinė politika
 • Turinys Įvadas………………………… 2 Konstitucinės teisės sąvoka………………… 3 Konstitucinės teisės samprata……………….. 4 Konstitucinės teisės normos………………… 4...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rinkimų sistemos Lietuvos konstitucinėje teisėje
 • ĮVADAS Mano tema vadinasi “Rinkimų sistemos Lietuvos Konstitucinėje teisėje”. Šioje temoje pabandysiu panagrinėti labai svarbią tiesioginės demokratijos savybę – rinkimų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Baudziamoji teise.Butinoji gintis
 • TURINYS Įžanga 3 1. Baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių samprata 4 2. Būtinoji gintis 5 2.1. Būtinosios ginties samprata 5 2.2. Sąlygos, kad būtinoji gintis būtų teisėta 7 ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. JURIDINIS ASMUO 4 1.1. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai 4 1.2. Juridinio asmens pavadinimas 6 1.3. Juridinio asmens dalyvis 7 1.4. Juridinių asmenų teisnumas ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
nuomos sutarties samprata
 • ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS EKONOMIKOS KATEDRA Viktorija KASAPARAVIČIŪTĖ EK5/3 NUOMOS SUTARTIES SAMPRATA, JOS ŠALYS IR SUDARYMO BEI VYKDYMO YPATUMAI Verslo teisės rašto darbas ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISĖ Į PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMĄ: asmens kodas
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 1. LYGINAMASIS METODAS – SPRENDŽIANT IDENTIFIKAVIMO ŽYMENŲ REGLAMENTAVIMO KLAUSIMUS…………………………5 2. SIAURO...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
paveldejimo teisė
 • TURINYS ĮVADAS…………………………2 1. BENDROSIOS NUOSTATOS…………………………3 1.1. PAVELDĖJIMO TEISĖS RAIDA………………………… ……3 1.2. PAVELDĖJIMO TEISĖ. ŠALTINIAI....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
EUROPOS PARLAMENTAS: STRUKTŪRA, VEIKLA IR FUNKCIJOS
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 1. EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ TVARKA………..4 2. EUROPOS PARLAMENTO STRUKTŪRA IR VEIKLA………6 2. 1. Frakcijos, politinės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisinė atsakomybė
 • Turinys Įvadas…………………………3 1. Socialinė atsakomybė, jos rūšys, požymiai………………5 2. Teisinės atsakomybės samprata, jos požymiai…………….6 3. Teisinės atsakomybės atsiradimo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ukines bendrijos
 • Turinys Įvadas 3 Ūkinė bendrija 4 Bendrijos teisės ir pareigos 5 Bendrijos jungtinės veiklos sutartis 6 Bendrijos narių teisės ir pareigos 8 Bendrijos nariams draudžiama 9 Statusas ir firmos vardas 9 (adsbygoogle...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
irako teisinis statusas
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. IRAKO TARPTAUTINIS TEISINIS STATUSAS 4 2. TARPTAUTINĖS BENDRIJOS IRAKE TIKSLAI IR ATEITIES IRAKO SANTVARKOS PRINCIPAI 7 2.1. Priemonės tarptautinės bendrijos tikslams Irake pasiekti 8 2.2....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracine atsakomybe
 • Turinys : Įvadas———————————————————————————————-2psl Administracinė atsakomybė ir jos specifiniai bruožai————————————3-4psl...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Bendrininkavimo samprata ir požymiai
 • TURINYS ĮŽANGA 2 1. BENDRININKAVIMO SAMPRATA 3 2. BENDRININKAVIMO ATRIBOJIMAS NUO PRISIDĖJIMO PRIE NUSIKALSTAMOS VEIKOS 5 3. BENDRININKAVIMO RŪŠYS 8 4. BENDRININKAVIMO POŽYMIAI 9 4.1...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
tarptautines zmogaus teises
 • TURINYS ĮVADAS 1 ŽMOGAUS TEISIŲ SĄVOKA 1 ŽMOGAUS TEISIŲ RAIDA 1 PAGRINDINĖS ŽMOGAUS TEISĖS 3 Socialinės – ekonominės teisės 3 Politinės teisės 3 Asmeninės teisės 4 (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
kriminologija
 • Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro tinklalapis – www.nplc.lt: Kriminologija – mokslas apie nusikalstamumą. Lotyniškai crimen (nusikaltimas), graikiškai logos (mokymas). Kam reikalinga ?...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nuteistųjų paleidimas
 • TURINYS 1. Įžanga 2. Nuteistųjų paleidimo iš pataisos įstaigų parengiamasis darbas 3. 3.1. Atleidimas nuo bausmės pagal grupes 3.1.1. paleidimas atbuvus teismo nuosprendžiu...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
administracine teise
 • I skyrius Administracinės teisės samprata. 1 tema. Metodologiniai administracinės teisės sampratos aspektai 1.1. Administracinės teisės sąvoka, dalykas ir reguliavimo metodas. Pagrindinė teisės paskirtis –...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
NUTEISTŲJŲ BENDROJO LAVINIMO ORGANIZAVIMAS
 • TURINYS 1. Įvadas 2. Dėstymas 3. Bendrasis lavinimas kaip viena iš nuteistųjų laisvės atėmimu pataisos priemonių 4. Nuteistųjų bendrojo lavinimo organizavimas pataisos įstaigose 4. 1....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos valstybes valdzios instituciju sistemoje
 • TURINYS ĮVADAS 2 1. DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS VALDŽIOS ORGANIZACIJOS IR VEIKLOS PRINCIPAS 4 1.1. Valstybės valdžios padalijimo principas 4 1.2. Valstybės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbu sauga
 • TURINYS ĮVADAS…………………………2 1. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA………………………..3 1.1 Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo principai………4 2. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautine privatine teise – paveldejimo santykiai
 • Turinys ĮVADAS ………………………… 2 TARPTAUTINĖ PRIVATINĖ TEISĖ TAIKYTINA PAVELDĖJIMO SANTYKIAMS…… 3 Bendrosios pastabos ………………………… 3 Paveldėjimo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Romenu teise
 • . Teisinio reguliavimo sąvoka. Teisinis reguliavimas yra vienas iš svarbiausių ir pradinių teisės teorijos kategorijų. Teisinis reguliavimas – tai tokia socialinio reguliavimo rūšis, arba forma, kai teisinis poveikis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ISTORINĖ SĄŽINĖS LAISVĖS, TIKĖJIMO LAISVĖS IR ŽODŽIO LAISVĖS TEISIŲ GENEZĖ
 • SĄŽINĖS LAISVĖS TEISĖ Žmogus savo idėjų pasaulyje yra visiškai laisvas, o veikdamas gamtoje yra iš dalies laisvas. Taigi atrodytų, kad žmogus...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinės teisės konspektas
 • Civilinės teisės klausimai ir atsakymai 2.3. Kuo pasireiškia ryšys tarp civilinės teisės paskirties, tikslų, funkcijų? Civilinės teisės paskirtis funkcijos iš esmės sutampa su bendrąja teisės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
KURSINIS
 • Įvadas Nuo seniausių laikų žmonių tarpusavio bendravime buvo santykiai, kurie buvo sureguliuoti pačių žmonių sukurtomis dorovės, moralės normomis bei taisyklėmis, kurios kilusios iš papročių, tradicijų, ir šie...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucinės atsakomybės samprata kitų asmens teisinės atsakomybės formų sistemoje.
 • Turinys 1.Bendroji asmens teisinės atsakomybės samprata…………………….2. 2.Drausminės, administracinės, baudžiamosios, materialinės ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisės principai: sąvoka ir reikšmė
 • TURINYS Teisės principai…………………………3 Teisės principų samprata ir funkcijos…………………………4 Bendrieji teisės principai…………………………5 Teisinis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
VALDŽIŲ PADALIJIMO PRINCIPO ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE
 • Turinys ĮVADAS…………………………3 1. Konstitucijos raida…………………………4 1.1 1918 metų Lietuvos Valstybės Laikinoji Konstitucija………..4 1.2 1919 metų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisinė atsakomybė
 • MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO KAUNO POLICIJOS FAKULTETO TEISĖS IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS NEAKIVAIZDINIŲ STUDIJŲ I KURSO VSAbn5 GRUPĖ Rašto darbas TIKRINO:…………. VERTINIMAS………. (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
APMOKESTINIMO TVARKOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS
 • Turinys Įvadas 3 1. APMOKESTINIMO TVARKA 4 1.1. Mokesčių mokėtojai, jų pareigos ir teisės 4 1.2. Apmokestinimo objektas ir mokesčio bazė 8...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
uzsienieciai
 • ĮVADAS…………………………3 1. DĖSTOMOJI DALIS…………………………4-23 1.1. Teisėtas užsieniečių gyvenimas Lietuvos Respublikoje…………….4-6 1.2. Sveikatos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ VIETOS LIETUVOS NACIONALINĖJE TEISĖJE MONISTINĖ PAKRAIPA
 • Turinys Įvadas ………………………… 4 1. Tarptautinių sutarčių vieta nacionalinėje šalių teisėje: monizmas ……. 5 a) Lauterpacht’o...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Diplomatinė ir konsulinė teisė
 • KONSPEKTAS TEMA: DIPLOMATINĖ IR KONSULINĖ TEISĖ I. Diplomatinės ir konsulinės teisės sąvoka ir šaltiniai 2 II. Užsienio santykių institucijos ir jų bendras apibūdinimas 2 III. Diplomatinės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo ir civilinė sutartys
 • Turinys I dalis. Teorinė dalis 2 Įvadas 2 Dėstomoji dalis 3 Darbo sutartis 3 Darbo sutarties turinys ir sąvoka 3 Darbo sutarčių rūšys 4 Darbo sutarties sudarymas 7 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo sutartis
 • yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
žmogaus teisių klasifikacija
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. ŽMOGAUS TEISIŲ SAMPRATA 4 2. ŽMOGAUS TEISIŲ ISTORINĖ RAIDA 4 2.1. Bendra žmogaus teisių istorinė raida 4 2.2. Žmogaus teisių istorinė raida Lietuvoje 6 2.3. Tarptautinės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žmogaus teisės ir laisvės: klasifikacija ir apribojimai
 • TURINYS ĮŽANGA 2 ISTORINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ IR LAISVIŲ RAIDA. 3 TEISĖS IR LAISVĖS. 4 TEISIŲ IR LAISVIŲ KLASIFIKACIJA. 5 TEISIŲ IR LAISVIŲ APRIBOJIMAI. 7 ASMENINĖS TEISĖS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teises aktu herarchija
 • TURINYS ĮVADAS ………………………… 3 1. LIETUVOS NORMINIAI TEISĖS AKTAI ………………….. 4 1.1. Pagrindiniai ir paprastieji įstatymai …………………. 5 1.2. Poįstatyminiai norminiai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo sutartis
 • UTENOS KOLEGIJA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS TEISES STUDIJŲ PROGRAMA DARBO TEISĖS KURSINIS DARBAS DARBO SUTARTIS Atlikėjas: gr. stud. 2006-10-17 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Vadovas: A....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
CIVILINĖS BŪKLĖS AKTAI
 • UTENOS KOLEGIJA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS TEISES STUDIJŲ PROGRAMA CIVILINĖS TEISĖS KURSINIS DARBAS Atlikėjas: gr.stud. 2006-10-17 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS
 • UTENOS KOLEGIJA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS TEISES STUDIJŲ PROGRAMA ADMINISTRACINĖS TEISĖS DARBAS SĄVOKA IR ESMĖ Atlikėjas: T gr.stud. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Fransize
 • ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VADYBOS KATEDRA FRAŠIZĖS SUTARTIES SAMPRATA, JOS ŠALYS IR SUDARYMO BEI VYKDYMO YPATUMAI Verslo teisės kursinis darbas Darbo vadovė: G. Šatienė Šiauliai ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
AKCINĖS BENDROVĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI
 • TURINYS I. ĮVADAS II. AB ir UAB lyginamoji analizė: 1. AB ir UAB samprata,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucija
 • pagrindai I Skyrius Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO SISTEMA LIETUVOJE
 • TURINYS I. Socialinio draudimo atsiradimas, esmė ir panaudojimas. 1. Valstybinis ir privatus socialinis draudimas. 2. Valstybinio socialinio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUTAS 1997 M. LENKIJOS KONSTITUCIJOJE.
 • Bet kuriai valstybei reikia atsakingo asmens, užtikrinančio konstitucinę tvarką, garantuojančio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Bendruomenės prevencija
 • Nusikalstamumas – socialinis reiškinys, kurio nepavyksta išvengti nei vienai valstybei. Tačiau jo būklė ir prevencijos metodai atskirose šalyse yra skirtingi. Tai priklauso nuo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administraciniai teismai
 • Turinys Įvadas………………………… 3 ……………………… 4 nagrinėja………………….4 ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės istorija2
 • I.SENOVĖS TEISĖ 1.SENOVĖS RYTŲ TEISĖ  Bendrieji Senovės Rytų teisės bruožai: Seniausios teisės sistemos susiformavo senovės rytuose ( P.Azija ir Š.Afrika) 4-3 tūkst. pr.Kr.Čia atsirado pirmieji...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės istorjia
 • 1. Babilono visuomeninės santvarkos savitumų įtvirtinimas Hamurabio teisyne. Senovės Mesopotamija (tarp Tigro ir Eufrato upių – 4-3 tūkst. pr. Kr) buvo vienas iš svarbiausių senovės pasaulyje tarptautinės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos valstybės teritorijos administraciniai vienetai
 • ŠIAULIŲ KRAŠTO VADYBOS, TEISĖS IR KALBŲ KOLEGIJA I kurso teisės specialybės neakivaizdinis skyrius KONSTITUCINĖ TEISĖ Lietuvos valstybės teritorijos administraciniai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
sutuoktinių teisės ir pareigos
 • Turinys ĮVADAS…………………………3 I. SANTUOKOS SAMPRATA, SUTUOKTINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS………..4 II. SUTUOKTINIŲ TURTINĖS TEISĖS IR PAREIGOS……………..5 2.1. Sutuoktinių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Naujausių bylų prieš Lietuvą pagal 8 EŽTK straipsnį apžvalga
 • Turinys Turinys 2 Įvadas 3 Žmogaus teisių 8 konvencijos straipsni įgyvendinimas Lietuvoje 4 Išvados 8 Naudota literatūra 9Įvadas Gimdamas žmogus įgyja teisę į...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teises normu analize
 • NAMŲ DARBAS TEISĖS NORMŲ ANALIZĖ Vilnius, 2006 Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso str. Nr. 104. Sprendimas 1. Nagrinėjamas BK straipsnis: BK str. Nr. 104 Tarptautinės humanitarinės...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
„Teises samprata ir jos raida“
 • Turinys Įvadas…………………………2 Teisės samprata ir jos raida…………………….3 Išvados…………………………6 Naudota literatūra…………………………7 Įvadas ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo teisės referatas
 • TURINYS Įvadas 3 1. Darbo teisės sąvoka 4 2. Teisiniai darbo santykiai 5 2.1 Teisinių darbo santykių sąvoka 5 2.2 Teisinių darbo santykių subjektai 5 2.3 Teisinių darbo santykių turinys 6 2.4 Teisinių darbo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
spurge
 • 7. Fizinai asmenys-piliečiai užseniečiai ir asmenys be piletybės. C. teismas – galėjimas turėti c.teises ir pareigas. C.teismo turinys yra nustatomas įstatymais. Asmuo turi teisę: įkurti firma paveldėti turtą ir k.t....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LOGIKOS IR MOKSLO METODOLOGIJOS
 • 1. Loginių klasių teorija A. Įvertinkite apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra). Nustatykite apibrėžimo rūšį. „Loterija – pats tiksliausias būdas nustatyti optimistų kiekį“. ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
UŽSIENIO TEISĖS ISTORIJOS (KODAS TISTK 2100)
 • UŽSIENIO TEISĖS ISTORIJOS (KODAS TISTK 2100) PROGRAMA Studijų tikslas – parengti studentus galiojančios teisės disciplinų studijoms, todėl kursas studijuojama teisės studijų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISĖS ISTORIJOS (KODAS TISTK 2102)
 • TEISĖS ISTORIJOS (KODAS TISTK 2102) PROGRAMA Teisės istorija – tai integralus dalykas, kuris apjungia Mykolo Romerio universitete dėstomus Užsienio šalių ir Lietuvos teisės istorijos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LIETUVOS TEISĖS ISTORIJOS (KODAS TISTK 2101)
 • LIETUVOS TEISĖS ISTORIJOS (KODAS TISTK 2101) PROGRAMA ĮVADAS Lietuvos teisės istorijos studijos apima XIII – XXI amžiaus pradžios laikotarpį, t.y. nuo Lietuvos valstybės, kaip...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administraciniai teisiniai santykiai
 • ADMINISTRACINIAI-TEISINIAI SANTYKIAI § 1. Administracinių-teisinių santykių ypatumai ir struktūra Administraciniai-teisiniai santykiai — tai administracinės teisės normomis sureguliuoti...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Istatymai ir jų rušys
 • TURINYS Įžanga…………………………2 1. Teisės akto, kaip vieno iš teisės šaltinių, sąvoka ir rūšys ……………3 2. Įstatymo, kaip pagrindinio teisės akto, samprata ir požymiai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos valstybės konstitucijų ypatumai
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Konstitucinės ir administracinės teisės katedra KURSINIS DARBAS Darbo vadovas: doc. Dr. V.Vaičaitis ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pasirengimo civilinių bylų nagrinėjimui teisme formų parinkimas
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Civilinės teisės ir civilinio proceso katedra KURSINIS DARBAS ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybės paslapties atskleidimo sudėties analizė
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Baudžiamosios teisės katedra KURSINIS DARBAS Analysis of the crime’s composition: State...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo teisė ir valstybės tarnyba
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS DARBO TEISĖS KATEDRA Kursinis darbas Darbą atliko: Eglė Dukavičiutė (neakivaizdinio skyriaus 4m.studijų, III kurso 3...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teismu sistema
 • VIEŠOJI ĮSTAIGA SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA TELŠIŲ FILIALAS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ SISTEMA Referatas NATALIJA JUCIENĖ II finansų neakivaizdinis sk. (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR teises aktu rengimo istatymas
 • Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ pakeitimo ĮSTATYMAS Rūšis: Įstatymas Numeris: IX-1270 Data: 2002 12 10 Kalba: Lietuvių ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilines teises saltiniai
 • TURINYS 1. TEORINĖ DALIS 3 1.1. Teisės šaltinio samprata 3 1.2. Civilinės teisės rūšiavimo kriterijai 3 1.3. Civilinės teisės šaltinių rūšys 4 1.4. Civilinės teisės šaltinių hierarchija 4 1.5. CK...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinio proceso teisės (bendrosios dalies) konspektai
 • 1 tema CIVILINIO PROCESO TEISĖS SAMPRATA, DALYKAS IR METODAS 1.1 Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos CK 1 knygos 138...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISINĖ KŪRINIO APSAUGA
 • TURINYS ĮŽANGA 3 1. AUTORIŲ TEISĖS 4 1.1. Autorių teisių reglamentavimas Lietuvos Respublikos įstatymais 4 1.2. Autorių ir gretutinių teisių reglamentavimas tarptautinėmis sutartimis 6 1.3. Europos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teises spera (VGTU)
 • TEISĖS SAMPRATA. Valstybė-teritorija, gyventojai (tauta), reali valdžia. Kai yra valdžia, atsiranda teisė ir įstatymai. Teisė gali būti kildinama iš valdžios. Teisės samprata-teisinis santykių reguliavimas....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos norminiai teises aktai
 • Lietuvos norminiai teisės aktai Įvadas Lietuvoje daugėja teisės aktų, platėja jų apimtys, teisė tampa vis sudėtingesnė, todėl jos specifikai suvokti prireikia vis gilesnių žinių. Teisės normų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinė teisė
 • TURINYS 1.1 Civilinės teisės samprata…………………………3 psl. 1.2 Civilinės teisės reguliavimo dalykas…………………………5 psl. 1.3 Civilinio teisinio reguliavimo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
DELIKTINĖ ATSAKOMYBĖ
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. 4 2. DELIKTINĖS ATSAKOMYBĖS RŪŠYS 5 2.1. Pareiga atlyginti žalą 5 2.2. Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės 5...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinis baudžiamasis teismas
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. TBT STRUKTŪRA 7 2. BENDRIEJI TBT JURISDIKCIJOS ASPEKTAI 9 3. BYLOS TEISMINIS NAGRINĖJIMAS. BAUSMĖS. SPRENDIMO AR NUOSPRENDŽIO APSKUNDIMAS 21 4. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ĮMONĖS BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO SKIRTUMAI
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 1. ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMAS………………………..5 2. ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO ĮSTATYMAS………………….7 3. ĮMONIŲ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nusikalstamos veikos sudėties analizė
 • TURINYS ĮVADAS 3 I. NUSIKALSTAMOS VEIKOS SUDĖTIS 4 I.1.Nusikalstamos veikos sudėties sąvoka 4 I.2. Nusikalstamos veikos sudėties samprata kitų šalių baudžiamosios teisės teorijoje. 5 II....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
nedarbo problemos lietuvoje
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. NEDARBO ĖSMĖ 4 1.1. Nedarbo tipai 5 1.2. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas 7 1.3. Natūralus nedarbo lygis 7 1.3.1. Nedarbo lygio nustatymas 8 2. NEDARBO PRIEŽASTYS 10 (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
darbo teises referatas
 • Įvadas…………………………2 Darbuotojų saugos struktūros įmonėse………………….3 Reikalavimai darbo vietoms……………………..3 Darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos darbe...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
nusikaltimai ir nusizengimai verslo tvarkai ir finansams
 • Įvadas Darbo tikslas: išnagrinėti nusikaltimus ir nusižengimus verslo tvarkai ir finansams. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti nusikaltimus ir nusižengimus verslo tvarkai. 2....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai ir prevencija
 • Turinys Įvadas…………………………3 1. ……………..4 1.1. Nepilnamečių nusikalstamumo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
PATRULIAVIMO SU ŠUNIMIS TAKTIKA
 • TURINYS 1. Įvadas…………………………2 2. Patruliavimo su šunimi pėsčiomis taktika…………3 3. Patruliavimo su šunimi tarnybiniu automobiliu taktika…..5 4. Patruliavimo su šunimi laivu...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teismas, civiliniu procesiniu santykiu subjektas
 • Turinys Įvadas I. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai II. Civilinių procesinių teisinių santykių subjektai ir jų klasifikacija III. Proceso dalyviai: byloje dalyvaujantys asmenys,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo sutarties nutraukimas
 • TURINYS 1. ĮVADAS 3 2. DARBO SUTARTIES SĄVOKA IR TURINYS 4 3. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS 6 3.1 DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS ŠALIŲ SUSITARIMU 8 3.2 DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS SUĖJUS TERMINUI 9 3.3 DARBO...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žmogaus teisė į orumą
 • TURINYS 1. ĮVADAS 3 2. ŽMOGAUS TEISĖ Į ORUMĄ 5 3. IŠVADOS 9 4. LITERATŪRA 111. ĮVADAS Žmogaus teisė yra tai, ką žmogus turi. Tai reikalavimas, kurį kiekvienas žmogus gali pateikti kitam, tačiau tai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR konstitucinis teismas
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas „Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai — neprieštarauja...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Galimi testo klausimai uzkardos pareigunams
 • Paruošto testo klausimų sąrašas Testo pavadinimas: , pagrindas: Nenurodytas, teisingų atsakymų minimumas: 70%. Teisingi atsakymai pažymėti...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
administracine prievarta
 • 1 tema. ADMINISTRACINĖ PRIEVARTA IR JOS POVEIKIO PRIEMONĖS Adm. Prievartos sudedamoji dalis yra administracinė atsakomybė. Adm. Prievarta- tai V.prievartos rūšis, kurią sudaro įstatymų nustatyta sistema...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Notariatas: funkcijos, paskirtis, teisinis statusas
 • TURINYS Įvadas 3 1. Notariato raida Lietuvoje 4 2. Notariato samprata 5 3. Notariato rūšys 6 4. Notariato funkcijos ir uždaviniai 7 5. Notarų veiklos principai 10 6. Notarų statusas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teises aiskinimo aktai:savoka ir rusys
 • S. Vansevičiaus knygoje „Valstybės ir Teisės teorija“ teisės aiškinimas yra suvokiamas kaip tam tikras mąstymas siekiant suprasti teisės normų turinį ir išreiškiamas aiškinimo būdų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
EKOLOGINĖ TEISĖ
 • 1 tema. Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip teisinio reguliavimo sritis 20a.vid. įvyko esminiai pakitimai visuomenės ir aplinkos sąveikoje, iškilo racionalaus gamtos išteklių naudojimo, aplinkos kokybės gerinimo ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo teisė
 • 1 TEMA. DARBO TEISĖS SĄVOKA IR SISTEMA s normos reguliuoja visuomeninius santykius, atsirandančius dirbant arba glaudžiai susijusius su darbu. Darbas – socialinė ekonominė sąvoka, apibūdinama kaip tam...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
PAGRINDINIAI TARPTAUTINĖS TEISĖS PRINCIPAI
 • I. Pagrindinių tarptautinės teisės principų sąvoka Teisės teorijoje teisės principais laikomi vadovaujantys teisės pradai, parodantys teisės esmę bei teisės vystymosi kryptis. Principų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ar Lietuvoje egzistuoja dvejopi žmogaus teisių standartai?
 • Minint Tarptautinę Žmogaus teisių dieną (gruodžio 10-ąją) norėtųsi paklausti, ar kiekvienas Lietuvoje gyvenantis asmuo yra vertas, kad jo, kaip žmogaus, teisės būtų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kaip veikia Europos Sąjunga
 • Piliečio vadovas ES institucijoms pažinti Vos per pusę amžiaus Europos Sąjunga (ES) pasiekė svarbių dalykų. Savo valstybėms narėms ji užtikrino taiką, o piliečiams –...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES DARBO TEISĖ
 • S KONSPEKTAI Europos parlamentas Jis atlieka konsultacinę funkciją. Tačiau priimant pirminius teisės aktus jo kompetencija buvo plečiama. Teisės aktų leidyba taip pat jo kompetencijoje. Jis taip pat...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PAGRINDAI
 • Pokario integracijos Europoje istorija Istorinės prielaidos sąlygojusios Europos Anglies ir plieno, Europos ekonominės ir Europos Bendrijų sukūrimą: ü II –ojo Pasaulinio karo pamokos, kurios...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teismų funkcijos
 • Apylinkių ir apygardų teismų funkcijos Lietuvos Respublikos Konstitucija nurodo, kad „teisingumą mūsų šalyje vykdo tik teismai. Teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Bylas nagrinėjantys...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Romenu teises konspektas Nr. 2
 • Patriarchalinė pater familias valdžia Romoje. Privatinio gyvenimo požiūriu romėnai turėjo patriarchalinę santvarką. Kiekvienų namų vyriausias vyriausias galva buvo patariarchas pater familias, kurio...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Romenu teises konspektas Nr. 1
 • T1. Romėnų civilinės teisės sąvoka ir sistema. T1.3. Romėnų civilinės tesės vystymosi etapai Romėnų teisės istoriją romanistai skirsto į keturis periodus: 1) Archainis periodas (753 m. pr. m.e....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
bendrieji civilinio proceso principai
 • Teismo proceso principai Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos: kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
bendrieji kasacijos principai civilinio proceso teiseje
 • TURINYS 1. Įvadas____________________________________________________________________2 2. Bendrieji kasacijos principai civilinio proceso teisėje______________________________3 3....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Advokatų profesinė etika ir civilinis procesas
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS DARBO TEISĖS KATEDRA Dieninio skyriaus (5 metų) IV kurso vientisųjų teisės studijų atšaka – darbo teisė Kursinis darbas Advokatų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ekologiniai teisiniai ūkinės veiklos pagrindai
 • Vilniaus Universiteto Teisės fakultetas Vilnius, 2005 Įvadas Aplinkos apsaugos veiksmingumas, jos tikslų bei uždavinių realizavi¬mas,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS SANTYKIAI, KAIP SAVARANKIŠKI VISUOMENINIAI SANTYKIAI
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS DARBO TEISĖS KATEDRA Dieninio skyriaus (5 metų) IV kurso vientisųjų teisės studijų atšaka – darbo teisė ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Notarų etika ir jos laikymosi kontrolė
 • Vilniaus Universitetas Teisės Fakultetas Civilinės teisės katedra Referatas Notaro etika ir jos laikymosi kontrolė Vilnius 2007 Įvadas Notaras – tai asmens paslapčių saugotojas, gydytojas,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Juridiniai asmenys
 • Turinys Juridiniai smenys 1. Įvadas 2. Juridinio asmens sąvoka 3. Juridinių asmenų rūšys 3.1. Viešieji juridiniai asmenys 3.2. Privatieji juridiniai asmenys 4. Juridinių asmenų steigimas (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR VYRIAUSYBĖ KAIP VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTAS
 • Kursinis darbas TURINYS ĮVADAS…………………………3 I. VYRIAUSYBĖS SAMPRATA……………………..4 1....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
DARBO IR POILSIO LAIKO SAMPRATA, RŪŠYS, TRUKMĖ IRNUSTATYMO TVARKA
 • Turinys Įvadas 3 1. Darbo laiko samprata ir rūšys 4 1. 2. Darbo laiko rūšys 5 2. Darbo laiko trukmė ir rėžimas 6 2. 1. Darbo laiko rėžimas 8 3. Poilsio laiko...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomos kontrolės įgyvendinimo problemos.
 • TURINYS ĮVADAS 1 I. KONTROLĖ 2 1.1 Kontrolės esmė ir socialinė paskirtis 2 1.2 Kontrolė valstybės valdyme 4 II. VYRIAUSYBĖ 6 2.1 Vyriausybė ir jos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo teise
 • 1. DT SĄVOKA, JOS ATRIBOJIMAS NUO GRETUTINIŲ TEISĖS ŠAKŲ. DT normos reguliuoja vis-nius s-kius, atsirandančius dirbant arba glaudžiai susijusius su darbu. Darbas – socialinė ek. sąvoka, apibūdinama kaip tam tikru...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybės sienos apsaugos tarnyba, kaip viešojo administravimo subjektas
 • TURINYS ĮVADAS 2 LR VALSTYBĖS SIENOS CHARAKTERISTIKA 4 VSAT ĮSTATYMINĖ BAZĖ 4 VSAT STRUKTŪRA 5ĮVADAS Žmogaus gyvenimo “bendrakeleivis” yra baimės dėl...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
morale ir teise
 • ĮVADAS Civilinė teisė reguliuoja ir reglamentuoja žmonių turtinius, prievolinius, šeimos santykius. Pagrindinis civilinės teisės normų šaltinis yra civilinis kodeksas. Civilinės teisės principai išreiškiami...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
PILIEČIŲ ĮSTATYMŲ LEIDYBOS INICIATYVOS TEISĖ
 • Turinys Įvadas 3 Konstitucinė piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė 4 Konstitucinė piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė ikikarinės Lietuvos Konstitucijose 6...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisinis reguliavimas / sąvoka, priežastys/
 • Teisė egzistuoja tik veikdama ir reguliuodama žmonių santykius. Siekiant perkelti teisės sampratą iš žmonių sąmonės į jų veiksmus, paversti ją tų veiksmų norminimo priemone,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISĖS NORMOS SOCIALINIŲ NORMŲ SISTEMOJE
 • Turinys 1. Įvadas …………………………3 psl 2. Socialinių normų sąvoka ir klasifikacija………………..4 psl 3. Teisės normų ir kitų socialinių neteisinių normų skirtumai....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
elektroninio verslo moduliai
 • Puslapio adresas Trumpas teikiamų paslaugų aprašymas Kokiam el.verslo modeliui priklauso? Kodėl? Kokiam el.komercijos modeliui priklauso? Kodėl? Tinklapio vertinimo kriterijai 1 2 3 4 5 6 7 8 9...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo sutarties samprata ir turinys
 • TURINYS 1. ĮVADAS 3 2. DARBO SUTARTIES SAMPRATA IR TURINYS 4 2.1. DARBO SUTARTIES SAMPRATA 4 2.2. DARBO SUTARTIES TURINYS 5 3. DARBO SUTARTIES SUDARYMO TVARKA PAGAL DARBO KODEKSĄ IR ATSKIRUS ĮSTATYMUS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinio teisinio ginčo sprendimo neteismine tvarka privalumai ir trūkumai
 • CIVILINIO TEISINIO GINČO SPRENDIMO NETEISMINE TVARKA PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir daugelio kitų demokratinių valstybių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISĖKŪROS SĄVOKA, SUBJEKTAI, BŪDAI IR RŪŠYS
 • TURINYS ĮVADAS 4 1. TEISĖKŪROS SĄVOKA, PASKIRTIS BEI TIKSLAI 5 2. TEISĖKŪROS SUBJEKTAI 7 3. TEISĖKŪROS BŪDAI 9 4. TEISĖKŪROS RŪŠYS 10 4.1. Originalioji teisėkūra 10 4.1.1....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Mokesciu sistema
 • ĮVADAS Kiekviena valstybė atlieka daugybę įvairių funkcijų- apsaugos, gamybinės ir komercinės veiklos, vystymo (švietimo, mokslo, meno) ir administracines funkcijas. Mokesčiai yra ūkio subjektų ir gyventojų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Netiesioginiai mokesciai
 • KURSINIO DARBO PLANAS ĮŽANGA…………………………2 I. MOKESČIŲ SISTEMA JŲ KLASIFIKACIJA IR RŪŠYS…………4 II. NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ REGLAMENTAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE:...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pilietybės institutas Lietuvoje
 • Įvadas Pilietybės institutas yra neatsiejama kiekvienos suverenios valstybės dalis. Be piliečiu nebūtų ir pačios valstybės. Piliečius su valstybe jungia tam tikras, ypatingas ryšys, piliečiai savo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kontrabandos kvalifikavimo problemos pagal ATPK
 • TURINYS Įvadinė dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Kontrabandą sudarantys nusikalstamo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
POLITINĖS PARTIJOS IDEALOGIJOS REIKŠMĖ: PASIRINKTOS POLITINĖS PARTIJOS PROGRAMOS ANALIZĖ
 • TURINYS Įvadas …………………………3 1. Ideologijos ištakos …………………………4 1.1 Bendra ideologijos samprata...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
AB “Ūkio banko lizingas” išperkamosios nuomos(lizingo) sutartis
 • Turinys AB “Ūkio banko lizingas” 3 Lizingo sutartis ir jo keliami reikalavimai 5 Išvados 13 Naudota literatūra 14 AB „Ūkio banko lizingas“ Mano pasirinkta...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Biudzeto formavimas
 • biudzeto formavimas.Pajamos.Pajamų paskirstymas tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų.Išlaidos. Apribojimai.Turtas. ES. Strukturiniai fondai.Skolinimasis. Biudžeto formavimas Savivaldybė vykdo įvairias...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valdymo reformos lietuvoje: tikslai ir rezultatai
 • Turinys 1. ĮVADAS 3 2. VIETOS SAVIVALDA LIETUVOJE NUO 1918 M. 4 3. REGIONINIO VALDYMO REFORMA LIETUVOJE NUO NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 6 4. TERITORINĖS SAVIVALDOS REFORMA NUO...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
KONFLIKTŲ PERMAINŲ IR STRESO VALDYMAS ORGANIZACIJOJE
 • 2006, Klaipėda TURINYS 1.Įvadas ..3 2.Konflikto esmė ir vaidmuo organizacijoje ..4 3.Konflikto raida…………………………5-6 4.Konflikų vengimas ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
PERKĖLIMO Į KITĄ DARBĄ (ESMINIŲ DARBO SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMO) SĄVOKA IR RŪŠYS
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 1. DARBO SUTARTIES SĄVOKA………………………4 1.1 Darbo sutarties...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pirmoji pagalba apalpus
 • TURINYS Įvadas…………………………3 1. Pirmoji medicinos pagalba…………………………4 2. Apalpimas (sąmonės netekimas)…………………………4 3. Kaip padėti...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo sauga, jos uzdaviniai
 • TURINYS 1. DARBO SAUGOS SAMPRATA…………………………3 2. ATSAKOMYBĖ UŽ DARBO SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS…………6 IŠVADOS…………………………8...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbo ir darbo civilinė sauga
 • Darbo ir civilinė sauga. Darbo saugos samprata. Tarptautiniai dokumentai, įtvirtinantys darbo saugos principus, yra: 1. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. 2. Europos Sąjungos dokumentai: a) Bendrijos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ieskininis pranesimas
 • LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI Ieškovė: Judita Montvilienė Panevėžys Melioratorių g. 35-14 A.k. 47403150086 Atsakovė: Uždaroji akcinė bendrovė ,,Panevėžio stomotologai“ Panevėžys (adsbygoogle...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pazintines praktikos uzduotys
 • Turinys 1. Konstitucinio Teismo nutarimo analizė……………………….3 2. Teoriniai klausimai…………………………6 3. Praktinės situacijos…………………………10...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
MOKOMOSIOS PRAKTIKOS ATASKAITA
 • TURINYS 1. PRAKTIKOS UŽDUOTYS…………………………3 1.1 Praktinių situacijų analyzė…………………………3 1.2 Praktinių klausimų analyzė…………………………9 IŠVADOS IR...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS INSTITUCIJOS
 • TURINYS 1. Įvadas………………………… 3 2. Vaiko teisių konvencija…………………… 4 1) Pagrindiniai principai………………… 4 3. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai
 • TURINYS 1. Įžanga………………………… 2 psl. 2. Pagrindinės sąvokos……………………. 2-3 psl. 3. ……… 3-4...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautine teise
 • Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės. Tarptautinė teisė – TT normų sistema, reglamentuojančių santykius tarp valstybių. (1930 m.) Tarptautinė teisė – tarptautinių sutarčių ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Parlamento teise
 • 1. Konstitucijos samprata (Konstitucinio Teismo jurisprudencijos pagrindu). Konstitucija – antimažoritarinis aktas; ji gina individą. Valstybė yra konstituciškai įpareigota teisinėmis, materialinėmis,...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
TEISĖ TURĖTI ATITINKAMAS ĮDARBINIMO PAREIGAS
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 ……………4 IŠVADOS…………………………8 NAUDOTA...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administracines teises konspektas
 • ADMINISTRACINĖ TEISĖ TURINYS I. SKYRIUS 6 ADMINISTRACINĖ TEISĖ – SAVARANKIŠKA TEISĖS ŠAKA 6 1. TEMA. ADMINISTRACINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 6 Konstitucinis valstybės valdžios vaidmuo 6...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Logikos konspektai
 • 1. Mokslinis pažinimas ir logika Pasaulio pažinimas, juslinis ir racionalusis pažinimo aspektai. Racionalaus pažinimo formos. Mokslinė teorija, teorijos ir tikrovės santykio problema. Mokslo samprata. Mąstymas ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvoje veikiančių įmonių steigimas: valstybės ir savivaldybės įm.steigimo ypatumai
 • I .Įmonė Įmonė – tai savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei – ūkinei...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Juridiniai asmenys
 • Turinys Įvadas 3 1. 4 1.1. Juridinio asmens samprata bei bendrosios žinios apie jį 4 1.2. Juridinių asmenų skirstymas, civilinė atsakomybė 6 2. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti