Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis

9.6 (1 atsiliepimai)

Apimtis
2,040 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (25.44 KB)

Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis 1 puslapis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis 2 puslapis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis 3 puslapis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis 4 puslapis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis 5 puslapis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.„Alternatyvių ginčų sprendimo būdų“ egzamino užduotis. Atsakykite į klausimus tiksliai taip, kaip prašoma (atidžiai skaitykite klausimus). Kur prašoma, atsakymą pagrįskite teisės aktais. Neargumentuotas/teisės aktais nepagrįstas atsakymas neįskaitomas kaip teisingas.

Atviri klausimai:
1. Išvardinkite visus Jums žinomus alternatyvius ginčų sprendimo būdus Lietuvos teisinėje sistemoje. Trumpai aprašykite kiekvieną iš jų.

Arbitražas-pagrindinis privatus ginčų sprendimo būdas. Šiuo atveju fiziniai ar juridiniai asmenys, remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi arba įsipareigoja kreiptis ne į teismą, o į jų susitarimu pasirinktą arba įstatymo nustatyta tvarka paskirtą trečiąjį asmenį.
Derybos-tai procesas, kurio metu kompromisu priimamas sprendimas. Derybų metu šalys derasi tarpusavyje pačios arba pasitelkusios atstovus. Darydamos tarpusavio nuolaidas, ieško bei priima bendrą sutarimą, kuriuo užbaigiamas kilęs ginčas.
Mediacija- tai taikus ginčo sprendimo būdas, tarpininkaujant nešališkam trečiajam asmeniui, vadinamam mediatoriui. Mediacija skiriama į teisminę ir neteisminę. Mediatorius vadovauja mediacijai, padeda atskleisti tikrąją šalių valią, rasti kompromisą. Jos metu šalys pačios priima sprendimus. Mediacija gali būti baigiama sudarius taikos sutartį bei ją patvirtinus teisme.
Tarpininkavimas- kai tarp šalių yra nešališkas asmuo ir padeda, jog derybos įvyktų sklandžiai. Tarpininkas paprastai nepriima jokio konkretaus sprendimo, tačiau gali išreikšti savo požiūrį į tai, kaip ginčas turėtų būti išspręstas. Tarpininko pasiūlyti galimi ginčo sprendimo variantai šalims nėra privalomi, o tik rekomendacinio pobūdžio, todėl šalys su pateiktais pasiūlymais gali sutikti arba ne.
Taikinimas- taikinimo tikslas yra pasiekti, kad šalys ginčą baigtų taikos sutartimi. Taikinimas gali būti nustatomas įstatymų arba pačių šalių.

2. Kuo panašios ir kuo skiriasi konflikto ir ginčo sąvokos? Nurodykite teisės aktus, kuriuose šias sąvokas galima rasti?
Konfliktas yra nesutarimas arba nesuderinamumas.
Konfliktas - tai suvokiamas interesų išsiskyrimas ir šalių įsitikinimas, kad tuo pat
metu egzistuojantys jų siekiai negali būti įgyvendinti. Net ir tuomet, kai tik viena šalis
mano, kad jos ir kitų šalių interesai yra nesuderinami kyla nesutarimai, o dalyvių
elgesį veikia jų požiūris į situaciją.
Konfliktų ir ginčo sąvokos dažnai vartojamos
pakaitomis, nors konfliktų sprendimo moksle ginčo sąvoka turi labiau techninę prasmę:
ginčas kyla, kai yra atmetamas pateiktas reikalavimas (ginčas negali egzistuoti be
konfliktų, o konfliktas gali egzistuoti be ginčo).

• Ginčas yra trumpalaikis nesutarimas, o konfliktas - ilgalaikis nesutarimas.

• Konfliktų, skirtingai nei ginčų, negalima lengvai išspręsti, o jų sprendimo galimybė yra labai nutolusi. Priešingai, ginčas gali būti išspręstas teismo ar kitomis priemonėmis.

• Konfliktas susijęs su plačia klausimų sritimi ir šioje plačioje srityje gali kilti specifinių ginčų. Taigi ginčai gali kilti dėl konflikto.

• Ginčus galima lengvai išspręsti ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 2040 žodžių.


Panašūs darbai


Nuosavybės teisė, teisė į svetimus daiktus
Nuosavybės teisė, teisė į svetimus daiktus

NUOSAVYBĖS TEISĖ, TEISĖ Į SVETIMUS DAIKTUS Nuosavybės teisė (nuosavybės samprata, nuosavybės teisės rūšys, nuosavybės teisės ribos, elastingumo principas, nuosavybės įgijimas, nuosavybės teisės gynimas NUOSAVYBĖS SAMPRATA: Seniausiu laikotarpiu savininkas - erus - buvo tas,...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstituciniai įstatymai
Konstituciniai įstatymai

 1. yra sudedamoji Konstitucijos dalis. yra nenuginčijami. Tai aukščiausios teisinės galios aktas (sudedamoji konstitucijos dalis), kuriame nustatyta konstitucijos priėmimo ar įsigaliojimo tvarka, taip pat konstitucijos nuostatas papildantis (keičiantis ar panaikinantis) konstitucin...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo bylos
Darbo bylos

Darbo Bylos Darbo byla Nr. I 2023 m. kovo 9 d. po trūkumų pašalinimo priimtas ieškovės UAB „Svajonių sodai“ ieškinys atsakovui P. R., kuriuo ieškovė, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų teisė. Asmenys
Romėnų teisė. Asmenys

 Asmuo – persona Asmenys buvo skirstomi į persona sui iuris – sąvarankiškos teisės asmenys, kurie nėra paterfamilia svaldžioje Persona allien iuris – asmenys, kurie yra paterfamilia valdžioje Asmeniu teisine prasme romoje buvo nekiekvienas asmuo. Visu pirma roma buvo vergovinė...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse. TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI TEMOS AKTUALUMAS Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išs...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas

 Savarankiškas darbas ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO IR JO NELIEČIAMUMO SAMPRATA • Privataus asmens gyvenimo neliečiamumą, būtų galima apibrėžti, kaip asmens apsaugą nuo galimo neteisėto kišimosi į jo asmeninę erdvę – į privatumą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slapt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS DALYKO YPATUMAI. TEISIŲ GYNIMO BŪDAI 1. Civilinio proceso teisės dalykas ir reguliavimo metodai. Civilinio proceso teisės mokslas Civilinio proceso teisė - viešosios teisės šaka, kurios normos reguliuoja asmenų (teisės subjektų) ginčų, kylančių dėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka

Turinys • Įvadas • Vykdymo procesas • Išieškotos sumos eiliškumas • Proporcingo išieškotų lėšų paskirstymo taisyklė • Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarkos ypatumai • Išieškotos sumos išmokos tvarka...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų privatinės teisės konspektas
Romėnų privatinės teisės konspektas

1 seminaras Teisės samprata Romėnų laikais 1. Svarbiausios I seminaro sąvokos/terminai:  Ius Romanum – romėnų teisė, nevienalytė teisės sistema, geriausiai apibrėžiama per savo šakas – ius publicum, ius privatum, ius civile, ius peregrinorum, ius gentium, ius co...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės

, jų rūšys, teisinė reikšmė (LR BK 59 str.). 59 straipsnis. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės 1. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra šios: 1) kaltininkas suteikė nukentėjusiam asmeniui pagalbą arba kitais aktyviais veiksmais išvengė ar bandė išvengti sunkesnių p...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Skaidrės. Migracija
Skaidrės. Migracija

Migracija Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis), valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasis į kitą vietovę. Migracija Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis), valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasi...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos teisinės sistemos konspektas
Lietuvos teisinės sistemos konspektas

Savikontrolės klausimai 1 tema 1. Kas sudaro Lietuvos teisinę sistemą? 2. Kaip skirstomi teisės šaltiniai? 3. Kokius žinote teisės šaltinius? 4. Ką reiškia teisinis precedentas? 5. Kokius žinote bendruosius teisės principus? Atsakymai 1. Konstitucinė teisė – reguliuoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atskiri sandorių negaliojimo pagrindai
Atskiri sandorių negaliojimo pagrindai

SEMINARAS NR. XVII-XXVIII. TEMA: ATSKIRI SANDORIŲ NEGALIOJIMO PAGRINDAI Sandoriai, prieštaraujantys impatatyvioms normoms. Sandoriai, prieštaraujantys viešajai tvarkai ir moralei; Tariamasis sandoris. Apsimestinis sandoris. Asmenų, kurie sandorio sudarymo metu buvo tokios būklės, kad negal...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucijos egzamino klausimai
Konstitucijos egzamino klausimai

KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA • Konstitucinė teisė – kaip Konstitucijoje įtvirtinta subjektinė žmogaus teisė. Šia sąvoka turima omenyje tai, kad žmogus turi teisę naudotis savo konstitucinėmis teisėmis, reikalauti, kad kiti jas gerbtų, taip pat kreiptis į kompetetingas in...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo teisė. Darbo sutartis ir jos rūšys

ĮVADAS Kiekvienoje įmonėje ar organizacijoje fizinio asmens, neturinčio patento darbams atlikti, susitarimas su darbdaviu dėl atliekamų darbų bei asmens pareigų įmonėje įforminamas darbo sutartimi. Darbo sutartis regul...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinės teisės samprata
Tarptautinės teisės samprata

 1 užduotis 1. Kas yra tarptautinė teisė? Tarptautinė teisė – tai teisės normos, kurios yra pripažintos valstybės arba tautos privalomomis savo tarpusavio santykiams, taip pat santykiams su tarptautinėmis organizacijomis. Tarptautin...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kasacija civilinėse bylose
Kasacija civilinėse bylose

 KASACIJA CIVILINĖSE BYLOSE Teoriniai klausimai 1) Teismų sprendimų kontrolės formos – apeliacija ir kasacija, jų panašumai ir skirtumai Panašumai: Kasacija ir apeliacija yra teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos.1 Abi instancijos yra reikalingos tam, kad...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinių teisių objektai (konspektas)
Civilinių teisių objektai (konspektas)

SeminarAS Nr. V TEMA: Civilinių teisių objektai Klausimai: Sąvokų „civilinės teisės reguliavimo objektas”, “civilinių teisinių santykių objektas” ir “civilinių teisių objektas” atribojimas. Civilinio teisinio santykio objektas – ir civilinių teisių objektas. C...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą