Referatas 20 vietų pirtis

9.8 (3 atsiliepimai)

Apimtis
3307 žodžiai (-ių)
Kategorija
Statyba

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


20 vietų pirtis

Analitinė projekto dalis

Projektavimo duomenų ir papildomų sąlygų analizė

Pastato statyba bus vykdoma Birštone. Pastatas vieno aukšto. Pamatai surenkami juostiniai, po vidine pastato siena ašyje – C padėtos papėdės, nes šią sieną slegia perdangos iš abiejų pusių ir mansardoje sumontuotos ventkameros. Išorinės sienos iš palengvinto tipo mūro (keraminių tuštuminių plytų, akmens vatos, silikatinių skaldytų plytų). Perdanga montuojama iš tuštuminių gelžbetoninių plokščių. Stogas – šlaitinis. Pastato aukštis 8,3 m.Gruntinis vanduo aptinkamas 3,2 m gylyje. Statybinės medžiagos atsivežamos iš Kaune esančių statybinių medžiagų gamintojų, bbei prekiaujančių įmonių.

Diplominio darbo tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis diplominio darbo tikslas – suprojektuoti visuomeninį pastatą – 20-ties vietų pirtį :

• Panaudojant ekologiškai švarias ir nebrangias statybines medžiagas.

• Naudojamos statybinės medžiagos turi būti kokybiškos, sertifikuotos.

• Pastatyti pastatą per trumpą laiką.

• Kad pastato statybos kaina būtų nedidelė.

Informacijos apie visuomeninės paskirties pastatų projektavimą, paieška

Apie visuomeninės paskirties pastatų projektavimą informaciją rinkau ir naudojausi

Literatūra:

• Dėstytojų

• Reklaminiai lankstinukai

• Savi užrašai

• Statybos normomis ir taisyklėmis

• Internetu www.asa.lt

• Internetu www.pirtyje.lt

Informacijos panaudojimas ir pritaikymas

Reklaminių lankstinukų informacija, internetas, padėjo išsirinkti patikimesnes ir labiau tinkamas statybines medžiagas ar konstrukcijas šio ttipo pastatui.

Naudojamos medžiagos yra šiuolaikiškos , ilgaamžės , atsparios ugniai , aplinkos veiksniams, kokybiškos.

Projektinė dalis

1. Architektūrinė projektinė dalis

1.1 Sklypo planas. Susisiekimas

Šis pastatas bus statomas Birštono miestelio pakraštyje. Šioje vietoje yra dar 27 sklypai su gyvenamaisiais namais. Pastatas statomas šioje vietoje aatsižvelgiant į miestelio gyventojų pageidavimus, nes šalia teka nemunas už 1,5 km yra “Nemuno kilpų” regioninis parkas.

Miestelis ramus, šalia miestelio yra autostrada. Sklype vertingų medžių ar pastatų nėra

20-ties vietų pirtis čia būtina, kadangi šio miesto gyventojai viešosios pirties neturi. O tokio pobūdžio pastatas turi būti kiekvienam mieste. Šalia sklypo iš vienos pusės dvipusis eismas, iš kitos pusės vienpusis eismas.

Nuo gatvės iki namo yra 6 m . Atstumai nuo sklypo ribų: nuo šiaurinės pusės iki namo 11,1 m, nuo pietinės pusės iki pastato 19,5 m, nuo rytinės pusės -11,1 m, nuo vakarinės pusės -4,2 m.

Pastatas yra sklypo viduryje. Sklypo ribos aptvertos aptvertos 2 m medine tvora, apsodintos medžiais. Atstumas iki kaimyninio namo 19,8 m.

Į sklypą galima įvažiuoti iš dviejų ppusių. Visi takai iškloti betininėmis trinkelėmis. Visas sklypas apsėtas žole. Yra du dirbtini baseinėlai

Sklypo plotas – 1932 m2

Užstatymo plotas – 386 m2

Užstatymo procentas  – 0,17

Asfalto plotas – 84 m2

Žali plotai – 940 m2

Išvada: užstatymo procentas yra geras

1.2Inžinerinės – geologinės sąlygos. Pagrindai.

Sklypas yra ant kalvos, tačiau paviršius lygus. Kalvos apačioje netoli sklypo teka Nemunas. Už 1,5 km randasi “Nemuno kilpų” regioninis parkas.

Sklypas yra 1932 m2 dydžio. Vyrauja priemolio gruntas. Šis gruntas yra brinkstantis, gali sulaikyti vandenį. AAtsižvelgiant į tai pamatai įgilinami >1,2 m. Veikiant pastato apkrovai atsiranda gniuždymo įtempimai, dėl to gruntai sutankėja ir pastatas nesmunka, nesėda. Priemolio gruntas gniūžta 1-2 metus, pvz.: kiti gruntai negniūžta ar pasižymi nedideliu,trumpalaikiu gniužumu.

Šiame sklype buvo atlikti geologiniai ir hidrogeologiniai tyrimai ,kurie nustatė gruntinių vandenų gylį, grunto sluoksnių storius, savybes. Gruntiniai vandenys aptikti 3,2 metrų gylyje, todėl projektuojamam namui įtakos neturės.

1.3 Pastato planinis – tūrinis sprendimas

Pastato statybinis tūris — 7,2 * 464,2 = 3342,24 m³

Pagrindinis plotas — 547,7 m²

Bendrasis plotas — 656.05 m²

Pagalbinis plotas — 108,35 m²

K1 = Pagrindinis plotas /bendrasis plotas = 547,7 / 656,05 =0,84

K2 = statybinis tūris / pagrindinis plotas = 3342,24 / 547,7 =6,1

1.4 PASTATO KONSTRUKCIJOS ELEMENTAI

1.4.1 PAMATAI

Pamatai šiame pastate yra juostiniai, surenkami iš pamatų blokų ir papėdžių. Po vidine pastato siena ašyje – C padėtos papėdės, nes šią sieną slegia perdangos iš abiejų pusių ir mansardoje sumontuotos ventkameros. Pamatų blokai, papėdės montuojami ant 200 mm. storio sutankinto žvyro sluoksnio “žvyro pagalvės”. Išvengiant tarpų tarp blokų, pamatų blokai parinkti ir išdėstyti pagal ilgį. Esantys tarpai tarp pamatų blokų užtaisomi betono skiediniu, padarant klojinius iš lentų ir jį sutankinant giluminiu vibratoriumi.

Blokai išdėstyti eilėse perrišant vertikalias siūles. Papėdės montuojamos taip pat perrišant pamatų blokų vertikalias siūles .

Pastato kkampuose pamatų blokai perrišti taip pat.

Antžeminis sienų mūras apsaugotos nuo drėgmės (kylančios pamatų blokų kapiliarais) dviem sluoksniais izolo , kurie dedami ant pamatų paskutinės eilės.

Prie cokolio, kuris nutinkuotas dekoratyviniu tinku ir kurio aukštis 450 mm, įrengta nuogrinda 3 nuolydžiu nuo sienos . Nuogrinda įrengta įrengta iš betono.

Šio pastato montuojamų pamatų markės yra šios : FBS 24.5.6-T , FBS 24.4.6-T , FBS 24.3.6-T, FBS 9.5.6-T, FBS 9.4.6-T, FBS 9.3.6-T.

Papėdės panaudotos šių markių: FL12.24-2 ir FL12.12-2.

1.4.2 SIENOS

Išorinės sienos, iš palengvinto tipo mūro. Jos sudarytos iš:

• Tinko sluoksnio;

• Keraminių plytų sluoksnio;

• Garo izoliacijos ( eltetė plėvelė );

• Šilumos izoliacijos ( akmens vata );

• Vėdinančio oro tarpo;

• Vėjo izoliacijos ( tolis );

• Apdailos sluoksnio ( skaldytos plytos ).

Išorinės sienos šiluminė varža:

Išvada: sienos varža normos ribose.

20 250 130 120

Vidaus sienos yra iš skylėtų keraminių plytų, jų storis 250 mm. ir 380 mm.

Pertvaros yra iš keraminių blokelių. Jos armuojamos kas ketvirta eilė. Sienų mūrijimui naudojamas cemento kalkių skiedinys M 50. Ant pamato dedama 2 sluoksniai izolo.

Ant sienų angų dedamos sąramos. Jos yra iš surenkamų gelžbetoninių sijelių. Sąramos gali būti laikančios ir nelaikančios, tai priklauso nuo apkrovų.

Projektuojamame pastate yra šios sąramų markės: M-12, M-16, M-20, M-24, MU-14, MU-16, MU-18, MU-24, MU-26, MU-32

Tarp sąramų daromi tarpai tam, kad nesusidarytų šalčio tiltai. Tarpai uužkaišomi akmens vata. Laikančios sąramos ant mūro sienos užleidžiamos 200 mm į abi puses, nelaikančios – po 100 mm.

Name yra ventiliacijos ir dūmų kanalai.

1.4.3 PERDANGA

Perdanga pastate įrengiami iš tuštuminių gelžbetoninių plokščių. Jos atremiamos savo siaurais šonais ant laikančių pastato konstrukcijų – sienų. Ant sienų, jos užleidžiamos ne mažiau kaip 100 mm . Kad būtų lygios lubos, plokštės dedamos ant cemento išlyginamojo sluoksnio. Tai daroma ir dėl to, kad plokštės galų negniuždytų viršuje esanti siena ir būtų geresnė garso izoliacija. Ant nelaikančių sienų jos užleidžiamos 20 mm, kad būtų geresnė garso izoliacija tarp aukštų. Sandūra tarp sienos ir plokštės užtaisoma termoizoliacija (akmens vata), hermetiku. Plokštės tuštumos užtaisomos lengvuoju betonu, siūlės tarp plokščių 10 .mm – cementiniu skiediniu.

Vietose, kur numatyti įrengti ventiliacijos kanalai, kaminėliai plokštėje yra išgręžiamos angos, nepažeidžiant plokštės armatūros.

Plokščių atrėmimo aukščio altitudė tikrinama ir pataisoma pagal poreikį cementiniu skiediniu. Tarpusavyje ir su mūro siena plokštės jungiamos „inkarais“.

Plokščių atsparumas ugniai – 1 valanda.

Pastatui buvo panaudotos šių markių gelžbetoninės tuštuminės plokštės plokštės: PK63.12.8 ATVT, PK63.15.8 ATVT, PK60.12.8 ATVT, PK60.15.8 ATVT, PK57.15.8 ATVT, PK42.12.8 ATVT, PK42.15.8 ATVT, PK36.12.8 ATVT, PK63.3615.8 ATVT.

1.4.4 STOGAS

Projektuojamo pastato stogas yra šlaitinis. Pagrindinė stogo konstrukcija yra gegnės. Gegnės remiasi į mūrlotus padėtus ant išorinių mūro sienų. Prie gegnių

tvirtinami grebėstai į kuriuos atsiriame stogo danga. Tarp mūro ir mūrloto patiesta du sluoksniai ruberoido. Mūrlotas tvirtinamas prie sienos inkariniais varžtais. Gegnės skerspjūvis – 75×180 mm.

Kad stogo nenuplėštų stiprūs vėjai, kas antra gegnė prie sienos pririšama susukta viela. Iš mūro gegnės išsikišusios 0,7 m.

Stogo danga – tamsiai žalios spalvos keraminės čerpės. Ji yra graži ilgaamžė, stipri, atspari šalčiui, tačiau sunki, dėl to stogo nuolydis ir yra 30o. Grebėstai daromi iš tašelių 50×50, išdėstomi kas 33 cm. Kraigas ir briaunos uždengiami ffasoninėmis čerpėmis arba cinkuota skarda. Čerpėmis skarda užklojama ne mažiau kaip 150 mm. Stogo šlaito apačioje pritvirtinti latakai. Namo sienų kraštuose – lietvamzdžiai.

Pati stogo danga nėra apšiltinta, nes apšildymas 150 mm akmens vata yra pastogėje.

Pastogės šiluminė varža 3,5. Normos ribose.

1.4.5 LANGAI, DURYS

Šio visuomeninio pastato langai yra plastikiniai su stiklo paketu ir papildomu stiklu. Langų spalva parenkama pagal dizainą. Jie sudaryti iš keletos lygių dalių. Atstumas tarp lango apačios ir grindų 1,2 m.

Langų angos mūrijamos 60 mm aukštesnės ir platesnės už sstaktos aukštį ir plotį

Langų staktos prie sienos tvirtinamos atitinkamai pagal langų plotį >4 – 8 vietose, atitinkamai pagal lango matmenis. Tarpas tarp staktos ir sienos kruopščiai užpildytas putų polimeru – makrofleksu. Šie tarpai užtaisomi iš išorės lygiu, geru tinku, iiš vidaus taip pat aptaisoma tinku.

Langų šilumos laidumo koeficientas neturi būti mažesnis kaip R = 0,5 m² K/W

Palangės daromos iš impregnuotos medienos ir išsikiša už sienos apytiksliai 100 mm. Palangės apačioje yra griovelis, kad drėgmė nebėgtų pagal palangės apačią ant sienos. Nuolaja iš lauko pusės daroma iš cinkuotos skardos su 8 % nuolydžiu.

Lauko durys – plastikinės armuoto stiklo paketais. Durys ties įėjimu į kuro sandėlį dvivėrės, pagamintos iš klijuoto medžio.

Patalpų durys pagamintos taip pat iš klijuoto medžio. Durys tvirtinamos prikalant staktas į sienose įmūrytas pjuvenų ir betono blokelius .Tvirtinama ne mažiau kaip 6 vietose. Siūlės tarp staktos ir sienos užpildomos putų polimeru – makrofleksu. Sandūros sienose aptinkuojamos, o pertvarose uždengiamos apvadais.

1.4.6 LAIPTAI

Šiame pastate yra treji lauko laiptai. Laiptai daromi iiš tankaus betono, jį armuojant. Jie turi būti su aikštele, kurių plotis ne mažiau 1200 mm . Aikštelė yra 20-50 mm žemiau grindų lygio. Joje yra įrengta duobė, uždengta grotelėmis, avalynei nuo purvo nuvalyti. Laiptai betonuojami ant 15 cm sutankinto smėlio ar žvyro sluoksnio. Išorinių laiptų pasvirimo kampas 1: 2.

Ties įėjimu į kuro sandėlį padarytas pandusas, kurenimo medžiagoms, inventoriui gabenti. Pandusas padarytas taip pat iš armuoto, tankinto betono. Betonas liejamas ant sutankinto smėlio ar žvyro sluoksnio. Panduso storis 100 mm, pplotis1000 mm , ilgis 2000 mm, pasvirimo kampas 17°.

Pastato viduje laiptų nėra.

1.4.7 GRINDYS

Pastato patalpų grindys yra trijų rūšių: medinės, keraminės ir betoninės. Medinės grindys įrengtos vestibiulyje, prižiūrėtojo patalpoje, sandėliukų ir tambūro patalpose. Įrengtos grindys nušlifuotos ir padengtos specialia alyva, kuri išsaugo ir išryškina medienos struktūrą ir suteikia itin didelį atsparumą trinčiai, apkrovoms. Naudojamos 29 mm lentos, kurios tvirtinamos prie guliakšnių 50mm×100mm. Medinės grindys suteikia patalpoms jaukumo ir yra šiltesnės nei kitos.

Tualete, duše – prausykloje, persirengimo kambariuose, garinėse grindys įrengtos iš keraminių plytelių su papildoma hidroizoliacija, kuri pakeliama 100 mm prie sienos kraštų. Grindys daromos 20 mm žemiau nei kitų patalpų , padarant nuolydį ( 2°-3° ) į patalpos vidurį. Šio nuolydžio paskirtis – vandeniui sutekėti į kanalizaciją. Durys tokiose patalpose turi turėti slenkstį. Garinėje ant grindų paviršiaus padedama medinės lentynos, kad nebūtų slidu.

Betoninės grindys įrengiamos katilinėje ir kuro sandėlyje. Ant skaldos dedamas 80mm paruošiamasis B-7 klasės betonas, o ant jo 20mm išlyginamasis B-15 klasės betono sluoksnis. Betonui sukietėjus grindys nupoliruojamos.

Grindų ir sienų sandūra uždengiama grindjuostėmis. Grindjuostės prikalamos prie medinių kamščių kas 100 mm. Sandūra tarp medinių ir plytelių grindų aptaisoma sujungimo juosta .

1.4.8 VIDAUS, IŠORĖS APDAILA

Išorinių sienų apdaila silikatinės skaldytos plytos. Cokolis nutinkuojamas lygiu tinku ir nudažomas specialiai ttam pritaikytais dažais, tamsia spalva .

Stogas padengtas tamsiai žaliomis keraminėmis čerpėmis.

Visos patalpų sienos išskyrus katilinę, kuro sandėlį ir sandėliukus, tinkuojamos geru tinku, o minėtos trys patalpos rupiuoju tinku.

Tualetai ir dušas-prausykla iškloti glazūruotomis plytelėmis. Tualeto plytelių spalva smėlio, dušo-prausyklos žydros spalvos. Garinėje sienos apkaltos dailylentėmis, persirengimo kambariuose nuo grindų 1,3 m išklota keraminėm plytelėm, o likusi sienos dalis nutinkuojama dekoratyviniu tinku. Katilinės ir kuro sandėlio lubos nudažomos aliejiniais dažais. Vestibiulio sienos apkaltos dailylentėmis.

Tualete, duše – prausykloje, persirengimo kambariuose, garinėse grindys įrengtos iš keraminių plytelių. Medinės grindys įrengtos vestibiulyje, prižiūrėtojo patalpoje, sandėliukų ir tambūro patalpose. Įrengtos grindys nušlifuotos. Betoninės grindys įrengiamos katilinėje ir kuro sandėlyje.

Lubos turi būti dažytos emulsiniais dažais spalvą pritaikant pagal interjerą.

Šiame pastato projekte fasado dažymas nenumatytas.

1.5 Pastato inžinerinės sistemos

Šiame visuomeniniame pastate yra įvesta 220 V vienfazio elektros tinklo atšaka, telefono linija. Vanduo pasiekia namą iš miesto vandens tinklų. Kanalizacija taip pat miesto. Pastato patalpų šildymas individualus.

2. Konstrukcinė dalis

2.1 Juostinio pamato esančio ašyje C skaičiavimas

Apkrovos skaičiavimas

Apkrova

Norminė

N/m2 Patikimumo

koef. Skaičiuojama

apkrova N/m2

Pastovioji

Akmens vata

50 • 0,15

Eltetė plėvelė

Išlyginamasis sl.

Tuštuminė pl.

Vent. kamera

1,3

1,2

1,3

1,1

1,2

97,5

6000

8350 9754,5

Siena 20520 1,1 22572

Laikinoji:

Žmonės 2000 1,2 2400

Iš viso: 9754,5 + 2400 = 12154,5 N

Apkrovos plotas veikiant pamatą

1,9 + 3,1 = 6 m2

Apkrova į pamatą

Nuo perdenginio: 12154,5 • 6 = 72927 N

Siena: 22572 N

Iš viso apkrova: 72927 + 22572 == 95499

Pamato skaičiavimas

Parenku papėdę b – 60 cm

Tikrinu įtempimus grunte

2.2 Tuštuminės perdangos plokštės inžineriniai skaičiavimai

Apkrovos veikiančios plokštę skaičiavimai

Apkrova

Norminė

N/m2 Patikimumo

koef. Skaičiuojama

apkrova N/m2

Pastovioji

Akmens vata

50 • 0,15

Eltetė plėvelė

Išlyginamasis sl.

Tuštuminė pl.

Vent. kamera

1,3

1,2

1,3

1,1

1,2

97,5

6000

8350 9754,5

Laikinoji:

Žmonės 2000 1,2 2400

Iš viso: 12154,5 N

Kadangi vienam tiesiniam metrui plokštės veikia norminė apkrova

10350 • 1.5 = 15525 N/m

Skaičiuojamoji apkrova

12154,5 • 1,5 = 18231,75 N/m 1,5 – plokštės plotis

Skaičiuojamieji poveikiai

Lsk.= 5810 + 100 = 5910 mm

Plokštę parenku (priimu): betoną B – 25

Rb = 12,3 MPa

133 kg/cm2

Rbt = 1,05 MPa

10,5 kg/cm2

Ra = 365 MPa

3650 kg/cm2

Ra sk = 225 MPa

2250 kg/cm2

Ras = 180 MPa Rρ = 375 MPa

1800 kg/cm2 3750kg/cm2

Lentynos armuojamos tinklais iš vielos Br 1.

Plokštę skaičiuojame kaip stačiakampio skerspjūvio siją kurios b x h = 120 x 22 cm. Skaičiavimui suvedame į ekvivalentį dvitėjinį skerspjūvį. Apvalias tuštumas keičiame į stačiakampes tuštumas, kurių kraštinės h1 = 0,9d = 0,9 • 160 = 144 mm.

b = 149 – 2 =147 cm

Briaunos plotis bbr = 147 – 7 • 14,4 = 46,2 cm

Lentynos plotis hl = 147 cm

hpl parenku 22 cm

h0 = h – a = 22 – 2 = 20 cm

a – betono apsauginis sluoksnis.

Skaičiavimas stiprumui

Iš lentelių η = 0,937

Lentyną armuoju konstruktyviai tinklais 200/200/5/5/

Įstrižųjų pjūvių skaičiavimas

Tikrinu sąlygą kuri apibūdina skersinį armatūros būtinumą

k1 – koeficientas sunkiajam betonui 0,6 o lengvajam betonui 0,4

Skersinę armatūrą priimame pagal konstrukcinius reikalavimus. Pagal reikalavimus skersinės armatūros žingsnis kai h = 450mm ne daugiau h/2 ir ne daugiau 150 m. h > 450 ir ne daugiau h/3 ir ne daugiau 500mm.

Skersinės armatūros skersmuo ne mažiau 6mm, kai h 800mm, 8mm, kai h>800m.

Parenku skersinę armatūrą Ø6 AI kas 100 mm atstumu, kurio ilgis ¼ tarpatramio nuo atramos.

Kitoje sijos dalyje, kai aukštis h>300mm ne daugiau ¾ ir ne ddaugiau 500mm.

Skersinė jėga, kurią atlaiko betonas ir skersinė armatūra karu.

k2 – koeficientas sunkiajam betonui 2, o poringam betonui 1,5.1,75.

Qb.s = 377591 > 53874,82 N

Kur,

Kur Fs = fs • n = 0,283 • 6 = 1,698 cm2 (Ø6 AI – 6 strypynai).

Tikrinu plokštę montuojamai apkrovai

Skaičiuojamoji apkrova nuo nuosavo svorio.

q = k0 • η • gpl • bpl

k0 – dinaminis koeficientas 1,5.1,4

η – patikimumo koeficientas 1,1

ρ – Gelžbetoninės plokštės tankis 25000 N/m3

hr – reduguotas plokštės storis 12,4 cm

gpl = hr • ρρ = 0,12 • 25000 = 3000 N/m3

q = 1,5 • 1,1 • 3000 • 1,47 = 7276,5 N/m

Armatūros kiekis

Parenku montažinę armatūrą Ø10 AIII su plotu 0,785 cm2

Kėlimo kilpos skaičiavimas

Kilpos skerspjūvis

Parenku kilpos Ø12 AI su Af = 1,13 cm2

3.Technologinė oorganizacinė dalis

3.1 Statybos darbų mūro – montavimo technologinė kortelė

3.1.1 Įvadas

Projektuojamas pastatas bus statomas Birštono miestelio pakraštyje. Šioje vietoje yra dar 27 sklypai su gyvenamaisiais namais.

Sklypas kur bus statomas projektuojamas pastatas yra 1932 m2 ploto. Sklypas apsodintas dekoratyviniais augalais, užveista dekoratyvinė veja.

Tai palengvinto tipo mūro ( keraminių tuštuminių plytų, akmens vatos, silikatinių plytų ) pastatas, skirtas žmonėms norintiems pasikaitinti pirtyje.

Pirtis yra 20-ties vietų. Joje yra dvi garinės, dvi dušinės-prausyklos, du persirengimo kambariai, vestibiulis, katilinė, prižiūrėtojo patalpos, sandėlys kurui.

Mūsų projekto tikslas suprojektuoti ekonomišką ir patogią 20-ties vietų pirtį, kad žmonės joje apsilankę jaustųsi jaukiai.

Darbo uždaviniai sudaryti aukštų planus, pamatų, perdangų, stogo konstrukcijų planus, gelžbetoninių konstrukcijų specifikacijas.

Į pastatą įvesta kanalizacija, vandentiekis, elektros linija ir telefono linija.

3.1.2 Statomo pastato charakteristika

Pastatas mūrinis, su llaikančiom mūro sienom, vidaus sienos yra iš skylėtų keraminių plytų. Jų storis 250mm ir 380mm. Pertvaros iš keraminių blokelių. Sienų mūrijimui naudojamas cemento kalkių skiedinys M – 50. Išorinių sienų storis yra 500mm.

Ant sienų angų dedamos sąramos. Jos yra iš surenkamų gelžbetoninių sijelių. Projektuojamame name yra šios sąramų markės: M-12, M-16, M-20, M-24, MU-14, MU-16, MU-18, MU-24, MU-26, MU-32.

Pamatai yra juostiniai surenkami iš betoninių pamatų blokų ir papėdžių. Montuojamų pamatų blokų markės yra šios: FBS 24.5.6-T , FBS 24.4.6-T , FFBS 24.3.6-T, FBS 9.5.6-T, FBS 9.4.6-T, FBS 9.3.6-T. Papė...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 3307 žodžiai iš 6614 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Mediena, lakštinis stiklas, spalvotieji metalai,aliumunatinis cementas, V.Spec.paskirties keraminiai dirbiniai: santechniniai, ugniai

Turinis: I. Šiuolaikiniai medienos apsaugos nuo puvimo,kirmgraužų ir užsidegimo būdai, medžiagos, jų panaudojimo efektyvumas (medžiagą tikslinga pateikti pagal žinomas firmas) Medienos puvimai Medienos ilgaamžiškumo padidinimas I...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Namo statyba iš šiaudų

ŠIAULIŲ DAINŲ VIDURINĖS MOKYKLOS X-c KLASĖS MOKINĖS REFERATAS NAMO STATYBA IŠ ŠIAUDŲ Šiauliai 2005 m. Šiaudinis namas Iš ko statyti namą – visai ne retorinis klausimas. Medžiagų sąrašas nesibaigia plytomis, medžiu ir beto...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Buitinio pastato vandentiekio ir kanalizacijos reikšmė

TURINYS Įvadas 3 Sanitarinių prietaisų debitai, jungiamųjų ir nuotekų vamzdžių skersmenys 4 Administracinių patalpų vandens vartotojų charakteristika 5 Butinių patalpų vandens vartotojų charakteristika 5 Bendras (šalto ir kar...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pastatų šildymas

TURINYS 1.Atitvaros šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas 3 1.1.Per sienas 3 1.2.Per stogą 4 1.3.Per grindis 5 1.4.Per langus 6 1.5.Per duris 6 2.Namo savitieji šilumos nuostoliai 7 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
PVC grindų danga

PVC GRINDŲ DANGOS Daugelis sutapatina PVC grindų dangą ir linoleaumą, šias medžiagas vadindamos vienu vardu – linoleumu, tačiau tai nėra teisingas sutapatinimas. Lanksčioji grindų danga, tradiciškai nuo seno vadinama linoleumu...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atsisiųsti šį darbą