Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai

9.5 (1 atsiliepimai)

Apimtis
1,011 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (29.8 KB)
Tipas
Konspektai

Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai 1 puslapis
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai 2 puslapis
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai 3 puslapis
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai 4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

CIVILINIO PROCESO TEISĖS DALYKO YPATUMAI.
TEISIŲ GYNIMO BŪDAI
1. Civilinio proceso teisės dalykas ir reguliavimo metodai. Civilinio proceso teisės mokslas
Civilinio proceso teisė - viešosios teisės šaka, kurios normos reguliuoja asmenų (teisės subjektų) ginčų, kylančių dėl materialinės teisės šakų (daugiausia privatinės teisės) reglamentuojamų santykių įgyvendinimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
Metodas dispozityvus
Civilinio proceso teisę (galiojusią ir galiojančią) tiria civilinio proceso teisės mokslas. Jis t. p. lygina ją su kitose valstybėse galiojusia ir galiojančia civilinio proceso teise, teikia įstatymų leidėjams civilinio proceso teisės tobulinimo, o praktikams – konkrečių normų aiškinimo rekomendacijas. Civilinio proceso teisės moksle daugiausia naudojami istorinis ir lyginamasis metodai.
2. Liberaliojo ir socialinio civilinio proceso raida ir esminiai požymiai
3. Civilinio proceso teisės ir civilinio proceso santykis
CP – CPT santykių subjektų procesinė veikla, kurios metu nagrinėjamos ir sprend/iamos C bylos teisme, teismų sprendimų irnutarčių vykdymo, u/sienio teismų ir arbitra/ų sprendimų pripa/inimo ir vykdymo klausimai. CPT – TN, reguliuojančių CPT subjektų veiklą, Sistema (CPT dalykas – CP).
4. Civilinio proceso teisės ryšys su kitomis teisės šakomis: konstitucine teise, civiline teise, šeimos teise, baudžiamąja teise, administracine teise, administracinio proceso teise, baudžiamojo proceso teise
• Civilinio proceso teisės ryšį su konstitucine teise sąlygoja tai, kad LR Konstitucijojesuformuluoti pagrindiniai visų teisės šakų, tarp jų ir civilinio proceso teisės principai.
• Glaudžiausias ryšys sieja civilinio proceso teisę su materialiosios teisės šakomis: civiline,šeimos, darbo teise bei kt. Materialinė teisė įtvirtina teisinių santykių subjektų teises ir pareigas, t.ynustato galimo ir leistino elgesio ribas bei atsakomybę už šių pareigų nevykdymą ar teisių pažeidimą.Procesinės teisės šakos reglamentuoja santykius, atsirandančius ginant pažeistas materialines teises. Taigi,materialinė teisė apibrėžia, ką asmuo gali ar privalo daryti, o procesinė teisė, kaip apginti pažeistą ar ginčijamą materialinę teisę ir užtikrinti jos įgyvendinimą, nustatant kreipimosi į teismą tvarką, ginčo dėlteisės nagrinėjimo procedūrą, bei priimto sprendimo įvykdymo būdus ir tvarką.
• Civilinio proceso teisė yra susijusi ir su baudžiamojo proceso teise jau vien todėl, kad abi teisėsšakos yra procesinės, reglamentuojančios teisingumą vykdančios institucijos – teismo - veiklą. Kai kuriešių teisės šakų principai sutampa.
• Esminiai civilinio proceso teisės ir administracinio procesoteisės skirtumai susiję su tuo, kad administraciniam procesui būdingas imperatyvusis teisinio reguliavimometodas, administracinių teisinių santykių subjektai ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 427 žodžiai iš 1011 žodžių.


Panašūs darbai


Valstybės tarnautojo profesinė etika

ĮVADAS Kiekvienas žmogus turi savo nuostatas ir vertybes. Nuo jų priklauso kaipmes sutarsime visuomenėje ir ar galėsime kiekvienu pasitikėti. Jei visuomenė pasitiki kandidatu į vyria...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės sampratų įvairovė ir jos priežastys

Turinys Įvadas 3 1. Teisė kaip procesas 4 1.1. Teisės samprata 4 1.2. Teisės sampratos santykis su politiniu režimu 4 1.3. Termino „teisė“ daugiareikšmiškumas 4 1.4. Teisė kaip k...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
LR administracinis suskirstymas

TURINYS 0. Įvadas 3 1. Valstybės sandaros formos ir valstybių klasifikavimas šiuo aspektu 4 2. Unitarinės valstybės požymiai 5 3. LR administracinio suskirstymo raida 6 4. Apskrities v...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Viešojo administravimo pagrindai

Viešojo valdymo samprata Nagrinėjant klausimą, kokios yra Prezidento funkcijos viešojo valdymo srityje, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kas tai yra viešasis valdymas, nes daugumoje...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
IŠŽAGINIMO AUKŲ VIKTIMIZACINĖ CHARAKTERISTIKA

TURINYS ĮVADAS…………………………2 1. IŠŽAGINTŲ AUKŲ KRIMINALINIS VIKTIMIZACIJOS BŪKLĖ LIETUVOJE..3 1.1. Pagrindiniai nusikalstamumo statistiniai rodikliai ir jų vertinim...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą