Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Adolfas Ramanauskas - Vanagas pristatymas

9.5 (1 atsiliepimai)

Apimtis
1,025 žodžiai (-ių)
Sritis
Istorija
Formatas
PPTX failas (3.11 MB)
Tipas
Skaidrės

Adolfas Ramanauskas - Vanagas pristatymas 1 puslapis
Adolfas Ramanauskas - Vanagas pristatymas 2 puslapis
Adolfas Ramanauskas - Vanagas pristatymas 3 puslapis
Adolfas Ramanauskas - Vanagas pristatymas 4 puslapis
Adolfas Ramanauskas - Vanagas pristatymas 5 puslapis
Adolfas Ramanauskas - Vanagas pristatymas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas

Jaunystė
Partizanavimas
Suėmimas ir tardymas
Atkūrus nepriklausomybę
Palaikai
Turinys
Jaunystė
Adolfas Ramanauskas gimė 1918 m. kovo 6 d. JAV.
1921 m. su tėvais grįžo į Lietuvą.
1937 m. A. Ramanauskas, baigęs „Žiburio“ gimnaziją Lazdijuose, įstojo į Klaipėdos pedagoginį institutą, bet Vokietijai okupavus Klaipėdos kraštą baigė Panevėžio valstybinį pedagoginį institutą.
1940 m. baigė Kauno karo mokyklą.
1940–1942 m. dirbo Guronių ir Aukštakalnio mokyklose mokytoju.
1941 m. Birželio sukilimo metu nuo birželio 23 d. iki liepos 7 d. buvo valstybės turtą Druskininkuose saugojančio būrio vadas.
1942–1945 m. dėstė Alytaus mokytojų seminarijoje.
Partizanavimas
Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, 1945 m. balandžio mėn. apsisprendė ginklu kovoti už Lietuvos laisvę. Tų pačių metų birželio 2 d. priėmė partizano priesaiką ir prisaikdino 120 būrio kovotojų, pasirinko Vanago slapyvardį. A. Ramanauskas-Vanagas iš pradžių vadovavo Nemunaičio apylinkės partizanų būriui. Būdamas gabus organizatorius, suvienijo Merkinės ir Alovės valsčiuje išsibarsčiusius partizanų būrius į 140 vyrų kuopą ir jai vadovavo. 1945 m. rudenį ji tapo Dzūkų grupės dalimi. Vėliau kuopa buvo performuota į batalioną, o A. Ramanauskas-Vanagas paskirtas jo vadu. 1945 m. A. Ramanauskas-Vanagas paskirtas Merkio rinktinės vadu. 1945 m. gruodį vadovavo Merkinės puolimui. 1945 m. spalio 7 d. Nedzingės bažnyčioje susituokė su Birute Mažeikaite, Dainavos apygardos partizane slapyvardžiu „Vanda“. 1948 m. jiems gimė duktė Auksutė. 1946 m. balandžio 23 d. A. Ramanauskas-Vanagas paskirtas Dainavos apygardos vado pirmuoju pavaduotoju. 1947 m. rugsėjo 24–25 d. per surengtus slaptus rinkimus Dainavos apygardos vadų sąskrydyje išrinktas šios apygardos partizanų vadu. 1948 m. A. Ramanauskas-Vanagas išrinktas Pietų Lietuvos partizanų srities vadu.
Atlikęs ilgą ir pavojingą kelionę pėsčiomis iš Dzūkijos į Radviliškio rajoną, 1949 m. vasario 2–22 d. A. Ramanauskas-Vanagas dalyvavo Minaičių kaime įrengtame bunkeryje visos Lietuvos vyriausiųjų partizanų vadų suvažiavime, kurio metu buvo įkurtas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis (LLKS) ir sudaryta vyriausioji partizanų vadovybė – vienintelė teisėta valdžia sovietų okupuotoje Lietuvoje – bei priimta 1949 m. vasario 16-osios LLKS tarybos Deklaracija, kurios signataru tapo ir A. Ramanauskas-Vanagas. Suvažiavimas A. Ramanauską-Vanagą patvirtino Pietų Lietuvos srities partizanų vadu. 1949 m. rudenį A. Ramanauskas-Vanagas paskirtas LLKS gynybos pajėgų vadu ir LLKS prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto pirmuoju pavaduotoju, jam suteiktas partizanų pulkininko leitenanto laipsnis.
Būdamas darbš...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 398 žodžiai iš 1025 žodžių.


Panašūs darbai


Kultūros istorija

28 Miestų atsiradimas LDK. Pirmoji magdeburginė privilegija suteikta Vilniuje 1387m.kaunui 1408m.trakų karaimams 1441m.Miestų bendruomenėse išliko senasis karo ir darbo dvilypumas. Leng...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vasario 16

Lietuvių tautos kelias į nepriklausomybę Lietuvių tauta per amžius ėjo labai sunkiu ir vingiuotu laisvės ir pavergimo, nepriklausomybės įgijimo ir praradimo, savęs pažinimo ir aps...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
europa pirmaisiai pokario metais

EUROPA PIRMAISIAIS POKARIO METAIS Paryžiaus taikos konferencija ir politiniai pasikeitimai Europoje 1918 kovo 3 Bresto taika 1918 lapkričio 11 Kopjeno paliaubos 1919 birželio 28 Versalio t...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
EUROPOS TAUTŲ SANTYKIAI

Paskutiniais šimtmečiais Europos tautos ir jų santykiai šauniai pakito. Seniau jos gyveno savo šalyse, iš jų misdamos ir daugiau beveik nieko nereikšdamos. Tad iš lengvo pradėjo vi...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Klausimai apie hitleri

Kas buvo mano tevas? Hitleris Kada mire mano tevas? Kada ir gime Ka reiskia: dsffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffnksjnfksjdfhsbfhsdbfbsdjfbsjdfbsbjsbdbjsdbfdfsfsdfsdfsdfghsdfhfs...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą