Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas

9.9 (3 atsiliepimai)

Apimtis
3,853 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (34.64 KB)
Tipas
Konspektai

Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 1 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 2 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 3 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 4 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 5 puslapis
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

.CIVILINIŲ BYLŲ PRISKIRTINUMAS TEISMAMS IR TEISMINGUMAS
Teoriniai klausimai
1. Priskirtinumas ir jo rūšys: vienetinis ir dauginis
Bylų priskirtinumo teismams institutas padeda nustatyti, kokios institucijos kompetencijai priskirtinas tam tikro ginčo nagrinėjimas, t. y. kieno jurisdikcijai jis yra, nes asmens subjektines teises ir interesus gina ne tik teismas, bet ir kitos institucijos.
Kai yra vienetinis priskirtinumas, nagrinėti ginčą gali būti vienos institucijos, pavyzdžiui, teismo kompetencija. Tarkim, tėvystės nustatymo klausimus nagrinėja tik teismas, kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų nagrinėja Darbo arbitražas. Toks priskirtinumas gali būti vadinamas išimtiniu, nes jo savo susitarimu negali pakeisti nei šalys, nei teismas, nei kitos institucijos.
Dauginio priskirtinumo atveju nagrinėti ginčą yra dviejų ar daugiau institucijų kompetencija. Pavyzdžiui, pagal darbo kodeksą, darbo ginčus dėl teisės nagrinėja darbo ginčų komisijos, teismai arba komercinis arbitražas, jeigu dėl tokio ginčo nagrinėjimo ginčo šalys susitaria vėliau, negu kilo ginčas. Dauginis priskirtinumas gali būti skirstomas į alternatyvųjį, sąlyginį ir sutartinį. Savo ruoštu sąlyginis priskirtinumas gali būti privalomasis ir alternatyvus.
2. Pagal kokius kriterijus atskiriame dėl teisinių ginčų priskyrimo nagrinėti teismams ar kitoms institucijoms? (Teismų įstatymas, Komercinio arbitražo įstatymas, CPK)
Ypatingosios teisenos bylų priskirtinumas nustatomas remiantis sąrašo principu, tai yra teismui priskiriamos nagrinėti tik tos ypatingosios teisenos bylos, kurios išvardytos CPK 442 str. CPK 24 str. 1 d. įtvirtinta nuostatą, kad jei byloje sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių nors vienas priskirtinas teismui, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme. CPK 24 straipsnio 2 d. įtvirtina nuostatą, kad kilus abejonių arba įst. kolizijai dėl konkretaus ginčo priskyrimo teismui ar kitai institucijai, ginčas nagrinėjamas teisme, bet abi minėtos nuostatos netaikomos, kai šalys yra sudariusios susitarimą perduoti bylą spręsti arbitražo tvarka (CPK 24 str. 3 d.). Teisinių ginčų priskyrimas nagrinėti teismams ar kitoms institucijoms dažniausiai priklauso nuo kelių kriterijų, tarp jų yra: Subjektas: ar ginčas susijęs su privačiais asmenimis arba juridinėmis asmenimis, arba valstybiniais subjektais, pvz., su valstybės biudžetu ar teisėsaugos institucijomis. Teisės sritis: ar ginčas susijęs su civilinėmis teisėmis, baudžiamosiomis teisėmis, administracinėmis teisėmis ar kitomis teisės sritimis. Reikšmės dydis: ar ginčo vertė siekia tam tikrą ribą, kurią nustato teisės aktai.
Remiantis Lietuvos Teismų įstatymu, Lietuvos Komercinio arbitražo įstatymu ir Lietuvos civilinio proceso kodeksu, dauguma civilinių ginčų turi būti nagrinėjami teismuose. Tačiau tam tikri ginčai, pvz., mažos vertės ginčai arba ginčai, kuriuos galima išspręsti kitomis priemonėmis, gali būti nagrinėjami ir kitose institucijose, pvz., notarų kontorose arba administraciniuose organuose. Komerciniai ginčai gali būti sprendžiami komercinio arbitražo teismo arba Lietuvos teismuose. Baudžiamieji ginčai yra nagrinėjami baudžiamosios teisės procese. Administraciniai ginčai, susiję su administracinėmis ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 3853 žodžių.


Panašūs darbai


Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra
Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra

(Eurojustas) Eurojustas, Europos Sąjungos teisinio bendradarbiãvimo padalinys (The European Union’s Judicial Cooperation Unit), Europos Sąjungos institucija, koordinuojanti valstybių narių teisinių institucijų veiklą tarptautino ir organizuoto nusikalstamumo srityje. Įkurtas 2002 02...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nešaunamieji ginklai
Nešaunamieji ginklai

 Peilių apžiūra ir aprašymas protokole 2002 m. sausio 15 d. priimtame Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme Nešaunamasis ginklas apibūdinamas kaip • įrenginys arba daiktas, • sukonstruotas ar pritaikytas naudoti kaip ginklas, • kuriuo tai...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nuosavybės teisė, teisė į svetimus daiktus
Nuosavybės teisė, teisė į svetimus daiktus

NUOSAVYBĖS TEISĖ, TEISĖ Į SVETIMUS DAIKTUS Nuosavybės teisė (nuosavybės samprata, nuosavybės teisės rūšys, nuosavybės teisės ribos, elastingumo principas, nuosavybės įgijimas, nuosavybės teisės gynimas NUOSAVYBĖS SAMPRATA: Seniausiu laikotarpiu savininkas - erus - buvo tas,...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas

 Savarankiškas darbas ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO IR JO NELIEČIAMUMO SAMPRATA • Privataus asmens gyvenimo neliečiamumą, būtų galima apibrėžti, kaip asmens apsaugą nuo galimo neteisėto kišimosi į jo asmeninę erdvę – į privatumą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slapt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis

Baudžiamoji Teisė SPECIALIOJI DALIS 1 TEMA BT S dalis ir jos sistema Dėl baudžiamosios teisės specialiosios dalies sampratos BT – tai baudžiamosios teisės normų, nustatančių, kokios veikos yra nusikalstamos ir nustatančių bausmes ir kitokias baudžiamojo poveikio priemones, už...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai
Teisinio reguliavimo būdai ir metodai

Žemiau pateikite nurodytą skaičių pavyzdžių, su konkrečių LR Konstitucijos straipsniu ir jo numeriu, taip pat paryškinkite vietą, kurioje atsispindi atitinkamas reguliavimo būdas. Leidimai, įgalinimai (10 pvz.) Įpareigojimai (10 pvz.) Draudimai (10 pvz.) Įgalinimas + draudimas...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos civilinė teisė kaip teisės šaka
Lietuvos Respublikos civilinė teisė kaip teisės šaka

Seminaras NR. I Tema: Civilinės teisės samprata. Objektyvioji ir subjektyvioji civilinė teisė. Viešoji ir privatinė teisė. Privatinė ir civilinė teisė. Civilinės teisės visaapimantis pobūdis. Civilinės teisės paskirtis, tikslai, funkcijos, reglamentavimo dalykas ir taikymo sritis....

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija

EUROPOS SĄJUNGA KAIP TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA ĮVADAS Nuo pat Europos Anglies ir Plieno Bendrijos (EAPB) atsiradimo imta diskutuoti dėl šio Europos integracijos modelio teisinės prigimties ir esmės. Europos Sąjungos (toliau – ir ES) tapatybės įvardijimo paie&scaron...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo bylos
Darbo bylos

Darbo Bylos Darbo byla Nr. I 2023 m. kovo 9 d. po trūkumų pašalinimo priimtas ieškovės UAB „Svajonių sodai“ ieškinys atsakovui P. R., kuriuo ieškovė, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinė teisė. CT
Civilinė teisė. CT

I. BENDROSIOS CIVILINĖS TEISĖS NUOSTATOS. TEISĖS ŠAKA 1 tema. LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA CT samprata Teisės sistema skiriasi nuo teisinės, kad į teisinę sistemą įeina teisės šakos ir institucijos kurios kuria ir įgyvendina teisę. Teisės sistema- teis...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo teisė. Darbo sutartis ir jos rūšys

ĮVADAS Kiekvienoje įmonėje ar organizacijoje fizinio asmens, neturinčio patento darbams atlikti, susitarimas su darbdaviu dėl atliekamų darbų bei asmens pareigų įmonėje įforminamas darbo sutartimi. Darbo sutartis regul...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinio proceso teisės konspektai
Administracinio proceso teisės konspektai

1 TEMA. ADMINISTRACINIO PROCESO SAMPRATA IR RŪŠYS Teisinio proceso samprata ir rūšys Procesas – reiškinio vystimosi eiga (pvz. Gali būti fizikinis, cheminis, ekonominis ir t.t) Procesai: Valdomi (Procesai, kuriems galima daryti tikslingai kryptingą poveikį, nukreipiant jų eigą no...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atskiri sandorių negaliojimo pagrindai
Atskiri sandorių negaliojimo pagrindai

SEMINARAS NR. XVII-XXVIII. TEMA: ATSKIRI SANDORIŲ NEGALIOJIMO PAGRINDAI Sandoriai, prieštaraujantys impatatyvioms normoms. Sandoriai, prieštaraujantys viešajai tvarkai ir moralei; Tariamasis sandoris. Apsimestinis sandoris. Asmenų, kurie sandorio sudarymo metu buvo tokios būklės, kad negal...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstituciniai įstatymai
Konstituciniai įstatymai

 1. yra sudedamoji Konstitucijos dalis. yra nenuginčijami. Tai aukščiausios teisinės galios aktas (sudedamoji konstitucijos dalis), kuriame nustatyta konstitucijos priėmimo ar įsigaliojimo tvarka, taip pat konstitucijos nuostatas papildantis (keičiantis ar panaikinantis) konstitucin...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Autorių teisės ir šaltinių citavimas
Autorių teisės ir šaltinių citavimas

AUTORIŲ TEISĖS IR ŠALTINIŲ CITAVIMAS Autorių teisės samprata Objektyviąja prasme, tai visuma teisės normų, reglamentuojančių dėl kūrinio sukūrimo atsirandančius turtinius ir asmeninius neturtinius santykius. Subjektyviąja prasme, tai konkretaus asmens teisės, atsirandančios suk...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Daiktinė teisė (bendrieji klausimai), daiktai ir jų rūšys, daiktinių teisių registracija
Daiktinė teisė (bendrieji klausimai), daiktai ir jų rūšys, daiktinių teisių registracija

SEMINARAI NR. XX - XXI DAIKTINĖ TEISĖ (BENDRIEJI KLAUSIMAI), DAIKTAI IR JŲ RŪŠYS, DAIKTINIŲ TEISIŲ REGISTRACIJA Klausimai: - SEMINARAS: Pramoninė apsauga. patentas 20 metų – negali stabdyti progreso. Geografinės nuorodos – šampanas ir putojantis vynas. (Prancūzijos regionas)...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Įstatymų leidybos procesas
Įstatymų leidybos procesas

 Įvadas Įstatymų leidyba yra viena sudėtingiausių ir atsakingiausių valstybės funkcijų, kurią įgyvendinant yra kuriama valstybės teisinė tvarka, modeliuojamas politinis, socialinis, ūkinis ir kultūrinis šalies gyvenimas. Daugelyje val...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis

Užduotys savarankiškam darbui Nusikalstamų veikų daugetas Nusikalstamų veikų daugeto samprata, rūšys ir atribojimo nuo pavienių nusikalstamų veikų kriterijai. Nusikalstamų veikų daugeto samprata – tai to paties asmens padarytos bent dvi pavienės nusikalstamos veikos, dėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą