Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas

9.9 (3 atsiliepimai)

Apimtis
3,853 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (34.64 KB)
Tipas
Konspektai

Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 1 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 2 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 3 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 4 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 5 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

.CIVILINIŲ BYLŲ PRISKIRTINUMAS TEISMAMS IR TEISMINGUMAS
Teoriniai klausimai
1. Priskirtinumas ir jo rūšys: vienetinis ir dauginis
Bylų priskirtinumo teismams institutas padeda nustatyti, kokios institucijos kompetencijai priskirtinas tam tikro ginčo nagrinėjimas, t. y. kieno jurisdikcijai jis yra, nes asmens subjektines teises ir interesus gina ne tik teismas, bet ir kitos institucijos.
Kai yra vienetinis priskirtinumas, nagrinėti ginčą gali būti vienos institucijos, pavyzdžiui, teismo kompetencija. Tarkim, tėvystės nustatymo klausimus nagrinėja tik teismas, kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų nagrinėja Darbo arbitražas. Toks priskirtinumas gali būti vadinamas išimtiniu, nes jo savo susitarimu negali pakeisti nei šalys, nei teismas, nei kitos institucijos.
Dauginio priskirtinumo atveju nagrinėti ginčą yra dviejų ar daugiau institucijų kompetencija. Pavyzdžiui, pagal darbo kodeksą, darbo ginčus dėl teisės nagrinėja darbo ginčų komisijos, teismai arba komercinis arbitražas, jeigu dėl tokio ginčo nagrinėjimo ginčo šalys susitaria vėliau, negu kilo ginčas. Dauginis priskirtinumas gali būti skirstomas į alternatyvųjį, sąlyginį ir sutartinį. Savo ruoštu sąlyginis priskirtinumas gali būti privalomasis ir alternatyvus.
2. Pagal kokius kriterijus atskiriame dėl teisinių ginčų priskyrimo nagrinėti teismams ar kitoms institucijoms? (Teismų įstatymas, Komercinio arbitražo įstatymas, CPK)
Ypatingosios teisenos bylų priskirtinumas nustatomas remiantis sąrašo principu, tai yra teismui priskiriamos nagrinėti tik tos ypatingosios teisenos bylos, kurios išvardytos CPK 442 str. CPK 24 str. 1 d. įtvirtinta nuostatą, kad jei byloje sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių nors vienas priskirtinas teismui, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme. CPK 24 straipsnio 2 d. įtvirtina nuostatą, kad kilus abejonių arba įst. kolizijai dėl konkretaus ginčo priskyrimo teismui ar kitai institucijai, ginčas nagrinėjamas teisme, bet abi minėtos nuostatos netaikomos, kai šalys yra sudariusios susitarimą perduoti bylą spręsti arbitražo tvarka (CPK 24 str. 3 d.). Teisinių ginčų priskyrimas nagrinėti teismams ar kitoms institucijoms dažniausiai priklauso nuo kelių kriterijų, tarp jų yra: Subjektas: ar ginčas susijęs su privačiais asmenimis arba juridinėmis asmenimis, arba valstybiniais subjektais, pvz., su valstybės biudžetu ar teisėsaugos institucijomis. Teisės sritis: ar ginčas susijęs su civilinėmis teisėmis, baudžiamosiomis teisėmis, administracinėmis teisėmis ar kitomis teisės sritimis. Reikšmės dydis: ar ginčo vertė siekia tam tikrą ribą, kurią nustato teisės aktai.
Remiantis Lietuvos Teismų įstatymu, Lietuvos Komercinio arbitražo įstatymu ir Lietuvos civilinio proceso kodeksu, dauguma civilinių ginčų turi būti nagrinėjami teismuose. Tačiau tam tikri ginčai, pvz., mažos vertės ginčai arba ginčai, kuriuos galima išspręsti kitomis priemonėmis, gali būti nagrinėjami ir kitose institucijose, pvz., notarų kontorose arba administraciniuose organuose. Komerciniai ginčai gali būti sprendžiami komercinio arbitražo teismo arba Lietuvos teismuose. Baudžiamieji ginčai yra nagrinėjami baudžiamosios teisės procese. Administraciniai ginčai, susiję su administracinėmis ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 3853 žodžių.


Panašūs darbai


Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos

 sąvokos raida Moterų mušimas Žmonos mušimas Sutuoktinio smurtas Smurtas šeimoje Intymaus partnerio smurtas Smurtas artimoje aplinkoje Smurtas lyties pagrindu Smurto artimoje aplinkoje samprata Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksual...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)

4 SEMINARAS. PASIRENGIMAS TEISMINIAM NAGRINĖJIMUI Teoriniai klausimai 1) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijos esmė ir prasmė. Antroji savarankiška civilinio proceso stadija yra pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui. Pasirengimo stadija reiškia, kad rengtis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Skaidrės. Migracija
Skaidrės. Migracija

Migracija Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis), valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasis į kitą vietovę. Migracija Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis), valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasi...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vartojimo sutarčių ypatumai
Vartojimo sutarčių ypatumai

III TEMA – VARTOJIMO SUTARČIŲ YPATUMAI Apibūdinkite sutarčių laisvės principo sąvoką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjekt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Santuokos nutraukimo sąlygos
Santuokos nutraukimo sąlygos

SANTRAUKA Darbo tema – santuokos nutraukimo sąlygos. Ši tema labai aktuali dėl didelės teismų praktikos ir kylančių teisinių padarinių, santuokos nutraukimo metu. Darbe pateikiama santuokos nutraukimo samprata, bei santuokos nutraukimui būtinos s...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)

Nusikalstamų veikų daugetas Daugeto samprata Teisinė situacija, kai asmuo padaro kelias nusikalstamas veikas: • Padaro kelias nusikalstamas veikas ir už jas traukiamas atsakomybėn • Padaro nusikalstamą veiką, kai prieš tai jau buvo padaręs kitą nusikalstamą veiką...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos

1. ĮVADAS Senovės Romoje santuoka buvo traktuojama kaip viena iš civilinės teisės sutarčių rūšių, akcentuojanti tik civilinius teisinius santykius, tačiau absoliučiai nereguliuojanti religinių bei moralinių šeimos santykių. Praeityje meilė ir santuoka nebuvo tarpusavyje si...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai
Teisinio reguliavimo būdai ir metodai

Žemiau pateikite nurodytą skaičių pavyzdžių, su konkrečių LR Konstitucijos straipsniu ir jo numeriu, taip pat paryškinkite vietą, kurioje atsispindi atitinkamas reguliavimo būdas. Leidimai, įgalinimai (10 pvz.) Įpareigojimai (10 pvz.) Draudimai (10 pvz.) Įgalinimas + draudimas...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kasacija civilinėse bylose
Kasacija civilinėse bylose

 KASACIJA CIVILINĖSE BYLOSE Teoriniai klausimai 1) Teismų sprendimų kontrolės formos – apeliacija ir kasacija, jų panašumai ir skirtumai Panašumai: Kasacija ir apeliacija yra teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos.1 Abi instancijos yra reikalingos tam, kad...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinio proceso teisės konspektai
Administracinio proceso teisės konspektai

1 TEMA. ADMINISTRACINIO PROCESO SAMPRATA IR RŪŠYS Teisinio proceso samprata ir rūšys Procesas – reiškinio vystimosi eiga (pvz. Gali būti fizikinis, cheminis, ekonominis ir t.t) Procesai: Valdomi (Procesai, kuriems galima daryti tikslingai kryptingą poveikį, nukreipiant jų eigą no...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos teisinės sistemos konspektas
Lietuvos teisinės sistemos konspektas

Savikontrolės klausimai 1 tema 1. Kas sudaro Lietuvos teisinę sistemą? 2. Kaip skirstomi teisės šaltiniai? 3. Kokius žinote teisės šaltinius? 4. Ką reiškia teisinis precedentas? 5. Kokius žinote bendruosius teisės principus? Atsakymai 1. Konstitucinė teisė – reguliuoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucijos egzamino klausimai
Konstitucijos egzamino klausimai

KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA • Konstitucinė teisė – kaip Konstitucijoje įtvirtinta subjektinė žmogaus teisė. Šia sąvoka turima omenyje tai, kad žmogus turi teisę naudotis savo konstitucinėmis teisėmis, reikalauti, kad kiti jas gerbtų, taip pat kreiptis į kompetetingas in...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismų savivaldos institucijos, jų veikla. Teisėjų imunitetas
Teismų savivaldos institucijos, jų veikla. Teisėjų imunitetas

 Tikslas: 1. Pristatyti teismų savivaldos institucijas, jų veiklas. Paaiškinti teisėjų imuniteto sąvoką. Uždaviniai: 1. Paaiškinti kas yra teismų savivaldos institucijos. 2. Kas sudaro teismų savivalda, teismų savivaldų kompetencija. 3. Apibendrinti Teisėjo imuniteto sąvoką....

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka

Turinys • Įvadas • Vykdymo procesas • Išieškotos sumos eiliškumas • Proporcingo išieškotų lėšų paskirstymo taisyklė • Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarkos ypatumai • Išieškotos sumos išmokos tvarka...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Baudžiamoji atsakomybė už neatsargų gyvybės atėmimą teorijoje ir teismų praktikoje
Baudžiamoji atsakomybė už neatsargų gyvybės atėmimą teorijoje ir teismų praktikoje

ĮVADAS Temos aktualumas - teisė į gyvybę – svarbiausia ir absoliuti prigimtinė žmogaus teisė, kurią atėmus padaroma neatkuriama žala kitam žmogui. Svarbi reikšmė žmogaus teisei į gyvybę yra teikiama tarptautiniuose dokumentuose. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (t...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė

įvadas Tyrimo aktualumas: Darbo sutartis yra darbo teisės dalis, kuri reguliuoja santykius tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo sutarties surašymo faktas garantuoja, jog abiejų sutarties šalių teises ir interesus apgins Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucija ske...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės principai
Civilinio proceso teisės principai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRINCIPAI (Tęsinys) TEORINIAI KLAUSIMAI 1) Teisės principų samprata ir reikšmė civiliniame procese – tai pagrindinės atitinkamose teisės normose įtvirtintos ar teismų praktikos ir teisės doktrinos suformuotos nuostatos, kurios išreiškia proces...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą