Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Autoriai ir jų kūrinių analizė

9.8 (1 atsiliepimai)

Apimtis
28,019 žodžiai (-ių)
Formatas
DOCX failas (201.71 KB)
Tipas
Konspektai

Autoriai ir jų kūrinių analizė 1 puslapis
Autoriai ir jų kūrinių analizė 2 puslapis
Autoriai ir jų kūrinių analizė 3 puslapis
Autoriai ir jų kūrinių analizė 4 puslapis
Autoriai ir jų kūrinių analizė 5 puslapis
Autoriai ir jų kūrinių analizė 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Vincas Mykolaitis Putinas
XXa. vid., moderniosios literatūros atstovas, filosofinės pasaulėjautos rašytojas.
Vincas Mykolaitis – Putinas gimė 1893 m. Marijampolės apskrityje. Pirmuosius mokslus ėjo Marijampolės gimnazijoje ir kai joje baigė mokslus, iškart įstojo į Seinų kunigų seminariją (tėvų noru) 1911 m. buvo išspausdintas ir pirmasis jo eilėraštis leidinyje „Šaltinis“, nuo tada eilėraščius jis pradėjo pasirašinėti Putino slapyvardžiu. 1915 m. Putinui buvo ypatingi, nes jis buvo įšventintas į kunigus. Tais pačiais metais jis, kaip gabus mokinys, išvažiavo studijuoti į Peterburgo dvasinę akademiją. Baigęs ją 1917 m. Putinas išleido pirmąjį savo lyrikos rinkinį, pavadinimu „Raudoni žiedai“. 1918 m. Putinas gavo stipendiją ir mokytis išvyko į Šveicariją. Čia jis studijavo Fribūro ir Miuncheno universitetuose, mokėsi filosofijos bei filosofijos ir meno istorijos. Į Lietuvą rašytojas grįžo tik 1923 m. Tuo metu jis pradėjo dėstyti Lietuvos universitete. 1928 m. jis įgavo profesoriaus vardą ir 1930 m. išleido dramą, pavadinimu „Valdovas“. Dar svarbiau paminėti, kad 1933 m. Vincas Mykolaitis – Putinas tapo lietuvių rašytojų draugijos pirmininku ir baigė rašyti savo romaną, pavadinimu „Altorių šešėly“. Po garsiausio savo romano išleidimo Putinas 1935 m. atsisakė kunigystės ir vedė (nepavyko suderinti kūrybos ir kunigystės) 1940 m. tapimas Vilniaus universiteto profesoriumi, 1941 m. tapimas LSSR mokslų akademijos akademiku. Tai buvo gana svarbūs įvykiai. 1967 m. birželio 7 d., Putinas, būdamas 74 metų, mirė Kačerginėje.
Altorių šešėly
Temos:
1. Santykis su gamta (Liudo Vasario grįžimas iš seminarijos atvėrė vaikystės prisiminus ir didelį garbinimą bei džiaugsmą gamtai) „pajusdavo save patį, kaip kokią nepaliestą versmę, kurioje glūdi dar daug niekam nežinomų pajėgų. Tuomet jis įtikėdavo savim ir gerbdavo save“
2. Meilė (Liucė – mirties laiškas, Katedros nepažįstamoji – Liudas ją išvydo bažnyčioje per atlaidus. Vaizduotėje susikūrė idealizuotą moters įvaizdį: ji yra liūdnu veidu, o žvilgsnis visad nukreiptas į tolį)
3. Norų pildymas, santykiai su tėvais (nesipriešino tėvams ir įstojo į kunigų seminariją)
4. Pasiaukojimas (paaukoja savo profesiją – kunigystę dėl kūrybos, dėl Baronienės pasakytų minčių: Moteris įtikiną Vasarį, jog kunigai, rašytojai nėra žymūs. Dvasininkai į gyvenimą žvelgia blogio arba gėrio pusės, tam tikrais dėsniais ir jų pritaikymu. Ji padeda Liudui suvokti, kad Dievas jį sutvėrė poetu, o kunigai ir vyskupai - kunigu) Rainakienės pamąstymai jaunuolį privertė praplėsti savo potyrių sritį „pažinti gyvenimą“ dėl kūrybos.
Seminarijos apibūdinimas
1. Naujokams ši diena ypatinga, nes po 5 dienų rekolekcijos išsivilks sutanas ir pirmą kartą priims šventą Komuniją.
2. Seminarijos aplinka kuriama – niūri, tamsi. „Siauras, bet nuostabiai ilgas kambarys“. Pirmamečius seminarijos auklėtinius gąsdina garsūs skambalo smūgiai net nebesuprantą kur jie esą.
3. Liudas Vasaris – vaizduojamas lengvabūdiškas, vėjavaikis. Keliasi ryte tik pažadinamas kaimyno. Tačiau nepaisant to, jis yra asocialus ir lengvai prisitaiko prie kitų.
4. Jonas Variokas – ypatingą ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 28019 žodžių.


Panašūs darbai


Mitų herojai ir jų žygių prasmė. Potemė
Mitų herojai ir jų žygių prasmė. Potemė

 Kalbos PAVYZDYS Mitų herojai ir jų žygių prasmė Mitas – tai tokio tipo kūrinys, kuris atspindi tam tikrą tikrovę per konkrečius veikėjų vaizdus ir jų svarbiausius išgyvenimus. Senovės graikų mitų reikšmė žmogui pastebima iki šių dienų. Graikų fantastiniai pasakojimai tur...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Skriaudos ir kaltės tema lietuvių literatūroje (kalbėjimas)
Skriaudos ir kaltės tema lietuvių literatūroje (kalbėjimas)

Skriaudos ir kaltės tema lietuvių literatūroje Lietuvių literatūra yra tokia unikali, kad ši aprėpia begales aktualių temų. Tarp jų, ne tik populiarioji meilė, gamta ar tėvynė, tačiau ir skriaudos bei kaltės tema. Lietuvių literatūroje, atsižvelgiant į daugelio rašytojų užmoju...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ar šeima vis dar yra vertybė?
Ar šeima vis dar yra vertybė?

 Kiekviena vertybė yra skirtingas žmonių prioritetas žvelgti į gyvenimo situacijas ir visuomenės teikiamas specifikas. Klausimas “Ar šeima vis dar yra vertybė” šiomis dienomis kyla ypač dažnai dėl socialinio ir kultūrinio nuosmukio pasaulyje. Įvairūs įvykiai priverčia apgal...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. antrosios pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Kalbos plano pavyzdys
Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. antrosios pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Kalbos plano pavyzdys

  Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. antrosios pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje ? ( autoriai) Emigracija – viena iš svarbiausių socialinių problemų ir XX a., ir XXI a., todėl apie tai kalbama ir literatūroje. Skirtingų laikotarpių kūrėjai, nors ir savita...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Meilės tema lietuvių literatūroje. Potemė
Meilės tema lietuvių literatūroje. Potemė

Meilės tema lietuvių literatūroje Šeinius ,,Kuprelis“ Šatrijos Ragana ,,Sename dvare“, Vaižgantas ,,Dėdės ir dėdienės“ Dar Antikos mąstytojas Aristotelis teigė, kad ,,meilė susideda iš vienos sielos dviejuose kūnuose“. Žmogus yra laimingas, kai pats myli ir yra mylimas. Tur...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“ knygos pristatymas
Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“ knygos pristatymas

Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“ Knygoje yra maždaug 160 puslapių. Pagrindiniai veikėjai : Napoleonas, Sniegelis, Žvieglys. Knyga prasideda, kai Majoras, senas kuilys, sukviečia Dvaro ūkio gyvulius, norėdamas jiems papasakoti savo sapną. Majoras sapnavo, kad kada nors gyvuliai sukils pri...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tėvo vaizdinys literatūroje (rašinys)
Tėvo vaizdinys literatūroje (rašinys)

Tėvo vaizdinys literatūroje Tėvas turi svarbų vaidmenį kiekvieno žmogaus gyvenime. Biblijoje mylinčiu tėvu tampa Dievas, kuris myli, globoja,rūpinasi savo vaikais. Tėvo vaizdinio tema yra aktuali ir šiuolaikinėje literatūroje. Jono Biliūno novelėje „Ubagas“ vaizduojamas yra mylin...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Asmenybės laisvės problema lietuvių literatūroje (Vincas Krėvė, Vincas Mykolaitis – Putinas, Antanas Škėma)
Asmenybės laisvės problema lietuvių literatūroje (Vincas Krėvė, Vincas Mykolaitis – Putinas, Antanas Škėma)

Asmenybės laisvės problema lietuvių literatūroje (Vincas Krėvė, Vincas Mykolaitis – Putinas, Antanas Škėma) Asmenybės laisvė – tai žmogaus judėjimas be jokių suvaržymų, jo pačio priimami sprendimai ir sprendžiamos problemos, bei savo nuomonės reiškimas be apribojimų. Tai es...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Auka ir pasiaukojimas Biblijoje
Auka ir pasiaukojimas Biblijoje

Biblija – žinomiausias visų laikų veikalas, kuris dar kitaip yra žinomas, kaip krikščionių šventasis raštas, kuriame gausu įvairiausių autorių raštų, religinės dogmatikos bei pamaldų pagrindų. Kadangi Biblijos tikslas yra skleisti tikėjimo tiesas, dažnai jos yra paremtos krik...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kas padeda apginti žmogaus orumą? (Rašinys)
Kas padeda apginti žmogaus orumą? (Rašinys)

Kas padeda apginti žmogaus orumą? Žmogaus orumas – tai be jokios abejonės pats svarbiausias žmogaus gyvenimo dalykas, kuris numato žmogaus vertę kitų akimis bei savivertę savosiomis akimis. Žmogaus orumas išlaiko žmogaus stabilią padėtį ir jo vertinimą. Vadinasi, orumas atskleid...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ar pasauliui reikalingi maištininkai? Pastraipa
Ar pasauliui reikalingi maištininkai? Pastraipa

Ar pasauliui reikalingi maištininkai? Maištininkas tai žmogus pažeidžiantis įstatymą, bet gali būti tokio tipo maištininkai kurie eina prieš įstatymą garbingu, geru tikslu. Taip, pasauliui reikalingi maištininkai, bet tik tuo atveju, jei jie turi garbingą tikslą, o kiti maištauja...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Viskas apie K. Donelaičio poemą ,,Metai”
Viskas apie K. Donelaičio poemą ,,Metai”

Viskas apie K.Donelaičio poemą ,,METAI” K.Donelaitis – Lietuvos grožinės literatūros pradininkas. K.Donelaičio poema ,,Metai” – pirmasis grožinės literatūros kūrinys Lietuvoje. „Iš menkų daiktų daugsyk dyvai pasidaro“. K.Donelaitis Kaip K.Donelaitis rašė ,,Metus...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Paribio žmogus literatūroje
Paribio žmogus literatūroje

 Kūrejams visuomet įdomu tai, kas nesuprasta ir mistiška, todėl žvilgsnis yra nukreipiamas į visuomenės atstumtąjį. Šie žmonės daugialypiai, lengvai nepritampantys savo aplinkoje, nesuprantami kitų. Literatūroje paribio žmogų su šiuolaikiniam pasauliui būdinga ironija nagrinė...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Herojai, stoję ginti amžinųjų vertybių
Herojai, stoję ginti amžinųjų vertybių

Pasak garsaus amerikiečių rašytojo, humoristo K. Voneguto tikrosios vertybės nekinta. Kas sykį jau buvo tiesa, tas liks tiesa per amžius. Be to, tiesų nedaug, ir visos jos labai paprastos. Jei jas žinai – nieko kito nereikia norint teisingai bet kokiais laikais išspręsti kokią nors pr...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kokią galią turi menas
Kokią galią turi menas

Nuo seniausių laikų kiekvieno žmogaus santykis su menu skirtingas: vieni meną kuria, kiti juo gėrisi, dar kiti - kritikuoja. Nepaisant šių skirtumų visi suvokiame ypatingą meno kūrinių galią. Muzika, literatūra, dailė ir kitos meno sritys nuo senų laikų keitė žmogaus pasaulėži...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kas trukdo žmogui būti laisvam? Kalbėjimas
Kas trukdo žmogui būti laisvam? Kalbėjimas

Kas trukdo žmogui būti laisvam? Laba diena, esu ........................................, 2b klasės mokinys. Šiandien kalbėsiu tema „Kas trukdo žmogui būti laisvam?“, o kalbos tikslas – aptarti laisvės ribotumo priežastis. „Laisvė – ne dovana, kurią gauni iš valstybės ar vad...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ko šiandieninis žmogus gali pasimokyti iš graikų mitų? (kalba)
Ko šiandieninis žmogus gali pasimokyti iš graikų mitų? (kalba)

Ko šiandieninis žmogus gali pasimokyti iš graikų mitų? Graikų mitai nagrinėja tam laikotarpiui būdingas ir aktualias problemas. Iš tiesų mitai atskleidžia senovės žmonių pasaulio supratimą, nes mitas funkcionuoja kaip prigimtinės ir socialinės tvarkos palaikymo priemonė. Mitas yra...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ką žmogui reiškia šeima?  (Jonas Biliūnas, Francas Kafka)
Ką žmogui reiškia šeima? (Jonas Biliūnas, Francas Kafka)

Ką žmogui reiškia šeima? (Jonas Biliūnas, Francas Kafka) Šeima, be jokios abejonės, yra kiekvienam žmogui svarbiausias dalykas. Ji savo atžalas užaugina, suteikia drąsos, įdiegia moralinių vertybių. Tai yra reikšmingiausia kiekvieno individo bendruomenė, kurioje žmogus nevaržomai...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą