Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Automatizuotas duomenų bazės schemos sukūrimas formų analizės pagrindu

9.5 (3 atsiliepimai)

Apimtis
14,331 žodžiai (-ių)
Sritis
Informatika
Formatas
DOCX failas (7.34 MB)

Automatizuotas duomenų bazės schemos sukūrimas formų analizės pagrindu 1 puslapis
Automatizuotas duomenų bazės schemos sukūrimas formų analizės pagrindu 2 puslapis
Automatizuotas duomenų bazės schemos sukūrimas formų analizės pagrindu 3 puslapis
Automatizuotas duomenų bazės schemos sukūrimas formų analizės pagrindu 4 puslapis
Automatizuotas duomenų bazės schemos sukūrimas formų analizės pagrindu 5 puslapis
Automatizuotas duomenų bazės schemos sukūrimas formų analizės pagrindu 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


SANTRAUKA
Šių laikų informacinių sistemų užsakovai reikalauja pigaus ir greitai sukurto produkto – informacinės sistemos. Bet norint kokybiškai sukurti informacinę sistemą, ne visada gaunasi greitai ir pigiai. Šio darbo tikslas – automatizuoti informacinės sistemos kūrimo procesą, taip sumažinant laiko kaštus kuriant produktus. Daugelis analitikų – programuotojų kuriant informacinę sistemą naudojasi ta pačia kūrimo metodika: surenkami reikalavimai, projektuojama sistema, sistema realizuojama. Surenkant reikalavimus yra analizuojami įvairūs dalykinės srities aspektai, tarp jų ir dokumentinės formos. Šios formos, galima sakyti, yra pradinis būsimos ekraninės formos maketas.
Keletas šiame darbe nagrinėtų duomenų bazių valdymo sistemų turi vedlius, kurie generuoja ekranines formas iš turimos duomenų bazės schemos. Taigi, galima daryti prielaidą, kad yra algoritmas, kuris veiktų priešinga kryptimi. Šiame darbe, eksperimento būdu, bus ištirta galimybė, turint ekraninės formos maketą, iš jo sugeneruoti duomenų bazės schemą.


SUMMARY
Automated Development of Database Schema Based on Forms Analysis

Nowadays customers of information systems require cheap and quicly built product – information system. But in order to create information system, it will not be cheap and fast. The aim of this work is to automate creation process of the information system, thus reducing the time cust of product developining. Many analysts use the same development method to create the information system: collecting requirements, designing system, realising system. During requirements collection analyst analize various aspects of the subject area, including the forms of the documentary. These forms are in original form of the forthcoming screen froms.
Some of database magament systems, which have been analized in this work, have wizards that generate screen forms from existing database schema. Therefore, it can be assumed that there is algorithm which works in the opposite direction. In this paper will be analyzed, in experimental way, the possibility to generate database schema form from the screen layout.
Turinys

Lentelių sąrašas
2.1 lentelė. Problemų lentelė. 18
2.2 lentelė. Lyginamoji lentelė. 26
4.1 lentelė. Sprendimų lentelė 36
6.1 lentelė. Eksperimento apibendrinimo lentelė 64
9.1 lentelė. PA „Projektuoti grafinę vartotojo sąsają“ specifikacija 68
9.2 lentelė. PA „Kurti grafinę vartotojo sąsają“ specifikacija 69
9.3 lentelė. PA „Nurodyti formos elemento tipą“ specifikacija 70
9.4 lentelė. PA „Projektuoti duomenų bazę“ specifikacija 71
9.5 lentelė. PA „Kurti duomenų bazę“ specifikacija 72
9.6 lentelė. PA „Redaguoti duomenų bazę“ specifikacija 74
9.7 lentelė. PA „Sutvarkyti duomenų bazės lentelę“ specifikacija 74
9.8 lentelė. PA „Sutvarkyti duomenų bazės ryšius“ specifikacija 75
9.9 lentelė. PA „Sutvarkyti duomenų bazės laukus“ specifikacija 76
9.10 lentelė. PA „Integruoti į vieną sistemą“ specifikacija 77
9.11 lentelė. Paprastos formos programinis kodas 91
9.12 lentelė. Formos „vairuotojų registracija“ programinis kodas 92
9.13 lentelė. Formos „vairuotojų registracija ir krovinio registracija“ programinis kodas 93
9.14 lentelė. Formos „Sveičias“ programinis kodas 95
9.15 lentelė. Formos „Kambarys“ programinis kodas 96

Paveikslų sąrašas
2.1 paveikslas. Forma ir modeliais paremtos sistemos architektūra [1] 13
2.2 paveikslas. Tipinė IS architektūra. 16
2.3 paveikslas. IS kūrimas. 16
2.4 paveikslas. Duomenų bazių kūrimo procesas. 17
2.5 paveikslas. Oracle designer ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 14331 žodžių.


Panašūs darbai


Kompiuterinis modeliavimas

UDK 004.92 De243 LR švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduota Recenzentai: Antanas Balvočius, LR ŠMM IT ekspertų komisijos ekspertas Aldona Butkienė, mokytoja metodininkė...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Interneto istorija

Internetas Internetas – pasaulinė kompiuterių tinklų sistema, apimanti milžinišką kiekį duomenų, progamų, dukumentų bei kitokios informacijos ir įgalinanti naudoti asmeninį kom...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Internetas

9. internetas 1. Kokie yra kompiuterinių tinklų tipai? Šiuo metu naudojami keli kompiuterinių tinklų tipai: · lokaliniai tinklai; tai grupė personalinių kompiuterių apjungtų į bend...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Dokumentai

PAGRINDINIAI VEIKLOS DOKUMENTAI Kiekvienos įmonės veikla įforminama įvairių rūšių dokumentais, kuriuos galima ĮMONĖS DOKUMENTINIS APRŪPINIMAS Žmonės užsiima įvairia veikla. Vi...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Archyvavimo samprata, jo paskirtis ir programos

ARCHYVAVIMO SAMPRATA,PASKIRTIS IR PROGRAMOS Turinys 1. Priežasys nulemiančios archyvavimo programų egzistavimą 4 2. Kas tai yra archyvas 5 2.1. Plačiai naudojami archyvatoriai 5 2.2. Na...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą