Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas

9.9 (3 atsiliepimai)

Apimtis
3,853 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (34.64 KB)
Tipas
Konspektai

Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 1 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 2 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 3 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 4 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 5 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

.CIVILINIŲ BYLŲ PRISKIRTINUMAS TEISMAMS IR TEISMINGUMAS
Teoriniai klausimai
1. Priskirtinumas ir jo rūšys: vienetinis ir dauginis
Bylų priskirtinumo teismams institutas padeda nustatyti, kokios institucijos kompetencijai priskirtinas tam tikro ginčo nagrinėjimas, t. y. kieno jurisdikcijai jis yra, nes asmens subjektines teises ir interesus gina ne tik teismas, bet ir kitos institucijos.
Kai yra vienetinis priskirtinumas, nagrinėti ginčą gali būti vienos institucijos, pavyzdžiui, teismo kompetencija. Tarkim, tėvystės nustatymo klausimus nagrinėja tik teismas, kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų nagrinėja Darbo arbitražas. Toks priskirtinumas gali būti vadinamas išimtiniu, nes jo savo susitarimu negali pakeisti nei šalys, nei teismas, nei kitos institucijos.
Dauginio priskirtinumo atveju nagrinėti ginčą yra dviejų ar daugiau institucijų kompetencija. Pavyzdžiui, pagal darbo kodeksą, darbo ginčus dėl teisės nagrinėja darbo ginčų komisijos, teismai arba komercinis arbitražas, jeigu dėl tokio ginčo nagrinėjimo ginčo šalys susitaria vėliau, negu kilo ginčas. Dauginis priskirtinumas gali būti skirstomas į alternatyvųjį, sąlyginį ir sutartinį. Savo ruoštu sąlyginis priskirtinumas gali būti privalomasis ir alternatyvus.
2. Pagal kokius kriterijus atskiriame dėl teisinių ginčų priskyrimo nagrinėti teismams ar kitoms institucijoms? (Teismų įstatymas, Komercinio arbitražo įstatymas, CPK)
Ypatingosios teisenos bylų priskirtinumas nustatomas remiantis sąrašo principu, tai yra teismui priskiriamos nagrinėti tik tos ypatingosios teisenos bylos, kurios išvardytos CPK 442 str. CPK 24 str. 1 d. įtvirtinta nuostatą, kad jei byloje sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių nors vienas priskirtinas teismui, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme. CPK 24 straipsnio 2 d. įtvirtina nuostatą, kad kilus abejonių arba įst. kolizijai dėl konkretaus ginčo priskyrimo teismui ar kitai institucijai, ginčas nagrinėjamas teisme, bet abi minėtos nuostatos netaikomos, kai šalys yra sudariusios susitarimą perduoti bylą spręsti arbitražo tvarka (CPK 24 str. 3 d.). Teisinių ginčų priskyrimas nagrinėti teismams ar kitoms institucijoms dažniausiai priklauso nuo kelių kriterijų, tarp jų yra: Subjektas: ar ginčas susijęs su privačiais asmenimis arba juridinėmis asmenimis, arba valstybiniais subjektais, pvz., su valstybės biudžetu ar teisėsaugos institucijomis. Teisės sritis: ar ginčas susijęs su civilinėmis teisėmis, baudžiamosiomis teisėmis, administracinėmis teisėmis ar kitomis teisės sritimis. Reikšmės dydis: ar ginčo vertė siekia tam tikrą ribą, kurią nustato teisės aktai.
Remiantis Lietuvos Teismų įstatymu, Lietuvos Komercinio arbitražo įstatymu ir Lietuvos civilinio proceso kodeksu, dauguma civilinių ginčų turi būti nagrinėjami teismuose. Tačiau tam tikri ginčai, pvz., mažos vertės ginčai arba ginčai, kuriuos galima išspręsti kitomis priemonėmis, gali būti nagrinėjami ir kitose institucijose, pvz., notarų kontorose arba administraciniuose organuose. Komerciniai ginčai gali būti sprendžiami komercinio arbitražo teismo arba Lietuvos teismuose. Baudžiamieji ginčai yra nagrinėjami baudžiamosios teisės procese. Administraciniai ginčai, susiję su administracinėmis ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 3853 žodžių.


Panašūs darbai


Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS DALYKO YPATUMAI. TEISIŲ GYNIMO BŪDAI 1. Civilinio proceso teisės dalykas ir reguliavimo metodai. Civilinio proceso teisės mokslas Civilinio proceso teisė - viešosios teisės šaka, kurios normos reguliuoja asmenų (teisės subjektų) ginčų, kylančių dėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismų savivaldos institucijos, jų veikla. Teisėjų imunitetas
Teismų savivaldos institucijos, jų veikla. Teisėjų imunitetas

 Tikslas: 1. Pristatyti teismų savivaldos institucijas, jų veiklas. Paaiškinti teisėjų imuniteto sąvoką. Uždaviniai: 1. Paaiškinti kas yra teismų savivaldos institucijos. 2. Kas sudaro teismų savivalda, teismų savivaldų kompetencija. 3. Apibendrinti Teisėjo imuniteto sąvoką....

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas

IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D. NUO 2017 M. SAUSIO 1 D. 1. DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS Rūšys (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) nuotolinio darbo sutartis; (IV) papildomo darbo sutartis. (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) laikinoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo teisė. Darbo sutartis ir jos rūšys

ĮVADAS Kiekvienoje įmonėje ar organizacijoje fizinio asmens, neturinčio patento darbams atlikti, susitarimas su darbdaviu dėl atliekamų darbų bei asmens pareigų įmonėje įforminamas darbo sutartimi. Darbo sutartis regul...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis

 „Alternatyvių ginčų sprendimo būdų“ egzamino užduotis. Atsakykite į klausimus tiksliai taip, kaip prašoma (atidžiai skaitykite klausimus). Kur prašoma, atsakymą pagrįskite teisės aktais. Neargumentuotas/teisės aktais nepagrįstas atsakymas neįskaitomas kaip teisingas. A...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas

 Savarankiškas darbas ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO IR JO NELIEČIAMUMO SAMPRATA • Privataus asmens gyvenimo neliečiamumą, būtų galima apibrėžti, kaip asmens apsaugą nuo galimo neteisėto kišimosi į jo asmeninę erdvę – į privatumą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slapt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinių teisių objektai (konspektas)
Civilinių teisių objektai (konspektas)

SeminarAS Nr. V TEMA: Civilinių teisių objektai Klausimai: Sąvokų „civilinės teisės reguliavimo objektas”, “civilinių teisinių santykių objektas” ir “civilinių teisių objektas” atribojimas. Civilinio teisinio santykio objektas – ir civilinių teisių objektas. C...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Santuokos nutraukimo sąlygos
Santuokos nutraukimo sąlygos

SANTRAUKA Darbo tema – santuokos nutraukimo sąlygos. Ši tema labai aktuali dėl didelės teismų praktikos ir kylančių teisinių padarinių, santuokos nutraukimo metu. Darbe pateikiama santuokos nutraukimo samprata, bei santuokos nutraukimui būtinos s...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinio proceso teisės konspektai
Administracinio proceso teisės konspektai

1 TEMA. ADMINISTRACINIO PROCESO SAMPRATA IR RŪŠYS Teisinio proceso samprata ir rūšys Procesas – reiškinio vystimosi eiga (pvz. Gali būti fizikinis, cheminis, ekonominis ir t.t) Procesai: Valdomi (Procesai, kuriems galima daryti tikslingai kryptingą poveikį, nukreipiant jų eigą no...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Skaidrės. Migracija
Skaidrės. Migracija

Migracija Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis), valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasis į kitą vietovę. Migracija Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis), valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasi...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Įstatymų leidybos procesas
Įstatymų leidybos procesas

 Įvadas Įstatymų leidyba yra viena sudėtingiausių ir atsakingiausių valstybės funkcijų, kurią įgyvendinant yra kuriama valstybės teisinė tvarka, modeliuojamas politinis, socialinis, ūkinis ir kultūrinis šalies gyvenimas. Daugelyje val...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų teisė. Asmenys
Romėnų teisė. Asmenys

 Asmuo – persona Asmenys buvo skirstomi į persona sui iuris – sąvarankiškos teisės asmenys, kurie nėra paterfamilia svaldžioje Persona allien iuris – asmenys, kurie yra paterfamilia valdžioje Asmeniu teisine prasme romoje buvo nekiekvienas asmuo. Visu pirma roma buvo vergovinė...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės

, jų rūšys, teisinė reikšmė (LR BK 59 str.). 59 straipsnis. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės 1. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra šios: 1) kaltininkas suteikė nukentėjusiam asmeniui pagalbą arba kitais aktyviais veiksmais išvengė ar bandė išvengti sunkesnių p...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka

Turinys • Įvadas • Vykdymo procesas • Išieškotos sumos eiliškumas • Proporcingo išieškotų lėšų paskirstymo taisyklė • Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarkos ypatumai • Išieškotos sumos išmokos tvarka...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai
Teisinio reguliavimo būdai ir metodai

Žemiau pateikite nurodytą skaičių pavyzdžių, su konkrečių LR Konstitucijos straipsniu ir jo numeriu, taip pat paryškinkite vietą, kurioje atsispindi atitinkamas reguliavimo būdas. Leidimai, įgalinimai (10 pvz.) Įpareigojimai (10 pvz.) Draudimai (10 pvz.) Įgalinimas + draudimas...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės

 Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšys: • kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą - 36 str. • dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo - 37 str. • kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko - 38 str. • kai yra lengvinančių aplinkybių...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinės teisės uždavinių klausimai ir atsakymai. Pirkimo-pardavimo sutartis
Civilinės teisės uždavinių klausimai ir atsakymai. Pirkimo-pardavimo sutartis

4. Miglė su Jonu raštu sudarė dviračio pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Jonas nupirko sutartyje konkrečiai įvardinto modelio dviratį. Jo perdavimo terminas sutartyje – 2022 m. kovo 1 d., pinigų sumokėjimo terminas – 5 darbo dienos po dviračio perdavimo. Kovo 2 d. Jonas atvyko p...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos teisinės sistemos konspektas
Lietuvos teisinės sistemos konspektas

Savikontrolės klausimai 1 tema 1. Kas sudaro Lietuvos teisinę sistemą? 2. Kaip skirstomi teisės šaltiniai? 3. Kokius žinote teisės šaltinius? 4. Ką reiškia teisinis precedentas? 5. Kokius žinote bendruosius teisės principus? Atsakymai 1. Konstitucinė teisė – reguliuoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą