Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis

9.6 (1 atsiliepimai)

Apimtis
2,040 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (25.44 KB)

Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis 1 puslapis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis 2 puslapis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis 3 puslapis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis 4 puslapis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis 5 puslapis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.„Alternatyvių ginčų sprendimo būdų“ egzamino užduotis. Atsakykite į klausimus tiksliai taip, kaip prašoma (atidžiai skaitykite klausimus). Kur prašoma, atsakymą pagrįskite teisės aktais. Neargumentuotas/teisės aktais nepagrįstas atsakymas neįskaitomas kaip teisingas.

Atviri klausimai:
1. Išvardinkite visus Jums žinomus alternatyvius ginčų sprendimo būdus Lietuvos teisinėje sistemoje. Trumpai aprašykite kiekvieną iš jų.

Arbitražas-pagrindinis privatus ginčų sprendimo būdas. Šiuo atveju fiziniai ar juridiniai asmenys, remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi arba įsipareigoja kreiptis ne į teismą, o į jų susitarimu pasirinktą arba įstatymo nustatyta tvarka paskirtą trečiąjį asmenį.
Derybos-tai procesas, kurio metu kompromisu priimamas sprendimas. Derybų metu šalys derasi tarpusavyje pačios arba pasitelkusios atstovus. Darydamos tarpusavio nuolaidas, ieško bei priima bendrą sutarimą, kuriuo užbaigiamas kilęs ginčas.
Mediacija- tai taikus ginčo sprendimo būdas, tarpininkaujant nešališkam trečiajam asmeniui, vadinamam mediatoriui. Mediacija skiriama į teisminę ir neteisminę. Mediatorius vadovauja mediacijai, padeda atskleisti tikrąją šalių valią, rasti kompromisą. Jos metu šalys pačios priima sprendimus. Mediacija gali būti baigiama sudarius taikos sutartį bei ją patvirtinus teisme.
Tarpininkavimas- kai tarp šalių yra nešališkas asmuo ir padeda, jog derybos įvyktų sklandžiai. Tarpininkas paprastai nepriima jokio konkretaus sprendimo, tačiau gali išreikšti savo požiūrį į tai, kaip ginčas turėtų būti išspręstas. Tarpininko pasiūlyti galimi ginčo sprendimo variantai šalims nėra privalomi, o tik rekomendacinio pobūdžio, todėl šalys su pateiktais pasiūlymais gali sutikti arba ne.
Taikinimas- taikinimo tikslas yra pasiekti, kad šalys ginčą baigtų taikos sutartimi. Taikinimas gali būti nustatomas įstatymų arba pačių šalių.

2. Kuo panašios ir kuo skiriasi konflikto ir ginčo sąvokos? Nurodykite teisės aktus, kuriuose šias sąvokas galima rasti?
Konfliktas yra nesutarimas arba nesuderinamumas.
Konfliktas - tai suvokiamas interesų išsiskyrimas ir šalių įsitikinimas, kad tuo pat
metu egzistuojantys jų siekiai negali būti įgyvendinti. Net ir tuomet, kai tik viena šalis
mano, kad jos ir kitų šalių interesai yra nesuderinami kyla nesutarimai, o dalyvių
elgesį veikia jų požiūris į situaciją.
Konfliktų ir ginčo sąvokos dažnai vartojamos
pakaitomis, nors konfliktų sprendimo moksle ginčo sąvoka turi labiau techninę prasmę:
ginčas kyla, kai yra atmetamas pateiktas reikalavimas (ginčas negali egzistuoti be
konfliktų, o konfliktas gali egzistuoti be ginčo).

• Ginčas yra trumpalaikis nesutarimas, o konfliktas - ilgalaikis nesutarimas.

• Konfliktų, skirtingai nei ginčų, negalima lengvai išspręsti, o jų sprendimo galimybė yra labai nutolusi. Priešingai, ginčas gali būti išspręstas teismo ar kitomis priemonėmis.

• Konfliktas susijęs su plačia klausimų sritimi ir šioje plačioje srityje gali kilti specifinių ginčų. Taigi ginčai gali kilti dėl konflikto.

• Ginčus galima lengvai išspręsti ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 2040 žodžių.


Panašūs darbai


Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės

Subendrinama- paskirta didziausia nuobauda subendrinus nuobaudas, paliekant didziausia nurodyta. Imperatyvas – Kriminogenine padetis – Specialioji norma- straipsnis atitinka veika kuria mes inkriminuojame. Lengvinancios aplinkybes- Sunkinancios aplinkybes- Materialiusis nusizengimas...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo sutartis ir jos rūšys 

DARBO SUTARTIS IR JOS RŪŠYS  Darbo temos aktualumas Darbo teisės sritis yra bene svarbiausia daugumai žmonių, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo laiko dalį praleidžia darbe. Tačiau prieš užsitikrindamas tokį laiko praleidimo būdą, asmuo privalo su darbdaviu su...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka

Turinys • Įvadas • Vykdymo procesas • Išieškotos sumos eiliškumas • Proporcingo išieškotų lėšų paskirstymo taisyklė • Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarkos ypatumai • Išieškotos sumos išmokos tvarka...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinės teisės atsiskaitymas
Civilinės teisės atsiskaitymas

 Savarankiškas darbas Nr.1 1. Kokiais kriterijais atribojama privatinė teisė nuo viešosios teisės? Ar galima taikyti civilinės teisės normas viešiesiems santykiams reglamentuoti? Viešoji ir privatinė teisė Kriterijai kuriais apribojama privatinė ir viešoji teisė:...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kasacija civilinėse bylose
Kasacija civilinėse bylose

 KASACIJA CIVILINĖSE BYLOSE Teoriniai klausimai 1) Teismų sprendimų kontrolės formos – apeliacija ir kasacija, jų panašumai ir skirtumai Panašumai: Kasacija ir apeliacija yra teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos.1 Abi instancijos yra reikalingos tam, kad...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos

  , ginančios įregistruoto prekės ženklo savininko teises: Suteikia jam išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be prekių ženklo savininko sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo teisė. Darbo sutartis ir jos rūšys

ĮVADAS Kiekvienoje įmonėje ar organizacijoje fizinio asmens, neturinčio patento darbams atlikti, susitarimas su darbdaviu dėl atliekamų darbų bei asmens pareigų įmonėje įforminamas darbo sutartimi. Darbo sutartis regul...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vartojimo sutarčių ypatumai
Vartojimo sutarčių ypatumai

III TEMA – VARTOJIMO SUTARČIŲ YPATUMAI Apibūdinkite sutarčių laisvės principo sąvoką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjekt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo bylos
Darbo bylos

Darbo Bylos Darbo byla Nr. I 2023 m. kovo 9 d. po trūkumų pašalinimo priimtas ieškovės UAB „Svajonių sodai“ ieškinys atsakovui P. R., kuriuo ieškovė, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė

įvadas Tyrimo aktualumas: Darbo sutartis yra darbo teisės dalis, kuri reguliuoja santykius tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo sutarties surašymo faktas garantuoja, jog abiejų sutarties šalių teises ir interesus apgins Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucija ske...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nešaunamieji ginklai
Nešaunamieji ginklai

 Peilių apžiūra ir aprašymas protokole 2002 m. sausio 15 d. priimtame Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme Nešaunamasis ginklas apibūdinamas kaip • įrenginys arba daiktas, • sukonstruotas ar pritaikytas naudoti kaip ginklas, • kuriuo tai...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinės teisės samprata
Tarptautinės teisės samprata

 1 užduotis 1. Kas yra tarptautinė teisė? Tarptautinė teisė – tai teisės normos, kurios yra pripažintos valstybės arba tautos privalomomis savo tarpusavio santykiams, taip pat santykiams su tarptautinėmis organizacijomis. Tarptautin...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstituciniai įstatymai
Konstituciniai įstatymai

 1. yra sudedamoji Konstitucijos dalis. yra nenuginčijami. Tai aukščiausios teisinės galios aktas (sudedamoji konstitucijos dalis), kuriame nustatyta konstitucijos priėmimo ar įsigaliojimo tvarka, taip pat konstitucijos nuostatas papildantis (keičiantis ar panaikinantis) konstitucin...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos

1. ĮVADAS Senovės Romoje santuoka buvo traktuojama kaip viena iš civilinės teisės sutarčių rūšių, akcentuojanti tik civilinius teisinius santykius, tačiau absoliučiai nereguliuojanti religinių bei moralinių šeimos santykių. Praeityje meilė ir santuoka nebuvo tarpusavyje si...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)

4 SEMINARAS. PASIRENGIMAS TEISMINIAM NAGRINĖJIMUI Teoriniai klausimai 1) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijos esmė ir prasmė. Antroji savarankiška civilinio proceso stadija yra pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui. Pasirengimo stadija reiškia, kad rengtis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis

 „Alternatyvių ginčų sprendimo būdų“ egzamino užduotis. Atsakykite į klausimus tiksliai taip, kaip prašoma (atidžiai skaitykite klausimus). Kur prašoma, atsakymą pagrįskite teisės aktais. Neargumentuotas/teisės aktais nepagrįstas atsakymas neįskaitomas kaip teisingas. A...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 

2012 m. lapkričio 10 d. išvada  Įvadas Konstitucijos 2 straipsnyje nurodyta, kad suverenitetas priklauso Tautai, kadangi Lietuvos valstybę kuria Tauta. Konstitucijos 4 straipsnyje nurodyta, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovu...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą