Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės

9.5 (4 atsiliepimai)

Apimtis
1,766 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (26.32 KB)
Tipas
Konspektai

Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės 1 puslapis
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės 2 puslapis
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės 3 puslapis
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės 4 puslapis
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės 5 puslapis
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Subendrinama- paskirta didziausia nuobauda subendrinus nuobaudas, paliekant didziausia nurodyta.
Imperatyvas –
Kriminogenine padetis –
Specialioji norma- straipsnis atitinka veika kuria mes inkriminuojame.
Lengvinancios aplinkybes-
Sunkinancios aplinkybes-
Materialiusis nusizengimas – padaryta zala.
Melagingi parodymai- uz juos atsako tik liudininkai. (itariamieji nera baudziami uz melagingus parodymus).
Kaip isvesti baudos vidurki- pvz. Bauda nuo 30 iki 90. 30+90= 120 : 2 = vidurkis 60. Tai skiriame nuo 30 iki 60.

Lengvinancios – iki minimumo (bauda)
Sunkinancios – iki maksimuko (bauda)
Lengvinancios ir sunkinancios – iki vidurkio (bauda)
Aplinkybe salinanti atsakomybe- -

34, 35,36,38 str. (Isiminti)

Bendrosios administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės
• ANK 34 str. nustatyta, kad nuobauda už administracinį nusižengimą skiriama neperžengiant norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytų ribų, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų teisės aktų.
• ANK pasakyta, kad skiriant nuobaudą, turi būti atsižvelgiama:
• 1) į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį;
• 2) į pažeidėjo kaltės formą (tyčia ar neatsargumas);
• 3) į pažeidėjo asmenybę;
• 3) į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

• Pagal savo pobūdį tas pats administracinis nusižengimas gali būti labiau ar mažiau pavojingas. Tai gali lemti daug aplinkybių: sunkūs padariniai, žalos dydis, veiksmų šiurkštumas, nusižengimo padarymo būdas, mastas, vieta, sistemingumas ir pan.
• Pažeidėjo asmenybės aspektu turi reikšmės tai, ar asmuo buvo baustas, teistas, jo charakteristika, ar turi nuopelnų valstybei, koks jo elgesys darbovietėje, namuose, kokia jo šeimos padėtis, sveikata, ar turi kokių paskatinimų ar nuobaudų ir pan.


• ANK įtvirtinta, kad:
• 1) kai yra vien atsakomybę lengvinančių aplinkybių (ANK 35 str.) ir kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių aplinkybių, skiriama ne didesnė negu vidurkis;
• 2) kai yra vien atsakomybę sunkinančių aplinkybių (ANK 36 str.) ir kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, skiriama ne mažesnė negu vidurkis bauda;
• 3) kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taip pat kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių ir bloginančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą (ANK 34 str. 2 d.).


Atsakomybę už administracinį nusižengimą lengvinančios aplinkybės (ANK 35 str.):
• 1) kaltininkas prisipažino padaręs šiame kodekse numatytą administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo jį išaiškinti.
• Toks kaltininko elgesys rodo, kad jis stengiasi išpirkti kaltę, taigi, yra pagrindo manyti, jog ateityje jis daugiau nenusižengs. Svarbu šiuo atveju nustatyti, ar kaltininkas taip elgiasi savo laisva valia, ar verčiamas įrodymų. Jeigu pažeidėjas tik prispirtas įrodymų ėmė duoti paaiškinimus, padėjo išsiaiškinti kitas įvykio aplinkybes, vargu ar galima tai laikyti atsakomybę lengvinančia aplinkybe;
• 2) kaltininkas savo noru atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą;
• Atlyginti nuostolį ar padarytą žalą kaltininkas turi savo noru, niekieno neverčiamas, paprastai dar iki priimant nutarimą. Atsakomybę lengvinančia aplinkybe gali būti pripažįstamos ir kaltininko pastangos iš...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1766 žodžių.


Panašūs darbai


Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė

įvadas Tyrimo aktualumas: Darbo sutartis yra darbo teisės dalis, kuri reguliuoja santykius tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo sutarties surašymo faktas garantuoja, jog abiejų sutarties šalių teises ir interesus apgins Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucija ske...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstituciniai įstatymai
Konstituciniai įstatymai

 1. yra sudedamoji Konstitucijos dalis. yra nenuginčijami. Tai aukščiausios teisinės galios aktas (sudedamoji konstitucijos dalis), kuriame nustatyta konstitucijos priėmimo ar įsigaliojimo tvarka, taip pat konstitucijos nuostatas papildantis (keičiantis ar panaikinantis) konstitucin...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Įstatymų leidybos procesas
Įstatymų leidybos procesas

 Įvadas Įstatymų leidyba yra viena sudėtingiausių ir atsakingiausių valstybės funkcijų, kurią įgyvendinant yra kuriama valstybės teisinė tvarka, modeliuojamas politinis, socialinis, ūkinis ir kultūrinis šalies gyvenimas. Daugelyje val...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo teisė. Darbo sutartis ir jos rūšys

ĮVADAS Kiekvienoje įmonėje ar organizacijoje fizinio asmens, neturinčio patento darbams atlikti, susitarimas su darbdaviu dėl atliekamų darbų bei asmens pareigų įmonėje įforminamas darbo sutartimi. Darbo sutartis regul...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nešaunamieji ginklai
Nešaunamieji ginklai

 Peilių apžiūra ir aprašymas protokole 2002 m. sausio 15 d. priimtame Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme Nešaunamasis ginklas apibūdinamas kaip • įrenginys arba daiktas, • sukonstruotas ar pritaikytas naudoti kaip ginklas, • kuriuo tai...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų teisė. Asmenys
Romėnų teisė. Asmenys

 Asmuo – persona Asmenys buvo skirstomi į persona sui iuris – sąvarankiškos teisės asmenys, kurie nėra paterfamilia svaldžioje Persona allien iuris – asmenys, kurie yra paterfamilia valdžioje Asmeniu teisine prasme romoje buvo nekiekvienas asmuo. Visu pirma roma buvo vergovinė...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas

 Savarankiškas darbas ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO IR JO NELIEČIAMUMO SAMPRATA • Privataus asmens gyvenimo neliečiamumą, būtų galima apibrėžti, kaip asmens apsaugą nuo galimo neteisėto kišimosi į jo asmeninę erdvę – į privatumą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slapt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)

4 SEMINARAS. PASIRENGIMAS TEISMINIAM NAGRINĖJIMUI Teoriniai klausimai 1) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijos esmė ir prasmė. Antroji savarankiška civilinio proceso stadija yra pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui. Pasirengimo stadija reiškia, kad rengtis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismų savivaldos institucijos, jų veikla. Teisėjų imunitetas
Teismų savivaldos institucijos, jų veikla. Teisėjų imunitetas

 Tikslas: 1. Pristatyti teismų savivaldos institucijas, jų veiklas. Paaiškinti teisėjų imuniteto sąvoką. Uždaviniai: 1. Paaiškinti kas yra teismų savivaldos institucijos. 2. Kas sudaro teismų savivalda, teismų savivaldų kompetencija. 3. Apibendrinti Teisėjo imuniteto sąvoką....

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse. TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI TEMOS AKTUALUMAS Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išs...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Individuali įmonė kaip teisinė forma
Individuali įmonė kaip teisinė forma

Įvadas Mūsų pasirinkto kursinio darbo tema – Individuali įmonė kaip juridinis asmuo. Savo darbe apžvelgsime individualios įmonės kaip juridinio asmens požymius, palyginsime su kitomis juridinių asmenų rūšimis, o taip pat su individualios įmonės samprata užsienio valstyb...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS DALYKO YPATUMAI. TEISIŲ GYNIMO BŪDAI 1. Civilinio proceso teisės dalykas ir reguliavimo metodai. Civilinio proceso teisės mokslas Civilinio proceso teisė - viešosios teisės šaka, kurios normos reguliuoja asmenų (teisės subjektų) ginčų, kylančių dėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos

1. ĮVADAS Senovės Romoje santuoka buvo traktuojama kaip viena iš civilinės teisės sutarčių rūšių, akcentuojanti tik civilinius teisinius santykius, tačiau absoliučiai nereguliuojanti religinių bei moralinių šeimos santykių. Praeityje meilė ir santuoka nebuvo tarpusavyje si...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos

 sąvokos raida Moterų mušimas Žmonos mušimas Sutuoktinio smurtas Smurtas šeimoje Intymaus partnerio smurtas Smurtas artimoje aplinkoje Smurtas lyties pagrindu Smurto artimoje aplinkoje samprata Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksual...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija

EUROPOS SĄJUNGA KAIP TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA ĮVADAS Nuo pat Europos Anglies ir Plieno Bendrijos (EAPB) atsiradimo imta diskutuoti dėl šio Europos integracijos modelio teisinės prigimties ir esmės. Europos Sąjungos (toliau – ir ES) tapatybės įvardijimo paie&scaron...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vartojimo sutarčių ypatumai
Vartojimo sutarčių ypatumai

III TEMA – VARTOJIMO SUTARČIŲ YPATUMAI Apibūdinkite sutarčių laisvės principo sąvoką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjekt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinės teisės atsiskaitymas
Civilinės teisės atsiskaitymas

 Savarankiškas darbas Nr.1 1. Kokiais kriterijais atribojama privatinė teisė nuo viešosios teisės? Ar galima taikyti civilinės teisės normas viešiesiems santykiams reglamentuoti? Viešoji ir privatinė teisė Kriterijai kuriais apribojama privatinė ir viešoji teisė:...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)

Nusikalstamų veikų daugetas Daugeto samprata Teisinė situacija, kai asmuo padaro kelias nusikalstamas veikas: • Padaro kelias nusikalstamas veikas ir už jas traukiamas atsakomybėn • Padaro nusikalstamą veiką, kai prieš tai jau buvo padaręs kitą nusikalstamą veiką...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą