Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas

9.9 (2 atsiliepimai)

Apimtis
2,185 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
PPTX failas (66.65 KB)
Tipas
Skaidrės

Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas 1 puslapis
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas 2 puslapis
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas 3 puslapis
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas 4 puslapis
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas 5 puslapis
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas
Savarankiškas darbas

ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO IR JO NELIEČIAMUMO SAMPRATA
• Privataus asmens gyvenimo neliečiamumą, būtų galima apibrėžti, kaip asmens apsaugą nuo galimo neteisėto kišimosi į jo asmeninę erdvę – į privatumą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą – tai žmogaus laisvo apsisprendimo teisė nustatyti tik jam priklausančio asmeninio ir šeimyninio gyvenimo neskelbtinumo ribas, atskleisti tam tikras savo privataus gyvenimo detales. Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas nėra taikomas, jei, pavyzdžiui, tam tikra informacija yra renkama asmens sutikimu ar asmuo pats pasikviečia į savo būstą, kurio neliečiamumą taip pat saugo baudžiamasis įstatymas. Neliečiamumas baudžiamosios teisės prasme reiškia baudžiamojo įstatymo garantuotą apsaugą tam tikrai gyvenimo sričiai bei tam tikrų visuomeninių santykių grupei.
Teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą koncepsija glaustai yra išreikšta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje. Šis straipsnis padalytas į dvi dalis. Pirmojoje dalyje ginamos keturios teisės, kurios tarpusavyje yra labai susijusios, o kartais gali ir sutapti. Jas visas apima viena teisės į privataus gyvenimo gerbimą sąvoka. Ši sąvoka plačiąja prasme turi keturias sudedamąsias dalis:
• Teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą koncepsija glaustai yra išreikšta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje. Šis straipsnis padalytas į dvi dalis. Pirmojoje dalyje ginamos keturios teisės, kurios tarpusavyje yra labai susijusios, o kartais gali ir sutapti. Jas visas apima viena teisės į privataus gyvenimo gerbimą sąvoka. Ši sąvoka plačiąja prasme turi keturias sudedamąsias dalis:
• Teisė į privataus (asmeninio) gyvenimo neliečiamumą;
• Teisė į šeimyninio gyvenimo gerbimą;
• Teisė į būsto neliečiamumą;
• Teisė į susirašinėjimo slaptumą.
• Nors Konvencija atskirai nenurodo kitų privataus gyvenimo aspektų, kurie yra tiesiogiai paminėti daugelio šalių nacionaliniuose įstatymuose: kaip neteisėtas asmens stebėjimas, neteisėtas asmens ar jo turto apieškojimas, duomenų apie asmens sveikatos būklę paskelbimas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, tačiau Europos Žmogaus Teisių Teismas interpretuodamas Konvenciją tokius deliktus pripažįsta teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą pažeidimais.
Konvencijos 8 straipsnio antrajame punkte yra aptariami teisės į privatų gyvenimą ribojimai. Joks privatus asmuo ar organizacija niekam negali apriboti teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą, tai gali daryti tik valstybės institucijos ir tik tada, kai tokio apribojimo galimybė yra tiesiogiai nustatyta nacionaliniame įstatyme. Be to, teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą valstybės institucijos gali riboti tik įsakmiai įstatyme išvardytais atvejais, kai yra būtina apsaugoti:
• Konvencijos 8 straipsnio antrajame punkte yra aptariami teisės į privatų gyvenimą ribojimai. Joks privatus asmuo ar organizacija niekam negali apriboti teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą, tai gali daryti tik valstybės institucijos ir tik tada, kai tokio apribojimo galimybė yra tiesiogiai nustatyta nacionaliniame įstatyme. Be to, teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą valstybės institucijos gali riboti tik įsakmiai įstatyme išvardytais atvejais, kai yra būtina apsaugoti:
• Valstybės ar visuomenės interesus, įskaitant ekonominės šalies ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 2185 žodžių.


Panašūs darbai


Darbo sutartis

Panevėžio kolegija Verslo ir technologijų fakultetas Teisės pagrindai (referatas) Darba priėmė: E.Čiužienė 2006 TURINYS 1) ĮVADAS…………………………3 2) DARBO...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
DARBO IR POILSIO LAIKAS

1. 1.1 DARBO LAIKO SĄVOKA IR RŪŠYS Lietuva yra ratifikavusi TWO konvencija Nr. 47 „Del darbo laiko sutrumpinimo iki 40valandų“ ,tai pat konvenciją Nr. 14 „Dėl savaitinio poilsio...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
nedarbo problemos lietuvoje

TURINYS ĮVADAS 3 1. NEDARBO ĖSMĖ 4 1.1. Nedarbo tipai 5 1.2. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas 7 1.3. Natūralus nedarbo lygis 7 1.3.1. Nedarbo lygio nustatymas 8 2. NEDARBO PRIEŽASTYS...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kursinis darbas

Valstybės sienos apsaugos užtikrinimas Saulius VU 2002 Turinys Įžanga………………………… 2 1.LR valstybės sienos apsauga: ………………………… 4 1.1 Valstybės sien...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso koncentruotumas

ĮVADAS Lietuvoje vis dažniau yra kalbama ir diskutuojama apie proceso trukmę. Dažnas bylų atidėjimas ( ypač pirmosios instancijos teismuose ), įstatyme esamos gana palankios galimyb...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą