Politologija » 1 puslapis

Kas būdinga čekų kultūrai?
 • REFERATAS KAS BŪDINGA ČEKŲ KULTŪRAI? Dabartinės lietuvių kalbos žodynas teigia, jog kultūra (lot. cultura – apdirbimas, ugdymas, auklėjimas, lavinimas, tobulinimas, vystymas, garbinimas) – tai...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Laisvas asmenų judėjimas
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 I. LAISVAS ASMENŲ JUDĖJIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE………..4 II. TEISINĖ PILIETYBĖS SISTEMA EUROPOS SĄJUNGOJE ………..10 III. LAISVO DARBO JĖGOS JUDĖJIMO...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pilietinė visuomenė
 • Turinys Įžanga 3 • Pilietinės visuomenės samprata 4 • ir socialinė atskirtis (lietuvoje) 4 • ir valstybė 5 Pilietinės informacinės...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos partinė sistema
 • Turinys Įvadas…………………………3 1. Partijų atsiradimo istorija…………………..4 2. Partijų skaičius Lietuvoje………………….6 3. Parlamentinės partijos……………………7 4....

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Švedijos užsienio saugumo politika
 • Apgailėtinas referendumas 2 Tarptautinė aplinka 3 Nepastovi tarptautinė situacija 3 Paskutiniai vystymaisi Europos Sąjungoje ir Šiarurė Atlanto sutarties organizacijoje 5 Strategija 7 Nacionalinė...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rusijos vyriausybės ir prezidento rinkimų kompanijų praktika
 • 1996 Prezidento rinkimai. Per pagrindinius rinkimus kampanija buvo vesta per visuomenės informavimo priemones. Paskirtų kandidatų masiniai mitingai ir Zyuganovo kampanija...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
NATO veiklos ir tarptautinio saugumo perspektyvos
 • Turinys Įvadas 3 NATO reikšmė XXI a. 3 Aljanso reorganizavimas: karinė bei politinė reikšmė 6 Išvados: sėkmingos veiklos perspektyva 9 Literatūros sąrašas 10Įvadas Įsimintinieji...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Elitas
 • ĮŽANGA Valstybės kūrimasis, vystymasis, egzistavimas neįmanomas be vieno iš trijų valstybės elementų – piliečių. Remiantis elitizmo teorija, visi piliečiai skirstomi į dvi grupes: 1. (pranc. elite –...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinių partijų finansavimas
 • TURINYS 1. Įvadas 2. Politinių partijų samprata ir finansavimo reikalingumas 3. Lietuvoje. 4. Išvados ĮVADAS Šiame rašto darbe mes bandysime aptarti politinių...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žydų tautinė autonoimija
 • Tautinė autonomija Susikūrus nepriklausomai Lietuvos valstybei, žydams buvo suteikta plati kultūrinė tautinė autonomija, žymiai platesnė negu kitose Europos šalyse. Lietuvoje tada gyveno 154.000 žydų,...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pilietinės visuomenės samprata
 • ĮVADAS Demokratija, pilietiškumas, tolerancija yra visame pasaulyje pripažintos vertybės. Jomis remiantis, kuriama ir egzistuoja stipri bei laisva valstybė, ir pilietinė visuomenė. Tai, kad...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos sąjungos istorija
 • EUROPOS SĄJUNGOS ISTORIJA TRUMPAI · 1950 m. gegužės 9 d. paskelbtas Šumano planas. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas Šumanas pasiūlė Vokietijos Federacinei Respublikai sujungti abiejų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rusijos vykdomoji valdžia
 • RUSIJOS VYKDOMOJI VALDŽIA TURINYS ĮVADAS 2 1. RUSIJOS VALDYMO ISTORIJA 3 2. VYKDOMOJI VALDŽIA RUSIJOJE 5 2.1. Prezidentas 5 2.2. Rusijos konstitucijoje reglamentuojamos Prezidento teisės ir pareigos 6 3....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Baltijos šalių savivaldos institucijų (aplinkos apsaugos srityje) aktyvaus dalyvavimo ES plėtros procese stiprinimas.
 • Analizė Baltijos šalių savivaldos institucijų aktyvaus dalyvavimo ES plėtros procese stiprinimas. Aplinkos...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Platonas“Valstybe“
 • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS NEAKIVAIZDINĖ STUDIJOS C GRUPĖS DALYKAS POLITINĖ FILOSOFIJA NAMŲ DARBAS NR. 1: 2 KNYGOS PLANAS IŠ KNYGOS PLATONAS „VALSTYBĖ“ 2004-04-05 ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
NATO
 • 1. istorija Pasibaigus Antrajam Pasauliniam Karui, Europai iškilo Sovietų Sąjungos ekspansinės politikos grėsmė. Dar prieš Karą Sovietų Sąjunga aneksavo Baltijos šalis, dalį Suomijos, Lenkijos, Rumunijos ir Čekijos –...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
NACIONALIZMAS, FAŠIZMAS (NACIZMAS), RASIZMAS IR MARKSIZMAS (KOMUNIZMAS):
 • TURINYS ĮVADAS 1. ANTHONY D. SMITH NACIONALIZMO TYRINĖJIMAI IR IDEOLOGIJA 2. A. D. SMITH NACIONALIZMO SAMPRATA 3. FAŠIZMO (NACIZMO) IŠŠŪKIS NACIONALIZMUI 3.1....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
EUROPA
 • ĮVADAS Galėtume paklausti kodėl Europa pradėjo vienytis? Atsakę į šį klausimą, geriau suprasime Europos Sąjungą. Penki Europos vienijimosi dešimtmečiai – tai pavyzdingai išmokta keliolikos šimtmečių istorijos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Apie Švedijos politinę padetį
 • Švedija Socialinė Švedijos padėtis. Švedija labiausiai socialiai ir etniškai nesusiskaldžiusi vakarų Europos šalis. Tačiau ir ši šalis neišvengia tokių problemų kaip senėjimas ir yrančios...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nevyriausybinės organizacijos (NVO)
 • KURSINIS DARBAS I DALIS : Teisinių aktų reglamentuojančių NVO veiklą apžvalga II DALIS: Lietuvoje atlktų tyrimų, analizuojančių savanorystę ir NVO veiklą, apžvalga III DALIS: Organizacijos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ekonominės ir politinės sąjungos
 • Žymiausios politines ekonominės ir karinės sąjungos: • Amerikos valstybių organizacija (OAS – Organisation of American Sates), ikurta 1948 m. • Nepriklausomų Valstybių Sandrauga NVS ikurta...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
nelegali migracija lietuvoje
 • ĮVADAS Po 1990 metų įvykusi ekonominė transformacija labai stipriai paveikė tarptautinės emigracijos procesą. Pasikeitė mastas, migracijos kryptys, ryšiai. Suaktyvėjo ne tik emigracija, bet ir...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Didžiosios Britanijos uzsienio ir saugumo politika
 • Turinys Turinys 2 Įvadas 3 1. Užsienio politikos kontrolė 4 2. Svarstomieji klausimai užsieno politikoje 5 3. Politika po Šaltojo karo 7 4. Priežastys Britanijos politikos sunkumams...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Parlamentarizmas ir jo raida
 • Turinys Įvadas…………………………3 1. Parlamentarizmo rūšys 4 2. Valdžios bendrumas 4 3. Premjerinės sistemos 6 4. Darbingasis parlamentarizmas 9 5. Asamblėjos valdymas 10 Išvados 11 ...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
JAV prezidento rinkimai
 • TURINYS Turinys………………….2 Įvadas………………….3 1. Kandidatų atrinkimas partijose…………3 1.1 Kandidato į prezidentus atrinkimo faktoriai……4 1.2 Kandidato išrinkimo etapai ir...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Japonija tarptautinėje arenoje
 • Turinys Turinys 2 1. Įvadas 3 2. Pagrindiniai užsienio politikos tikslai 4 2.1 Palaikyti taiką ir stabilumą regione 4 2.2 Sukūrti gynybos galimybes 4 2.3 Atsakas į didžiules stichijas ar katastrofas 4...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Interesu grupes ir santykis su valdzia
 • Turinys 1. Turinys 2 2. Įvadas 3 3. Interesų grupių ir valstybės sąveikos sistemos 4 1. Korporatyvizmas 4 2. Klientelizmas 4 3. Pliuralizmas 5 4. Pliurastinių ir korporatyvistinių tendencijų...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
NATO
 • ir saugumas įkūrimo priežastys Sovietų siekimas viešpatauti Eurazijoje; Nusilpusios Europos didžiosios valstybės: DB nebegali palaikyti jėgų pusiausvyros kontinente; Po 1945 m. lyderėmis lieka JAV ir SSSR – nė...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Švedijos monarchija
 • Seniausia patikima informacija apie Švedijos monarchiją – Svear karalystę – siekia IX šimtmetį. Tačiau karalių vardai žinomi tik nuo 980 metų. Per tūkstantmetį Švedijoje pasikeitė...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
SOCIALINĖS APSAUGOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TEORINIAI ASPEKTAI
 • TURINYS ĮVADAS I.SOCIALINĖS APSAUGOS SAMPRATA IR JOS VAIDMUO SOCIALINĖJE POLITIKOJE II.SOCIALINĖS POLITIKOS MODELIAI III.SOCIALINĖS APSAUGOS STRUKTŪRA IV.LIETUVOS...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
EUROPINĖS PILIETYBĖS ATSIRADIMAS
 • TURINYS Įvadas 3 1. Europinės pilietybės samprata 4 1.1. Europos pasas 4 1.2. Pagrindinės ES piliečių teisės 5 1.3. Neaiški “europinės pilietybės” sąvokos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
darbo apskaita
 • Įvadas Rinkos sąlygomis žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, kapitalo savininkas naudoja ją ūkinėje veikloje ir už tai moka samdomajam darbuotojui darbo užmokestį. Kaip ekonominė...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
trumpas politikos mokslu paskaitu konspektas
 • POLITINĖS IDEOLOGIJOS Trumpi paskaitų konspektai II-ji tema Politinės ideologijos samprata ir vaidmuo politiniame procese. Ideologijos sąvoka socialiniuose moksluose yra labai dažnai...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žmonių išgyvenusių katastrofas poreikių analizė
 • Turinys ĮVADAS 1. Vaikai išgyvenę katastrofas turi specialius poreikius 2. Moterys turi specialius poreikius išgyvenusios katatrofas 3. Pabėgėlių stolvyklaviečių gyventojai...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
PRIĖMIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ SĄLYGOS
 • IŠVADOS Taigi be derybų su ES, Lietuvai labai svarbu vykdyti nuoseklią ekonominę politiką, kuri sumažintų prisitaikymo kainą stojant į ES, ir užtikrinti geresnes sąlygas pasinaudoti...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos sąjungos plėtra
 • EUROPOS SĄJUNGOS PLĖTRA Europos Sąjungos kaip pačios Sąjungos susikūrimo pradžia galima laikyti 1950m. gegužės 9 dieną, kai Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas (Robert Shuman)...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA
 • Jungtinių Tautų Organizacija (toliau – JTO, Organizacija arba Jungtinės Tautos) buvo įkurtos 1945 m., pasibaigus Antrajam Pasauliniam karui. Pirminis ir pagrindinis šios...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos sovietizavimas 1940-1941metais
 • Turinys Įvadas…………………………4. 1. Lietuvos teritorijos okupacija ir lietuvių tautos pasipriešinimas 1940-1941 metais…………………………5. 2. Valstybingumo ir ūkio...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Imperalizmas – aukščiausia kapitalizmo stadija
 • ( V. Leninas ) Tarptautinių santykių pranešimas Imperializmas išaugo kaip apskritai kapitalizmo pagrindinių savybių išsivystymas ir...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautiniai santykiai po šaltojo karo pabaigos
 • Įvadas Praėję du pasauliniai karai ir totalitarizmo tironijų susikūrimas stipriai sukrėtė XX a. pasaulį. Civilizacija besiremianti technologijų progresu įrodė, kad ji lengvai gali...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
fašizmo fenomenas: ideologinė doktrina ar politinė mitologija
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 FAŠISTINIS MITAS………………………5 ADOLFAS HITLERIS……………………..6ĮVADAS Po Pirmojo pasaulinio karo prie...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pilietinė Bendruomenė
 • Kas yra pilietinė bendruomenė? Visų pirma, prieš pradedant gilintis į pilietinės bendruomenės pagrindimą norėčiau pasakyti, kad pilietinė bendruomenė nėra mitas. Ji iš tikrųjų egzistuoja, ryškiausias...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinė public relations asociacija (IPRA)
 • Kai IPRA (International Public Relations Association) buvo įkurta Londone 1955 metais, jos sudėtyje buvo tik 15 narių iš penkių šalių....

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vietos savivalda. Panevėžio atvejis
 • Turinys Įvadas 3 Vietos savivaldos principai 3 Vietos savivaldos sistema ir teritorinis valdžios pasiskirstymas 4 Vietos savivaldos institucijos 4 Savivaldybės taryba 6 Savivaldybės meras 9...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Interesų grupės viešojoje politikoje
 • 1. Interesų grupės ir jų klasifikacija Žmonių grupių noras paveikti valdžią ar jos atstovus, siekiant sau palankių sprendimų ir įstatymų, pastaruoju metu tapo ypač pastebimu ir...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Partinių sistemų klasifikacija
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. Rinkimų sistema 4 2. Partijos samprata 5 3. Partinės sistemos 9 IŠVADOS 15 LITERATŪRA 16ĮVADAS Besivystant žmogui visuomeneje nuolat sudetingėja socialiniai rysiai, keiciasi...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vokiečių nacionalizmas ir žydų genocido problema
 • Turinys Įvadas 3p. I. Antisemitizmo šaknys 4p. II. Vokiečių nacionalizmas 5p. III. Antisemitizmas nacionalsocializmo propagandoje 6p. Išvados 12p. Literatūros sąrašas 14p. Įvadas...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinis dalyvavimas Lietuvoje
 • TYRIMAS POLITINIS DALYVAVIMAS LIETUVOJE Tai, kad piliečių politinis dalyvavimas yra būtinas (nors nepakankamas) bruožas demokratinei valstybei, kuris pasireiškia bent jau per laisvus rinkimus,...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES
 • Kauno “Varpo” gimnazija Šarūnas Straševičius 11d Arminas Liubinas 11e EUROPOS SĄJUNGA Projektinis darbas Vadovė V.Abromavičienė Kaunas 2003 TURINYS : (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); • Europos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
JAV užsienio politikos formuotojai
 • Įvadas Krizių politika Krizių politika pradedama formuoti dėl nenumatytų aplinkybių ir situacijų pagal griežtai nustatytą planą. Tačiau, nepaisant tokio ypatingai “vaizdingą” turinį...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kaliningrado srities klausimas Lietuvos – Rusijos santykiuose
 • Įvadas “Lietuva buvo viena pirmųjų valstybių, kuri adekvačiai suprato Kaliningrado srities problemą, bei viena pirmųjų užsienio šalių, kuri pradėjo racionalų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
JAV ir Baltijos šalių bendradarbiavimo raida
 • Įvadas Šaltojo karo metu Baltijos valstybės susilaukė sąlyginai mažai JAV politikos dėmesio. Tiesiogiai įgyvendinti politikos iniciatyvas buvo neįmanoma, nes Baltijos valstybės buvo...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
JAV branduolinė strategija po 1990 m.
 • ĮVADAS Savo darbe bandysiu pateikti JAV branduolinės politikos ir strategijos raidos po šaltojo karo pagrindinius principus, kurie buvo numatyti 1990m. reformose patvirtintose 1999m. SIOP-00...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Referatas „Kas yra demokratija?“
 • I. KAS YRA DEMOKRATIJA? Dvidešimtąjį amžių dažnai vadina demokratiniu amžiumi. Mūsų Konstitucijos §1 sako, jog Lietuva yra demokratinė Respublika. Tai kas gi ta demokratija? Žodis demokratija...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Branduolinio atgrasinimo strategija
 • Įvadas Vis dažniau ir dažniau pasaulį sukrečia terorizmo bangos. Kas tai? Civilizacijų konfliktai ar tiesiog agresijos priemonės, noras būt pastebėtiems. Tobulėjant ginklam ir jų prieinamumui...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Baltijos šalių santykiai
 • Turinys Turinys 2 Įvadas 3 Derybos iki Helsinkio viršūnių konferencijos 4 Helsinkio viršūnių konferencija 6 Derybos po Helsinkio konferencijos 7 Svarbiausi Lietuvos, Latvijos ir Estijos susitarimų su Rusija...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Islamo studijos
 • Įvadas Kasdien girdime apie naujus teroristinius išpuolius, apie musulmonų nepasitenkinimą vakarais, apie Vakarų sankcijas arabų šalims. Musulmonų fundamentalizmas ir ekstremizmas jau seniai baugina vakariečius....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Terorizmo sąvoka ir tipologija
 • Įvadas Daugeliui pasaulio valstybių kova su terorizmu šiandien yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Savo pasiryžimą visomis išgalėmis kovoti su tarptautiniu terorizmu deklaruoja Jungtinės Amerikos...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
M. Aukšoto (M. Oakeshott) politikos samprata
 • Vykintas Pugačiauskas, 2000 Įvadas Maiklas Aukšotas (Michael Oakeshott), vienas iš įtakingiausių 20-ojo amžiaus britų politikos filosofų, savo darbuose plėtojo požiūrį į politiką...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
POKARIO EUROPOS INTEGRACIJOS PROJEKTAI
 • KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS NEAKIVAIZDINĖS STUDIJOS DOVILĖS GRAŽELYTĖS REFERATAS DARBĄ VERTINS A. Cesiulis (adsbygoogle =...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos sajungos politikos sritys
 • Ivadas Jau nuo 6-ojo dešimtmečio Europoje daug diskutuota dėl pinigų. 1969 m. Hagos sutartyje buvo oficialiai numatyta sukurti Ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS), t.y. visų pirma sumažinti...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
KONKURSO ALIANTE 2004 II TURO KLAUSIMŲ ATSAKYMAI
 • I. Istorija 1. Kokias naujas kryptis galima pastebėti NATO vystymesi, pasibaigus šaltajam karui? Pasibaigus šaltajam karui, NATO vystymesi...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinės partijos programos įtaka rinkimų rezultatams
 • POLITINĖS PARTIJOS PROGRAMINIŲ NUOSTATŲ ĮTAKA RINKIMŲ REZULTATAMS Įvadas…………………………2 I. Politinės partijos programinių nuostatų...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vakarų Europos valstybių užsienio, saugumo ir gynybos politika ir Europos integracija: Anglija, Prancuzija, Vokietija
 • Vakarų Europos valstybių užsienio, saugumo ir gynybos politika ir Europos integracija Šaltojo karo pabaiga ir...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Italijos respublika
 • Teritorija – 301, 230 kv. km Gyv. skaičius – 58 mln. Dauguma – italai, yra vokiečių, prancūzų, slovėnų, albanų, graikų Katalikai, plius nedidelės protestantų, žydų ir musulmonų...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Globalizacija ir skurdas
 • ĮVADAS Studijuojant tarptautinius santykius negalima praleisti pro akis tokio reikšmingo ir visa apimančio pasaulinio proceso kaip globalizacija. Su kiekviena diena šis procesas tampa vis aktualesnis, todėl...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Didžiosios Britanijos politinės partijos ir rinkimai
 • Įvadas Didžioji Britanija ypatinga ne tik savo geografine padėtimi, politine kultūra, rašytinės konstitucijos nebuvimu,...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
“Mažeikių naftos” privatizavimas
 • Turinys: Įvadas 3 “Williams”Lietuvoje 4 Naujasis kompanijos “Williams International” partneris 5 “Jukos” kapitalas 6 “Jukos” planai 6 2003m.pirmo ketvirčio apžvalga. 7 2003m. 2-sis...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Aukštojo mokslo sistema JAV
 • Turinys : Įžanga 4 1. Švietimo sistema 5 2. Aukštojo mokslo sistema 7 2. 1 Valstybiniai universitetai 7 2. 2 Privačios aukštosios mokyklos 8 2.3. JAV universitetų problemos 9 3. Studentų vertinimo sistema...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos užsienio politika
 • Užsienio politikos samprata. Jos subjektai ir objektai. Užsienio politika- šios veiklos , kaip ir vidaus politikos atveju, išplaukia iš valstybę sudarančių žmonių bendrijos poreikių ir yra įvardijami...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Piliečių dalyvavimas politikoje
 • ĮVADAS Kiekvienas žmogus savo prigimtimi yra visuomeninė būtybė. Kaip tik gyvendami kartu, žmonės galėjo geriau atskleisti savo sugebėjimus, siekti šlovės ir turtų, naudotis jais. Bendras...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kaliningrado problema Lietuvos uzsienio politikoje
 • ĮVADAS Iki praėjusio amžiaus vidurio Europą bandyta suvienyti jėga. Po II pasaulinio karo pabandyta tą padaryti taikiai ir tai puikiai pavyko. ES tampa dideliu ūkiniu vienetu bei...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Biurokratija
 • Planas Įvadas 1. M. Vėberio biurokratijos modelis 1.1 Biurokratijos pranašumai 1.2 Biurokratijos charakteristika 1.3 Biurokratinio mechanizmo pastovumas 2. ir biurokratai: neigiamas požiūris 3....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politikos mokslas-socialinis mokslas
 • TURINYS 1. Įžanga 1 psl. 2. Politikos mokslas – socialinis mokslas………………..2 psl. 3. Politikos mokslo kilmė ir raida……………………4 psl. 4. Politikos mokslas...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
seiminė prezidentrinė Lietuva
 • TURINYS Įvadas 1 1918 – 1940 seiminė prezidentinė Lietuva(konstitucijos) 2 Išvados 7 Literatūra 8 Turinys 9 ĮVADAS 1918 metų lapkričio 5 dieną buvo sudarytas pirmas nepriklausomas Lietuvos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Demokratija valstybeje ir visuomeneje
 • Demokratija valstybėje ir visuomenėje Demokratija (iš gr. demos „liaudis“ ir kratein „valdyti“) reiškia valdymo formą, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. Šią...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
JAV gynybos politika
 • TURINYS 1. ĮVADAS 3 2. JAV GYNYBOS POLITIKA 4 2.1. JAV POLITIKA ŠALTOJO KARO METU 4 2.2. JAV POLITIKA PO ŠALTOJO KARO 4 3. JAV GYNYBOS POLITIKOS FORMAVIMO PROCESAS – PAGRINDINIAI VEIKĖJAI 5 3.1. PREZIDENTAS 5 3.2....

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Korupcijos prevencijos reformos Lietuvoje
 • Turinys Įvadas …………………………3 1. Pokyčiai mažinantys korupciją……………………4 2. Lietuvos valdymo aparato reformos………………….5 3. Korupciją ribojantys...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
WHO IS AN INTELLECTUAL?
 • Who is an intellectual? Who is an intellectual? Before answering such a difficult question, first of all, I want to mention how to describe intellectuals as they appear to us in the 19th century and beyond. ...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Prezidento vaidmuo Lietuvos institucinėje struktūroje
 • TURINYS ĮVADAS 2 1. LR KONSTITUCIJOS NUMATYTOS PREZIDENTO GALIOS 3 1.1. LR PREZIDENTO STATUSAS 3 1.2. SIMBOLINĖS GALIOS 3 1.3. “REIKŠMINGOS” GALIOS 4 2. PREZIDENTO...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Liberalizmo ideologijos
 • Klasikinis liberalizmas ( Lot. liberalas) – individo laisvė. pagrindiė vertibė yra individo laisvė. Yra ne daug terminų, kurie turėtų tiek daug reikšmių kaip liberalizmas: 1. Kai...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
egzamino klausimai politologijos paskaitoms
 • EGZAMINO KLAUSIMAI 1.Po-ka kaip objektas ir mokslinio tyrimo dalykas; 2.Po-kos aspektai ir po-kos teorijos disciplina; 3.Po-kos sąvokos daugiareikšmiškumas. Sampratos apie po-ką evoliucija;...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
demokratinė valstybė jos sąranga ir valdymas
 • Žodis “ demokratija “, kaip nė vienas kitas žodis pasaulyje, yra sukėlęs daugybę aistrų, ginčų, įvairiausių interpratacijų. Jam suteikiama daug skirtingų prasmių ir...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
valstybe, jos socialine paskirtis ir funkcijos
 • Valstybės sąvoka Politologija pateikia tokią šiuolaikinės valstybės sąvoką. Šiuolaikinė valstybė – tai suvereni žmonių bendrija, kuri yra įsikūrusi tiksliai apibrėžtoje...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
afrikos skurdas
 • Įvadas Pasirinkau šią temą, nes ji buvo labai aktuali visais laikais ne išimtis ir dabar, manau jos aktualumą labai gerai pagrįs faktai, kurie patys kalba už save: • Vienas milijardas bedarbių. • Beveik...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
kaip aš suprantu demokratiją?
 • Demokratija. Atrodo paprasta, kasdien girdima sąvoka. Bet jei staiga kurio nors paklausčiau, kas yra toji DEMOKRATIJA ir kaip ją reikėtų suvokti, turbūt ne vienas suglumtų. Tiesą sakant, paklausta...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pusiau prezidentines sistemos bruozai.Lietuvos priskyrimas pusiau prezidentinei sistemai
 • Šios temos nagrinėjimą ir gilinimąsi į ją pradėsiu truputėlį iš kito galo, t. y. paanalizuosiu viską iš pradžių. Manau, kad tai būtų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos Sąjungos politika Vidurio ir Rytų Europos atžvilgiu
 • Turinys Įvadas 1 Teorinės ES santykių su VRE strategijos 2 Baldwin strategija 2 Dalinės narystės teorija 2...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vokietijos Europos politika
 • Įvadas Vokietijos pirmininkavimas Europos Sąjungos (ES) Ministrų tarybai 1999 m. pirmoje pusėje patraukė daugelio integracijos bei tarptautinių santykių tyrinėtojų dėmesį, nes atskleidė pokyčius tiek...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nacionalizmo idealogija
 • VILNIAUS UNIVERSITETO KAUNO HUMANITARINIO FAKULTETO SANDRA SNIŽEVIČIŪTĖ REFERATAS NACIONALIZMO IDEALOGIJA Tikrino as. A.Martinkus Kaunas,2004 TURINYS: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES sveikatos apsauga
 • Turinys Įvadas…………………………3 1. ES struktūriniai fondai…………………………4 2. Laukiami pokyčiai farmacijos sektoriuje įstojus į ES……………….5 3. Sveikatos informacijos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos sąjungos parlamentas
 • TURINYS Įvadas…………………………3 1. Europos Parlamento įgaliojimai ir kompetencijos…………….4 2. Europos Parlamento galių augimas………………….6 3. Organizacija ir...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vieno is politiniu aktoriu dalyvavimas priimant politi ius sprendimus
 • ĮVADAS Grįžę namo pas motiną į provincijos miestelį sėdėdami už stalo susimušė broliai. Ne dėl žemės, ne dėl pinigų, ne dėl ambicijų ar senų nuoskaudų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
POLITINIO PROCESO RAIDA IR SATADIJOS
 • Politika yra visuomenę organizuojanti, reguliuojanti ir kontroliuojanti sritis, todėl ji yra santykinai savarankiška ir nepriklausanti nuo ekonomikos, ideologijos, kultūros, teisės ir kitų sričių,...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lyginamoji demokratijos tipų analizė
 • TURINYS ĮVADAS/2 I. VISKO PRADŽIA – TRANSFORMACIJA/3 II. DEMOKRATIJOS TIPAI/4 2.1 RYŠIAI TARP TIPŲ/4 2.2 TIESIOGINĖ DEMOKRATIJA/5 2.2.1 KLASIKINĖ DEMOKRATIJA/5 2.2.2 RADIKALIOJI VYSTYMOSI...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Liberalizmas
 • ĮVADAS ( lot. libere – laisvas ) – politinė doktrina, aukščiausia vertybe pripažįstanti individą, jo laisvę r teises. , kaip politinė doktrina, įvairiomis istorinėmis sąlygomis formavosi...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rinkimai
 • ĮVADAS Rinkimų paskirtis yra demokratijos įgyvendinimas, tautos atstovų išrinkimas ir valstybės valdžios institucijų suformavimas. Rinkimų procedūros metu valstybės piliečiai – rinkėjai iš daugelio kandidatų...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tautinės mažumos Lietuvoje
 • TURINYS Įvadas ………………………… 3 …………………… 4 Išvados ………………………… 9 Literatūra ………………………… 10 ĮVADAS Lietuva,...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
VIDURIO EUROPOS PERĖJIMAS IŠ AUTORITARINIO Į DEMOKRATINĮ REŽIMĄ
 • 1. VIDURIO EUROPOS VALSTYBIŲ REŽIMŲ TRANSFORMACIJOS UŽUOMAZGOS IR GALUTINIS AUTORITARIZMO ŽLUGIMAS. 1.1. TRANSFORMACIJA VENGRIJOS VALSTYBĖJE. PRADINĖS PASKATOS IR...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR Prezidento rinkimai ir funkcijos
 • LR.Prezidentas ir rinkimai. LR Prezidentas – asmuo, turintis aukščiausią valdžia valstybeje. Lyginant su visiško prezidentinio valdymo šalimis, Prezidentas valdžią šalyje daugiau dalijasi su...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
prezidento pareigos
 • Naudota literatūra: Lietuvos Respublikos Konstitucija www.google.lt Lietuvos Respublikos prezidentas Institucijos struktūra LR Prezidentas; Prezidento patarėjo nacionalinio saugumo klausimais grupė; Prezidento...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Platono „Valstybė“
 • Platono “Valstybė” Filosofai dažnai bandė kurti idealios visuomenės modelius. Pirmasis žinomas filosofas, sukūręs idealios visuomenės sampratą, buvo Platonas (427 – 347 m. pr. Kr.) iš Atėnų....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Platono ir Aristotelio politinės minties panašumai ir skirtumai
 • TURINYS ĮVADAS………………………3 PLATONO POLITINĖS IDĖJOS………………4 · Požiūris į demokratiją……………….4 · Platono...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Totalitarizmas
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. Totalitarizmo samprata 4 2. Totalitarinio valdymo charakteristika 5 3. Totalitarizmo ištakos 6 4. Totalitarinių rėžimų ideologija 8 5. Totalitarinio rėžimo kliūtys 9 6. Totalitarinio valdymo...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinė kultūra
 • KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS SOCIALINĖS GEOGRAFIJOS KATEDRA Egidijus Songaila I kurso studentas pagal G. Almondą Referatas Projekto vadovas: (adsbygoogle =...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
valdžia
 • KOLPINGO KOLEGIJA TEISĖS SPECIALYBĖ VALDŽIA Politologijos referatas 2002-11-30 Kaunas, 2002 II TURINYS (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Įvadas 3 Valdžios šaltiniai 4 Akivaizdi ir neakivaizdi...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Seimo rinkimai (2000m.)
 • 2000-ūjų m. Seimo rinkimai ir jų įtaka Lietuvos partinei sistemai PLANAS I ĮŽANGA II DĖSTOMOJI DALIS: 1) Partinių sistemų skirstymo kriterijai ir jų tipologija. 2) Lietuvos partinės sistemos raida ir jos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Elito vieta valdžios sampratoje
 • ĮVADAS Demokratija apskritai reiškia liaudies, daugumos valdymą. Kas yra dauguma? Visuomenėje yra aibė mažumų (socialinių grupių), galinčių vienytis ir skaidytis. Dauguma atsiranda kaip mažumų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos viršūnių taryba
 • (angl. European Council, pranc. Conseil européen, vok. Europäischer Rat) – Europos Sąjungos valstybių ir (arba) vyriausybių vadovų susitikimas. Europos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konfucijus
 • gimė apie 551 m.pr.Kr. Lu karalystėje. Sulaukęs penkiolikos metų jis pradeda rimtai mokytis ir mokėsi iki gyvenimo pabaigos. Propaguoja paprastą maistą,šaltinio vandenį,miegą pasidėjus po galva...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Moterų dalyvavimas savivaldybiu rinkimuose
 • Įvadas Vyriausioji rinkimų komisija – ja yra nuolat veikianti valstybės institucija, kuri įstatymų nustatyta tvarka vykdo ir organizuoja Seimo, Prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimus,...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Bendros Europos valstybių užsienio politikos (BUSP) esmė.
 • Į V A D A S Europos integracija yra daugialypis procesas. Kokiose srityse bendravimas tarp šalių bevyktų, jis neišvengiamai veda prie butinybės koordinuoti šalių sprendimus...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Fridrichas Ratzelas
 • Rašydamas šį rašto darbą turėjau vieną tikslą – tai buvo noras supažindinti skaitytojus su ,vadinamuoju, geopolitikos mokslo tėvu, švedų geopolitiku – Fridrichu Ratzelu. Kodėl aš pasirinkau būtent šią...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Socializmas ir komunizmas
 • Socializmas-politinė doktrina, pasisakanti už socialinę lygybę ir teisingumą, visuomeninių grupių turtinės ir visuomeninės padėties sulyginimą arba suartinimą. Etimologinis...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
KOP vaidmuo NATO pajėgose
 • KJP vaidmuo NATO pajėgose RAŠTO DARBAS VILNIUS 2004 ĮŽANGA Karinis laivynas tikriausiai atsirado taip pat senai kaip ir “civilinis”. Žmonės sugalvojo susirišti plaustą ar išskaptuoti luotą, matyt,...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisingumas ir vidaus reikalai
 • Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityje – bendra Europos Sąjungos valstybių politika, kuria siekiama sukurti sąlygas laisvam asmenų judėjimui Sąjungoje....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
6 atsiliepimai
Parsisiųsti
liberalizmas, konservatizmas, socialdemokratizmas
 • ĮVADAS Istorijos bėgyje susiformavo ne viena politinė ideologija. Populiariausios išlikusios iki šių dienų, egzistuojančios ir šiandieninėje Europoje. Liberalizmo, konservatizmo,...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žurnalistikos vaidmuo politikoje
 • TURINYS I. Įžanga ………………………… 2 II. Žurnalistikos, kaip ketvirtosios valdžios įtaka politinės nuomonės formavimuisi ………………………… 3 III. Žiniasklaidos priemonių...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES kulturos politika
 • Turinys Įvadas 3 1. Kultūra – naujoji ES kompetencija 4 2. Europos integracija ir kultūra: pagrindiniai etapai 6 3. Kultūros programos 10 3.1. „Kultūra 2000“ – bendroji kultūros programa 11 3.2. Europos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
The Crafty Art of Psychopolitics
 • Dr. Thomas S. Szasz, a prominent American psychiatrist and outspoken critic of his own discipline as it is presently practiced, once described the mental health movement as...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Propaganda užsienio politikoje
 • Propaganda, kaip nurodo Dž. Frankelis (J. Frankel),— sistemingas bandymas paveikti kitos valstybės atitinkamos žmonių grupės protus, jausmus ir veiksmus, nukreipiant juos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos kultūros politika
 • Sovietmečiu buvo labai centralizuota, nebuvo jokių galimybių plėtotis demokratiškai kultūros savivaldai. Sovietinė kultūros politika buvo griežtai reglamentuota ir visose...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvisko politinio spektro ypatumai pokomunistineje Lietuvoje
 • TURINYS 1. Įvadas 2. Pokomunistinė transformacija 3. Demokratija 4. Radikalizmas 5. Politinių partijų pretenzijos, susvetimėjimas 6. Išvados 7. Literatūra ...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Interesai ir bažnyčia: religinės sektos
 • Įvadas 3 1. Naujieji religiniai judėjimai 4 1.1. Beieškant apibrėžimo 4 1.2. Politinė naujųjų religinių judėjimų veikla pasaulyje 5 2. Interesų grupės 5 3. Naujųjų religinių...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybių galia ir mažosios valstybės
 • Įvadas 3 1. Valstybių galios resursai 3 2. Galios resursų požiūrio skurdas 6 3. 8 Išvados 10Įvadas Kaip pastebėjo galią savo veikale „Politics among...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
NATO valstybės - plėtra Vidurio Rytų Europoje (referatas)
 • NATO valstybės – plėtra Vidurio Rytų Europoje (referatas) 1. ĮVADAS 2. NATO STRATEGIJOS po šaltojo karo 3. NATO PLĖTROS ETAPAI Į VRE po šaltojo karo: a. Trečiasis NATO plėtros etapas 1997m. i. 1997 metų NATO plėtros...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Fašizmas ir jo vykdoma antisemitinė veikla
 • Fašizmas ir jo vykdoma antisemitizmo politika Po Pirmojo pasaulinio karo prie kitų dešiniųjų ideologijų prisidėjo fašizmas.Istorijoje fašizmas reiškėsi trimis pavidalais: kaip...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
INTERESŲ GRUPĖS
 • INTERESŲ GRUPIŲ VAIDMUO POLITIKOS FORMAVIME 1. Nenuginčijamas ir labai pastebimas vaidmuo politikos formavime yra žmonių grupių noras paveikti valdžios atstovus, siekiant sau palankių sprendimų ir...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES ir Lietuva
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą pasekmių analizė Šiame darbe pristatomi Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) pasekmių vertinimo būdai bei Lietuvoje atlikti integracijos pasekmių vertinimo tyrimai ir...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
NATO; ESPT
 • NATO – tai Šiaurės Amerikos ir Europos šalių bendros gynybos organizacija, siekianti užtikrinti savo narių saugumą ir stabilumą. Tačiau NATO nėra vien tik karinė organizacija. NATO taip pat sukūrė aktyvaus...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos sajunga
 • Turinys 1. Įvadas ……………………..2 psl ; 1.1 Europos Sąjunga : kilmė ir etapai …………….3 psl ; 1.2 Europizmo idėjos raida iki 20 a. ……………4 psl ; 1.3 Europos Bendrijos susikūrimas...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rusijos nacionalinio saugumo prioritetai
 • Turinys Turinys 2 Įvadas 3 I. Rusijos prioritetai globaliame lygmenyje 4 II. Rusijos nacionalinio saugumo kryptys euro-azijiniame lygmenyje 5 2.1. Rusijos vieta euro-atlantinėje erdvėje 5 2.2....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rinkimai ir ju tipai
 • Rinkimai – tai pagal iš anksto nustatytas taisykles atliekama procedūra, kurios metu piliečiai iš kelių kandidatų renka savo atstovus ar pareigūnus valstybei valdyti. Rinkimai jau buvo žinomi Senovės...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
lietuvos integracija i es
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) turi tiesioginį poveikį Lietuvos ūkio funkcionavimui, restruktūrizacijai ir įmonių veiklai. ES pagrindą sudaro vieningoji rinka (laisvas prekių, asmenų,...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Biurokratija
 • XIX a. pabaigoje Europoje, pirmiausiai Vokietijoje, susiformavo naujas valstybės administracijos organizavimo būdas, kuris plačiai tebetaikomas ir šiandien. Tai biurokratinis valstybės administracijos organizavimo būdas....

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Antikine politine filosofija
 • Platonas Platonas (427–347m. pr. Kr.) gimė kilmingų atėniečių šeimoje. Jo kritišką požiūrį į demokratiją dagelis tyrinėtojų yra aiškinę aristokratiška kilme. Platono intelektualiniam...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Socializmas
 • (lot. Socialis – visuomeninis): visuomeninės raidos aukščiausios pakopos – komunizmo fazė prasidedanti po pereinamojo laikotarpio iš kapitalizmo į socializmą. Socializmo pagrindą sudaro visuomeninė...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
centrinis bankas
 • Centrinis bankas, finansų ir kredito svarbiausia institucija, atsakanti už valstybės finansus ir nacionalinės valiutos stabilumą, pinigų rinkos, kredito ir atsiskaitymų sistemų patikrinimą ir funkcionavimą....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
terminai
 • Absoliučioji dauguma – Absoliutizmas – vastybės valdymo forma : visa aukščiausioji valdžia priklauso monarchui (Liudvikui XIV 1643-1715) Anoniminės interesų grupės – interesų grupė, kuri susiformuoja spontaniškai,...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Autoritariniai režimai: bendri bruožai ir skirtumai
 • Turinys Įvadas…………………………2 1. Autoritarizmo ideologija………………..3 2. Valstybinio vadovavimo stiliai ir metodai………..5 3. Politiniai...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
NATO
 • Aljansas yra gynybinė sąjunga, pagrįsta nepriklausomų lygiateisių valstybių politiniu ir kariniu bendradarbiavimu. Visos valstybės Aljanso narės išsaugo visišką suverenitetą ir nepriklausomybę. Būtent valstybių...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES “konstitucionalizacija”
 • ES KONSTITUCIONALIZACIJA IR KONSTITUCIJOS KŪRIMO PRIEŽASTYS ES neturi Konstitucijos tiesiogine to žodžio prasme. Nepaisant to ES tapo “konstitucionalizuota” bendradarbiavimo tarp nacionalinių...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Respublikos Seimas
 • Nagrinėjant 1922 – 1928 – 1938 metų konstitucijas, pastebėjau ir esamų skirtumų ir daug bendrų nuostatų. Ėmiau įvairius straipsnius ir juos analizavau. Pastebėjau, kad visos trys konstitucijos teigia kad...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Seimas
 • Daugiau kaip šimtą metų Lietuva merdėjo Rusijos imperijos sudėtyje. Tuo laiku politinė Europos raida nužengė toli į priekį. Didžiulį šuolį, ypač po Didžiosios prancūzų revoliucijos, padarė ir...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos parlamentas
 • Europos Parlamentas- viena iš penkių pagrindinių institucijų. Jos pagrindinis tikslas, atstovauti Europos Sąjungos piliečių interesus ir atlikti demokratinę visos ES kontrolę. Šis parlamentas turi 626 vietas...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
politologijos terminai
 • POLITOLOGIJOS TERMINAI Absoliutizmas – neribotos valstybės valdžios forma: visa valdžia priklauso vienam valdovui. Administracija – valdininkai ir tarnautojai, vykdantys valstybės politikų priimtus sprendimus...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinė atmosfera Lirtuvoje
 • Politinė atmosfera Lietuvoje Vienas rytų išminčius melsdamasis visuomet prašydavo, kad dievybė jo pagailėtų ir nelemtų gyventi įdomioje epochoje. Kadangi retas iš mūsų galėtų pasigirti esąs...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Interesų grupės
 • Turinys 1. Įvadas 2 2. Interesų grupių sąvoka, jų klasifikavimas 3 3. Teigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje 5 4. Neigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje 7 5....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinės partijos
 • Įžanga Potitinių partijų atsiradimą sąlygojo visuomenės stratifikacija (susiskaidymas pagal išsilavinimą, profesiją, darbo užmpkestį ir pan), skirtingai socialinių grupių interesai, religiniai,...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kodėl lietuvių kalba mokoma užsienio universitetuose
 • “?” Dėl panašios politinės padėties ir panašios XX amžiaus istorijos trys valstybės – Estija, Latvija ir Lietuva...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žurnalistų etika
 • yra elgesio standartai, išskirtinai taikomi dirbantiesiems visuomenės informavimo priemonėse. Etika yra žmonių elgesio bei laikysenos taisyklės. Tos taisyklės ne tik išsamiai,...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Jungtinių tautų organizacija
 • JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA Jungtinių Tautų Organizacija (toliau – JTO, Organizacija arba Jungtinės Tautos) buvo įkurtos 1945 m., pasibaigus Antrajam Pasauliniam karui. Pirminis ir pagrindinis šios...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politikos mokslo pagrindiniai terminai
 • 5. Nedemokratinis valdymas. (Autoritarizmas, totalitarizmas). Nedemokratinis valdymas gali pasireikšti dviem būdais: 1. Autoritarizmas. Autoritarizmas tai toks valdymas, kai valstybė nėra atsakinga...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Jungtinių tautų organizacija (JTO)
 • JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA Jungtinių Tautų Organizacija (toliau – JTO, Organizacija arba Jungtinės Tautos) buvo įkurtos 1945 m., pasibaigus Antrajam Pasauliniam karui. Pirminis ir pagrindinis...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kai kurie narystes Aljanse privalumai
 • KAI KURIE NARYSTĖS ALJANSE PRIVALUMAI Patys akivaizdžiausi narystės Aljanse privalumai yra didesnis saugumas ir stabilumas. Ypač verta paminėti, kad narystė teikia garantą, kuris yra Šiaurės...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Prezidento ir parlamento santykis Jungtinėse Amerikos Valstijose
 • Vilniaus universitetas TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS Politikos mokslų bakalauro programa Politikos mokslo pagrindai I kurso, 3 grupės...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
KJP ir NATO
 • KJP vaidmuo NATO pajėgose Referatas Tikrino: VILNIUS 2004 Turinys ĮŽANGA 3 Karinių jūrų laivų klasės 3 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Lietuvos karinės jūrų pajėgos 5 Lietuvos KJP atkūrimas 5...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
baltijos šalių skola Rusijai
 • Baltijos šalių skola Rusijai Buvę okupantai reikalauja kontribucijos Grupė Rusijos parlamento deputatų teigia, kad Baltijos valstybės skolingos Rusijai milžinišką pinigų sumą. Šiuo metu Rusijos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
švietimo sistemų problemos
 • Pereinamojo laikotarpio valstybių Santrauka Pasaulio bankas Europos ir Vidurinės Azijos regionas Žmogaus socialinės raidos sektorius SANTRAUKA Prasidėjus pereinamajam...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
KAIRIŲJŲ SOCIALISTŲ IDĖJOS
 • Ginčas dėl socializmo iki 1919 metų Kairiųjų politinės pažiūros savaime tapatinamos su radikalizmo ir revoliucijos idėjomis. Radikaliu mąstymu ir veikla politikoje...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Interesų grupės ir jų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje
 • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Politikos mokslų katedra 1-o kurso 034 būrio kariūnas Edgaras Čerškus Interesų grupės ir jų vaidmuo šiuolaikinėje...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ginklų kontrolė ir nusiginklavimas
 • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Politikos mokslų katedra Strateginės studijos Kazimieras Chomičenko I kurso 034 būrio kariūnas Kurso darbas...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
kelias į valdžią
 • I. KELIAS Į VALDŽIĄ 1. Vytauto Landsbergio biografija: Apie Vytautą Landsbergį gimė ir augo Kaune. Tėvai: Vytautas Landsbergis ir Ona Jablonskytė-Landsbergienė, vertėsi profesine architekto ir akių gydytojos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Autoritarizmo įsigaliojimo VRE valstybėse
 • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Politikos mokslų katedra Vidurio Rytų Europos studijos KAZIMIERAS CHOMIČENKO I kurso 034 būrio kariūnas Autoritarizmo įsigaliojimo VRE...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos dvišalės tarptautinės sutartys dėl teisinės pagalbos
 • TURINYS Įvadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 psl. I....

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
pliuralistinis valstybės aiškinimas
 • ĮVADAS_______________________________________________3 PLIURALISTINĖS DEMOKRATIJOS FORMAVIMASIS____ 4 PLIURALISTINIS GALIOS PASISKIRSTYMAS___________ 5 PLIURALIZMAS IR INTERESŲ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
kas yra demokratija?
 • Kas yra demokratija? Demokratija – ne politinė sistema,bet žmonių gyvenimo forma,problema iškylanti kiekvienam žmogui,kuris kasdien gyvena su kitais žmonėmis. Demokratijos suklestėjimas ar žlugimas nepriklauso...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos ūkininkų paramos reikalavimo būdų (a)moralumas
 • Turinys Įvadas 3 Žemdirbių ir valdžios “derybos”: 2002 m. vasara – 2003 m. pavasaris 4 Žemdirbių nesupratimas ir valdžios cinizmas 6 Įvadas Demokratijoje, pasak dr. I....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Partijų sistemų (tipų) įtaka
 • Liberaliosiose demokratijose pagrindinė problema gali būti ne tiek identifikuoti geras institucijas, kiek jas įgyvendinti ir išlaikyti. G. Brennanas ir L. Lomasky1 Didžiųjų sisteminių perėjimų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinių santykių raida antikos, viduramžiu ir Renesanso laikais
 • IVADINIS TEKSTAS 1 1. KELETAS IVADINIU PASTABU APIE TARPTAUTINIU SANTYKIU (TS) DISCIPLINOS OBJEKTA 1 2. TARPTAUTINĖS SISTEMOS IR IMPERIJOS 3 3. TARPTAUTINIAI SANTYKIAI...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
IDEOLOGIJOS VAIDMUO LIETUVOS PARTIJŲ POLITIKOJE DARBO PARTIJOS PROGRAMOS ANALIZĖ
 • Turinys 1. Įvadas 2. Darbo partijos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. 3. Darbo partijos veiklos strategijos. 3. 1. Valstybės politika ir valstybinė...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Demokratiniai rinkimai
 • Rinkimai (kaip ir plebiscitai, referendumai) yra piliečių valios išraiškos formos. Rinkimai demokratinėje visuomenėje skirti atstovavimo organų (pariamentų, municipalitetų) ir vykdomosios valdžios atstovų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautiniai santykiai
 • 1. Įvadas…………………………4 2. Pagrindiniai požiūriai į tarptautinių santykių formavimąsi………….5 3. Tarptautinių santykių paradigmos……………………..5 4. Naujųjų amžių...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Konstitucinio Teismo svarbiausi ypatumai
 • Turinys Įžanga I. . I. 1. Konstitucinio Teismo veikla. I. 2. Konstitucinio Teismo funkcijos politiniame procese. I. 3. Konstitucinio Teismo...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tartautinės vyriausybinės organizacijos
 • TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS SĄVOKA Paprastai tarptautinėmis organizacijomis vadinami nuolatiniai tarpvyriausybinio ir nevyriausybinio pobūdžio junginiai, įsteigti tarptautiniu susitarimu tam,...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Viešosios politikos įgyvendinimo procedūros
 • Politikos įgyvendinimo svarba – ne nauja tema demokratinėse Vakarų valstybėse. Dėmesys politikos įgyvendinimui ir sėkmingo įgyvendinimo prielaidų analizei viešosios politikos...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
I.Valstybės finansinė sistema II.Valstybės biudžetinė sistema
 • I.Valstybės finansinė sistema 1.Finansinės sistemos grandys; 2.Nebiudžetiniai fondai; 3.Valstybės iždas. Finansinės sistemos grandys Ankstesniais laikais iki...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
žmogaus teisės
 • 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija: priėmimas, įtvirtintos teisės, Konvencijos mechanizmas I. Europos žmogaus teisių konvencijos priėmimas 1950 m. buvo atsakas į Antrojo...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos politinė dešinė
 • Apie dešiniojo politinio sparno paradoksus populiaru kalbėti ne tik Lietuvoje, bet ir visose pokomunistinėse valstybėse. Dešinė čia iki šiol simbolizuoja permainas bei išsiveržimą iš totalitarinio...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Leninas
 • Turinys I.Įžanga …………………..3 II. ir jo įtaka………………4 III.Išvados…………………..6 IV.Literatūra………………….7 Įžanga: Remiantis marksistine teorija,valstybė atsirado dėl...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nacionalinio saugumo strategija
 • NACIONALINIO SAUGUMO STRATEGIJA 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Nacionalinio saugumo strategijos tikslas – numatyti valstybės plėtros viziją, nustatyti nacionalinius interesus bei jų įgyvendinimo...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucijos paskirtis
 • TURINYS TURINYS 1 Įvadas 2 1. Pirmosios konstitucijos 3 2. Konstitucijų paskirtis 8 3. Konstitucionalizmas Lietuvoje 12 4 Konstitucinė priežiūra 18 IŠVADOS 22Įvadas (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
savivaldybių tarybos rinkimai 2000-2002 metais
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 TRAKŲ RAJONO RINKIMINĖ APYGARDA NR52…………6 TRAKŲ RAJONO 2002 METŲ GRUODŽIO 22DIENOS BALSAVIMO...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Regioniniai konfliktai
 • Reziumė Darbo tema – „“. Pasirinkau šią užduotį, norėdamas daugiau sužinoti apie valstybių tarpusavio santykius, nuo seno tarp jų besitęsiančius konfliktus, jų priežastis,...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos stojimo į ES ekonominiai ir politiniai motyvai
 • KAUNO KOLEGIJA Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą ekonominiai ir politiniai motyvai Dėstytojas: Atliko: Kaunas, 2003 II Įvadas (I dalis) (adsbygoogle = window.adsbygoogle...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Biurokratija pagal M. Weber
 • PLANAS Įvadas M. Vėberio biurokratijos modelis Biurokratijos pranašumai Biurokratijos charakteristika Biurokratinio mechanizmo pastovumas Pabaiga Naudota literatūra (adsbygoogle = window.adsbygoogle...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Globalizacija
 • Turinys 1. Įvadas 2 2. Globalizacijos esmė 2 3. Globalizacijos plėtra 4 4. : už ir prieš 4 5. ir Lietuva 9 6. Išvados 10 7. Literatūra 11 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos kelias į 1990 m.
 • Po ilgų priespaudos metų ir sunkių kovų Lietuva 1918-1920 m. atkūrė ir įtvirtino nepriklausomą valstybę. Tačiau Europoje įsitvirtinę totalitarinės diktatūros atėmė Lietuvos nepriklausomybę....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Totalitarizmas XX amžiuje
 • Gyvename labai permainingame pasaulyje, kuris daugeliui atrodo nuostabus, įkvepiantis, kartais įdomus, bet keliantis siaubą. Tai kraštutinumų laikotarpis. Ekonominės pažangos, bet kartu moralinio nuosmukio,...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
kontento analize
 • Nr. Publikacijos pavadinimas Data, laikr. Nr.,psl. Apim tis Trumpas publikacijos turinys 1. Violeta Gustaitytė “valdininkai imituoja darbą” 2003 11 18 Nr.270 1 psl. Kauno savivaldybėje sudaryta speciali darbo grupė...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Istatymai
 • P A T E N T Ų ĮSTATYMAS 1994 m. sausio 18 d. Nr.I-372 Vilnius Įstatymas įteisina išradimus kaip pramoninės nuosavybės objektus, reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų teises bei pareigas, atsirandančias sukūrus...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Totalitarizmas
 • Totalitarizmo (lotininiškai totalis – visiškas, pilnutinis; prancuziškai totaliter – visa apimantis) terminas, atsiradęs 1940 metais vartojamas politikos moksle apibrėžti despotiniam režimui, koncentruojančiam...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
biurokratija ir jos valdymas
 • TURINYS ĮŽANGA 3 1. BIUROKRATIJOS SAMPRATA 4 1.1. Kas tai yra biurokratija? 4 1.2. Biurokratijos aiškinimas pagal M. Weberį 4 1.3. Biurokratijos aiškinimas ir jos bruožai šiuolaikinėje visuomenėje 6 2....

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
1938 m. Lietuvos Konstitucijos ypatybės ir reikšmė
 • Įvadas Konstitucijos kaip pagrindinio valstybės teisės akto kūrimosi raidos problema yra ne nauja. Ji nagrinėjama įvairiai – istoriniu, politiniu, socialiniu, teisiniu aspektu....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Legitivumas
 • Politinės valdžios legitimumas (teisėtumas) Valdžia yra visuomenės skaitoma teisėta, jeigu ji įsitvirtina būdais, priimtinais šiai visuomenei, ir atlieka funkcijas, kurias dauguma piliečių skaito privalomomis. Šiuo...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Koncervatizmas
 • Konservatizmas Šiuolaikinio konservatizmo kaip ideologijos ir politikos istorija prasideda nuo Prancūzijos revoliucijos ir sietina su Edmundo Burke (1729-1797), klasikinio konservatorių teksto “Apmąstymai apie...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Liberalizmas
 • yra ideologija ir politika, ginanti individualias žmogaus teises, laisvos rinkos ekonomiką su būdinga jai konkurencija, minimalų valstybinį reguliavimą ir nuosaikų reformizmą socialinėje...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Komunizmas ir socializmas
 • Terminą “socializmas” (nuo lot. socialis – visuomeninis) pirmieji pradėjo vartoti jau minėtas Saint Simon ir krikščioniškojo socializmo ideologas Pierre Leroux (1797-1871)....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos partinės sistemos bruožai
 • Remdamasi „Lietuvos konstitucine teise“ trumpai apibūdinsiu, kokios gali būti partinės sistemos. Partinės sistemos sąvoka atspindi valstybėje veikiančių...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
„1927-1940 m. vyriausybių funkcijos ir veikla“
 • Vyriausybė yra institucijos , turinčios didžiausią politinę teisinę galią. Valstybės aparatas šiuolaikinėse valstybėse yra...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politnis marketingas
 • Dr.Laima Andrikienė Lietuvos teisės universiteto Europos Sąjungos politikos ir valdymo instituto direktorė Politikos sfera, viena svarbiausių visuomenės gyvenimo sferų, pastaraisiais metais yra veikiama...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ryšys tarp ekonomikos ir laisvos visuomenės
 • ĮVADAS Koks ryšys tarp rinkos ekonomikos ir atviros visuomenės, arba, kaip kiti paklaustų, tarp kapitalizmo ir demokratijos? Tai ne naujas klausimas. Vienas Amerikos mokyklos atstovas...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Radikalusis feministinis valstybės aiškinimas
 • TURINYS: Įvadas 1. Radikaliojo feminizmo patriarchijos teorijos metmenys 2. Patriarchato sąvoka 2.1 Patriarchato apibrėžimai 2.2 Patriarchato pagrindas 3. Patriarchalinė valstybė ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
demokratija
 • Demokratija: niveliavimas ar laisvė Svarbu pasižvalgyti aplink save ir bandyti suvokti, „ką matome aplink save“ nūdienos pasaulyje, kuo jis labiausiai pasižymi, kokios yra jo dorybės ir kuo jis ydingas. Kur...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Jungtinių tautų organizacija
 • Jungtiniø tautø organizacija – tai pasaulinë tarptautinë organizacija, ákurta po Antrojo pasaulinio karo kovojusiø prieð hitlerinæ Vokietijà sàjungininkø, JT chartijà parengë 51 valstybës...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinė vadovybė lyderystėir politinis elitas
 • Lyderio ir vadovo sąvokos lietuvių kalboje neretai vartojamos kaip sinonimai, tačiau kai kurie politologai skaito jas skirtinomis: vadovas (head) yra išrinktas ar paskirtas...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Marksizmas
 • . : Marksas klausėsi Hėgelio ir tapo hėgelistu. Yra du Marksai vienam asmenyje: jaunasis ir subręndęs, jie labai skiriasi. Jaunojo Markso darbai laikomi netinkami. Vakarų marksizmas buvo kitoks, jis orientavosi į...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
NATO
 • – tai Šiaurės atlanto sutarties organizacija. Ji buvo įkurta 1949m. Šiaurės atlanto sutartimi. Šią sutartį pasirašė: Jav, Prancūzija, Belgija, Danija, Islandija, Italija, Anglija, Kanada, Liuksenburgas,...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
valdas adamkus
 • Prezidento biografija Valdas Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune tarnautojų šeimoje. Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje. Karo metais dalyvavo rezistencinėje...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Demokratija ir diktatūra
 • Turinys 1. Demokratijos pradžių pradžia 3 2. Demokratijos esmė ir jos formos 4 3. Diktatūros ir jų formos 5 Naudota literatūra: 7 1. Demokratijos pradžių pradžia Atėnų demokratija Atėnai buvo gausiai...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Silvijas Berluckonis kaip politikos mokslo daktaras
 • Silvijas Berluckonis Dėl nesibaigiančių politinių ir korupcijos skandalų bei didžiausio po Antrojo pasaulinio karo ekonominio nuosmukio, Italijos rinkėjai galutinai nusivylė...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvių tautos identiteto išlikimo problema besivienijančioje Europoje
 • Planas Įvadas I. Tautinis identitetas ir tauta II. Lietuvių tautos naikinimo politika iki XX amžiaus III. Lietuvos “tautinės dvasios” sunkumai nuo 1918 m....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarparlamentine nvs asambleja
 • Tarpparlamentinė NVS šalių Asamblėja (TA) – formavimo tvarka, funkcijos ir veikla TA buvo sukurta 1992m. kovo 27d. Alma-Atos sutarties, kurią pasirašė Armėnijos, Baltarusijos, Kazachijos, Kirgizijos,...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
KAS YRA IR KO SIEKIA NATO
 • NATO – tai Šiaurės Amerikos ir Europos šalių bendros gynybos organizacija, siekianti užtikrinti savo narių saugumą ir stabilumą. Tačiau NATO nėra vien tik karinė organizacija. NATO taip pat sukūrė...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucija
 • Turinys Įvadas 3 Konstitucijos raida 4 Konstitucijos forma 6 Konstitucijos reikšmė 6 Konstitucijos funkcijos 8 Išvados 10 Literatūra 11Įvadas (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
RUSIJOS FEDERACIJOS KARINĖ DOKTRINA
 • GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA POLITIKOS MOKSLŲ KATEDRA RUSIJOS IR NVS STUDIJOS Rašto darbas 2003, Vilnius TURINYS ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
informacinis karas
 • ĮVADAS Atėjus XXI a., informacijos amžiui, pakito ir mūšių samprata. W. Cohenas 1997 m. pranešime apie ateinančių ketverių metų JAV gynybos strategiją teigė: “ Informacinė revoliucija daro tokį perversmą...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
SAPARD programa
 • · Metodas · SAPARD prioritetai · Biudžetas ir bendri finansavimo principai · Lietuvoje – Specialioji žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programa – įsteigta ES...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politines sistemos lietuvoje
 • Turinys Įvadas……………………p. 1 Parlamentarizmo įtvirtinimas 1922m. konstitucijoje……p. 2 Konstitucijos kūrimą įtakoję veiksniai………p. 2 Pagrindinių konstitucijos nuostatų...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
SISTEMŲ ANALIZĖS METODAI
 • Yra skiriami keli požiūriai į tarptautinę politiką: 1. Realistinis požiūris. Šio požiūrio atstovai tvirtina, kad politikoje lemia 4 pagrindiniai motyvai: 1) Valstybės dažnai turi konfliktuojančių...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nacionalinė kultūra ir integracija į Europos Sąjungą
 • Planas: 1. Europos Sąjungos pozicija nacionalinės kultūros atžvilgiu. 2. Europos Sąjungos pilietybė. 3. Lietuvių...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Socializmas
 • : už ir prieš. Žmonijos istorijoje nėra nei vienos ideoogijos, palikusios tokį ryškų pėdsaką pasaulio istorijoje. Dėl šios ideologijos žuvo ir tebežūna žmonės. Ja besivadovaujančios valstybės patyrė...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Monarchijos samprata konstitucinėje teisėje
 • 1. 1.1 Monarchijos valdymo forma 1.2. Absoliutinė (konstituciškai neribota) monarchija 1.3. Dualistinė monarchija 1.4. Parlamentinė monarchija...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos regionine politika 1990-2010
 • Untitled LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA (1990-2010 m.)TURINYS ĮVADAS Siekiant visuomenės ekonominės ir socialinės gerovės, kiekvienoje valstybėje didelis dėmesys kreipiamas į jos gyventojų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
subkulturos
 • Subkultūros Subkultūros TIKSLAS: noriu klasę supažint su subkultūromis. SĄVOKOS: 1. Kultūra – tai žmogaus, kaip visuomenės nario, išmokos bei įgytos mastymo ir elgesio tradicijos, apimančios žinias,...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinės srovės
 • TURINYS Įvadas 3 1. Šiuolaikinių informacinių technologijų reikšmė organizacijų komunikacijoje 5 2. E-komercijos komunikavimo galimybės tiekėjams ir nauda klientams 7 3. E-komercijos komunikavimo kategorijos 8 4....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos komisija
 • TURINYS: Įvadas………………………… 3 psl. Europos Komisijos charakteristika ir funkcijos……….. 4 psl. Komisijos formavimas……………………. 5 psl. Komisijos Pirmininkas…………………… 7 psl....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Etika ir korupcija XXI a.: Pietų Afrikos pavyzdys
 • Turinys: Įvadas – 2 psl. Pietų Afrikos valstybė: istorija ir dabartis – 4 psl. Korupcija Pietų Afrikoje – 5 psl. Kovos su korupcija strategijos – 10 psl. Išvados – 19 psl. ...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kennetho Waltzo neorealistinė teorija
 • Turinys Įvadas 3 Pažintis su Kennethu Waltzu 4 Neorealizmas pagal Kennethą Waltzą 6 Tarptautinės sistemos struktūra 6 Galios pasiskirstymas 8 Kas sąlygoja bendradarbiavimą? 9 Išvados 11 ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
„Bendra žemės ūkio politika“
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. BŽŪP ESMĖ IR TIKSLAI 4 2. BENDRA ŽEMĖS ŪKIO POLITOKOS BENDRAS VYSTYMASIS: 6 2.1 Pradinės stadijos 6 2.2 Ekonominės ir monetarinės aplinkybės 8 2.3 Agromonetarinės priemonės...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Demokratija
 • Turinys 1.Įvadas 2.Kas yra demokratija?………………………2 3.Demokratijos istorija………………………3 4.Demokratijos principai……………………..5 a) Laisvė, lygybė ir demokratija…………………5...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
sodros skyriaus veikla
 • -1- 1990 metų kovo mėnesį buvo priimtas Lietuvos Respublikos valsty-binio socialinio aprūpinimo pagrindų įstatymas ir įsteigta Vyriausioji socialinio draudimo valdyba, kuriai patikėta vykdyti socialinį...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Mokesciu politika
 • Kiekviena valstybė, veikdama per parlamentą ir valdymo organus atlieka daug įvairių funkcijų: apsaugos, gamybinės ir komercinės veiklos vystymo ir administracines funkcijas. Šių funkcinių vykdymui reikia didelių...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Taikos misija
 • Lietuvos taikdariai – šalies sėkmė stojant į NATO Vienas iš reikalavimų siekiant narystės NATO yra dalyvavimas tarptautinėse operacijose. Lietuvos taikdarių tarnyba karštuose pasaulio taškuose yra svarbus...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Seimo rinkimai
 • nnĮvadas Temos aktualumas ir reikšmingumas. Seimas – institucija dėl kurios veiklos kalbama kasdien. tuo pačiu labai aktuali ir problematika sfera, nes būtent nuo seimo rinkimų priklauso valstybės...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
politologijos konspektas
 • JAV konstitucija 1987 m. geguzes menesi Filadelfijoje (pirmoji JAV sostine) buvo susauktas konventas naujai konstitucijai parengti. Buvo parengta konstitucija, pagal kuria JAV buvo paskelbta federaline (sajungine)...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Transparency International veikla Afrikoje: Kenija, Zambija, Pietų Afrikos Respublika
 • Turinys: Įžanga 2 Apie Transparency International organizaciją 2 Transparency International veikla Zambijoje 3 TI organizacijos veikla Pietų Afrikos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vietos savivaldos funkcijos Lietuvoje
 • TURINYS 1) Įvadas. 2) Vietos savivalda. Kas tai? 3) Savivaldybės samprata. 4) Savivaldybių funkcijos. 5) Vietos savivaldos sistema Lietuvoje. 6) Išvados. 7) Literatūros sąrašas. (adsbygoogle...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES
 • Europos Sąjunga 1991 metais pasirašė Europos sutartis su Lenkija ir Vengrija, 1993 metais su Čekija, Bulgarija, Rumunija, Slovakija ir 1995 metais su Estija, Latvija, Lietuva. Visos šalys, kurios su Europos Sąjunga pasirašė...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Jeigu buciau prezidente
 • 2003 Konstitucija- pagrindinis valstybės įstatymas, nustatantis šalies politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Tik priėmus konstituciją, įmanomas teisinis valstybės funkcionavimas, juridinė...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
europos institucijos
 • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS INSTITUTAS NEAKIVAIZDINĖS STUDIJOS C GRUPĖS DALYKAS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOS NAMŲ DARBAS NR. 1: Europos centrinis bankas 2008 03 29 Atliko:...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
TARPTAUTINIAI NUSIKALSTAMI TINKLAI: RUSŲ MAFIJOS POLITINĖ ĮTAKA
 • Vilnius 2007 birželio 4 d. Turinys Įvadas ………………………… 4 1. Tarptautiniai nusikalstami...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinių aplinkosaugos problemų ištakos
 • Turinys I. Aplinkos ir aplinkosaugos sąvoka …………. 3 psl. II.Aplinkosaugos problemų atsiradimo priežastys 1. Aplinkos apsaugos problemų iškilimas tarptautinėj darbotvarkėj 4...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Irako karo pamokos
 • Turinys Turinys 2 Įvadas 3 Išvengiant klaidingų pamokų 4 Bloga pamoka “1”: 4 Bloga pamoka “2”: 4 Bloga pamoka “3”: 4 Bloga pamoka “4”: 5 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žymieji karo strategai: Clausewitz’as
 • Turinys Įvadas 3 1. Klausevico biografija 4 2. Klausevico kūrybos įkvėpimas 5 3. Klausevico karo principai knygoje “Principles of war” 6 3.1 Gynybos operacijos 7 3.2 Puolimo operacijos 8 3.3...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vidutinių ir mažų valstybių bei regioninė strategija
 • TURINYS Įvadas 3 p. 1. Mažų ir vidutinių valstybių strategija. 3 p. 2. Alternatyvos lemiančios Lietuvos apsisprendimą. 4 p. 3. Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos Sąjungos saugumo strategija: įgyvendinimo galimybės
 • Turinys Įvadas 3 1. Geros kaimynystės plėtros ir regioninio bendradarbiavimo įtvirtinimas LR dokumentuose 4 1.1 . Politinių partijų susitarimas. 4 1.2. Užsienio Reikalų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
LIETUVOS POLITINIŲ PARTIJŲ IDEOLOGIJOS: TAPATUMAS IR PRAGMATIZMAS
 • Įvadas 2 Darbo partijos frakcija 3 Liberalų sąjūdžio frakcija 4 Liberalų ir centro sąjungos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ekologiškas maistas
 • – tai vertingi, turintys daug vitaminų, gerą skonį ir kvapą, neužteršti sintetinėmis cheminėmis medžiagomis (hormonais, antibiotikais, pesticidais, trąšomis),...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
gynybos politika lietuvoje
 • Turinys Įvadas 2 Saugumo ir gynybos politika 3 Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo problema 4 Vidaus saugumo tikslų pavyzdžiai 5 Išorės saugumo tikslai: 5 Nacionalinio saugumo objektas 5 Nacionalinio...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Karaliaučiaus krašto problema ir galimų jos sprendimų reikšmė Lietuvai
 • KARALIAUČIAUS KRAŠTO PROBLEMA IR GALIMŲ JO ATEITIES SPRENDIMŲ REIKŠMĖ LIETUVAI TURINYS ĮVADAS 3 1. ŽVILGSNIS Į SENĄJĄ KARALIAUČIAUS ISTORIJĄ 4 1.1....

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politika ir teisė
 • (Paskaitų (1999) konspektas) d. H. Šinkūnas SENOVĖS GRAIKIJOS POLITINĖ IR TEISINĖ MINTIS 1. Ankstyvasis periodas. HOMERAS. HEZIODAS. SOLONAS. PITAGORAS. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
politinės teorijos
 • 1.Politinės minties ištakos ir pradžia.Senųjų tautų politinė mintis kyla iš mitologijos.Senovės mituose vyrauja valdžios ir tvarkos, dieviškos kilmės samprata.1Senovės Egiptas.Senosios karalystės dinastijos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
šeima ir valstybė
 • ĮVADAS Šeima ir valstybė yra glaudžiai susijusios. Laisvos visuomenės principai Dažnai nustatyti santykį tarp šeimos ir valstybės naudojama tokia schema: Šeima → mokykla → darbo vieta → bendruomenė →...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konservatizmas
 • : už ir prieš. Viena iš svarbiausių politinių doktrinų, susiformavusių kaip atsakas į situaciją, Europoje, kuri susidarė po to, kai Prancūzų Didžioji revoliucija peraugo į jakobinų diktatūrą ir...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Biurokratijos kontrole
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 1. Biurokratijos atskaitomybės reikalingumas………………….4 2. Biurokratijos atskaitomybės įtvirtinimo priemonės………………5 2. 1. Organizaciniai...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Trumpas lyginamosios politikos konspektas
 • LYGINAMOJI POLITIKA LYDINAMOSIOS POLITIKOS OBJEKTAS – POLITIKA, O METODAS – LYGINIMAS. Lyginamoji politika, kaip politologijos mokslo šaka, lyginamosios analizės būdu lygina konstitucijas,...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos integracijos procesų konspektas
 • EUROPOS INTEGRACIJOS PROCESAI Paskaitų konspektas viešojo administravimo neakivaizdinio sk. studentams Parengė doc. A.Damulienė I tema. INTEGRACIJOS ESMĖ, PRINCIPAI, FORMOS Integracijos proceso...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politikos mokslas – socialinis mokslas
 • TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 POLITIKOS MOKSLO KAIP SOCIALINIO MOKSLO SAMPRATA 4 POLITIKOS MOKSLO KILMĖ IR RAIDA 6 POLITIKOS MOKSLO PROBLEMATIŠKUMAS 11 IŠVADOS 14 LITERATŪROS SĄRAŠAS 15ĮVADAS ...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Korupcija ir jos prevencijos priemonės Lietuvoje
 • TURINYS ĮVADAS………………………… 3 1. ANALITINIS IR SINTETINIS KUBIZMAS………………… 4 2. KUBIZMAS LITERATŪROJE ………………………… 7 3. ŽYMIAUSI ATSTOVAI:...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Feministinis politikos aiskinimas
 • Turinys Įvadas…………………………3 1. Feminizmo judėjimas…………………….4 1.1 Feminizmo judėjimo pradžia, priežastys ir etapai…………..4 1.2 Pagrindinės feministinio...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuva tarptautinių santykių sistemoje
 • ĮVADAS Jau pats žodis „tarptautinis“ pasufleruoja, kad tai santykiai tarp tautų (valstybių), prasidėję susikūrus pirmosioms valstybėms bei nustačius jų sienas. Savaime suprantama, jog...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kairiosios partijos Lietuvoje
 • Šiuolaikinėse valstybėse yra politinės partijos, kurios yra svarbios valstybės valdyme. Aktyvi visuomenės dalis dalijasi į grupuotes, kurios apjungia valdančiąją gyventojų dalį su jos pagrindine...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisinio reguliavimo spera
 • EUROPOS ŠALIŲ SUSITARIMAS DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKIPAŽŲ, VAŽINĖJANČIŲ TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS, DARBO (AETR) 1. Kokie reikalavimai keliami vairuotojui, vežančiam krovinius ir kokie –...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
politikos mokslas – socialinis mokslas
 • TURINYS ĮVADAS 12 POLITIKOS MOKSLAS – SOCIALINIS MOKSLAS 12 Politikos mokslo kilmė ir raida 12 Politikos mokslas Lietuvoje 12 Politikos mokslo problematika 12 Išvados 12 Literatūros sąrašas...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos geopolitinės padėties
 • lyginamoji analizė „Politinės geografijos ir geopolitikos“ kurso rašto darbas T U R...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Interesų grupių įtaka politinės darbotvarkės formavimui
 • Įvadas 3 Interesų grupės 4 Interesų grupių vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje 4 Interesų gupių ir vyriausybės sąveika 5 Pliuralizmas 5 Korporatyvizmas 8 Interesų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
GLOBALINIS ŠIAURĖS IR PIETŲ SĄLYTIS
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. ŠIAURĖS IR PIETŲ SINTEZĖ ISTORIJOS KONTEKSTE 5 1.1. Imperijos transformacija į nacionalinę valstybę 5 1.2. Globalizacijos procesas pagal F.Brodel‘į remiantis kapitalizmo...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
IZIDORIUS TAMOŠAITIS IR PETRAS LEONAS
 • TURINYS ĮVADAS 2 IZIDORIAUS TAMOŠAIČIO VALSTYBĖS MODELIS 2 PETRO LEONO TEISINĖ VALSTYBĖ 2 IZIDORIAUS TAMOŠAIČIO IR PETRO LEONO PAŽIŪRŲ PALYGINIMAS 2 IŠVADOS 2 LITERATŪROS SĄRAŠAS 2ĮVADAS...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
komunizmo zlugimas R europoje
 • ĮVADAS Komunizmo pabaiga yra siejama su M. Gorbačiovo asmenybe, kuomet jis 1985 m. tapo Sovietų Sąjungos vadovu. Atėjęs į valdžią, jis pradėjo kalbėti apie politines – ekonomines reformas. Vakarų...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
TOMAS AKVINIETIS: VALDŽIOS SAMPRATA
 • TURINYS ĮVADAS 3 I. TOMO AKVINIEČIO ĮSTATYMAI 4 1. Įstatymo samprata 4 2. Įstatymų klasifikacija 5 II. VALDŽIOS SAMPRATA 7 1. Žmogaus samprata 7 2. Dieviškoji ir žemiškoji valdžia 8 ...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
NAUJOJI TARPTAUTINĖ TVARKA PO „ŠALTOJO KARO“:TURINYS IR REALIZACIJOS BŪDAI
 • Turinys Įvadas 3 1. Tarptautinės tvarkos samprata 4 2. Tarptautinių santykių kryptys po Šaltojo karo pabaigos 5 3. Pastangos atsverti JAV galią ir...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
afrikos geopolitinės problemos
 • КУРСОВАЯ РАБОТА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АФРИКИ С О Д Е Р Ж А Н И Е: ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
afrikos geopolitika ir ekonomika
 • Turinys Įvadas 3 1. Bendra Afrikos charakteristika 4 2. Istoriniai faktai nulėmę Afrikos geopolitines problemas 6 3. Afrikos demografinės problemos 8 4. Afrikos faktorius pasaulio geopolitiniame...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
esbo
 • Įvadas 1945 metais pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, pasaulis negalėjo ramiau atsipūsti ir užmiršti karo atneštą skausmą, baimę, nerimą ir padarytus nuostolius. Vietoj ramaus pokario laikotarpio jį sudrebino žinia apie...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos valstybė
 • Šiuolaikiniame sudėtingame pasaulyje nepakanka priklausyti bendruomenei. Visuomenė turi savo organizacinę formą – valstybę. Valstybė yra visuomenės politinė organizacija, turinti valstytbės aparatą –...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
antikinė ie šiuolaikinė demokratija
 • Turinys: Įvadas ………………………… p.2 1. „Demokratijos“ termino reikšmė………………………… p.4 2. Antikinės demokratijos pagrindiniai bruožai...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Globalizacijos procesas: privalumai ir problemos
 • TURINYS TURINYS…………………………2 1. Įvadas …………………………3 2. Globalizacijos privalumai…………………….4 2.1. Komunikacijos, technologijos ir...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinės sistemos raidos įtaka religiniam terorui
 • Turinys Įvadas………………………… 3 1. Terorizmo ištakos………………………… 4 1.1. Pirmosios „teroristinės organizacijos“…………… 4 1.2. Islamo...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
inkrementinis sprendimų priėmimo modelis
 • Turinys 1. įvadas………… 2 2.Politikos formavimas….4 3. Sprendimų priėmimas……6 4. Inkrementinis sprendimo modelis…..8 5. Inkrementinio sprendimų priėmimo problemos….11 6....

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
F.A.Hajekas “Kelias į vergovę“
 • Hajeko knyga „Kelias į vergovę“ („The Road to Serfdom“) yra vienas iš ryškiausių radikalios socializmo kritikos pavyzdžių. Pasirodžiusi 1944 m., ji...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politologijos ivadas.
 • VYTAUTO DIDÞIOJO UNIVERSITETAS TARPTAUTINËS TEISËS IR POLITIKOS MOKSLØ INSTITUTAS POLITOLOGIJOS ÁVADAS PASKAITØ KONSPEKTAS Mes skaitome akivaizdþiomis tiesas: kad visi þmonës yra sutverti Kûrejo lygiais...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
visa tiesa apie ES.
 • TURINYS Europos Sąjungos institucijos ir sprendimų priėmimas 2 ES struktūra 3 Europos Sąjungos institucijų lentelė 4 Europos sąjungos institucijos: • Europos viršūnių taryba 6 • Taryba 7 • Komisija 9 ...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
KOKIA LYGYBĖS SAMPRATA ĮGYVENDINAMA SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMU
 • TURINYS Įvadas 3 I. LYGYBĖS APIBRĖŽTIS IR KLASIFIKACIJA VISUOMENĖJE 4 1. 1. Lygybės samprata 4 1. 2. Lygybės tipologija: klasifikavimo kriterijai 6 II. LYGYBĖS...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
politika
 • POLITIKOS SAMPRATA Kas yra ? Vienas svarbiausių visuomenės gyvenimo reiškinių yra . Kas yra ? Kokia jos prigimtis, esmė, kuo ji skiriasi nuo kitų visuomenės gyvenimo sferų? Nors politikos reiškinys...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
RINKIMAI. RINKIMŲ MECHANIZMAS. RINKIMŲ CENZAS. RINKIMINĖ KAMPANIJA
 • Įvadas Demokratinio valdymo principas priklauso tautai, kuri savo valią įgyvendina ne tiesiogiai, o per renkamus atstovus. Taigi, norint tinkamai įgyvendinti...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vietos savivaldos sistema ir funkcijos šalies politinėje sistemoje
 • Turinys Įvadas 3 1. Vietos savivaldos samprata 4 1.1. Savivaldos teisė 4 1.2. Vietos savivaldos susikūrimo mechanizmai 5 2. Vietos savivaldos sistema 6 3. Vietos...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinis konfliktas: klasikinis ir modernus požiūriai
 • Turinys Įvadas…………………………3 1.Tarptautiniai konfliktai: prigimtis ir priežastys……………….4 1.1 Konflikto prigimtis ir...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
demokratinis elitas: valdančioji klasė, elito ir demokratijos suderinamumas
 • Turinys Įvadas………………………… 1.Elito tipologija………………………… 1.1Elitizmas ir pliuralizmas…………………. 1.2Valdžių...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tautiškosios politinės srovės raida iki 1918m
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 TAUTINIS ATGIMIMAS. TAUTINĖS SAVIMONĖS BRENDIMAS…..4 I…………………………4 II…………………………6 POLITINĖS SROVĖS IR...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Totalitarizmas
 • Turinys Įvadas…………………………2 I. kaip režimas…………………….3 1. Totalitarinis vadas……………………..4 2. Totalitarinis valdymas ir masės visuomenė…………………5...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR Seimo veiklos principai
 • Įvadas Seimas – tai visuomenės atstovų susirinkimas, suėjimas ar suvažiavimas. Lietuvos valstybingumo raidoje ši sąvoka tapo „parlamento“ atitikmeniu. Seimas – aukščiausioji Lietuvos Respublikos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tomas Hobsas
 • gyveno nuo 1588 iki 1679. Jis buvo anglų filosofas, materialistas. Jo svarbiausi veikalai buvo šie: trilogija „Filosofijos pagrindai“ ir „Leviataną“. Jis teigė, jog valstybė esanti laisvo žmonių...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
politologijos ivadas
 • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS TARPTAUTINĖS TEISĖS IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS Prof. Alg. Prazauskas Rankraščio teisėmis POLITOLOGIJOS ĮVADAS PASKAITŲ KONSPEKTAS Mes skaitome akivaizdžiomis tiesas:...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ar demokratija visada geriausias valdymo budas
 • Šis darbas laukia patvirtinimo, vis dar galiojantis ir kainuos dvigubai mažiau. Pavadinimas Apibūdinimas Įvadas 1 1 Demokratijos atsiradimas...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
apygardos teismas
 • Vilniaus Vilniaus – vienas iš Lietuvoje veikiančių bendrosios kompetencijos teismų, nagrinėjančių jo kompetencijai priskirtas pirmosios instancijos baudžiamąsias ir civilines...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Afganistano opijaus geopolitika
 • TURINYS ĮVADAS 1 OPIJAUS SAMPRATA 3 OPIJAUS GABENIMO KRYPTIS 5 KARAS PRIEŠ NARKOTIKUS: AFGANISTANO SPECIFIKA 6 AFGANISTANO GALIMI VARIANTAI 8 IŠVADOS 11 (adsbygoogle =...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kaliningradas
 • Įvadas 1993 m. rugpjūtį, išvedus Rusijos armiją iš Lietuvos, prasidėjo naujas Lietuvos- Rusijos santykių etapas. Tiek vienai, tiek kitai valstybei neberūpėjo armijos išvedimo klausimas, kuris iki to laiko buvo itin...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politikos mokslas kaip socialinis mokslas
 • Įvadas Socialinis mokslas – tai mokslas nagrinėjantis visuomenės santykius su valdžia ir žmogaus veikla. Viena iš didžiausių politikos mokslų problema yra ta, kad politiką nagrinėja...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ar demokratija visada geriausias valdymo budas
 • Turinys Įvadas 1 1 Demokratijos atsiradimas 2 2 Šiuolaikinio pasaulio demokratizavimas 3 3 Demokratijos samprata ir principai 7 4 Demokratijos sudėtinės dalys 7 4.1 Laisvi ir teisingi...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES švietimo politika
 • Turinys SOCRATES 2 LEONARDO DA VINCI 5 1. Mobilumo projektai 6 2. Bandomieji projektai 8 3. Kalbų mokymo ir mokymosi projektai 8 4. Tarptautinių tinklų projektai 9 5. Mokslinių tyrimų projektai 9 (adsbygoogle =...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
LENKIJOS RESPUBLIKOS PARLAMENTAS
 • TURINYS ĮŽANGA…………………………3 1. ŠIUOLAIKINĖS VALSTYBĖS PARLAMENTO BRUOŽAI …………..4 1.1 Parlamento struktūra ir darbo organizavimas…………………..4 1.2 Parlamento veiklos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES bendrosios rinkos nauda
 • Europoje gyventi geriau Kokia bendrosios ES rinkos nauda Europos Sąjungos piliečiai turi kaip niekada dideles galimybes keliauti, gyventi ir dirbti pasirinktoje ES šalyje. Jie gali, kur nori, pirkti pigiausias...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Jungtinių Tautų organizacija ir NATO
 • NATO Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija (NATO – North Atlantic Treaty Organization) – tarptautinė gynybinė sąjunga, įkurta 1949 metais. Tikslai : 1. Sąjungos nariai įsipareigoja ginti...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos diplomatinė tarnyba atkūrus nepriklausomybę
 • Turinys Turinys 1 Įvadas 2 1. Tarptautiniai santykiai ir diplomatinė tarnyba 3 2. Lietuvos diplomatijos uždaviniai 4 3....

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
LIETUVA IR ES
 • T U R I N Y S ĮVADAS Bendroji dalis 3 DĖSTYMAS 1. Europos Sąjungos ideologija 4 2. Europos Sąjungos teisė 12 3. Europos Sąjungos institucijos ir sprendimų priėmimas 14 4. Europos Sąjungos politikos sritys 19 ...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sveitimas
 • ŠVIETIMO SISTEMA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Švietimo sistema – mokymo institucijų, įstaigų tinklas, administruojamas valdžios ir savivaldos, jų aprūpinamas materialiniais ir dvasiniais resursais ir grindžiamas...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Publicistika
 • (lot. publicare, „išviešinti“) • Publikavimas kaip masinė komunikacija greta kitų formų kaip žiniasklaida ar knyga, spauda, filmas, radijas, TV, • Mokslinė disciplina, dėstoma nuo 1934;...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
socializmas. socialistinės valstybės šiandien
 • Socializmas. Socialistinės valstybės šiandien (pataisyta) DARBO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: · Daugiau sužinoti apie politinę doktriną- socializmą. · Sužinoti, kokios valstybės XXI...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybę sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai. Ministrą Pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas. Ministrus skiria ir atleidžia Ministro...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinės derybos: mokslas ir menas
 • TURINYS ĮVADAS 1 DERYBŲ SAMPRATA 3 DERYBŲ ISTORIJA 6 LIETUVA IR TARPTAUTINĖS DERYBOS 19 IŠVADOS 22 LITERATŪROS SĄRAŠAS 23ĮVADAS Tarptautinės derybos – plačiai paplitęs būdas spręsti...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Inovacijų finansavimas Lietuvoje
 • TURINYS ĮVADAS 1 1. PAGRINDINIAI INOVACIJŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI 2 2. VALSTYBĖS PARAMA 4 2.1. PARAMA VERSLUI 4 2.2. PARAMA MOKSLINIAMS TYRIMAMS 5 2.2.1. PRIORITETINIŲ LIETUVOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Korupcija ir jos prevencijos priemonės Lietuvoje
 • TURINYS Įvadas 3 1. Korupcija 5 1.1. Korupcijos apibrėžimas 5 1.2. Korupcijos pasyvioji ir aktyvioji formos 6 1.3. Korupcijos tipai pagal A. Heidenheimerį 7 2. Korupcijos prevencijos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Prancūzijos konstitucija. Penktoji respublika.
 • Turinys Turinys 2 Įvadas 3 1. 1958 m. konstitucija 5 1.1 Prezidentas 5 1.2 Vyriausybė 7 1.3 „Sugyvenimo“ politika 7 2. Parlamento ir vyriausybės bendradarbiavimas 8 (adsbygoogle =...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rusijos karinė strategija
 • Turinys Įvadas 3 1. Sovietų sąjungos palikimas 5 1.1. Sovietinė karo strategija 6 1.2. Po Sovietų sąjungos subyrėjimo 7 2. Rusijos saugumo grėsmės 9 2.1. Kaip keičiasi karų pobūdis. 9 2.2. Karas –...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Globalizacijos įtaka nacionalinėms strategijoms
 • Turinys Turinys 2 Įvadas 3 1. Globalizacijos grėsmės 4 1.1 Terorizmo grėsmė 4 1.2 Grėsmės ekonominiam saugumui 5 1.3 Kultūrinis suvienodėjimas 6 2. Nacionalinių strategijų reakcija...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
rusijos karine strategija baltijos valstybiu atzvilgiu
 • Turinys Įvadas 3 1. Karinės doktrinos požiūris į Baltijos šalis 5 2. Rusijos federacijos siekiai ir tikslai 7 3. Karinės strategijos ir jos įtakos Baltijos valstybėms kaita 9 4....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos prezidentai
 • Turinys Įvadas ………………………… 2psl Lietuvos Respublikos prezidentų valdymo laikotarpiai………. 3psl Biografiniai duomenys: Antanas Smetona………………. 4psl Aleksandras...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybes socialine politika
 • VALSTYBĖS POLITIKA – KO SIEKIAME, KUR EINAME? Daug pasaulio valstybių yra pasirinkusios demokratinį vystymosi kelią. Vienos jų turi jau senas demokratijos tradicijas, kitos – tik pradeda jas kurti. Tai...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR Seimo vieta ir funkcijos šalies politinėje sistemoje
 • Turinys Įvadas 3 Lietuvos Seimo istorinė raida 4 Seimų seka Lietuvoje 5 Seimas 6 Seimo struktūra 7 Lietuvos Respublikos Seimo funkcijos 9 LR Seimo vieta politinėje sistemoje 12 ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas UAB ,,Alkesta””
 • LEIDŽIAMA GINTI Katedros vedėja DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS UAB ,,ALKESTA“ DIPLOMINIS DARBAS Diplomantė Vadovas Recenzentas ...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politologija
 • ES ištakos Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, kai Vokietijos karinė galia buvo palaužta, Europoje vėl atgijo judėjimas už valstybių susivienijimą. Jį sąlygojo daugybė įvairiausių motyvų, iš kurių svarbiausi...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
POLITINĖ MINTIS SENAJAME PASAULYJE (RYTUOSE)
 • GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA POLITIKOS MOKSLŲ KATEDRA Personalo vadyba Rašto darbas VILNIUS, 2006 TURINYS 1. ĮVADAS...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
NELEGALI MIGRACIJA: SITUACIJA LIETUVOJE IR ES
 • Lietuvai 1990 m. kovo 11 d. atkūrus nepriklausomybę šiuolaikinės pasaulinės migracijos tendencijos su visomis joms budingomis savybėmis ėmė ryškėti ir Lietuvoje. Lietuva yra...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Interesų grupės Prancūzijoje ir JAV
 • Turinys Įvadas 3 1. JAV ir Prancūzijos politinė sistema 4 2. Interesų grupės bendrąją prasme 6 3. Interesų grupės Prancūzijoje 9 4. Interesų grupės JAV 13 Išvados 18 Literatūros sąrašas:...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Biurokratija
 • 1. Biurokratijos samprata Nėra tokio biurokratijos sampratos apibrėžimo, kuris būtų visuotinai pripažintas. Biurokratijos istorinė genezė nueina tolyn į žmonijos civilizacijos priešaušrį. Šiuolaikinis...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
REFERENDUMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE APŽVALGA
 • Turinys Turinys 2 Įvadas 4 1. Referendumas bendrąja prasme 5 2. Referendumas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos sąjungoje 7 2.1. Referendumo...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinė kultūra
 • Gerbiami kolegos studentai, Jums pateikiami tekstai nėra galutinai paruošti viešam publikavimui, jie nėra galutinai sutvarkyti nei loginiu, nei kalbiniu požiūriu, juose gali pasitaikyti įvairaus pobūdžio...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Naujoji viešoji vadyba
 • NAUJOJI VIEŠOJI VADYBA – ŽINIŲ VISUOMENĖS VADYBA TURINYS Įvadas: Nauji iššūkiai valstybei Du viešojo sektoriaus valdymo modeliai: biurokratinis ir vadybinis Naujosios viešosios vadybos plitimas pasaulyje...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Jav ir Lietuvos prezidento instituto palyginimas
 • TURINYS 1. NAUJOS INSTITUCINĖS SĄRANGOS PAIEŠKA ………… 5 2. PREZIDENTO INSTITUTAS ………………… 6 2.1. Prezidentas ………………………. 6 2.2. Prezidentui suteiktos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
LR socialinė politika
 • 2. ĮVADAS Šio grupinio darbo tikslas – išsiaiškinti, kas yra Lietuvos Respublikos socialinė politika, kuo ji užsiima, kokie jos pagrindiniai tikslai, misija. Referate pateikta daug lentelių, grafikų su...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
„Juodosios“ rinkimų technologijos Lietuvoje
 • TURINYS ĮVADAS 3 „Juodosios“ technologijos – kas tai? 4 „Juodųjų“ technologijų tipai 5 Garsiausiai nuskambėję „juodųjų“ technologijų atvejai Lieutuvoje 7 IŠVADOS 10...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
LIETUVOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ GRUPIŲ REAKCIJĄ Į 1905 m. RUSIJOS REVOLIUCIJĄ
 • TURINYS ĮVADAS I LSDP ir LDP veikla revoliucijos laikotarpiu 1.1 Lietuvos socialdemokratų partija 1905 m. 1.2 Lietuvių (Lietuvos) demokratų...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
POLITINIŲ PARTIJŲ INDĖLIS RUOŠIANT 1922 METŲ KONSTITUCIJĄ
 • TURINYS Įvadas 3 1. Konstitucijos reikšmė valstybėje 4 2. 1922 Metų Konstitucijos rengimas 5 3. Politinių partijų interesų atitikmenys 1922 metų Kosntitucijoje 7...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
TOTALITARIZMO IŠTAKOS: H. ARENDT INTERPRETACIJA
 • TURINYS Įvadas 3 1. Totalitarizmo samprata ir pagrindiniai bruožai 4 2. Totalitarizmo ištakos 6 3. Totalitarizmo ištakos: H. Arendt interpretacija 8 3.1 Totalitariniai sąjūdžiai 8 3.2...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuva ir Europos Taryba
 • TURINYS Įvadas 3 Europos Taryba 4 Europos Tarybos institucijos 6 Ministrų kabinetas 6 Parlamentinė Asamblėja (PA) 6 Europos vietos ir regionų valdžios kongresas (EVRVK) 7 Sekretoriatas 7 (adsbygoogle =...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinio proceso samprata
 • POLITINIO PROCESO SAMPRATA Politikos procesas yra dialektinis procesas, kuriame įstatymdavystė, dokumentai ir įgyvendinimas gali būti daugiau ar mažiau laisvai sujungti. Politinis procesas apibūdinamas kaip...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Racionalumas ir sprendimų priėmimas
 • ĮVADAS Sprendimų priėmimas – bet kurios organizacijos valdymo sudėtinė dalis. Dar daugiau – tai vienas esminių, kaip specifinės personalo kategorijos, veiklos elementų. Vadovo sugebėjimas...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
PHARE
 • programos tikslas (Tarybos reglamentas 3906/89) – padėti Vidurio Europos valstybėms kandidatėms pasirengti stojimui į Europos Sąjungą. Apžvalga, reformos ir pastarojo meto raida Pagal programą parama Vidurio...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
NATO
 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS TELEKOMUNIKACIJŲ IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS VADYBOS ADMINISTRAVIMO KATEDRA Atliko:RR7gr.st. Priėmė: Vadovas KAUNAS 2000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Turinys ...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos Sąjungos programa “Jaunimas”
 • Programos tikslai skirta visiems jauniems žmonėms nuo 15 iki 25 metų. Ypatingas dėmesys programoje skiriamas jaunų žmonių, gyvenančių pažinimui ir...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos integracija
 • KLAIPĖDOS UNIVERSITETO SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO Barboros radvilaites ekonomikos, vadybos blabla studentės Rašto darbas EUROPOS INTEGRACIJA Asistentas Klaipėda, 2005 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES ir Lietuvos santykiai
 • Oficialūs santykiai ir bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Europos Bendrijos (EB) prasidėjo 1991 m. rugpjūčio 27 d., kai EB nusprendė pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. 1992 m. gegužės 11 d. Lietuva ir...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Visuomenės informavimo programa
 • >> Apie Europos komiteta Programos parengimo argumentai parengta ir yra įgyvendinama atsižvelgiant į Visuomenės informavimo ir...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Socialine politika
 • . Lietuvos socialinės politikos bei vaiko gerovės politikos aktualijos Socialinė politika- tai visuma priemonių bei politinių veiksmų, kuriais siekiama socialinės gerovės; ji apima socialinę apsaugą bei...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pusiau prezidentinis valdymas
 • Pranešimas Pirmą kartą terminas „pusiau prezidentinis“ pavartotas 1957 m., apibūdinant Austrijos politinę sistemą, o labiau įprastam Prancūzijos kontekstui — po dvejų...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pranešimas (Totalitarizmas ir demokratija)
 • Autoritarizmas, totalitalizmas ir demokratija Šiame pranešime norėčiau pakalbėti pirmiausiai apie pagrindines 20 amžiaus totalitaristines idealogijas – komunizmą ir fašizmą, jų...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Demokratija Rusijoje
 • Введение Со времен известного французского историка, социолога и политического деятеля Алексиса де Токвиля в...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos Sąjunga
 • Turinys ĮVADAS 2 1. KŪRIMO ISTORIJA 3 2.ES ORGANAI ( Įstaigos ) 4 3. LIETUVOS INTEGRACIJA Į EUROPOS SĄJUNGĄ 6 3.1.Naujų Europos Sąjungos narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos.. 6 3.2.Europos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nepilnamečių nusikalstamumas 2000-2005m
 • 1. Įvadas 2. Nepilnamečio nusižengelio atsiradimas istorijoje 3. Situacija Lietuvoje nuo 2000 iki 2005 metų 4. 2002m išsiaiškintu nusikaltimu struktūra 5. Nepilnamečių nusikalstamumo...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rinkėjų elgesys Lietuvoje. Kas lemia rinkėjų apsisprendimą rinkimuose
 • Turinys: 1. Įžanga………………………..3 2. Dėstomoji dalis…………………….4 3. Išvados ……………………….9 ĮŽANGA Rinkėjai yra...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Paskirstomasis teisingumas
 • 1 TURINYS Įvadas ……………………….. 2 Teisės įgijimo teorija ………………… 3 Istorinis ir galutinio rezultato principas ……….. 5 Modeliavimas ……………………. 6 Kaip laisvė...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinio proceso samprata
 • POLITINIO PROCESO SAMPRATA Politiniai subjektai – dėl jų kuriasi politinė sistema. Politinis procesas – 1 iš visuomeninių procesų Ekonominiai pr. Socialiniai pr. Dvasiniai pr. Politinis procesas...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Demokratinis ugdymas
 • Veiklos formos: rengiamos mokymo priemonės, seminarai ir konsultacijos mokytojams, moksleivių pilietinių projektų apžiūros, tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo pilietinio ugdymo klausimais. Didejantis...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinė mintis senovės Kinijoje: moizmas ir legizmas
 • TURINYS ĮVADAS………………………..3 1.Religijos įtaka Senovės Rytų civilizacijoje ir jos reikšmė……..4 1.1 Valstybės formavimasis………………..5 1.2 Senovės...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinės partijos Lietuvoje: atsiradimo aplinkybės, raida
 • TURINYS Įvadas…………………………3 Partijų atsiradimo istorija………………….4 Lietuvos politinių partijų ištakos………………5 Tradicinės partijos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinės partijos Lietuvoje: idėjinis tapatumas
 • ĮVADAS Politikos teorijose partijos užima svarbią vietą, nes vertinamos kaip svarbūs politinės sistemos veikėjai, dažnai atspindintys ir nulemiantys piliečių atstovavimo...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos Sąjunga ir Trečiasis pasaulis: bendradarbiavimo kryptys ir perspektyvos
 • Turinys Įvadas…………………………3 Pasaulio europizacijos pasekmės………………..5 „Trečiojo pasaulio“ šalių...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Liuteronizmo ir kalvinizmo poveikis politinei minčiai
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 1. REFORMACIJA EUROPOJE……………………….4 1.1 Reformacijos pirmtakai…………………..6 1.2 Nuosaikieji ir radikalieji...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šengeno erdvė, Europos pilietybės perspektyva
 • Įvadas Vos per pusę šimtmečio Europos Sąjunga (ES) pasiekė svarbių dalykų. Savo valstybėms narėms ji užtikrino taiką, o piliečiams  gerovę. Ji sukūrė bendrą Europos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinės partijos
 • Vilniaus Gedimino Technikos universitetas REFERATAS ir jų samprata Darbą atliko: Vilnius 2006 TURINYS 1. ĮVADAS…4 2. POLITINĖS PARTIJOS SAMPRATA..5 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Euro kursas
 • EURO KURSO POLITIKA Euro įvedimas skatina monetarinės sistemos pokyčius, kurie turės vykti pereinant prie dvišalės sistemos. Euras tampa antra pasaulio valiuta pagal tokius kriterijus: ekonomikos dydis, stiprumas,...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos Sąjungos institucijos
 • ES Institucijos Svarbiausios Europos sajungos institucijos yra: Europos Parlamentas, Europos Sajungos Taryba, Europos Komisija, Europos Bendriju Teisingumo Teismas, Europos Audito Rumai ir Europos Ombudsmenas...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žiniasklaida Lietuvoje
 • Turinys Žiniasklaidos rūšys ir funkcijos…………………….1 Žurnalistinių vertybių žlugimas…………………….3 Didžiulė mulkinimo mašina? ………………………3 Žvilgsnis į nūdienos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politikos mokslas, kaip specialinins mokslas
 • Turinys Įvadas 2 Politikos mokslo samprata 3 Politikos mokslai, tai mosklas apie politika 9 Politikos mokslo atsiradimas ir raida 16 Išvados 21 Literatūros sąrašas 22ĮVADAS Pirmųjų...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
EUROPOS SĄJUNGOS ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA
 • ĮŽANGA 1992 m. Vasario 7 d. Mastrichte buvo pasirašyta Europos Sąjungos sutartis, pagal kurią buvo įkurta Europos Sąjunga (ES). Ši sutartis įsigaliojo 1993 m. Lapkričio 1d., kai valstybės...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
JAV prezidento vaidmuo vidaus politikoje
 • Turinys Įvadas 3 1. Konstitucinės JAV prezidento galios ir funkcijos 4 2. Prezidento galių augimas 5 2.1. Imperialistinis prezidentavimas nuo 1933 iki 1970 5 2.2. Nuo 1970 m. iki šių dienų 6 3....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES transporto politikos tikslai ir principai
 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS Socialinių mokslų fakultetas Europos integracijos katedra ES Transporto politikos tikslai ir principai Kursinis darbas Atliko: SM 4/1 studentas Gytis...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pirmieji gyventojų surašymai Lietuvoje
 • “Svarbiausi duomenų apie gyventojus šaltiniai yra gyventojų surašymai, einamoji gyventojų apskaita, atrankiniai tyrimai, gyventojų sąrašai ir kiti informacijos šaltiniai” (1, 3). Atskiri...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos identiteto problematika
 • TURINYS Įvadas 3 Identiteto sąvoka bei ypatumai 4 Daugialypio Europos identiteto kūrimasis- privalumas ar trūkumas? 5 Europos kultūrinis tapatumas 6 Pilietinis identitetas 9 Lietuvos vieta Europos...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lobizmas
 • TURINYS ĮŽANGA ………………………… 3 1.Bendroji lobistinės veiklos samprata ……………………… 4 1.1. Lobizmo, lobistinės veiklos ir lobisto sąvokos …………….. 4 2. Interesų grupės...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES (komisija. tarybos)
 • 6.EUROPOS KOMISIJA 6.1. Bendra charakteristika, funkcijos Tvirtinama, kad tokių valdžios institucijų, kokia yra Europos Komisija arba bent panašių į ją daugiau nėra jokioje kitoje tarptautinėje organizacijoje...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
NEW INSTITUTIONALISM
 • Contents 1. Introduction 2. Institutional analysis paradigm  Concept and object of the neoinstitutionalism  Nature of political process  Norms and values  Advantages and disadvantages of neoinstitutionalist...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstitucionalizmo raida Lietuvoje
 • ĮVADAS Žmonija per tūkstantmečius sukaupė didžiulį raštijos palikimą. Tačiau iš jo galima išskirti tik nedaug dokumentų, kurie turi didžiulės reikšmės tautų ir valstybių istorijai. ...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
INTERESŲ GRUPĖS IR JŲ TIPAI
 • TURINYS 1. Lietuvos interesų grupės 2 1.1. Lietuvos pramonininkų konfederacijos 1.2. Interesų grupės žemės ūkio srityje 1.3. Kitos interesų grupės 1.4. Interesų grupės ir lobizmas 2. Profesinės...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos parlamento rinkimai
 • TURINYS Įvadas ………………………… 3 Europos Parlamento pirmtakė ……………….. 4 Europos Parlamento rinkimai ……………….. 4 Europos Parlamento nariai ……………….. 6 Europos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Demokratinis režimas
 • Valstybės pagrindų referatas Turinys Įžanga…………………………3 1. Demokratija. Demokratijos sąvoka……………………..4 1.1. Demokratijos pagrindiniai...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Parlamentinės Respublikos bruožai: Lietuvos Respublikos atveju
 • Turinys Įvadas 2 1. Parlamentas 3 1.1. Lietuvos Respublikos Seimas 5 1.1.1. Seimo struktūra ir tvarka 5...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Federacinė valstybė: terinis pagrindas ir praktinis palyginimas
 • FEDERACINĖ VALSTYBĖ: TEORINIS PAGRINDAS IR PRAKTINIS PALYGINIMAS TURINYS ĮVADAS 3 1. FEDERACINĖS VALSTYBĖS SAMPRATA 4 2. ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOJI, VYKDOMOJI IR TEISMINĖ...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinis terorizmas
 • Turinys 1. Įvadas; 2. Terorizmo sąvoka; 3. Teroristinės organizacijos; 4. Teroristai mirtininkai; 5. Žemėlapiai: JAV skelbia karą teroristams; 2000 metų ginkluoti konfliktai; (adsbygoogle =...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
AUTORITARINIAI REŽIMAI:BENDRI BRUOŽAI IR SKIRTUMAI
 • TURINYS 1. Įvadas 1 2. Autoritarinių režimų charakteristika 3 3. Režimų klasifikacija ir su ja susiję režimų skirtumai 5 4. Režimų bendrumai 10 5. Ar autoritarinis valdymas...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kad galėtų plėstis, Europos Sąjunga turi sugriauti demokratiją savo narėse
 • Tikroji ES įtaka demokratijai geriausiai matoma neturtingose šalyse, jau...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos diplomatija
 • TURINYS Įvadas 4 1.Diplomatinių atstovybių statusas 5 1.1.Diplomatinių atstovybių samprata ir paskirtis 5 1.2.Dalinė diplomatinė atstovybė ir visiškas jos uždarymas 6 1.3.Diplomatinių atstovybių vadovų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKOS PRIORITETAI
 • TURINYS Įvadas 3 Narystė Europos Sąjungoje 5 Narystė NATO 8 Santykiai su kaimynais 11 • Santykiai su Lenkija 11 • Santykiai su Rusija 12 • Santykiai su Baltarusija 13 (adsbygoogle =...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos respublikos prezidento institutas
 • KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA TEISĖS KATEDRA STUDIJŲ PROGRAMA TEISĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUTAS Kursinis darbas 2T KURSO studentas Ainius Stasytis 2005 12 ...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Atsakomybės ir atskaitomybės principai viešajame sektoriuje
 • TURINYS Įvadas 3 Atsakomybė 4 Atskaitomybė 4 Atsakomybės aspektai 5 Kontrolė 6 Organizaciniai metodai 6 Viešumas 7 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Komunikacijos teorija socialiniuose moksluose
 • Turinys Įvadas 3 Komunikacijos samprata 4 Masinė komunikacija 4 Socialiniai mokslai 5 MK visuomenėje – socialiniuose moksluose 5 Politinės – ekonominės MK teorijos 7 Išvados 8 ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos Sąjunga
 • Europos Komisija Spaudos ir komunikacijos generalinis direktoratas Rankraštis parengtas 2005 m. sausio mėn. Europos Sąjungos panorama Mažiau valstybių sienų, daugiau galimybių Po didesnę ES dalį...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos integracija
 • EUROPOS INTEGRACIJA Tuo metu, kai Europa grimzdo į pesimizmą skaičiuodama II Pasaulinio karo nuostolius, filosofas K. Jaspersas buvo paklaustas, ar Žemėje dar apskritai liko tai, ką būtų galima pavadinti Europa....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žmonių išteklių planavimas ir atrankos sistema
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 1. DARBO ANALIZĖ…………………………5 2. ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ PLANAVIMAS: 2.1 Žmonių išteklių planavimo...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Biurokratija
 • Turinys Įvadas…………………………3 Biuroktatijos samprata…………………………4 Biurokratinis personalas, jo atranaka……………………6 Biurokratai ir jų asmeniniai interesai…………………..10...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybės kilmė esmė ir funkcijos
 • TURINYS Turinys 2 Įvadas 3 Valstybės kilmė 4 Valstybės esmė ir funkcijos 7 Išvados 12 Naudota literatūra 13 ĮVADAS (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Vienas iš...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinės teorijos
 • Politines teorijos Politikos teorijos esme ir funkcijos. 1. politikos ir politines teorijos samprata 2. politinės teorijos formavimo procesas (pasaulėžiūra- ideologija- politine teorija- politine programa) 3....

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybė
 • „s“ termino samprata ir pagrindinės kilmės teorijos Daugelis praeities ir dabartinių žymių filosofų, politikų, teisininkų ir kitų mokslų atstovų bandė suformuluoti valstybės, kaip sudėtingo visuomeninio...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamentas ir Lietuvos kaimas
 • Turinys 1. Įvadas…………………………2psl. 2. Žemės ir maisto ūkio integracijos į ESdepartamentas prie Žemės ūkio ministerijos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinių organizacijų sąveikos su valstybėmis būdai ir metodai
 • Įvadas Įsimintinieji 2001 m. rugsėjo 11- osios įvykiai, po to sekusi JAV invazija į Iraką, bei daugelis kitų tarptautinių kampanijų daugeliui pasaulio šalių...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
valstybinė valdžia ir suverenitetas
 • Valstybinė valdžia Vienas iš pagrindinių valstybės požymių yra valstybinė valdžia,pagrįsta prievarta ir vykdoma specialios valstybinių organų sistemos,specialausvaldininkų sluoksnio.Vals-...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Demokratija ir elitas
 • Turinys 1. Demokratijos samprata……………………….4 2. Ką turėtų reikšti demokratija šiandien?…………………5 3. Elito sąvoka…………………………6 4. Verslo...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Dvi laisvės sąvokos
 • ĮVADAS Visos pilitinės sąvokos yra paremtos idėjomis. Idėjų galią neigia tik pats vulgariausiais materializmas, kuris teigia jog idialai tai tiesiog paslepti materialiniai interesai. Be socialinių jėgų...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politiniai pasiūlymai, sprendimai ir administratorių galimybės juos įgyvendinti
 • Turinys • Įvadas • Spredimų politinių pasiūlymų rengimas • Racionalaus visapusiškumo teorija • Politinių pasiūlymų, sprendimų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
V. Landsbergio indėlis į Lietuvos nepriklausomybę
 • TURINYS Įvadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 psl Biografiniai faktai . . . . . . . . . . . . . . . . ....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vietos savivalda. Vokietijos ir Prancūzijos atvejai
 • Turinys Įvadas 2 I. Prancūzija 4 Dalyviai ir institucijos: centrinis lygmuo 4 Atstovai ir institucijos sub-centriniame lygmenyje 6 II. Vokietija 8 Pokyčiai Vokietijoje po 1990 metų 11...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Socializmas
 • ĮVADAS Idėjinė socialdemokratų doktrina – socializmas kaip evoliucinis judėjimas, realizuojant pagrindines bendražmogiškas vertybes – laisvę, socialinį teisingumą ir solidarumą. Socialdemokratijos teorinės...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politikos mokslas
 • TURINYS Politikos mokslo apibrėžimas – tai pirmas žingsnis …….3 psl. į disciplinos supratimą Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata…….4 psl. Mokslai, susiję su politikos tyrimais……………6...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Galios vaidmuo tarptautinėje politikoje: praeitis ir dabartis
 • Paskutiniajame XX amžiaus dešimtmetyje Amerikos po¬zicija pasaulyje yra paradoksali. Viena vertus, Jungtinės Vals¬tijos stūkso iškilusios pasaulio viršūnėje. Niekas...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politikos mokslas – socialinis mokslas
 • Įvadas Politikos mokslas turi vietą tarp šiuolaikinių visuomenės mokslų, nes politikos vaidmuo visuomenės gyvenime yar labai svarbus. Per visą civilizacijos istorijos laikotarpį valstybė ir...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinės kultūros bruožai
 • TURINYS 1. Įvadas ………………………. 3 psl. 2. Politinės kultūros sąvoka ………………… 4 psl. 3. Politinės kultūros struktūra ………………… 7psl. 4. Politinės kultūros...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konferencija
 • TURINYS 1. Įvadas 2. Reformacijos ištakos 3. Reformacijos eiga 4. Kontrreformacija 4.1. Kontrreformacija Anglijoje 4.2. Kontrreformacija Prancūzijoje 4.3. Kontrreformacija Nyderlanduose (adsbygoogle = window.adsbygoogle...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Mokslinių straipsnių analizė
 • Turinys TURINYS 2 VIEŠOSIOS POLITIKOS ANALIZĖ 3 ESTETINIAI POLITIKOS ELEMENTAI 5 KASDIENYBĖS POLITIZACIJA: (NE)POLITIŠKUMO EFEKTAS LIETUVOS POLITIKOJE 6 Viešosios politikos analizė Begalės mokslinių...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Liberalizmas
 • TURINYS 1. Įvadas 2 2. Liberalizmo sąvoka 3 3. Liberalizmo vertybės ir siekiai 3 4. Klasikinis liberalizmas ir jo pradininkai 4 5. Šiuolaikinis liberalizmas ir liberalizmo srovės 5 6. Socialdemokratija 7 7....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos sąjungos pagrindai
 • Europos Sąjungos pagrindai Kaunas, 2005 Įžanga Vos prieš dešimtmetį subyrėjus didžiajai sovietų imperijai Lietuvos žmonės iš naujo pradėjo mokytis gyventi savarankiškai, ieškoti savo identiteto,...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Korupcijos augimo priežastys ir jos prevencijos priemonės
 • Mūsų dienomis Lietuvoje korupcijos kaina visuomenės gyvenimui ir šalies ekonomikai yra svarbus klausimas, plačiai diskutuojamas tarp politikų, verslininkų, mokslininkų ir...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Demokratija
 • ĮVADAS Žodis “demokratija”, kaip nė vienas kitas žodis pasaulyje, yra sukėlęs daugybę aistrų, ginčų, įvairiapusių interpretacijų. Jam suteikiama daug skirtingų prasmių ir apibrėžimų, jis vartojamas tiek...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Liberalizmas
 • Konservatizmas Pirmą kartą ši sąvoka pavartota R. de Šatabriano XVIIIa. Vartota prasidėjus Prancūzijos revoliucijai, kad apibrėžtų aristokratų poziciją. Plėtojosi konservatizmas daugiausia XIX a. Tradicinės...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Demokratizacija: dėsningumai ir savitumai
 • TURINYS ĮVADAS 2 Kas yra demokratija ir demokratizacija ? 3 Demokratizacijos prielaidos ir priežastys 4 Demokratizacijos bangos 8 Dėsningumai 11 Savitumai 13 IŠVADOS 14 (adsbygoogle =...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Metodika
 • Projekto „Laisvę laisvei“ seminaro vadovas Įvadinė dalis Tiriant atskirų grupių, bendruomenių ar individų elgesį nepakanka nustatyti vienokios ar kitokios bendravimo institucionalizuotos ar neformalios ryšių...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos – Lenkjos santykiai 1918-1994
 • Turinys Turinys…………………………2 Įvadas…………………………3 Dėstymas Lietuvos – Lenkijos padėtis 1918 – 1920 m. ir jų tarpusavio konfliktiškumo motyvai……4 Tautų...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Socialdemokratų partija
 • TURINYS I. Partijos socialinė bazė ir istorinė raida………………3 II. Organizacinė struktūra………………………4 1. skyriai, tarybos, konferencijų suvažiavimai 2. nuolatiniai valdymo organai III....

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos politinės partijos
 • Turinys : Įvadas…………………………1 Politinės partijos…………………………2 Partinės sistemos…………………………2 Politinių partijų raida...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos pažanga rengiantis narystei Europos sąjungoje
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos pažanga rengiantis narystei Europos Sąjungoje nuo 2000 m. liepos mėn. iki 2001 m. birželio mėn. Santrauka Vilnius, 2001 m. liepos 1 d....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos sąjungos integracija
 • EU integracija TURINYS ĮŽANGA…………………………3 1. EUROPOS BENDRIJOS KŪRIMAS ………………..5 1.1 PRADINIS KŪRIMOSI ETAPAS 1945 – 1949 m…………..5 1.2 GALUTINIS EUROPOS BENDRIJOS...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinės partijos
 • Įvadas atsirado neseniai, kartu su šiuolaikine valstybe. Politikai pradėjo burtis į partijas siekdami labai konkretaus tikslo – geriau susiorganizuoti ir palengvinti sau rinkiminę kovą. Tačiau...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Liberalizmas
 • PLANAS Įvadas I. Liberalizmo idėjų atsiradimas………………..3 II. Klasikinis liberalizmas (principai ir sąlygos) II.1 Žmogaus laisvė……………………..3 II.2 Ekonominė liberalizmo doktrina……………..4...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybės saugumo departamentas: institucija ir jos veiklos efektyvumas
 • TURINYS Įvadas ………………………… 2 I. Institucijos apibrėžtis ………………………… 3 a) Istorija ………………………… 4 b)...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Globalizacija
 • Turinys Įvadas …………………………2. 1. Globalizacijos samprata………………3.. 2. visose sferose……………. 2.1 politikoje……………..3. 2.2 ...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Danijos politinių institucijų sistema
 • TURINYS Įvadas………………………… I. Valstybė………………………… II. Politinių institucijų sistema…………………….. 1. Karališkoji...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Demokratijos saranga: parlamentinis ir prezidentinis valdymas
 • TURINYS 1. Valdžios suskirstymo teorija 2. Valstybių valdymo formos 3. Prezidentinis ir parlamentinis valdymas 4. Absoliutinė ir parlamentinė monarchijos 5. Parlamento vaidmuo...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos integracija į ES
 • Lietuvos integracija į Europos sajungą TURINYS 1. Įvadas 3 2. Ekonominė integracija į ES 2.1. Ekonominė integracija ir jos pakopos 5 2.2. Ekonominės integracijos nauda 13 2.3. ES kaip vienas iš ekonominės...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Etniniai konfliktai Airijoje
 • ETNINIAI KONFLIKTAI AIRIJA Skirtingų žmonių pažiūros, nevienodas įvairių reiškinių suvokimas ir jų vertinimas gana dažnai sukelia ginčytinas situacijas. Jeigu tokia situacija sukelia grėsmę nors...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Biurokratija
 • BIUROKRATIJA PLANAS Įvadas I. Biurokratijos samprata 1. Biurokratijos samprata 2. Biurokratinis personalas, jo atranka 3. Biurokratai ir jų asmeniniai interesai 4. Biurokratijos kontrolė (adsbygoogle =...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lobizmas Europoje
 • Bendroji lobistinės veiklos samprata Lobizmas yra procesas, kurio metu apsikeičiama informacija, ir grupės, organizacijos ar jos dalies nuomonė perduodama valdžios pareigūnams (tirk rinktiems, tiek skirtiems...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Makiavelizmas ir jo karikatūros Lietuvoje
 • Visi kažką žino ar bent jau yra girdėję apie Nikolą Makiavelį (Niccolo Machiavelli). Todėl gal neverta pulti nuodugniai aiškinti, ką reiškia makiavelizmo terminas. Priminsiu tik, kad...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos Sąjungos parama Lietuvai
 • 1. Įžanga…………………………3 2. Europa padeda……………………….4 3. Phare programa………………………5 4. Ispa programa……………………….10 5. Sapard...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES regioninė politika 1
 • Akademija, 2005 TURINYS Įvadas………………………… 3 ES regioninė politika…………………. 4 Išvados………………………… 14 Literatūra………………………. 15 ĮVADAS Lietuvos...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
JTO, NATO, ES
 • Europos Sąjunga Kūrimosi istorija Tik po dviejų XX amžiaus pasaulinių karų Vakarų Europa pradėjo aktyviai įgyvendinti kitokio pobūdžio integraciją. Vienu iš pirmųjų integracijos pavyzdžių buvo 1948m. įkurtoji...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politikos mokslas – socialinis mokslas
 • TURINYS Įvadas………………….. Mokslo samprata……………… Socialiniai mokslai: jų kilmė bei samprata…… Politologija. Ką ji nagrinėja?…………. Politikos mokslo objektas ir...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES
 • Europos Komisija Komisija yra politiniu atžvilgiu nepriklausoma institucija, atstovaujanti visos interesams ir juos palaikanti. Tai yra institucijų sistemos varomoji jėga: ji siūlo teisės aktus, politikos kryptis ir veiksmų...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisingumas ir vidaus reikalai Europos Sąjungoje
 • ĮVADAS Mūsų samprata apie valstybę ir politinį gyvenimą praėjus keleriems metams po Antrojo pasaulinio karo praktiškai vystėsi tik nacionalinių konstitucijų bei įstatymu...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nato ir Lietuva
 • NATO IR LIETUVA ATLIKO: TURINYS KAS YRA NATO? ………….. 3 Trumpa NATO istorija ……… 4 NATO istorinė raida ………….. 4 Aljanso struktūra …………… 10 NATO tikslai ir įsipareigojimai …….. 14 ...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinių teorijų konspektas
 • LIBERALIZMO GENEZĖ 1.LIBERALIZMAS – tai laisvės filosofija ir laisvės garbinimas,o liberalizmo istorija tai visos žmonojos ir atskiro žmogaus laisvėjimo istorija.Liberalais laikome tie kas laisvės...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos Sąjunga
 • – tai Europos valstybių asociacija, siekianti platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės joje dalyvaujančių šalių integracijos. ES istorijos pradžia sietina su trimis Europos Bendrijomis:...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Baltijos šalių bendradarbiavimas: karinio saugumo aspektas.
 • T U R I N Y S ĮVADAS…………………………2 1. SAUGUMO SAMPRATA…………………………5 2. BALTIJOS REGIONO ŠALYS…………………………7 2.1. Baltijos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vietos savivalda Lietuvoje
 • T U R I N Y S ĮVADAS 3 1. VIETOS SAVIVALDOS SAMPRATA 4 2. ISTORINĖ VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ RAIDA LIETUVOJE 6 3. VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOS 3.1. Savivaldybės taryba 9 3.2. Savivaldybės meras 10 ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautininių santykių subjektai ir objektai
 • TURINYS ĮVADAS 3 1.TARPTAUTINĖS POLITIKOS IR TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ SAMPRATA 4 2. TARPTAUTINĖS POLITIKOS SUBJEKTAI 7 2.1. TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ PAGRINDINIAI BRUOŽAI 11 3.1....

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Įstatymų leidyba
 • Įvadas Valstybinės valdžios mechanizmas turi garantuoti tinkamą valstybės funkcijų vykdymą. Svarbiausias vaidmuo čia tenka valstybinės valdžios institucijoms, kurios paprastai skirstomos į aukštesniąsias...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Partinės sistemos ir jų tipai
 • TURINYS ĮVADAS 3 PARTINĖS SISTEMOS IR JŲ TIPAI PAGAL MAURICE DUVERGER 3 GIOVANNI SARTORI PARTINIŲ SISTEMŲ IR JŲ TIPOLOGIJOS AIŠKINIMAS 8 TRUMPA PAGRINDINIŲ PARTINĖS SISTEMOS TIPŲ APŽVALGA, JŲ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Moterų socialinės ir teisinės nelygybės priežastys ir sprendimas Europos Sąjungoje
 • ĮVADAS Nuo senų laikų moterys Europos civilizacijoje – kaip ir daugelyje kitų – buvo nelygiateisės vyrams. Būtent iš tokios,...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Prostitucijos legalizavimas
 • Įvadas Prostitucija yra vadinama seniausia pasaulio profesija. Nepaisant to, ji vis dar nėra legali ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų pasaulio šalių. Dėl šio socialinio reiškinio kyla daug...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Malta
 • yra viena iš 10 naujų narių, kuri įstojo į ES 2004 m. gegužės mėn. – tai lobių sala arba tiesiog muziejus po atviru dangumi. Nuo senų laikų savo įtaką čia stengėsi plėsti įvairios tautos, nes kontroliuoti...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Demokratija
 • -kas tai? (iš gr. demos „liaudis“ ir kratein „valdyti“) reiškia valdymo formą, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme, skirtingai nuo valdymo formos, kurioje tokia teisė...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
JAV Kongreso rinkimai
 • Turinys Turinys 2 Įvadas 3 1. Bendri rinkimų bruožai 4 2. Senato rūmų rinkimai 5 4. Atstovų rūmų rinkimai 6 5. Rinkimų kampanijos 7 6. Pinigai rinkimuose 7 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
JAV ginklų kontrolė ir nusiginklavimo politika po šaltojo karo
 • Įvadas Nei JAV, nei kitos šalys nebuvo pasirengusios šaltojo karo pabaigos ir naujos pasaulio tvarkos iššūkiams. Erą po šaltojo karo galima apibudinti dviem...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
JAV partinės sistemos ypatumai
 • Partijų vaidmuo politikoje Kiekvienoje demokratinėje valstybėje partija vaidina svarbų vaidmenį. Tai yra vienas pagrindinių aspektų, kuriančių demokratiją. Rinkimų organizavimas suteikia rinkėjams...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Globali JAV saugumo strategija
 • Įvadas Pasibaigęs Šaltasis karas pakeitė pasaulio tvarką. Šaltojo karo pabaiga iš esmės reiškė Vakarų ideologijos pergalę ir sąlygojo jos pozicijų sustiprėjimą...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Korupcija
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. KORUPCIJOS SAMPRATA 4 a. Korupcijos apibrėžimas 4 b. Korupcijos sąvoka Lietuvos įstatymuose 7 c. Politinė korupcija 9 2. KORUPCIJOS TYRIMŲ METODAI 9 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Administraciniai teismai Lietuvos politinėje sistemoje
 • KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS POLITOLOGIJOS KATEDRA Lietuvos Respublikos politinės sistemos kursinis darbas ADMINISTRACINIAI TEISMAI LIETUVOS POLITINĖJE...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Baltijos šalių geopolitika
 • BALTIJOS ŠALIŲ GEOPOLITIKA Geografams sudėti, sugrupuoti kelias šalis, išsidėsčiusias viena šalia kitos, yra paranku. Estijai, Latvijai ir Lietuvai būti apjungtoms į Baltijos valstybių grupę yra...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautiniai santykiai
 • 1. TARPTAUTINIAI SANTYKIAI KAIP STUDIJŲ OBJEKTAS TS studijos tiria tuos politinius ir ekonominius, mažiau – kitų sferų reiškinius, kurie kerta valstybių sienas. Tai yra ne tik vyriausybių, tačiau taip pat...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
EUROPOS SĄJUNGOS PLĖTRA
 • Europos Sąjungos kaip pačios Sąjungos susikūrimo pradžia galima laikyti 1950m. gegužės 9 dieną, kai Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas (Robert Shuman)...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES Bendroji žuvininkystės politika
 • 1. BENDROJI ŽUVININKYSTĖS POLITIKA 1.1. Bendrosios žuvininkystės politikos formavimas Žuvininkystės sektoriui, kaip labai priklausančiam nuo tarptautinio bendradarbiavimo, Europos valstybės...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos integracija, Europos bendrijų susikūrimas
 • TURINYS ĮŽANGA 2 INTEGRACIJOS SAMPRATA 3 EUROPOS INTEGRACIJOS PRIEŽASTYS 3 EUROPOS BENDRIJŲ SUSIKŪRIMAS IR EVOLIUCIJA Į EUROPOS SĄJUNGĄ 4 SUVESTINIS EUROPOS AKTAS 8 IŠVADOS 10...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos sąjunga šiandien
 • Europos Sąjungos tikslai Šalių – narių bendradarbiavimas ir interesų apsauga Ekonominė bei socialinė pažanga, nuolatinis gyvenimo sąlygų gerėjimas Ekonominė ir valiutinė sąjunga Politinė sąjunga...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Partijų įtaka verslui
 • Pagrindinis partijų tikslas, skiriantis jas nuo kitų organizacijų, yra politinės valdžios siekimas, dažniausiai rinkimų keliu. Nesvarbu, ar partijos narius vienija pasaulėžiūrinės ideologinės nuostatos, ar...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Naujųjų amžių politinė filosofija
 • Planas 1. 2. Machiavelli 1)Naujųjų laikų absoliutizmas 2) Machiavellio interesai 3) Moralinis abejingumas 4) Visuotinis egoizmas 5) Visagalis įstatymų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
ES konspektas
 • Trijų ramsčių systemos ypatumai Europos sąjungoje Europos Bendrija – iki 1993 m. Mastricho sutartis įsigaliojimo apibūdino 3 bendrijas. Po Mastricho sutarties reiškia konkrečiai tik seną bendriją – EB. Europos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Norvegijos centrinių valdymo organų struktūra ir ypatybės
 • TEMA: TURINYS 1. Įvadas………………………… 3pslp. 2. Norvegijos centrinių valdymo organų...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
politologijos kurso įvadui
 • POLITOLOGIJOS ĮVADAS PASKAITŲ KONSPEKTAS Mes skaitome akivaizdžiomis tiesas: kad visi žmonės yra sutverti Kūrejo lygiais ir apdovanoti neatimomis teisėmis, tarp kurių yra teisė į gyvenimą, į laisvę ir...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos Sąjungos institucinė sandara
 • . Europos bendros užsienio ir saugumo politikos formavimasis. ES valstybių bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse („Šengeno“ erdvės...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
„Protų nutekėjimas“, emigracija
 • Jau niekam nepaslaptis, kad dėl prastos ekonominės situacijos iš mūsų šalies emigruoja žmonės. Tikslus emigruojančių skaičius nežinomas, bet aišku, kad...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kas yra Europos sąjunga?
 • Kas yra Europos Sąjunga? Europos Sąjunga – tai Europos valstybių asociacija, siekianti platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės joje dalyvaujančių šalių integracijos. Europos Sąjunga Šiandien...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rinkimai
 • ĮVADAS valstybės valdžios ir visuomenei vadovaujančiųjų organų sudarymo būdas. Taigi dabar visuomenėje labiausiai paplitusi demokratinių rinkimų forma. Pagrindinis demokratinio valdymo principas yra tas, kad...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Monetarinės politikos ypatumai
 • ĮVADAS Pagrindinis monetarinės politikos tikslas – yra skatinti nacionalinio produkto gamybą, užkirsti kelią nedarbo augimui ir infliacijai. Kiekvienam laikotarpiui šiuos tikslus rikiuoja bei...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Svarbiausi šių laikų kariniai konfliktai
 • Turinys Įvadas 3 I. Irako karas 4 1.Pasaulis prasidėjus Irako karui 4 2.Irako karo pamokos (tamsioji karo pusė, pranašumą nulėmę faktoriai) 5 3. Pasaulis po karo Irake 7 II....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Mokslo raidos istoriniai etapai
 • Įvadas Mokslas yra svarbiausias visuomenės dvasinės kultūros vystymosi elementas ir aukščiausia žmonijos žinių forma. Sparčiai tobulėjant visuomenėje vykstantiems procesams, vis labiau akcentuojama...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Liberalizmas
 • Politinės doktrinos Vienokiomis ar kitokiomis idėjomis yra paremti bet kuri politiniai projektai bei politinė veikla apskritai ir net pačios šiuolaikinės valstybės. Susistemintos į vientisą junginį politinės idėjos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Multipartizmo užuomazgų susiformavimas Lietuvoje
 • Įvadas Šiuolaikinė demokratinė politika neįsivaizduojama be politinių partijų. Politinės partijos ir partinė sistema yra šių dienų atstovaujamos demokratijos aksiomos....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinės kultūros tipai
 • Įvadas Politika ir kultūra mūsų visuomenėje ilgą laika buvo tolimos sąvokos. Dominuojanti politikos padėtis, politizuotas visos visuomeninio gyvenimo sritys nepaliko erdvės...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos politinės partijos Steigiamojo bei I, II, III Seimų laikotarpiu
 • Įvadas 1920 – 1926 m. laikotarpis Lietuvoje dažnai vadinamas parlamentokratija. Tai labai svarbūs metai atsikūriusiai nepriklausomai Lietuvos valstybei – buvo...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Prezidento rinkimai
 • 1. Įvadas į rinkimus Žmonijos politinėje istorijoje rinkimai jau buvo žinomi senovės Graikijos miestuose – valstybėse (VIII – VI a. pr.Kr.). Viduramžiais kai kuriuose kraštuose būdavo renkami ir karaliai,...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Totalitarizmas
 • Įvadas XX a. totalitarizmo atsiradimo, raidos, funkcionavimo ir žlugimo epocha. XX a. būdinga totalitarizmo formavimosi, savidiskretitavimo, vystymosi ir žlugimo procesai. XX a. istoriją lėmė totalitariniai rėžimai,...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Socializmas
 • 1. Tai doktrina, kuri svarbiausiomis vertybėmis laiko socialinę lygybę ir teisingumą. Liberalizmo iššūkį senajai viduramžių santvarkai rėmė ne tik labiausiai suinteresuotas prekybininkų ir pramonininkų...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Informacinių technologijų plėtros poveikis viešajam administravimui
 • Įvadas Pastaruoju metu įvairiose pasaulio valstybėse internetas tampa svarbia ryšio priemone bendraujant valstybinėms institucijoms su visuomene. Šiuo metu visos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Biurokratijos vaidmuo modernioje visuomenėje
 • Įvadas. Biurokratija – vėlyvasis modernios politinės struktūrios žiedas. Ji tyliai ir nenumaldomai augo šešėlyje – retai pastebima, mažai tyrinėta. Jos gyvybės syvai – ne...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos sąjunga:nauda ir praradimai
 • Turinys 1. Įvadas…………………………3psl. 2. Nauda ir praradimai įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą ……………4psl. 2.1. EURO privalumai ir trūkumai …………………7psl. 2.2....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Baltijos jūros valstybių taryba
 • BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ TARYBA (BJVT) Baltijos Jūros Valstybių Taryba įkurta 1992 m. Kopenhagoje kaip neformalus regioninis politinis forumas, kurio pagrindinis tikslas – paskatinti integracinius...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Baltijos šalių bendradarbiavimo pakilimai ir nuosmūkiai
 • Lietuvos ir Estijos bendradarbiavimas daugiausia vyksta trišalio Baltijos šalių bendradarbiavimo rėmuose. Estiją,...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
LIETUVOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS FORMAVIMAS IR VEIKLA
 • Diplomatinės veiklos sąvoka ir Lietuvos diplomatinė tarnyba Diplomatijos terminas kilęs iš graikiško žodžio diploma, kuriuo...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos sąjungos institucinė sandara
 • TURINYS Įvadas 3 Europos parlamentas 4 Europos Sąjungos Taryba 6 Europos Komisija 8 Teisingumo teismas 9 Europos Audito rūmai 11 Išvados 13 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pusiau-prezidentizmas
 • ĮVADAS Lietuvoje pusiau-prezidentizmas gali būti problemiškas ne vien kasdieniniame politiniame gyvenime, bet ir sistemos lygiu, t. y. tam tikromis sąlygomis kelti grėsmę ne vien politiniam, bet ir demokratijos...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Baltijos šalių integracija: tikslai ir interesai
 • Įvadas. Kadangi kiekviena pasaulio šalis yra apsupta kitų valstybių, egzistuoja tarptautinėje aplinkoje, jos interesų įgyvendinimą įtakoja išorės veiksniai. Šie veiksniai gali...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
POLITINIŲ SROVIŲ IŠEIVIJOJE FORMAVIMASIS
 • Lietuvos išeivijos socialinė-politinė mintis Turinys Įvadas….3 Ideologinių srovių atsiradimą lėmė….4 Politinių srovių formavimasis…. 6...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuva tarptautiniu santykiu sistemoje
 • LIETUVA IR EUROPOS SĄJUNGA Lietuvos pozicija Europos Sąjungos atžvilgiu Atkūrusi savo nepriklausomybę 1990 metais, Lietuva ėmėsi vykdyti aktyvią politinių, ekonominių ir socialinių ryšių...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Viešosios institucijos : inovacijų kliūtys ir prielaidos
 • MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS VALSTYBINIO VALDYMO FAKULTETAS POLITOLOGIJOS KATEDRA VIEŠOSIOS INSTITUCIJOS : inovacijų kliūtys ir prielaidos VILNIUS, 2004 TURINYS 1. Viešasis...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žiniasklaida kaip Interesų Grupė
 • Vilniaus universitetas TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS Viešojo Administravimo magistro programa INTERESŲ GRUPĖS IR VYRIAUSYBĖS POLITIKA ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
atlantizmas ir europizmas vieningos euyropos politikoje
 • TURINYS ĮŽANGA 3 ATLANTIZMO KONCEPCIJA 4 TRANSATLANTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI 5 COHENO IR KISSINGERIO ATLANTIZMO KONCEPCIJOS 8 EUROPOS IDĖJA 11 ŠIŲ DIENŲ EUROPOS (ES)...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
JAV aukščiausiasis teismas
 • Aukščiausiasis teismas Teisminė sistema turi didelę galią, todėl ją reikia nagrinėti atskirai. Šios sistemos nariai gali teisiogiai ir neveikti, taip kaip politikai, kurie siekia būti išrinkti ir...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Demokratijos tipai
 • TURINYS ĮVADAS …………………………3 1. TIESIOGINĖ DEMOKRATIJA …………………….4 1.1. Klasikinė demokratija ……………………..5 1.2. Radikalioji vystymosi demokratija …………………6...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Antikinės ir šiuolaikinės demokratijų lyginamoji analizė
 • TURINYS 1. Įvadas.______________________________________________________________2 2. Kas yra demokratija?___________________________________________________3 3. Demokratijos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žiniasklaidos vaidmuo visuomeniniame ir politiniame gyvenime
 • Įvadas Pagrindinės žinių ir informacijos skleidėjos: laikraščiai, radijas ir televizija, vaidina bene pagrindinį vaidmenį formuojant valstybės vidaus gyvenimą. Ji gali...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nacionalinis saugumas ir ji itakojantys veiksniai
 • Turinys Įvadas………………………3 1. Nacionalinio saugumo(NS) pagrindų įstatymas……….4 a. NS pagrindų įstatymo paskirtis……………4 b. NS politikos tikslas ir...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Įstatymai
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMAS 1994 m. gruodžio 15 d. Nr.I-707 Vilnius (Lietuvos Respublikos 1996 m. gruodžio 12 d. įstatymu Nr. VIII-33 pakeista straipsnių numeracija ir žodžiai „apskrities...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Diplomatija
 • Maža valstybė gali gerai gyventi šalia didžiulės tik pranokdama ją savo diplomatija, subtilumu ir sumanumu. Tačiau kai kurie mūsų visuomenės nuomonės lyderiai, į kuriuos įsiklauso Lietuvos diplomatai, pasirinko...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinis protokolas
 • ir derybų organizavimas. Dr. Vidmantas Budrys Įvadas Paskaitoms panaudota Alytaus kolegijos dalyko neakivaizdinių studijų programa. Kiekviena dalyko tema yra pakankamai plati ir jas galima...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Prezidentinio ir pusiau prezidentinio valdymo lyginamoji analize
 • Turinys Įvadas 2 I. Prezidentizmas 3 I.1 Prezidentizmo apibrėžimas 3 I.2 Stabilumo problema 3 I.3 Kitos prezidentizmo problemos 4 I.3.1 Prezidentų perrinkimas 4 I.3.2...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ministro pirmininko galiu D. Britanijoje ir Prancuzijoje palyginimas
 • Turinys ĮVADAS 2 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MINISTRO PIRMININKO GALIOS 2 SKIRTINGI LYDERIAI 2 MINISTRAS PIRMININKAS- PARTIJOS LYDERIS 4 FORMALIOS PREMJERO GALIOS 5 AR...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pagrindinės tarptautinės organizacijos – Nato, JTO, ES
 • Jungtinių tautų organizacija – tai pasaulinė tarptautinė organizacija, įkurta po Antrojo pasaulinio karo kovojusių prieš hitlerinę Vokietiją sąjungininkų, JT chartiją...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybė ir saugumas
 • TURINYS 1. Įvadas…………………………3 2. Valstybė…………………………4 3. …………………..5 4. Ekonominiai ir valstybės saugumo veiksniai………..6 5. Europos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Perėjimo iš autoritarizmo į demokratiją etapai. Lietuva
 • Turinys Įvadas…………………………3 1. Pasaulio demokratizavimo etapai………………………4 2. Reformų...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nato
 • 1.NATO po Šaltojo karo Pasibaigus Šaltajam karui pagerėjo santykiai tarp Rytų ir Vakarų. SSRS vadovavo M. Garbačiovo vykdyta viešumo ir pertvarkos politika 9-o dešimtmečio pabaigoje pakėlė ,,geležinę uždangą“, kuri...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: